Počet nájdených záznamov: 6225 (aktualizované 24. 7. 2014 9:27)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]

omfalos

● mýtický stred sveta:
  Zeus chcel vedieť, kde je stred sveta. Preto vypustil z opačných strán sveta dva orly. Miesto, kde sa stretli, nazval omfalos (grécky pupok), posvätné miesto, na ktorom sa z chaosu zrodil poriadok. Miesto, kde sa orli stretli, boli Delfy.
● okrúhly posvätný kameň v Delfách považovaný za stred sveta
● pupok sveta.
● pupok.
● (v starovekom Ríme) cylindrická stupňovitá tehlová stavba považovaná za centrálny bod rímskeho impéria.
● v archeológii konkávne vydutie dna nádoby.

omfg

● v internetovej terminológii (na chate, blogu či sociálnej sieti) (Oh My Fucking God) - ostrejšia verzia omg.

omg

● v internetovej terminológii (na chate, blogu či sociálnej sieti) (Oh My God) - panebože, preboha.

Omid


satelit.
Štart 15. 6. 2009.
Prvýý iránsky satelit.
Hmotnosť 27 kg.

omieľanie

● v strojníctve povrchové opracovanie drobných kovových súčiastok vzájomným otieraním sa alebo pomocou brusných teliesok vo voľne sa otáčajúcom bubne.

omieľať

● hanlivo, so zlosťou ohovárať.
● hovoriť ešte raz alebo viac ráz to isté.

omietačka

● omietací stroj.

omietanie, dreva

● v drevárskom priemysle pozdĺžne odrezanie oblých krajov reziva alebo guľatiny.

omietanie, muriva

● nanášanie vrstvy malty napr. na steny, stropy na ochranu proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a pre vytvorenie rovného čistého povrchu. Prevádza sa ručme murárskou lyžicou alebo strojnou omietačkou.

omietka

● vrstva malty, ktorou sa pokrýva povrch múru, vakovka.

omietkar

● kto omieta (múry).

omietnuť

● nahodiť omietku, ovakovať.

omikron

● Ο, ο
v gréckej abecede znak pre hlásku o.

omilienec

● druh starého tanca.

Omilo
Nádej

Irán
výskumný satelit.
Štart 2. 2. 2009 (raketa Safir-2).
Prvý satelit vypustený Iránom.

omilostenie

milosť, zabudnutie na priestupok.

omina

● (latinsky) skúmanie nebeských znamení. Predchodca astrológie.

ominózny

● osudný, zlovestný, neblahý.

omisia

● opomenutie, zanedbanie.
● omyl zo zanedbania.

omisívny

● (čin) spáchaný zanedbaním.

omínavý

● nepríjemný, ktorý vyvoláva nechuť, odpor, nesympatie alebo iný záporný pocit.

omlad
omlaď
omlada

● mladý výhonok v strome, mladá vetvička, mládnik.

omladina

● mládež, mladá generácia.

Omladina

● politické hnutie a organizácia liberálnej srbskej buržoázie vo Vojvodine v 2. polovici 19. storočia.
Žiadala zjednotenie všetkých srbských krajín pod srbským kniežactvom.
● údajne tajný spolok pokrokového hnutia študentskej a robotníckej mládeže v Prahe.
Stal sa zámienkou ku politickému procesu (1894).

Omladinska pruga

Juhoslávia
trať mládeže na úseku Brčko - Bynovići, ktorú stavala juhoslovanská mládež za medzinárodnej pomoci v rokoch 1946 - 1947.

omladiť

● urobiť mladším.

omladiť sa

● stať sa mladším, mladým, nadobudnúť mladistvý, svieži vzhľad, ráz.

omladnúť

● stať sa mladším, mladým, nadobudnúť mladistvý, svieži vzhľad, ráz.

omĺzať

cumľať.

ommochróm

● druh pigmentu hmyzu a kôrovcov.

omne vivum ex ovo

● všetko živé (pochádza) z vajíčka.
Výrok anglického fyziológa W. Harveya z roku 1655, popierajúci abiogenézu.

omni iure

● plným právom.

omni tempore

● kedykoľvek, vždy.

omni-

● prvá časť zložených slov majúca význam všetko.

omnia mea mecum porto

● všetko svoje (svoje veci) nosím so sebou.

omnibus

● prostriedok hromadnej prepravy osôb pre až 20 pasažierov.
● (predtým) cestné motorové vozidlo na hromadnú prepravu osôb (pôvodne ťahané koňmi).
Prvé omnibusy sa objavujú v Paríži už v roku 1819.
● (v niektorých krajinách) autobus.

omnipotencia

● všemohúcnosť, neobmedzená moc.
● v biológii schopnosť živej hmoty diferencovať sa na rôzne typy špecializovaných tkaninových buniek.

omniprezencia

● všadeprítomnosť.

omnisciencia

● vševedenie.

omnium

● športový závod zložený z dvoch či viacerých disciplín (zvyčajne cyklistický).
● (v jazdectve) hendikepové preteky.

omnium consensu

● s obecným súhlasom, so všeobecným súhlasom.

omnivor

● pantofág, všežravec.

omnivoria

● vlastnosť živočíchov živiť sa všetkými druhmi potravy, všežravosť.

omnoho

● (podstatne) väčšou mierou.

Omo I
Omo I

● lebka Homo sapiens nájdená v údolí rieky Omo (Etiópia) neďaleko mesta Kibish v roku 1967.
Jej vek sa odhaduje na 130.000 rokov.
Podľa novších metód datovania sa vek odhaduje na 195.000 rokov (± 5000 rokov).

Omo II

● kosterné pozostatky Homo sapiens nájdené na lokalite Herto (Etiópia), ktorých vek je odhadovaný na 160.000 rokov.
Má primitívnejšie znaky ako Omo I.

omoc

● (nárečovo) (podstatne) väčšou mierou.

omočiť

● urobiť trocha vlhkým ponorením do tekutiny.

omogať

● cmúľaním poznačiť, znehodnotiť.

OMON

Rusko
ruské špeciálne služby pre boj s terorizmom.

omorika

● botanicky smrek omorika, pôvodne balkánsky smrek so štíhlou korunou, Picea omorica.

omotať

obviazať bez pevného spojenia, bez uzla a pod.
● umiestniť motaním dookola niečoho.
● takýmto spôsobom niečo obaliť.

omotka

● kus látky (používaný v minulosti) na omotanie nohy v obuvi.

omotské jazyky

jazyky, kušitské.

omraziť

● zničiť, poškodiť účinkom mrazu.

omráčený

● ktorý je zbavený jasného vedomia, zmyslov.
● úderom do hlavy privedený do bezvedomia.
● nepríjemne prekvapený.

omráčiť

● spôsobiť veľké, neočakávané (obyčajne nepríjemné) prekvapenie.
● úderom do hlavy priviesť do bezvedomia.
● niečím neočakávaným vzbudiť des, úžas a pod.

Omrí

Izrael
panoovník, zakladateľ 3. panovníckej izraelskej dynastie.
876 - 869 pred Kristom: kráľ.

omrzlina

● congelatio
chorobná zmena kože a hlbších tkanív pôsobením mrazu.

omrznúť

● na povrchu byť zasiahnutý mrazom.

Omsk

Rusko
mesto v Omskej oblasti na Irtyši.
Založené v roku 1716.
V dobe občianskej vojny tu Kolčak na dva roky vyhlásil hlavné mesto Ruska.

omša

● missa (latinsky)
od 6. storočia obecne užívaný názov pre najdôležitejší obrad v rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, forma obete, pri ktorej sa podľa viery mení chlieb a víno v telo a krv Ježiš Krista.
● hudobná skladba pre liturgické slávenie, ktorým sa sprítomňuje Kristova obeta na kríži.

omša, konventuálna

● omša povinná pre členov konventu.

omša, polnočná

● omša celebrovaná 24. 12., na Štedrý deň.

omša, satanská

● čierne, zvrátené napodobňovanie katolíckych bohoslužieb, orgiastická slávnosť na počesť diabla.

omša, vokálna

● spievaná omša.

omša, votívna

● slúžená na osobitný úmysel.

omša, zádušná

● rekviem.

omšový

● súvisiaci s omšou ako náboženským obradom.

omyl

● nevedome nesprávny čin alebo úsudok, mýlka, chyba.

omyl, justičný

● odsúdenie nevinného.

on-line
online

● zapojený, zapnutý, v chode, v prevádzke.
● používateľ alebo zariadenie (tlačiareň, modem a pod.) je on - line, keď má aktívne komunikačné spojenie. Byť on - line na internete znamená, byť pripojený na internet. Je možná komunikácia v reálnom čase.

ONA

● Overseas News Agency.

Ona Lacus

● jazero na južnej pologuli mesiaca Titan.
Je tvorené tekutými uhľovodíkmi.
V roku 2008 jazero objavila sonda Cassini.

Onagawa

Japonsko
atómová elektráreň.
1999: v dôsledku nekontrolovaného úniku rádioaktívnych látok zahynuli štyria ľudia.
11. 3. 2011 ju zasiahlo zemetrasenie o sile o 8,9 Richterovej stupnice a následne vlna cunami vysoká 10 m. Nastali problémy s chladením reaktoru, bol vyhlásený jadrový poplach.

onager

● ázijský nepárnokopytník rodu Equus, žltej farby, divoko žijúci polosomár, forma ázijského osla.

onajska

● zastaralo druh pečiva, žemľa.

Onan
Ónan

● biblická postava.
Otec Júda.
Podľa Biblie používal pri pohlavnom styku so svojou švagrovou prerušovanú súlož, za čo ho Boh potrestal smrťou.
Nesprávne je po ňom pomenovaná onania.

onania
onánia

masturbácia.
Pojem zaviedol v roku 1760 švajčiarsky lekár André Tissot.
Termín sa spomína i v Biblii (Starý zákon, kapitola 38).

súvislosti: Onan, onanizmus

onanista

● kto sa oddáva onánii, masturbant.

onanizmus

onanovanie alebo sklon k onanovaniu.

onanovanie

onánia.

onanovať

● ukájať pohlavný pud na sebe.
● robiť onániu, masturbovať.

Onassis, Aristoteles Sokrates Homer

Grécko
* 20. 1. 1906 (Smyrna, dnes Izmir, udávané i 15. 1. 1906, sám udával dátum narodenia 21. 9. 1900)
† 15. 3.1975 (Neully-sur-Seine, Francúzsko)
lodiar.
1. manželka Athina Livanos (sobáš v roku 1946, rozvod v roku 1960).
2. manželka Jacqueline (1929 - 1994, rodená Lee Bouvier, sobáš 20. 10. 1968).
Syn Alexander S. Onassis (1948 - 1973 (letecká nehoda)).
Dcéra Christina (1950 - 1988 (samovražda), manžel Thierry Roussel, dcéra Athina).

Inicioval stavbu supertankerov.
1922: opúšťa rodinu a odchádza do Argentíny, kde začína ako telefónny operátor a nakupuje na burze. Začína obchodovať s tabakom (vozí ho z Turecka) a vyrábať vlastné cigarety (Osman, Primeros). Na dopravu kupuje 6 vlastných lodí u kanadskej spoločnosti Canadian National Steamship Company (po 20.000 dolárov), zakladá spoločnosť Olympic Maritime S. A.
1938: necháva postaviť tanker Ariston.
Počas 2. svetovej vojny prenajíma niektoré lode organizáciám slúžiacim americkej armáde.
1956: zakladá leteckú spoločnosť Olympic Airways (od roku 2003 Olympic Airlines).
1962: kupuje ostrov Scorpios (je na ňom pochovaný jeho syn i on sám, ako aj dcéra Christina).

1957 - 1968: búrlivý vzťah s opernou speváčkou Mariou Callas (1923 - 1977).

Onassis, Athina
Roussel-Onassis, Athina

Onassis, Athina
Athina Onassis
Grécko
* 28. 1. 1985 (Neuilly-sur-Seine, udávané i 29. 1. 1985)
miliardárka, pretekárka v parkúre.
Matka Christina.
Otec Thierry Roussel (po smrti matky mu bola zverená do výchovy).
Manžel Álvar Alfonso de Miranda (* 1973, Brazília, sobáš 3. 12. 2005, 2. manželstvo).
2012: 1. miesto na OH v parkúre.

Onassis, Jacqueline

Jacqueline Bouvier.

onánia
onanovanie

● podľa biblického Onana, druhého Judovho syna
masturbácia, ipsácia.
● ukájanie pohlavného pudu dráždením vlastného genitálu (penisu, klitorisu, pošvy). Predtým považované za škodlivé (sebaprznenie, samohana).

ondatra

● Ondatra
rod hlodavcov z čeľade myšovitých, hlodavec s lesklou sivohnedou srsťou žijúci vo vode.
● kožušina z tohto hlodavca, bizam.

ondatra obyčajná
Ondatra zibethica

ondatra pižmová.

ondatra pižmová
Ondatra zibethica

● je významným druhom hrabošov.
Bola začiatkom nášho storočia dovezená zo Severnej Ameriky a rýchlo sa rozšírila po celej Európe.

súvislosti: pižmovka

ondatra zibethica
ondatra pižmová

● veľký vodný hlodavec.
Do strednej Európy sa dostala v roku 1905, kedy vášnivý a podnikavý nimrod gróf Colloredo-Mansfeld vysadil prvých desať párov, s obtiažami dovezených z USA, do rybníčka v Starej Huti u Dobříše.
Poskytuje kožušinu (bizam).

Ondava

SR
súčasť Bodrogu spolu s Latoricou.
Dĺžka 112 km.
Pramení v Nízkych Beskydách, Povodie 3.382 km2.
Prítokom je Topľa.

ondé

● druh špirálovej nite zloženej z jednej nite základnej a jednej efektnej, vyrobenej jedným zosúkaním.
● tkanina s jemným priečnym rebrovaním z tejto nite.

ondiať sa

● (hovorovo) veľmi pomaly robiť.

ondieť sa

● (hovorovo) veľmi pomaly robiť.

Ondimba, Bongo
Ali Bongo Ondimba

Gabon
* 9. 2. 1959
politik, vlastným menom Alain Bernard Bongo.
Otec Omar.
Manželka Inge Lynn Collins Bongo (USA).
Manželka Sylvia Najma Valentin.
Dcéra Malika Bongo Ondimba.
Syn Noureddin Bongo Valentin, Jalil Bongo Bongo Valentin a Bilal (adoptovaný v roku 2002).
1987 - 1989: osobný zástupca prezidenta republiky.
1989: minister zahraničných vecí.
1991: poslanec v Národnom zhromaždení.
1996: predseda Rady vysokých islamských vecí (Conseil Supérieur des affaires islamiques du Gabon, CSAIG).
2001: poslanec parlamentu.
21. 1. 2006: minister zahraničných vecí.
16. 10. 2009: prezident.

Ondimba, El Hadj Omar Bongo

Gabon
* 30. 12. 1935
† 8. 6. 2009
politik, vlastným menom Albert-Bernard Bongo.
Syn Bongo Ondimba.
2. 12. 1967 - 8. 6. 2099: prezident.

ondograf

● prístroj na zapisovanie tvaru periodickej krivky napätia alebo prúdu, zapisovací vlnomer.

Ondráček, Bohuslav

ČR
* 27. 6. 1932 (Pardubice)
† 7. 6. 1998
skladateľ populárnej hudby.

Piesne (hudba):
Pojď se mnou, lásko má
Don diri don
Oh baby, baby
Rekviem.

k muzikálu:
Gentlemani

k rockovej opere:
Titanic.

filmová hudba:
Holka na zabití).

Ondráček, Miloš

ČR
* 15. 9. 1936 (Praha)
grafik, rytec.
Autor poštových známok (okolo 400).
1960 - 2000: pracoval v Štátnej tlačiarni cenín v Prahe.
1970: podieľa sa na tvorbe tuzemských bankoviek (na tvorbe zahraničných bankoviek sa podieľal od roku 1960).

Poštové známky:
Václav Klaus
Miloš Zeman.

Ondráková, Anna
Ondráková, Anny

ČR
* 15. 5. 1902 (Tarnów, Poľsko)
† 28. 2. 1987 (Hollenstedt, Nemecko)
herečka, aj Anny Ondra (v zahraničných filmoch).
Milenka Karla Lamača.
Manžel Max Schmeling (Nemecko, boxer).
Natočila 90 filmov.

Filmografia (do roku 1926 nemé filmy):
Zasnoubení v Curychu (1957)
Schön muß man sein (1951)
Zdědili jsme zámek (1943)
Muž od plynu (1940)
Když hvězdy svítí (1938)
Narren im Schnee
Důvod k rozvodu (1937)
Důvod k rozvodu (nemecká verzia)
Miláček žen
Pozor na lásku
Děvče z baletu (1936)
Líbánky
Tajemné město Donogoo Tonka
Knockout - Mladé děvče, mladý muž (1935)
Mladý hrabě
Velký úklid
Falešná dvojčata (1934)
Falešná dvojčata (francúzska verzia)
Malá Dorritka
Polská krev
Polská krev (nemecká verzia)
Baby (francúzska verzia) (1933)
Dcera pluku
Dcera pluku (francúzska verzia)
Povídky slečny Hoffmanové
Zamilovaný hotel
Anny, ukrutná přítelkyně (1932)
Anny, ukrutná přítelkyně (francúzska verzia)
Baby
Kantor Ideál
Kiki
Kiki (francúzska verzia)
Jedinou noc v ráji (1931)
Jedinou noc v ráji (francúzska verzia)
Mamzelle Nitouche
Netopýr
Netopýr (francúzska verzia)
On a jeho sestra
On a jeho sestra (nemecká verzia)
Anny řádí (1930)
Děvče z U.S.A.
Sensace
Velká touha
...a neuveď nás v pokušení (1929)
Bibi
Její zpověď
Kaviárová princezna
Vezmi mě s sebou
Anny, pozor - policajt! (1928)
Anny se vdává
Dcery Eviny
Děvče z fabriky
Saxofon Suzi
Květ ze Šumavy (1927)
Milenky starého kriminálníka
Sladká Josefínka
Aničko, vrať se! (1926)
Jeho Výsost, předtanečník
Pantáta Bezoušek
Tanečnice s maskou
Trude, die Sechzehnjährige
Velbloud uchem jehly
Do panského stavu (1925)
Hraběnka z Podskalí
Karel Havlíček Borovský
Lucerna
Šest mušketýrů
Vdavky Nanynky Kulichovy
Bílý ráj (1924)
Chyťte ho!
Ich liebe dich!
Muž bez srdce (1923)
Tu ten kámen
Únos bankéře Fuxe
Cikánská láska (1922)
Drvoštěp
Führe uns nicht in Versuchung
Hütet eure Töchter
Otrávené světlo (1921)
Příchozí z temnot
Dráteníček (1920)
Gilly poprvé v Praze
Nikyho velebné dobrodružství
Setřelé písmo
Tam na horách
Zpěv zlata
Dáma s malou nožkou (1919).

Najviac hľadáte

mendelejevova tabuľka,
éčka,
čamprdla,
bahaista,
escarbuel,
pajšle,
viktimizácia,
rakletovač,
sylepsa,
intersexuál,
tautosylabická hláska,
pasportizácia,
viktimizácia,
surströmming,
heterotermia,
tyčonga,
pletyzmografia,
hypoechogénny,
kandaulizmus,
agility,
hakatista,
pletyzmografia,
islam,
nutričný,
antropogenéza,
sitatunga,
Curiosity,
multiverbizácia,
komparatívna metóda,
utopizmus,
hostilný,
utopický román,
kyklopia,
multiverbizácia,
paralingvistika,
gilda,
soliflukcia,
patrocínium,
hirsutizmus,
viktimizácia,
Winslet, Kate,
hirzutizmus,
hatchback,
kandaulizmus,
Pink,
kosti, Napierove,
hermafroditizmus,
cypermetrín,
krab kamčatský,
Landa, Daniel,
vinterizácia,
letopočet, moslimský,
fungicidín,
entoleter,
drakunkulóza,
centrifugálny,
tachyfylaxia,
kolposkopia,
rhabdovírus,
ložisko, segmentové,
hyperbolizovať,
ulcerogénny,
celulizácia,
extenzia zlomeniny,
oftalmologiká,
kraniostenóza,
hackerstvo,
inštrumentalizmus,
chalkografia,
Zápotocký, Antonín,
Cunningham, Michael,v ruža, Kawasaki,
judaizmus,

logo


 titulná stránka  galéria 
 zoznam kníh  index 
 náhodný výber  udalosti dnes RSS
 NAJ …  zaujímavosti 
 ako na to 
 SK - CZ slovník  podpora 
    iba v názvoch
    i v obsahu      
 

  
 
Špotáková, Barbora

Špotáková, Barbora

cenota

cenota

Diaz, Cameron

Diaz, Cameron

canstruction

canstruction

Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.www.sme.sk - spravodajsky serverHraj hneď!za príjem reklamy až 5 Kč (0,25 €)!Svět Dnes - informace o zemích světauloz.to - sdílej snadno data
Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.www.sme.sk - spravodajsky serverHraj hneď!za príjem reklamy až 5 Kč (0,25 €)!Svět Dnes - informace o zemích světauloz.to - sdílej snadno data
Čo to je © Martin Adámať 2013,
e-mail: lexikon.sk@seznam.cz