meniny má Judita
dnešné výročia: narodil sa Leonid Brežnev (1906)
dnešné výročia: v ČSR uzákonená 8 hodinová pracovná doba (1918)
dnešné výročia: narodila sa Edith Piaf (1915)
dnešné výročia: vyhlásená Republika Srbská krajina (1991)
dnešné výročia: narodil sa Antonín Zápotocký (1884)


Zdieľať na Google+

Počet nájdených záznamov: 6666

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67 


oktroj

● nanútenie, úradné nariadenie, úradné povolenie.

oktrojovanie zákona.

oktrojovaná ústava

● ústava rakúskej monarchie zo 7. 3. 1849, prvá ústava, ktorá sa vzťahovala na celú Rakúsko-Uhorskú monarchiu.
Ústava však upevňovala moc panovníka, aj keď zakotvila viaceré liberálne slobody.

oktrojovanie

● vydanie ústavy alebo zákona bez súhlasu zastupiteľských orgánov.

oktrojovaný

● vnútený, nariadený.

oktrojovať

● vnucovať, vnútiť, nariaďovať, diktovať.

oktupól

● priestorová sústava štyroch dipólov, osempól.

oktylalkohol

● vyšší alifatický alkohol používaný ako rozpúšťadlo, na výrobu voňaviek a pod.

oktyyl-

● v zloženinách prvá časť označujúca jednoväzbovú organickú skupinu odvodenú od oktánu.

okťabrista

● (v cárskom Rusku) člen alebo stúpenec politickej strany zástancov konštitučnej monarchie (ktorú cár prisľúbil dekrétom z októbra 1905).

okťabristi

● monarchistická politická strana veľkostatkárov a veľkoburžoázie v Rusku. Názov podľa cárskeho manifestu zo 17. októbra 1905, ktorý sľuboval konštitučné reformy.

okuba

● palma rodu Ceroxylon rastúca v Južnej Amerike, z ktorej kmeňa sa získava vosk, voskovník.

Okudžava, Bulat Šalvovič

Okudžava, Bulat Šalvovič
Bulat Okudžava
zdroj: Blatata
Rusko
* 9. 5. 1924 (Moskva)
† 12. 6. 1997 (Paríž)
básnik pôvodom z Abcházie.
Autor populárnych piesní (textu i hudby).

Dielo:
Chudák Avrosimov
Putovanie diletantov
Stretnutie s Bonapartom
Ahoj, študent (autobiografická próza).

okuje

● kysličníky vznikajúce na povrchu kovu pri jeho ohreve pôsobením vzdušného kyslíka.

okukávať

● (hovorovo) zrakom dôkladne skúmať, zisťovať niečo.

okukovať

● (hovorovo) zrakom dôkladne skúmať, zisťovať niečo.

okulácia
okulovanie

● očkovanie stromov alebo kríkov.

okulár

● optická sústava, ktorou sa pozoruje obraz vytvorený objektívom mikroskopu či ďalekohľadu. Prakticky vždy spojná sústava.

okulár, helioskopický

helioskop.

okulár, terestrický

● vytvárajúci z prevráteného obrazu priamy.

okuláta

● zastaralo súdna ohliadka.

okulátor

● spojná šošovka okulára.

okuliare

● optická pomôcka na korekciu zraku.
Prvé záznamy o používaní okuliarov v Európe pochádzajú z roku 1289.
Niekedy je za ich vynálezcu označovaný Salvino degli Armati (1258 – 1312) z Florencie.

okuliare 3D

● okuliare, pomocou ktorých je možné sledovať obrazový záznam (film, TV, počítač) plasticky, priestorovo.
Okuliare vynašiel Andrew Scott Reisse (Oculus VR).

okuliare, bifokálne

● polené okuliare
horná polovica šošovky je určená k videniu na diaľku, spodná k videniu na blízko.

okuliarnik

● človek nosiaci okuliare.

okuliarnik indický
Naia tripudians

● kobra indická, jedovatý had.

okulista
okulistka

● (zastaralo) očný lekár, oftalmológ.

okulistika

● (zastaralo) očné lekárstvo, oftalmológia.

okulomotorický

● okohybný.

okulovanie

● okulácia.

okultácia
okultancia

● (v astronómii) zákryt hviezdy alebo mesiaca planéty Mesiacom.

okultista
okultistka

● stúpenec, prívrženec a vyznavač okultizmu.

okultistický

● tajomný, magický, okultný.

okultizmus

● vede odporujúca viera v možnosti nadprirodzeného spojenia s tzv. zásvetnými javmi a bytosťami prostredníctvom magických úkonov. Jednou z foriem je špiritizmus.

● vyznávanie možnosti nadprirodzeného spojenia s posmrtnými javmi pomocou mágie.

● praktické uskutočňovanie takýchto predstáv.

okultné krvácanie

● krvácanie, ktoré nemožno zistiť zrakom, iba chemicky, skryté krvácanie.

okultný

● tajomný, magický, okultistický.

● tajný, skrytý.

● zrakom nezistiteľný, , iba chemicky, skryté (napr krvácanie).

okulus

● v architektúre stredná vypuklá časť volúty iónskej hlavice, očko.

okumé

● vzácne drevo z Gabonu.

okupant

● kto okupuje, zaberá, spravidla vojensky.

okupácia
okupovanie

● obsadenie, zmocnenie sa, prepadnutie.

● spôsob nadobudnutia vlastníctva, privlastnenia si veci, ktorá nikomu nepatrí (u nás neprípustné).

● v medzinárodnom práve spôsob nadobudnutia štátneho územia používaný najmä pri vytváraní ríš.

okupácia Československej socialistickej republiky vojskami Varšavskej zmluvy

● začala v noci z 20. 8. 1968 na 21. 8. 1968 vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
Okupácia bola reakcia ne demokratizačný proces vo vtedajšom Československu, → Pražská jar.
16. 10. 1968 predsedoviá vlád Československa a ZSSR podpísali zmluvu o dočasnom rozmiestnení vojsk Varšavskej zmluvy v ČSSR.

Zaujímavosť: o chystanej okupácii informoval neznámy zdroj (neznámy i v roku 2012) veľvyslanectvo ČSSR v Budapešti (Maďarsko) už 20. 8. 1968 v popoľudňajších hodinách.

okupácia, Moskvy Napoleonom

● 2. 9. 1812 - 11. 10. 1812.

okupácia, vojenská

● skutočné ovládnutie nepriateľského územia alebo jeho časti.
Je dočasným stavom, ktorý sám nemôže zmeniť medzinárodné právne postavenie tohto územia.

okupovať

● (vojensky) obsadzovať, obsadiť, zaberať, zabrať (cudzie štátne územie).

okúkať

● (hovorovo) zrakom dôkladne skúmať, zisťovať niečo.

okúň

● ostriež (ryba).

okúň, nílsky

robalo nílsky.

okvetie
perianthium

● kvetný obal zložený z rovnakých lístkov, jednofarebný kvetný obal z voľných alebo zrastených lístkov.

okvietiť

● (básnicky) ozdobiť kvetmi.

okvit
kvit

● nárečovo pálenka.

okyckať

● pofŕkať, zakvackať, pokryť (obyčajne znečistiť) kvapkami polotuhej alebo riedkej látky.

okydať

● (expresívne) obhádzať.

● (hrubo) rozšíriť nepravdu, klebety o niekom, niečom.

okysličiť

● dodať niečomu kyslík.

● zlúčiť prvky s kyslíkom, oxidovať.

okysličiť sa

● oxidovať, zlúčiť sa s kyslíkom.

okysličovací

● pri ktorom sa deje okysličovanie, oxydačný.

okysličovadlo
oxydovadlo
oxydant
oxidovadlo
oxidant

● v technike termín pre látku, ktorá okysličuje.

● v raketovej technike sa jedná o zložku diergolov, dvojzložkových pohonných hmôt. Sú to najmä: kyslík, fluór, perfluorohydrazin (N2F4), oxid dusičitý (N2O4), peroxid vodíka (H2O2), dymivá kyselina dusičná (HNO3)

okysličovanie

● oxidácia
zlučovanie látok s kyslíkom.

okýptený

zmrzačený odrezaním časti tela.

Olaf

● mužské meno.
Sviatok 29. 7.

Olaf IV.

Nórsko
kráľ.
Manželka Märtha.
Syn Harald V.
Dcéra Ranghilda, Astrid (manžel Lorenzo d'Este).

Olah, Georgi
Oláh, György

USA
* 22. 5. 1927
chemik maďarského pôvodu.
Zaoberal sa výskumom uhľovodíkov.
1994: Nobelova cena za práce o vlastnostiach uhíka a jeho zlúčenín, najmä ropy a zemného plynu a o nových spôsoboch ich využitia.

Olara-Okello, Bazilio

Uganda
† 1990 (v exile v Sudáne)
politik.
27. 7. 1985 - 29. 7. 1985: prezident (k moci sa dostal prevratom). Zvrhnutý synom Titom.
Následne odišiel do exilu.

olatovať

● obiť latami.

Olav V.

Nórsko
* 2. 7. 1903
† 17 1. 1991
panovník.
1957: kráľ.
Otec Haakon VII.
Manželka Marta Švédska.
Počas 2. svetovej vojny vrchný veliteľ nórskej armády (v exile).

Olavius algarvensis

Olavius algarvensis
Olavius algarvensis
● mnohoštetinatý červ.
Žije v piesočných sedimentoch u talianskeho ostrova Elba.
Červ žije vďaka symbióze s baktériami, ktoré nahrádzajú jeho tráviaci systém, o ktorý v priebehu evolúcie prišiel.

Oláh, Ernest

Slovenská republika
* 19. 6. 1942 (Lučenec)
† 24. 12. 2002
džezový hudobník.
Pôsobil i v Rakúsku.

Albumy:
Oscar on my mind (2003, posmrtne).

Oláh, Rinaldo

Slovenská republika
* 13. 1. 1929 (Zvolenská Slatina)
† 1. 6. 2006
husľový virtuóz.
Sólista a koncertný majster ľudového súboru SĽUK a spolupracovník Československého rozhlasu Bratislava.

Olbers, Heinrich Wilhelm Matthäus

Nemecko
* 11. 10. 1758
† 2. 3. 1840
astronóm a lekár.
Objavil planétku Vesta (presne 29. 3. 1807) a Pallas (1802) a 6 komét (udávané i 5 komét).
Autor tzv. Olbersovho paradoxu.
1709: vypracoval metódu určovania parabolických dráh komét.

Olbracht, Ivan

Česká republika
* 6. 1. 1882 (Semily)
† 30. 12. 1952
spisovateľ a novinár, vlastným menom Kamil Zeman.
Otec Antal Stašek-
Autor reportáží o ZSSR (Obrazy ze soudobého Ruska).

Dielo:
Žalář nejtemnější (1916)
Podivné přátelství herce Jesenia (1919)
Anna proletářka (O Anně, rusé proletářce (1928))
Hory a staletí (1935)
Golet v údolí (poviedka, 1937)
Nikola Šuhaj loupežník (román, 1933)
Komedianti, kočovní bratři (1933)
Podivné přátelství herce Jesenia (1919)
Zamřížované zrcadlo (1930)
O smutných očích Hany Karadžičové
Událost v mikve
Zázrak s Julčou (1935)
Ze starých letopisů (1940)
Země bez jména (1932).

Olbram ze Škvorce

● aj Volfram ze Škvorce.

Olcott, Sidney

Kanada
* 1873
† 16. 12. 1949
filmový režisér.

Olčovia

● Ulčovia.

old boys

● skupina športovcov, hudobníkov v staršom vek (obyčajne nad 40 rokov), starí páni.

Old Vic

Veľká Británia
londýnske divadlo založené v roku 1818.
Známe shakespearovskými inscenáciami.
V roku 1964 sa jeho súbor stal prvým súborom novozaloženého Britského národného divadla.
Prvým riaditeľom sa stal Laurence Olivier.

old-fashioned

● staromódny, starodávny.

old-timer

● starý automobil, veterán.

súvislosti: youngtimer

Oldenburg, Claes Thure

USA
* 28. 1. 1929
výtvarník švédskeho pôvodu.
Predstaviteľ pop-artu.
Autor plastických asambláží z odpadkov, novín a sadry.
Svojim dielom upozorňoval na prízemnú realitu a vkus konzumnej spoločnosti.

Oldenburk
Oldenburg

Nemecko
mesto v Dolnom Sasku.

● historické územie v Nemecku okolo rovnomenného hlavného mesta. Rozloha 5. 440 km2.

Oldenburský, Kristian I.

Dánsko
panovník.
1448 - 1481: kráľ.

Olderogge, Dmitrij Alexejevič

Rusko
* 1903
afrikanista (jazyky, etnografia, dejiny a umenie národov Afriky).
Člen AV ZSSR.

oldhamit

● nerastný sulfid vápenatý známy z meteoritov (podľa anglického geológa Th. Oldhama).

Oldman, Gary

● herec.

Filmografia:
2004: Harry Potter a Väzeň z Azkabanu.

oldomáš

● aldamáš, zapíjanie uzavretej kúpy, predaja ap.

Oldrich

● mužské meno nemeckého pôvodu, v preklade znamená dedičný vládca.
Sviatok 3. 12.

oldtime-jazz

● klasický džez starého štýlu.

oldtimer

● starý automobil, veterán.

olduvan

● opracované kamene, ktoré vyrábal Homo habilis. Prvé nástroje.

oleander

● cudzokrajný ozdobný ker pestovaný u nás pre stále zelené listy a bohaté kvety, okrasný jedovatý strom alebo ker, s tuhými listami a s bielymi alebo ružovými kvetmi, obsahujúci účinné glykozidy, posilňujúce ochabnutý srdcový sval:.

oleander obecný
Nerium oleander

● drevina pôvodom zo Stredomoria. Obsahuje lekársky dôležité glykosidy.

oleandomycín

● matromycín
cyklamycín
romicil
antibiotikum produkované mikróbom Streptomyces antibioticus.

oleárium

● pôvodne ampula alebo schránka na prechovávanie krizmy, svätenej masti z oleja a balzamu na katolícke obrady, chrismale.

● v stredoveku ozdobná nádobka na oleje vôbec.

olebečnica

● perikranium, vonkajšia väzivová blana na lebečnej kosti.

OLED
Organic Light-Emiting Diode

● organické (plastické) svietivé diódy.
Výhodou displeja z OLED je jeho ohybnosť.

olefín

● nenasýtený uhľovodík s jednou dvojnou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci, alkén.

Oleg

● mužské meno škandinávskeho pôvodu (zdravý, šťastný).
Toto meno je početne zastúpené najmä v rusky hovoriacich a okolitých krajinách.
Sviatok 10. 9.

Oleg

● † 912
kyjevské knieža. Vládol od roku 879 v Novgorode, podrobil si Smolensk a v roku 882 Kyjev, ktorý sa stal hlavným mestom Kyjevskej Rusi. V roku 907tiahol proti Byzancii a získal s ňou výhodnú zmluvu.

oleín

● kyselina olejová
alaín
elaín
Vzniká pri štiepení tukov.

olej

● tekutá organická zlúčenina mastnej povahy, špecificky ľahšia ako voda.
Vo vode nerozpustná.
Rozpustná v éteri, benzíne a iných organických rozpúšťadlách.
Oleje rastlinné a oleje živočíšne patri do skupiny tukov.

● hovorovo olejová farba.

● hovorovo obraz ňou namaľovaný.

olej, avokádový

● olej získavaný z ovoci avokádo.
Používa sa v studenej i teplej kuchyni.
Cenený pre vysoký bod prepaľovania (až do teploty 250 °C), hodí sa na smaženie, varenie, restovaie i pečenie.
studenej kuchyni stačí pre dosiahnutie chuti niekoľko kvapiek, pretože chuť oleja je koncentrovaná.
Olej mí zelenú farbu.
Lisuje sa za studena.

olej, babasový
babasu olej

● olej získavaný zo semien palmy babasu.

olej, cylindrový

● olej na mazanie valcov, niekedy i ložísk.

logo

Najviac hľadáte

mendelejevova tabuľka,
éčka,
čamprdla,
bahaista,
salafisti,
escarbuel,
piskor obyčajný,
frakovanie,
pajšle,
viktimizácia,
pasportizácia,
hespérium,
rakletovač,
kandaulizmus,
pletyzmografia,
sylepsa,
intersexuál,
tautosylabická hláska,
pasportizácia,
viktimizácia,
surströmming,
heterotermia,
tyčonga,
pletyzmografia,
hypoechogénny,
kandaulizmus,
agility,
hakatista,
pletyzmografia,
islam,
nutričný,
antropogenéza,
sitatunga,
Curiosity,
multiverbizácia,
komparatívna metóda,
utopizmus,
hostilný,
utopický román,
kyklopia,
multiverbizácia,
paralingvistika,
gilda,
soliflukcia,
patrocínium,
hirsutizmus,
viktimizácia,
Winslet, Kate,
hirzutizmus,
hatchback,
kandaulizmus,
Pink,
kosti, Napierove,
hermafroditizmus,
cypermetrín,
krab kamčatský,
Landa, Daniel,
vinterizácia,
letopočet, moslimský,
fungicidín,
entoleter,
drakunkulóza,
centrifugálny,
tachyfylaxia,
kolposkopia,
rhabdovírus,
ložisko, segmentové,
hyperbolizovať,
ulcerogénny,
celulizácia,
extenzia zlomeniny,
oftalmologiká,
kraniostenóza,
hackerstvo,
inštrumentalizmus,
chalkografia,
Zápotocký, Antonín,
Cunningham, Michael,v ruža, Kawasaki,
judaizmus,

 Flag Counter

optimalizace PageRank.cz
Čo to je © Martin Adámať 2013,
e-mail: lexikon.sk[@]seznam.cz

   

TOPlist

 pre mobilné telefóny 
 
 titulná stránka  galéria 
 zoznam kníh  index 
 náhodný výber  kalendárium RSS
 NAJ …  zaujímavosti 
 ako na to 
 SK - CZ slovník  podpora 
    iba v názvoch
    i v obsahu      
 

  
 
Mohlo by Vás zaujímať:
Spektr-R

Spektr-R

miska, Petriho

miska, Petriho

svrček poľný

svrček poľný

Priessnitz, Vincenz

Priessnitz, Vincenz

Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.za príjem reklamy až 5 Kč (0,25 €)!uloz.to - sdílej snadno datazumailczporadna.czwww.webhouse.sk - Najväčší slovenský registrátor domén Pozri.sk - katalóg, vyhľadávač
Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.za príjem reklamy až 5 Kč (0,25 €)!uloz.to - sdílej snadno datazumailczporadna.czwww.webhouse.sk - Najväčší slovenský registrátor domén Pozri.sk - katalóg, vyhľadávač
Čo to je © Martin Adámať 2013,
e-mail: lexikon.sk[@]seznam.cz