logo
Najviac hľadáte
mendelejevova tabuľka
éčka
lobotómia
bahaista
salafisti
frázovanie
lobotómia
ISIS
terpentín
sylepsa
čamprdla
kupliarstvo
totipotencia
kandaulizmus
pletyzmografia
kyvadlová doprava
soliflukcia
intersexuál
karuselový obchod
pasportizácia
viktimizácia
breberka
heterotermia
tyčonga
beketov rad
hypoechogénny
kandaulizmus
agility
hakatista
pletyzmografia
islam
nutričný
antropogenéza

 Flag Counter

optimalizace PageRank.cz
Čo to je © Martin Adámať 2013,
e-mail: lexikon.sk[@]seznam.cz

   tatrahome

TOPlist
 titulná stránka  galéria 
 zoznam kníh  index 
 náhodný výber  kalendárium RSS
 NAJ …  zaujímavosti 
 ako na to  komentovať 
 SK - CZ slovník  podpora 
    iba v názvoch
    i v obsahu      
 

  
 
Mohlo by Vás zaujímať:
Afanasiev, Viktor Michajlovič

Afanasiev, Viktor Michajlovič

most, železničný

most, železničný

Spektr-R

Spektr-R

požiarny hydrant

požiarny hydrant

Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.uloz.to - sdílej snadno datawww.webhouse.sk - Najväčší slovenský registrátor domén Travian - multiplayerová strategická hra plná napätia! Pozri.sk - katalóg, vyhľadávač
Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.uloz.to - sdílej snadno datawww.webhouse.sk - Najväčší slovenský registrátor domén Travian - multiplayerová strategická hra plná napätia! Pozri.sk - katalóg, vyhľadávač


Počet nájdených záznamov: 14582 (aktualizované 1. 12. 2015 9:03)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146]

Počet nájdených záznamov: 14582


-skop

● v zloženinách druhá časť s významom pozorovanie, videnie, vyšetrovanie zrakom (napr. gastroskopia, rektoskopia).

● v zloženinách druhá časť s významom vedecká metóda založená na pozorovaní, skúmaní pomocou špeciálnych prístrojov (napr. daktyloskopia, spektroskopia).

-skopia
-scopia

● druhá časť zložených slov majúca význam zisťujúci, detekujúci.

● vyšetrovanie zrakom.

-sofia

● v zloženinách druhá časť s významom múdrosť.

-stomach

● v zloženinách druhá časť s významom vzťah k žalúdku, žalúdkový.

.sa

● internetová doména - Saudská Arábia.

.sb

● internetová doména - Šalamúnove ostrovy.

.sc

● internetová doména - Seychely.

.scot

● internetová doména - Škótsko.
Navrhovaná národná doména.

.sd

● internetová doména - Sudán (od 9. 7. 2011 neoficiálne (ale de facto) aj Južný Sudán).

.se

● internetová doména - Švédsko.

.sexy

● internetová doména.
Zaregistrovaná 14. 11. 2013.

.sg

● internetová doména - Singapúr.

.sh

● internetová doména - Svätá Helena.

.si

● internetová doména - Slovinsko.

.singles

● internetová doména.
Zaregistrovaná 6. 11. 2013.

.sj

● nepoužívaná internetová doména - Svalbard (Nórske závislé územie).

.sk

● internetová doména - Slovenská republika.

.sl

● internetová doména - Sierra Leone.

.sm

● internetová doména - San Marino.

.sn

● internetová doména - Senegal.

.so

● internetová doména - Somálsko.

.sr

● internetová doména - Surinam.

.ss

● internetová doméne navrhnutá pre Južný Sudán.

.st

● internetová doména - Svätý Tomáš.

.su

● internetová doména - ZSSR.

.sv

● internetová doména - Salvador.

.sy

● internetová doména - Sýria.

.sz

● internetová doména - Svazijsko.

s

● fyzikálna značka pre sekundu (jednotka času).

● fyzikálna značka pre permitivitu.

● v geometrii označenie pre dĺžku dráhy.

● v geometrii označenie pre sklz.

● temná sykavka, ktorá vzniká pri prechode trvalého prúdu vzduchu bez napätia hlasiviek štrbinou medzi prednou časťou jazyka a zubami.

S

● značka jednotky elektrickej vodivosti siemens.

● v matematike označenie pre plochu.

● chemická značka prvku síra.

● v matematike a fyzike označenie pre entropiu systému.

● v kvantovej fyzike označenie pre podivnosť.

● fyzikálna značka pre hustotu prúdu (aj J).

● fyzikálna značka pre zdanlivý výkon.

● označenie pre najmenšiu veľkosť odevov.

S 1

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte uzamknuté.

S 1/2

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.

S 12

S-veta, bezpečnostná informácia: Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

S 13

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

S 14

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu … (nekompatibilných materiálov, ktoré špecifikuje výrobca).

S 14.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu redukčných činidiel, zlúčenín ťažkých kovov, kyselín a alkálií.

S 14.10

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu kyselín, redukčných činidiel a horľavých materiálov.

S 14.11

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

S 14.12

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo alkálií a zásaditých látok.

S 14.2

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu oxidačných a kyslých látok a zlúčenín ťažkých kovov.

S 14.3

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu železa.

S 14.4

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu vody a alkálií.

S 14.5

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu kyselín.

S 14.6

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu alkálií.

S 14.7

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu kovov.

S 14.8

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu oxidačných a kyslých látok.

S 14.9

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu horľavých organických látok.

S 15

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu tepla.

S 16

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

S 17

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

S 18

S-veta, bezpečnostná informácia: S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

S 2

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo dosahu detí.

S 20

S-veta, bezpečnostná informácia: Pri používaní nejedzte ani nepite.

S 20/21

S-veta, bezpečnostná informácia: Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S 21

S-veta, bezpečnostná informácia: Pri používaní nefajčite.

S 22

S-veta, bezpečnostná informácia: Nevdychujte prach.

S 23

S-veta, bezpečnostná informácia: Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (vhodné slová špecifikuje výrobca)

S 23.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Nevdychujte plyn.

S 23.2

S-veta, bezpečnostná informácia: Nevdychujte pary.

S 23.3

S-veta, bezpečnostná informácia: Nevdychujte aerosóly.

S 23.4

S-veta, bezpečnostná informácia: Nevdychujte dym.

S 23.5

S-veta, bezpečnostná informácia: Nevdychujte dym/aerosóly.

S 24

S-veta, bezpečnostná informácia: Zabráňte kontaktu s pokožkou.

S 24/25

S-veta, bezpečnostná informácia: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S 25

S-veta, bezpečnostná informácia: Zabráňte kontaktu s očami.

S 26

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

S 27

S-veta, bezpečnostná informácia: Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

S 27/28

S-veta, bezpečnostná informácia: Pri kontakte s pokožkou si okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku ihneď umyte veľkým množstvom … (určí výrobca).

S 28

S-veta, bezpečnostná informácia: Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (špecifikuje výrobca).

S 28.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.

S 28.2

S-veta, bezpečnostná informácia: Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom mydla a vody.

S 28.3

S-veta, bezpečnostná informácia: Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom mydla a vody a ak je to možné, aj polyetylénglykolom 400.

S 28.4

S-veta, bezpečnostná informácia: Po kontakte s pokožkou je potrebné ju ihneď umyť veľkým množstvom polyetylénglykolu 300 a etanolu (2:1), a potom veľkým množstvom mydla a vody.

S 28.5

S-veta, bezpečnostná informácia: Po kontakte s pokožkou je potrebné ju ihneď umyť veľkým množstvom polyetylénglykolu 400.

S 28.6

S-veta, bezpečnostná informácia: Po kontakte s pokožkou je potrebné ju ihneď umyť veľkým množstvom polyetylénglykolu 400, a potom opláchuť veľkým množstvom vody.

S 28.7

S-veta, bezpečnostná informácia: Po kontakte s pokožkou je potrebné ju ihneď umyť veľkým množstvom kyslého mydla a vody.

S 29

S-veta, bezpečnostná informácia: Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

S 29/35

S-veta, bezpečnostná informácia: Nevypúšťajte do kanalizačnej siete, tento materiál a jeho obal zneškodnite bezpečným spôsobom.

S 29/56

S-veta, bezpečnostná informácia: Nevypúšťajte do kanalizácie, tento materiál a jeho obal zneškodnite na mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

S 3

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom mieste.

S 3/14

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (nekompatibilné materiály určí výrobca).

S 3/14.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu redukčných činidiel, zlúčenín ťažkých kovov, kyselín a alkálií.

S 3/14.2

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu oxidačných a kyslých látok a zlúčenín ťažkých kovov.

S 3/14.3

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu železa.

S 3/14.4

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu vody a alkálií.

S 3/14.5

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu kyselín.

S 3/14.6

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu alkálií.

S 3/14.7

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu kovov.

S 3/14.8

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu oxidačných a kyslých látok.

S 3/7

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

S 3/9/14

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (nekompatibilné materiály určí výrobca).

S 3/9/14.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu redukčných činidiel, zlúčenín ťažkých kovov, kyselín a alkálií.

S 3/9/14.1/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu redukčných činidiel, zlúčenín ťažkých kovov, kyselín a alkálií.

S 3/9/14.2

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu oxidačných a kyslých látok a zlúčenín ťažkých kovov.

S 3/9/14.2/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu oxidačných a kyslých látok a zlúčenín ťažkých kovov.

S 3/9/14.3

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu železa.

S 3/9/14.3/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu železa.

S 3/9/14.4

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom miestemimo dosahu vody a alkálií.

S 3/9/14.4/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu vody a alkálií.


S 3/9/14.5

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu kyselín.

S 3/9/14.5/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu kyselín.

S 3/9/14.6

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu alkálií.

S 3/9/14.6/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu alkálií.

S 3/9/14.7

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu kovov.

S 3/9/14.7/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu kovov.

S 3/9/14.8

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu oxidačných a kyslých látok.

S 3/9/14.8/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu oxidačných a kyslých látok.

S 3/9/14/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (nekompatibilné materiály určí výrobca).

S 3/9/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

S 30

S-veta, bezpečnostná informácia: Nikdy nepridávajte vodu k tomuto produktu.

S 33

S-veta, bezpečnostná informácia: Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

S 35

S-veta, bezpečnostná informácia: Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť bezpečným spôsobom.

S 36

S-veta, bezpečnostná informácia: Noste vhodný ochranný odev.

S 36/37

S-veta, bezpečnostná informácia: Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

S 36/37/39

S-veta, bezpečnostná informácia: Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranu očí a tváre.

S 36/39

S-veta, bezpečnostná informácia: Noste vhodný ochranný odev a ochranu očí a tváre.

S 37

S-veta, bezpečnostná informácia: Noste vhodné rukavice.

S 37/39

S-veta, bezpečnostná informácia: Noste vhodné rukavice a ochranu očí a tváre.

S 38

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

S 39

S-veta, bezpečnostná informácia: Použite ochranu očí/tváre.

S 4

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

S 40

S-veta, bezpečnostná informácia: Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

S 40.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite veľké množstvo vody.

S 41

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

S 42

S-veta, bezpečnostná informácia: Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodné dýchlacie vybavenie (vhodné slovo špecifikuje výrobca)

S 43

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja) Nikdy nehaste vodou.

S 43.1

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade požiaru haste vodou.

S 43.2

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade požiaru haste vodou alebo práškovým hasiacim prístrojom.

S 43.3

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade požiaru haste práškovým hasiacim prístrojom. Nikdy nehaste vodou.

S 43.4

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade požiaru haste oxidom uhličitým. Nikdy nehaste vodou.

S 43.6

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade požiaru haste pieskom. Nikdy nehaste vodou.

S 43.7

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade požiaru haste práškom na hasenie kovov. Nikdy nehaste vodou.

S 43.8

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade požiaru haste pieskom, oxidom uhličitým alebo práškovým hasiacim prístrojom. Nikdy nehaste vodou.

S 45

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

S 46

S-veta, bezpečnostná informácia: V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S 47

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej … °C (teplotu špecifikuje výrobca).

S 47.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej 25 °C.

S 47/49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplotu určí výrobca).

S 48

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte vlhké s… (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

S 48.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte vlhké s vodou.

S 49

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

S 5

S-veta, bezpečnostná informácia: Obsah uchovávajte pod… (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

S 5.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Obsah uchovávajte pod vodou.

S 5.2

S-veta, bezpečnostná informácia: Obsah uchovávajte pod petrolejom.

S 5.3

S-veta, bezpečnostná informácia: Obsah uchovávajte pod parafínovým olejom.

S 50

S-veta, bezpečnostná informácia: Nemiešajte s … (špecifikuje výrobca).

S 50.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Nemiešajte s kyselinami.

S 50.2

S-veta, bezpečnostná informácia: Nemiešajte s alkáliami.

S 50.3

S-veta, bezpečnostná informácia: Nemiešajte so silnými kyselinami, silnými zásadami, neželeznými kovmi ani ich soľami.

S 51

S-veta, bezpečnostná informácia: Používajte len na dobre vetranom mieste.

S 52

S-veta, bezpečnostná informácia: Neodporúča sa pre použitie v interieroch na veľkých povrchových plochách.

S 53

S-veta, bezpečnostná informácia: Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

S 56

S-veta, bezpečnostná informácia: Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

S 57

S-veta, bezpečnostná informácia: Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

S 59

S-veta, bezpečnostná informácia: Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

S 6

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

S 6.1

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte pod dusíkom.

S 6.2

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte pod argónom.

S 6.3

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte pod ochranným plynom.

S 60

S-veta, bezpečnostná informácia: Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.

S 61

S-veta, bezpečnostná informácia: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami / kartou bezpečnostných údajov.

S 62

S-veta, bezpečnostná informácia: Pri požití nevyvolávať zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S 63

S-veta, bezpečnostná informácia: Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu pokoj.

S 64

S-veta, bezpečnostná informácia: Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutá osoba pri vedomí).

S 7

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

S 7/47

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplotu určí výrobca).

S 7/8

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

S 7/9

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

S 8

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte nádobu suchú.

S 9

S-veta, bezpečnostná informácia: Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

s časom opreteky

rýchlo.

s pánombohom

● (novšie písané spánombohom) pozdrav veriacich pri odchode alebo lúčení.

● (prenesene) výraz rezignácie.

s pomocou

● prostredníctvom.

s vetrom opreteky

rýchlo.

S'-čchuan
Sečuán
Sečuánsko

Čína
provincia.
Hlavné mesto Čcheng-tu.
12. 5. 2008: provinciu zasiahlo zemetrasenie o sile s magnitúdou 7,9, zahynulo takmer 87.000 ľudí, 4.800.000 ľudí ostalo bez prístrešia.
V roku 2013 našli v hlavnom meste Čcheng-tu sochu pandy starú 2000 rokov a s hmotnosťou 8 ton (foto).
20. 4. 2013 provinciu zasiahlo zemetrasenie so silou 6,6 stupňa Richterovej stupnice.

s-

● (v jadorvej fyzike) predpona tzv. supersymetrických partnerov (→ supersymetrická teória.)

S-1

USA
prvý stupeň Saturna I.
Poháňaný ôsmimi motormi H-1.

S-15

USA
družica Explorer 11.

S-1A

USA
družica Explorer 7.

S-2

USA
družica Explorer 6.

S-21
Tuol Sleng

Kambodža
phnompenhské väzenie počas vlády Červených Khmérov.
Pôvodne budova francúzskeho lýcea.
Počas vlády Červených Khmérov (1975 - 1979) tu bolo zriadené väzenie, v ktorom boli mučení a vraždení Kambodžania.
Riaditeľom väznice bol Kang Kek Ieu (v roku 2010 odsúdený na 35 rokov väzenia, 3. 2. 2012 bol trest znížený na 19 rokov väzenia).
Vo väznici bolo zavraždených na 1.600 väzňov.

S-3

USA
družica Explorer 12.

S-30

USA
družica Explorer 8.

S-300
35Р6
70Р6
75Р6
9К81
3М-41
SA-10 Grumble
SA-12 Giant/Gladiator
SA-20 Gargoyle

ZSSR/Ruská federácia
séria protilietadlových a protiraketových raketových systémov dlhého doletu sovietskej a ruskej výroby.
Systém je určený k obrane strategických cieľov pred riadenými strelami a lietadlami za každého počasia a aj za podmienok elektronického rušenia.
Od roku 1979 je vyrábaný v Sovietskom zväze.
V ČĽR je vyrábaný od roku 1993 pod názvom 红旗 (v preklade Červená vlajka).
Systém využíva i slovenská armáda.

S-3A

USA
družica Explorer 14.

S-3A

USA
družica Explorer 13.

S-3B

USA
družica Explorer 15.

S-3D

USA
raketový motor na kvapalný kyslík a kerosín s ťahom 730 kN.

S-48

USA
družica Explorer 20.

S-55B

USA
družica Explorer 16.

S-55C

USA
družica Explorer 23.

S-56

USA
družica Explorer 9, Explorer 19.

S-56C

USA
družica Explorer 24.

S-56D

USA
družica Explorer 39.

S-6

USA
družica Explorer 17.

S-66

USA
družica Explorer 22.

S-74

USA
družica Explorer 18.

S-IC

USA
prvý stupeň Saturna V poháňaný piatimi motormi F-1.

S-II

USA
druhý stupeň Saturna V poháňaný piatimi motormi J-2.

S-IV

USA
druhý stupeň Saturna I poháňaný šiestimi motormi RL-10.

S-IVB

USA
druhý stupeň Saturna IB poháňaný motorom J-2.

S-vety

● značenie na bezpečné používanie, ktoré má zabezpečiť bezpečné používanie nebezpečných chemikálií.
Označenie špecifického rizika a označenie na bezpečné používanie sa musí uviesť, ak prípravok obsahuje minimálne jednu látku klasifikovanú ako nebezpečnú pre človeka alebo životné prostredie alebo ak sa prípravok považuje za nebezpečný z iného dôvodu.
Označenia špecifického rizika a označenia na bezpečné používanie sú základným nástrojom na informovanie o klasifikácii nebezpečnej látky a o najdôležitejších bezpečnostných opatreniach. Miesto na nálepke nebezpečnej látky určené pre tieto označenia obsahuje kódy aj úplné znenie príslušných R-viet a S-viet a tiež fyzikálno-chemické kritéria a kritéria na ochranu životného prostredia.

súvislosti: S-vety (výpis), H-vety

S-vlna

● strižná, priečna seizmická vlna. Má kmity kolmé ku smeru šírenia sa. Šíri sa pomaly.

s. a.
sine anno

● bez udania roku, letopočtu.

S. P. Q. R.
Senatus Populusque Romanus

● senát a ľud rímsky, antický názov rímskeho štátu.

S.W.A.T.
S. W. A. T.
SWAT
Special Weapons and Tactics

● názov zvláštnych jednotiek jednotlivých policajných oddelení v USA.
Prvý konceot predstavil John Nelson z Police Los Angeles (L.A.P.D. - Los Angeles Police Department), ktorý ho rozvinul na celý rad rizikových situácií.
Svoj koncept pomenovaný Special Weapons and Tactics predstavil inšpektorovi Darryl F. Gatesovi.
Ten, ako vysoko postavený dôstojník, nový koncept prijal a podporil. Na základe konceptu vznikla v roku 1967 v Los Angeles jednotka, ktorá prevzala názov SWAT.
Policajné oddiely SWAT majú právomoci riešiť mnoho rizikových situácií, napr. zadržanie veľmi nebezpečnej osoby.

S/1981 N1
S/1981 N 1

● pôvodné označenie mesiaca Larissa.

S/1989 N3
S/1989 N 3

● pôvodné označenie mesiaca Despina.

S/1989 N4
S/1989 N 4

● pôvodné označenie mesiaca Galatea.

S/1989 N5
S/1989 N 5

● pôvodné označenie mesiaca Thalassa.

S/1989 N6
S/1989 N 6

● pôvodné označenie mesiaca Naiad.

S/2000 J11
S/2000 J 11

● mesiac planéty Jupiter.
Šírka 4 km.
Objavený v roku 2000.
Nedlho po objavemí mesiac zmizol, je možné, že sa zrazil smesiacom Himalia.
Patrí do rodiny mesiacov Himalia.

S/2000 N1
S/2000 N 1

● mesiac planéty Neptún.

S/2000 N2
S/2000 N 2

● mesiac planéty Neptún.

S/2000 N3
S/2000 N 3

● mesiac planéty Neptún.

S/2000 N4
S/2000 N 4

● mesiac planéty Neptún.

S/2002 N1
S/2002 N 1

● pôvodné označenie mesiacaHalimedes.

S/2002 N2
S/2002 N 2

● pôvodné označenie mesiaca Sao.

S/2002 N3
S/2002 N 3

● pôvodné označenie mesiaca Laomedeia.

S/2002 N4
S/2002 N 4

● pôvodné označenie mesiaca Neso.

S/2003 N1
S/2003 N 1

● pôvodné označenie mesiaca Psamathe.

S/2004 N1
S/2004 N 1

● mesiac planéty Neptún.
Jeho objav oznámený 15. 7. 2013.
Priemer 19 km.
Obežná doba okolo planéty cca 23 hodín.
Objavený na fotografiách z Hubbleovho teleskopu z rokov 2004 - 2009 Markom Showalterom.

sA

● značka pre statampér.

SA
Sturmabteilung

Nemecko
ozbrojená zložka NSDAP (Sturmabteilung - úderný oddiel), stranícka armáda (NSDAP).
Príslušníci jednotiek boli prezývaní hnedé košele.
Založená v roku 1921, existovala do roku 1945.

saab

● automobil švédskej značky SAAB.

SAAB
Svenska Aeroplan Aktiebolaget

● švédsky letecký a automobilový koncern.

Saadanius

● úzkonosý primát oligocénu.
Fragment lebky objavený v roku 2009.
Žil v oligocéne, zhruba pred 29 - 28 miliónmi rokov v okolí dnešnej Mekky v Saudskej Arábii.
Mohol dosahovať značnej veľkosti, približne 15 - 20 kg.
Žil zrejme ako príbuzné rody v korunách stromov, kde sa pohyboval pomocou všetkých štyroch končatín.

Saadat, Ahmad

● Palestína
radikálny vodca.
2006: generálny tajomník Ľudovej fronty pre oslobodenie Palestíny.
15. 3. 2006 zatknutý izraelskou armádou (podozrivý z účasti na vražde izraelského ministra Rechavama Zeeviho.

Saakadze, Giorgi
Veľký Mouravi

Gruzia
* okolo 1580
† 13. 10. 1629 (zavraždený v Turecku)
politik, vojvodca.
1621: v emigrácii v Perzii (u Abbása I.).
Po neúspešnom povstaní proti gruzínskemu cárovi Tejmurazovi I. uprchol v roku 1628 do Turecka (tam bol zavraždený).

Saakašvili, Michail

Saakašvili, Michail
Michail Saakašvili
Gruzia
* 21. 12. 1967 (Tbilisi)
politik.
Manželka Sandra Roelofs (Holandsko).
Syn Eduard, Nikoloz.
Študoval a žil v zahraničí.
1995: návrat do Gruzínska.
1995 - 2000: poslanec.
2000 - 2001: minister spravodlivosti, šéf opozičného Národného hnutia.
2003: v nenásilnom prevrate zvrhol Eduarda Ševarnadzeho
2004: prezident (zvolený 4. 1. 2004).
2088: zvolený prezidentom.
2013: obvinený zo sprenevery 11.400 dolárov na plastickú operáciu v New Corku (botox), nákup obrazu a paltenie ubytovania a obdarovanie nemenovanej americkej podnikateľky zo štátnych peňazí a iných spôsobov utrácania štátnych peňazí pre osobné potreby (odtučňovacia kúra, španielsky kuchár a pod.).
28. 7. 2014: gruzínska prokuratúra oznámila začatie trestného stíhania exprezidenta. Bol obvinený z likvidácie televízie Imedi (v roku 2007) a zhabanie majetku oligarchu Badriho Patarkacišviliho.
2. 8. 2014: v neprítomnosti zatknutý a obvinený z prekročenia pravomocí.
v neprítomnosti obvinený zo sprenevery federálneho rozpočtu v odhadovanej výške päť miliónov dolárov.
19. 9. 2014: gruzínsky súd nariadil zabaviť majetok bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho a jeho rodine (manželke, matke a babičke).
21. 9. 2014: zabavené i bankové kontá.
13. 2. 2015: hlavného poradcu vlády Ukrajiny pre reformy.
30. 5. 2015: vymenovaný gubernátorom Odeskej oblasti (Ukrajina).

Saalbach, Astrid

Dánsko
* 29. 11. 1955 (Kodaň)
spisovateľka.
Autorka divadelných, rozhlasových a TV hier, zbierok poviedok.

Dielo:
1986: Tanečná hodina (Dansetimen).

saamčina
lapončina

● ugrofínsky jazyk používaný Laponcami v severnom Nórsku, Švédsku, Fínsku a na polostrove Kola (Rusko).

Saarinen, Eero

USA
* 20. 8. 1910 (Kirkkonummi, Fínsko)
† 1. 9. 1961 (Ann Arbor, Michigan)
architekt fínskeho pôvodu.
Otec Eliel (architekt).
1923: rodina emigruje do USA.

Dielo:
Gateway Arch v St. Louis
hala Dullesovho medzinárodného letiska vo Washingtone
auditórium Yaleovej univerzity v New Havenu.

Saavedra Lamas, Carlos

Argentína
narodil sa 1. 11. 1878
zomrel 5. 5. 1959
právnik a politik.
Zasllúžil sa o prímerie v bolívijsko-paraguajskej vojne v rokoch 1932 - 1935.
1936: Nobelova cena za mier.

sab

● značka pre sabin.

saba

● vak na kumys.

Saba

Taliansko
* 9. 3. 1883 (Terst)
† 25. 8. 1957 (Gorice)
básnik, poviedkár a esejista židovského pôvodu, vlastným menom Umberto Poli.
Spolupracovník a autor programu časopisu La Voce.

● neaktívna sopka so štyrmi krátermi tvoriaca ostrov Saba.
Najvyšší kráter je Scenery (877 m n. m.).

Saba
Saba
● ostrov v Karibskom mori.
K ostrovu patrí i ostrovček Green Island na sever od Saby.
Hlavné mesto The Bottom.
do 10. 10. 2010 súčasť Holandských Antíl.

Saba, Umberto

Taliansko
* 9. 3. 1883
† 25. 8. 1957
básnik.
Jeho dielo štýlovo pripomína denník.

Dielo:
Il Canzoniere (Spevník).

sabadila

● juhoamerická ľaliovitá rastlina rodu Schoenocaulon, ktorej semená obsahujú alkaloidy (napr. veratrín), používaná v lekárstve a veterinárstve.

sabadoš

● (z maďarčiny) slobodník.

Sabah

Malajzia
členský štát na ostrove Borneo.

Sabah, Ahmad Džábir Sabáh
Sabáh IV. al-Ahmad al-Džábir as-Sabáh

● Kuvajt
politik.
2006: emir.

Sabah, Džábir Ahmad Džábir

● Kuvajt
1989: emir šejch.

Sabah, Džábir Ahmad Džábir

● Kuvajt
* 1928
† ?. 1. 2006
politik.
1965 - 1977 predseda vlády.
1966 - 1977: korunnží princ
1977 - 2006: emir.

Sabah, šajch Ahmad Fahd

● Kuvajt
politik.
2005: minister ropného priemyslu.

sabal

● palma rodu Sabal pochádzajúca z karibskej oblasti, pestovaná v niekoľkých druhoch pre pevné vlákna na výrobu košíkov, klobúkov a i.

Sabaot

● prívlastok Boha - Jahveho - boh vojsk.

sabat

● zlet, slávnosť čarodejníc.
Sú miestom obscénností, hýrenia a uctievania diabla.

sabbat, šabat, šabbat
u Židov sobota, posledný deň v týždni, deň kľudu a bohoslužieb.

● jedenásty mesiac v hebrejskom kalendári, dnes február.

sabatický rok

● v biblii nariadenie, že siedmy rok sa musia prepúšťať otroci na slobodu a nechať polia a vinice ležať ladom. Plodiny, ktoré v tomto roku vyrástli, patrili chudobným.

● v židovstve jubilejný rok, milostivý rok, vyhlasovaný každý 50. rok (po sedem krát siedmych rokoch) začínanú trúbením na šofar (baraní roh), kedy sa nesmú obrábať polia a dlžníkom sú odpustené dlhy.

Sabatier, Paul

Francúzsko
* 5. 11. 1854 (Carcassonne)
† 14. 8. 1941 (Toulouse)
chemik.
1912: Nobelova cena za vypracovanie metódy hydrogenácie organických zlúčenín za prítomnosti katalytického účinku jemne rozptýlených kovov.

Sabatier, Robert

Francúzsko
* 17. 8. 1923 (Paríž)
† 28. 6. 2012 (Paríž)
spisovateľ.

Dielo:
Alain et le negre (1953)
Švédske zápalky
Lieskové oriešky
Tri mentolové lízatka.

sabatikl
sabatikel
sabbatical

● (z latinského sabbaticus, čo je z gréckeho sabbatikos, a to z hebrejského šabaton, šabat) tvorivé voľno, voľno poskytované vysokými školami vysokoškolským učiteľom za účelom vedeckej práce.

Sabatini, Gabriela

Argentína
* 16. 5. 1970 (Buenos Aires)
tenistka.
1991: najvyššie umiestnenie na svetovom rebríčku ( 3. miesto).
1996: ukončila kariéru aktívnej hráčky kvôli chronickým problémom s brušným svalstvom.
V roku 2006 ju uviedli do tenisovej Siene slávy.

sabatista

● príslušník rôznych kresťanských siekt sláviaci židovský sabat.

sabatný

● týkajúci sa židovského sabatu.

Sabato, Antonio Jr.

Sabato, Antonio Jr.
Antonio Sabato
Taliansko
* 29. 2. 1972
herec.

Filmografia:
Posledný zostup
Presný zásah
Tajná vojna
Lovec žralokov (2001)
Smršť nad Pacifikom (2005).

Sabato, Ernesto

Argentína
* 24. 6. 1911
† 30. 4. 2011 (Buenos Aires)
spisovateľ, pôvodne fyzik.
Manželka Elvira González Fraga.
Bol tiež plodný esejista, ktorý rád písal o metafyzike, politike a tangu.

Dielo:
Tunel samoty (El túnel (1948))
O hrdinoch a hroboch (Sobre héroes y tumbas (1961))
Spisovateľ a jeho prízraky (Abaddón el exterminador (1974)).

Sabazius

● frýgsky vojnový boh.
Podľa legendy na jeho vojnovom voze Gordia bohovia zviazali uzlom oje a záprah uzlom, ktorý neblo možné rozviazať (Gordický uzol).

sabbat
sabat
šabat
šabbat

● u Židov sobota, posledný deň v týždni, deň kľudu a bohoslužieb.

sabellianizmus

● kresťanský smer v 3. a 4. storočí vychádzajúci z učenia mnícha Sabellia z Líbye, podľa ktorého Boh vystúpil najprv v podobe Otca, potom Syna a nakoniec Ducha Svätého.

Sabia

● vírus spôsobujúci brazílsku krvácavú horúčku.

sabin

● jednotka zvukovej pohltivosti, značka sab (podľa amerického fyzika W. C. Sabina).

Sabin, Albert Bruce

USA
* 26. 8. 1906
† 3. 3. 1993
lekár a mikrobiológ poľského pôvodu.
Profesor univerzity v Cincinnati.
Autor živej perorálnej vakcíny proti obrne.
Podieľal sa na projekte vymýtenia detskej obrny - programe Polio Plus.
1954: vyrobil (spoločne s J. E. Salkom) živú orálnu vakcínu proti detskej obrne.
Od roku 1960 bolo v Československu zavedené povinné očkovanie Sabinovou vakcínou.

sabina

● borievka netatová (Juniperus sabina).

Sabina, Karel

Česká republika
* 29. 12. 1813 (Praha)
† 9. 11. 1877 (Praha)
politik, publicista, literárny kritik, básnik, prozaik, dramatik.
1849: zatknutý a odsúdený za prípravu tzv. májového spiknutia. Odsúdený na trest smrti (nakoniec bol 8 rokov väznený).
Od roku 1859 dodával tajnej polícii správy o českom kultúrnom a politickom živote. Po odhalení zomrel v biede a opustení ako zradca národa.

Libretá opier:
Prodaná nevěsta
Braniboři v Čechách.

Dielo:
Básně (1841)
Blouznění (1857)
Černá růže (1868)
Demokratická literatura (1848)
Duchovný komunismus (1861)
Hedvika (1858).

Sabinián
Sabinianus

● † 22. 2. 606
66. pápež (13. 9. 604 - 22. 2. 606).

Sabine, Wallace Clement

USA
* 13. 6. 1868 (Richwood)
† 10. 1. 1919
fyzik.
Priekopník stavebnej akustiky.

Dielo:
Boston Music Hall (dnes Symphony Hall, otvorená 15. 10. 1900).

Sabína

● ženské meno latinského pôvodu, jeho význam je pochádzajúca z kmeňa Sabínov.
Sviatok 27. 10.
Domácky Saba, Sabi, Sabínka.

Sabo, Marián

Slovenská republika
* 18. 8. 1974
sólový gitarista formácie Horkýže Slíže, prezývaný Sabotér.
Pred nástupom do skupiny pracoval ako poisťovací agent.

Sabol, Slavomír

Slovenská republika
teológ.
17. 12. 2007: sa stal biskupom Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV).

Sabolová, Paula

Slovenská republika
* 15. 1. 1938 (Strážske)
spisovateľka.
Manžel Vladimír Jelínek.

Dielo:
Prázdniny (1977)
Tréner sa zajtra žení (1979)
S kým oženiť svojho muža (1981)
Ajko Pavleška Miešajvareška (1983)
Biele slony (1988)
Kamenná ruža (1995)
Drahý Andrej (1999)
Hora (2003, rozhlasová hra)
Pohľad do hmly (2004, rozhlasová hra)
Ja me hutoreľi (2002, nárečový slovník)

Sabolová, Veronika

Slovenská republika
* 20. 6. 1980 (Košice)
sánkarka.

sabotáž

● úmyselné, zvyčajne organizované ničenie a znemožňovanie výroby, marenie činnosti iných.

sabotážnictvo
sabotérstvo

● činnosť sabotážnika, sabotérstvo.

sabotážnik
sabotér

● kto sabotuje, sabotér.

sabotér
sabotérka
sabotážnik

● kto sabotuje.

sabotérstvo

● sabotážnictvo.

sabotovať

● robiť sabotáž, sabotáže.

● sabotážou poškodzovať.

● odmietať zapojiť sa do nejakej činnosti a tak komplikovať jej priebeh zámerným ignorovaním, pasivitou, narúšaním jej pravidiel.

Sabou, Jiří

Česká republika
* 5. 12. 1974
futbalista.

Sabovčík, Jozef

Sabovčík, Jozef
Jozef Sabovčík
Slovenská republika
* 4. 12. 1963 (Bratislava)
krasokorčuliar.
Manželka Weinman (Kanada, krasokorčuliarka).
Syn Blade (Ostrie), Jozef.
1983: 3. miesto na ME.
1984: 3. miesto na ZOH.
1985, 1986: majster Európy.
Žije v Kanade.

Sabra

● Palestína
palestínsky uprchlícky tábor.

sabráž

● spôsob otvárania fliaš so šampanským - opdsekávania hrdla fľaše aj so zátkou pomocou šable.

SABRE
Synergistic Air-Breathing Rocket Engine

SABRE
motor SABRE
ESA
hybridný motor (hybrid normálneho leteckého motora a raketových motorov) vyvíjaný pre letúň Skylon.
Testy motora ukončené 28. 11. 2012.

Sabrina

● ženské meno.
Sviatok 27. 10.

saburafu

● starojaponský termín pre označenie osôb v službe vyššej šľachte.

sacbes

● (biele cesty)
obradné náboženské cesty vrúbené oltármi stavané na polostrove Yucatán okolo roku 1000. Najdlhšia z nich meria 99 kilometrov a vedie z Coby do Yaxuny a je úplne priama.

Sacco Jr., Albert

Sacco Jr., Albert
Albert Sacco Jr.
USA
* 3. 5. 1949
astronaut, 335. človek vo vesmíre.
Let na STS-73.

sacculus

● súčasť vnútorého ucha, rovnovážneho ústrojenstva.
Blanitý váčok s riasovými bunkami.
Spolu s utriculusom zisťuje smer tiaže.

sacerdotálny

● kňazský.

● spojený s náboženstvom, cirkevný.

sacerdócium

● kňažstvo.

Saccharomyces Cerevisiae

● pivovarnícka kvasinka.
Používaná ako základ droždia v pekárňach i pivovaroch.

Sackhoff, Katee
Sackhoff, Kathryn Ann

Sackhoff, Katee
Katee Sackhoff
USA
* 8. 4. 1980 (Portland, Oregon)
herečka.

Filmografia:
Female Expendables, The (2015)
Oculus (2014)
Hrôza v Connecticutu 2: Duch Georgie (2013)
Riddick (2013)
Sexy Evil Genius
Campus Killer (2012)
Longmire (TV seriál)
Batman Rok jedna (video film, 2011)
Growl
Battlestar Galactica: Plán (video film, 2009)
Lost & Found (TV film)
Battlestar Galactica: Britva (TV film, 2007)
Bionic Woman, The (TV seriál)
Hlas smrti 2: Svetlo
Last Sentinel, The
Svadobné prianie (TV film)
Teória veľkého tresku (TV seriál)
Battlestar Galactica (TV seriál, 2004)
Battlestar Galactica (TV film, 2003)
Odložené prípady (TV seriál)
Plastická chirurgia s. r. o. (TV seriál)
Halloween: Zmŕtvychvstanie (2002)
Kvitnúce mesto (TV seriál)
Education of Max Bickford, The (TV seriál, 2001)
My First Mister
24 hodín (TV seriál)
Fearing Mind, The (TV seriál, 2000)
Futurama (TV seriál, 1999)
Hugh Heffner - skutečný příběh (TV film)
Chicken Soup for the Soul (TV seriál)
Locust Valley
Undressed (TV seriál)
Zoe, Duncan, Jack & Jane (TV seriál)
Tehotná v pätnástich (TV film, 1998)
JAG (TV seriál, 1995).

Sacks, Oliver

USA
* 9. 7. 1933 (Londýn)
† 30. 8. 2015
psychiater, spisovateľ.
Od roku 1965 žije v New Yorku.

Dielo:
Awakenings (1973, predloha pre film Čas prebudenia)
Muž, ktorý si plietol manželku s klobúkom (1985)
Antropologička na Marse (1995)
Musicophilia (2007).

Zaujímavosť: Je po ňom pomenovaná planétka 84927 Oliversacks objavená v roku 2003.

Sacsayhuamán
Sacsahuaman

Sacsayhuamán
múry Sacsayhuamánu
Peru
komplex kamenných múrov okolo mesta Cusco.

saculuc
sacculus

● semicirkulárny kanálik, → utriculus.

Sacuma

Japonsko
kniežactvo.
Stálo v čele tnovunastolenia cisárskej moci v roku 1868 a ukončenia vlády šogúnov (pozri aj Macuhito).
Po nastolení moci cisára v kniežactve prebehlo najväčšie povstanie samurajov (1877, procesom otvárania sa Japonska svetu prišli i spoločenské zmeny a práve tými boli samurajovia najviac postihnutí).

Sacumské povstanie

Japonsko
najväčšie povstanie japonských samurajov v roku 1877 v kniežactve Sacuma.
Procesom otvárania sa Japonska svetu prišli i spoločenské zmeny a práve tými boli samurajovia najviac postihnutí.

sad

park s prevahou stromov.

Sadat, Anvar
Anvar as-Sádát
Muhammad Anwar as Sadat

Sadat, Anvar
Anvar Sadat
Egypt
* 25. 12. 1918 (Mit Abu al-Kum)
† 6. 10. 1981 (Káhira, zavraždený)
politik.
1952: podieľa sa na zvrhnutí kráľa Farúka.
1964: viceprezident.
1970 - 1981: prezident (zvolený 16. 10. 1970 (uvádzané i 15. 10. 1970)).
1973 - 1974: predseda vlády.
1973: po neúspešnej vojne s Izraelom prerušil zväzky so ZSSR a zliberizoval ekonomiku.
1978: Nobelova cena za mier.
1980 - 1981: predseda vlády.

Zavraždili ho islamskí extrémisti. Spolu s ním zahynuli ďalší štyria ľudia.

sadať sa

● (o tekutinách) zrážať sa, tuhnúť.

SADC

● Juhoafrické rozvojové spoločenstvo.

Sadeik, Grit

Estónsko
sedembojárka.
2011: 1. miesto na ME ( 6.134 bodov).

sadhu

● hinduistický svätec.

Sadi Carnot, M. F.

Francúzsko
politik.
1887 - 1894: prezident.

sadista
sadistka

● človek, u ktorého sa prejavuje sadizmus.

sadizmus
aktívna algolagnia

● sexuálna úchylka prejavujúca sa týraním partnera (podľa francúzskeho spisovateľa markíza de Sade, ktorý túto úchylku beletristicky opisoval).

● sklon ku krutosti, záľuba v trýznení (ľudí, zvierat).

Sadková, Eva

Česká republika
* 16. 7. 1931 (Praha)
† 7. 4. 2000
scenáristka a režisérka.
1954: režisérka literárno dramatickej redakcie Československej (neskôr Českej) televízie.

Réžia:
Počestná holka
Paní Bovaryová
Čechovovy povídky
Eugen Oněgin, Poslední opona
Půlpenny
Srdíčko Gobseck
Dvojčata.

Sadler, Jozef

Slovenská republika
* 1791 (Bratislava)
† 1849
botanik.
Vynikol v oblasti papradín a húb.

Sadler, William

USA
* 13. 4. 1950
herec.

Filmografia:
Vykúpenie z väznice Shawshank
Zelená míľa
Neviditená smrť
Upírí nevestinec
Lotri
Smrtonosná pasca 2.

sadlina

● vrstva, ktorá vznikla usadením niečoho.

sadnúť
sadnúť si

● zaujať sedaciu polohu.

● (knižne) usadiť sa niekde.

● (hovorovo) začať prenasledovať.

● nastúpiť do dopravného prostriedku.

● (o vtákoch, hmyze) zastaviť sa po skončení letu.

● (o malých čiastočkách hmoty) usadiť sa na povrchu, pokryť.

● klesnúť, dostať sa do nižšej polohy.

● (hovorovo) byť dobre umiestnený.

● hodiť sa, pristať.

● klesnutím čiastočiek stať sa pevnejším, tvrdším.

sadnúť na bobok

● kvoknúť si, spustiť sa do drepu.

sadnúť si do hotového

● bez námahy získať výhodné postavenie.

sadnúť si za volant

● zaujať miesto vodiča.

sadomasochista

● človek, u ktorého sa prejavuje sadomasochizmus.

sadomasochizmus

● sexuálna deviácia so sadistickými i masochistickými sklonmi.

Sadoul, Georges

Francúzsko
* 4. 2. 1904 (Nancy)
† 13. 10. 1967 (Paríž)
filmový historik.

Dielo:
Histoire générale du cinéma (5 zväzkov, Dejiny svetového filmu, 1947 - 1954).

Monografie:
1952: Chaplin
1960: Gérard Philipe.

Sadoveanu, Mihail

Rumunsko
* 5. 11. 1880
† 19. 10. 1961
spisovateľ.
Autor poviedok, noviel, románov (viac ako 100 zväzkov).
Jazykovo čerpal z moldavských kroník.

Dielo:
Miesto, kde sa nič nestalo.

Sadr, Muktada

● Irak, radikálny šíitsky klerik a vodca (2004).
Otec Sádik.

Sadr, Sádik, ajatolláh

Irak
† 1999 (údajne zavraždený režimom Saddáma Husajna)
duchovný.
Syn: Muktada Sadr.

sadra

● hemihydrát síranu vápenatého (CaSO4. 1H2O).
Vzniká pálením sadrovca.
Používa sa najmä v stavebníctve, na modelovanie, v zubnom lekárstve.
Jej využitie je napríklad v oblastiach Predného východu doložené už z doby predkeramického neolitu, teda z obdobia 8600 - 5500 rokov pred naším letopočtom.

dlaha na podporu zlomenej končatiny.

sadra, plastová

● (hovorovo) dlaha na podporu zlomenej končatiny z plastu, predtým zo sadry.
Hojenie zlomeniny v plastickej sadre je rýchlejšie.
Ľahkú sadru tvorí tkanina a živica, ktorá reaguje s vodou. Do pol hodiny sadra vytvrdne.
Pôvodne bola určená pre americký futbal, potom prenikla aj do bežnej medicíny.

sadrová voda

voda, sadrová.

sadrovec

sadrovec
najväčšie kryštály sadrovca (jaskyňa Cueva de los Cristales)
● dihydrát síranu vápenatého - CaSO4.2H2O.
Vzniká vyzrážaním z morskej vody v zálivoch.
Základná surovina pre výrobu pálenej sadry.
Najznámejší velký kryštál meral vyše 100 m.
Ušľachtilé formy sú alabaster či púštna ruža.
Najväčšie kryštály sadrovca boli nájdené v jaskyniach v pohorí Naica.

SADS
Sudden Adul Death Syndrom

syndróm náhleho úmrtia dospelých.

saducej
saduceus
saducejci

● člen sekty vyššieho kňazstva jeruzalemského chrámu, ktoré náležalo politickému a náboženskému vedeniu Židov.

saduceus
saducej

● člen sekty vyššieho kňazstva jeruzalemského chrámu, ktoré náležalo politickému a náboženskému vedeniu Židov.

sadza

● čierna čiastočka uhlíka vzniknutá spaľovaním horľavín.

sadzba

● stanovená výska poplatkov alebo peňažnej odmeny za úradné výkony alebo za prácu.

● v doprave poplatok za prevážanie tovaru.

● v práve výmer trestu.

● v typografii sádzanie textu v tlačiarni.

● v typografii vysádzaný text.

sadzba, bloková

● v polygrafii riadkovanie tvoriace štvorcové alebo obdĺžnikové obrazce.

sadzba, kompresná

● v polygrafii neprekladaná ručná alebo strojová sadzba, v ktorej riadok tesne dolieha na riadok.

sadzba, lokálna

● sadzba znížená, platná pre miestny obvod.

sadzba, lombardná

● v peňažníctve sadzba stanovená pre lombardy ústrednou bankou.

sadža

● (nárečovo) popol, sadza v komíne.

Sadžna, Chan Saíd

Pakistan
terorista, prezývaný Chalíd.
2. 11. 2013: zvolený za vodcu pakistanského Talibanu (Tehríke Tálibán Pákistán).

Saeco

Taliansko
výrobca prístrojov na prípravu kávy, kávovarov.
10. 3. 1986 firma vyvinula plne automatizovaný stroj na espresso.

saeculum

● storočie.

● vek.

SAF
Spacecraft Assembly Facility

USA
oddelenie kozmických sond Laboratória pre tryskové pohony v Kalifornii.

SAF1812
SAF 1812

● let sibírskych aerolínií z Tel Avivu do Novosibirska.
4. 10. 2001 ho neúmyselne zostrelila nad Čiernym morom ukrajinská armáda raketou S-200 pri vojenských manévroch leteckých síl.
Zomrelo všetkých 78 pasažierov.

safaládka
safaláda

● druh údeniny, mleté mäso v krátkom a hrubšom črevnom obale.

safari

● lovecká výprava na africkú zver.

● zoologická záhrada s voľným výbehom pre zver.

● odev s prvkami loveckého štýlu.

safe
sejf

● bezpečnostná schránka, trezor.

safety car

● v automobilových pretekoch spomaľovacie vozidlo.
Vychádza na trať pri problémoch na pretekárskom okruhu (havária, znečistený povrch a pod.).
Počas jeho prítomnosti na trati je obmedzená rýchlosť a zakázané predbiehanie sa pretekárov, poradie jazdcov sa nemení.

safián

● veľmi mäkká, lesklá useň s jemne brčkavým lícom, vyrobená z koziny, teľaciny alebo baraniny, vyčinená rozličnými druhmi sumachu a dubienkami, dnes používaná len ojedinele v brašnárstve.

safián

● jemná koža u koziny, teľaciny alebo baraniny.

safián, čierny

● marokén.

Safin, Marat

Rusko
* 27. 1. 1980
tenista.
2000: 1. miesto na US Open.
2005: 1. miesto na Australian Open.

safír

drahokam, odroda korundu.

súvislosti: zafír

safír, modrý

safír zafarbený prísadami oxidov titanu a železo.

saflor

● rastlina rodu Carthamus, rastúca od Stredomoria až po Strednú Áziu, jeden jej druh sa pestuje ako olejnina a používa sa na výrobu stolového oleja, mydla, karmínového farbiva a i.

saflorit

● nerast kovovolesklej farby kryštalizujúci v jednoklonnej sústave, arzenit kobaltu.

safrol

● látka nachádzajúca sa v gáfrovom oleji, používaná na výrobu liekov a v kozmetike.

Sagan, Carl Edward

Sagan, Carl Edward
Carl Sagan pred modelom sondy Viking
(foto: NASA)
USA
* 9. 11. 1934
† 20. 12. 2006
astronóm, populizátor vedy.
Manželka Linda Salzman.

Autor klasifikácie civilizácií podľa toho, koľko informácií civilizácia pozná (civilizácia typu A až civilizácia typu Z).

Dielo:
Kontakt.

súvislosti: správa z Areciba

Sagan, Françoise

Sagan, Françoise
Françoise Sagan
Francúzsko
* 21. 6. 1935
† 24. 9. 2004
spisovateľka, vlastným menom Françoise Quoirez.
Autorka divadelných hier.

Dielo:
Dobrý deň, smútok (román)
Čarovné oblaky
Zrkadlo.

Sagan, Peter

Sagan, Peter
Peter Sagan
Slovenská republika
* 26. 1. 1990 (Žilina)
cyklista.
Brat Juraj (cyklista).
Manželka Katarína (rodená Smolková, sobáš 11. 11. 2015)

2008:
  1. miesto na MS juniorov na horských bicykloch.
  1. miesto na ME juniorov na horských bicykloch.
  2. miesto na MS juniorov v cyklokrose (26. 1. 2008).
2009: 1. miesto na GP Kooperativa.
2010: 2. miesto na Philadelphia International Championship.
2011:
  1. miesto na Okolo Sardínie.
  1. miesto na Okolo Poľska (6. 8. 2011).
2012:
  1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v cestných pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom v kategórii Elite.
  1. 7. pri prvom štarte na Tour de France vyhral prvú etapu pretekoch (celkovo vyhral 3 etapy).
   vyhral poslednú 8. etapu pretekov Okolo Kalifornie (21. 5. 2012), okrem toho získal aj zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.
5. 11. 2014: výstup na Kilimandžáro.
5. 4. 2015: 4. miesto na preteku Okolo Flámska.
18. 5. 2015: 1. miesto v etapových pretekoch Okolo Kalifornie.
27. 9. 2015: 1. miesto na MS v cestnej cyklistike - pretekoch s hromadným štartom mužov.

Sagand

Irán
uránová baňa.
Urán bol v nej objavený v roku 1985.

sagardo

● baskický názov pre cidre.

Sagarmatha

● Nepál
národný park ("Hlava v oblakoch") založený 19. 7. 1976 (v roku 1979 zapísaný na listinu UNESCO), na území ktorého leží najväčšia hora sveta - Mount Everest (nepálsky názov Mount Everestu). Rozloha parku je 1. 148 km2 (založený 19. 7. 1976).
V roku 1976 park zapísaný na zoznam svetového prírodného dedičstva UNESCO.

SAGE 1

USA
(Stratospheric Aerosol and Gas Experiment)
druhá družica programu AEM.
Merala zmeny koncentrácie ozónu, vodných pár, aerosólov a podobne v atmosfére.
štart: 18. 2. 1979
hmotnosť 147 kg
životnosť 40 rokov.

sagebrush

● rastlinná formácia polopúšťových oblastí západnej časti USA, kde prevažuje šalviový porast.

sagenit

● žltá odroda rutilu vo forme jemných ihlicovitých zhlukov.

sagitálny

● predozadný
rovnobežný so strednou (mediálnou) rovinou tela.

● rovnobežný so strednou osou rastliny.

Sagitta

● súhvezdie severnej oblohy, Šíp.
Skratka Sge.

Sagittaridy

● meteorický roj.
Úplné označenie Sagittaridy.
Začiatok aktivity 25. 5.
Koniec aktivity 12. 6.
Charakter: skôr slabé meteority.
Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod.
Rýchlosť vstupu do atmosféry 30 km/s.

Sagittarii

● súhvezdie Strelec.

Sagittarius

● latinské pomenovanie súhvezdia Strelec.
Skaratka Sgr.
Zvieratníkové súhvezdie.
U nás pozorovateľné na letnej oblohe nízko nad obzorom.
V súhvezdí sa nachádza rad hmlovín a hviezdokôp.

● čierna diera v centre Galaxie (galaxie, v ktorej leží i naša Slnečná sústava).

Sagittarius A East
Sgr A East

supernova v centre Galaxie.
Spolu so Sgr A* tvorí stred Galaxie.

Sagittarius A*
Sgr A*

● v roku 1974 objavený rádiový a infračervený zdroj v jadre Galaxie.
Je obklopený hustou hviezdokopou a hviezdy okolo neho obiehajú rýchlosťou 1.000 km/s.
Jedná sa o čiernu dieru.

Saguaro

USA
národný park s ohromnými kaktusmi a rozličnou faunou.

saguaro
Carnegia gigantea

● obrí kaktus rastúci v púšti Sonora.
Dožíva sa asi 200 rokov.

sagyz

● súborný názov bylín z čeľade hviezdnicovitých, ktorých korene obsahujú kaučuk.

Saha, Meghnad

India
* 6. 10. 1894 (Seoratali)
† 16. 2. 1956 (Kodaikanal)
fyzik.
Rovnica po ňom pomenovaná určuje zastúpenie atómov určitého prvku v rôznych stupňoch ionizácie a vysvetľuje tak vzhľad spektier hviezd rôznych spektrálnych tried.

Sahara

● Afrika
púšť.
Najväčšia púšť na svete.
Rozloha 9 miliónov km2.
Leží v severnej Afrike a je ju dobre vidieť z vesmíru.
Rozkladá sa od Atlantického oceánu až k Červenému moru cez 10 štátov (Egypt, Líbya, Alžírsko, Tunisko, Maroko, Mauritánia, Niger, Čad, Mali a Sudán).
Má zhruba tvar lichobežníka s dĺžkou 4.500 až 5.500 km v smere západ-východ a šírkou 1.500 až 2.000 km od severu na juh.
Sahara je často predstavovaná ako piesočná púšť, ale väčšina jej povrchu je kamenistá.

súvislosti: Sahel

Sahara, Španielska

● Sahara Espanol
bývalá španielska zámorská kolónia na severozápade Afriky.
Rozloha 266.000 km2.
14. 11. 1975: Španielsko krajinu opustilo.

Saharská arabská demokratická republika

● republika vyhlásená 27. 2. 1976 na území Západnej Sahary hnutím Polisario.

saharské jazyky

jazyky, saharské,

sahel

● africký typ krajiny so suchomilnou vegetáciou.
Vyskytuje sa od Atlantiku až k Červenému moru.

Sahel

● južná časť Sahary.
Jedno z najsuchších miest na Zemi.

Sahelanthropus tchadensis

● druh hominida.
19. 7. 2001 lebku tohto hominida objavil Ahunt Džimdumalbaj v Čade.
Lebku (obsah 360 - 370 cm3) popísal Michel Brunet.
V Čade ju pomenovali Tumaj (Nádej na život, aj Toumai).
Vek lebky je odhadovaný na 6 - 7 miliónov rokov.
Reprezentuje samostatný druh, ktorý stál na počiatku prvých afrických ľudí, je najstarším známym hominidom, u ktorého sa predpokladá, že patril k samostatnej ľudskej vývojovej línii (subtribus Hominina).

Meral 115 - 125 cm a vážil až 45 kg.
Mal krátke očné zuby a podľa pozície veľkého tylového otvoru mohol využívať bipednú chôdzu.

sahib

● (v arabskom prostredí) označenie druha, pána alebo veliteľa.

● (v Indii) označenie alebo oslovenie Európana.

● zdvorilé oslovenie.

sahli

● sálový hokej s ľahkou loptičkou a ľahkými hokejkami, floorball.

Sahlin, Mona

Švédsko
* 1957
politička.
2004: ministerka pre otázky prisťahovaleckej politiky.
17. 3. 2007: predsedkyňa Švédskej sociálnodemokratickej robotníckej strany (SAP).

Sahrawi
Sahrawovia

● pôvodní nomádski obyvatelia Západnej Sahary.

Sahula, František

Česká republika
* 8. 4. 1963
† 2. 5. 2008 (zavraždený)
spevák.
Člen kapely Tři sestry.

Sachalin

● ostrov ležiaci v severnom Pacifiku.
Je to najväčší ostrov patriaci Ruskej federácii a administratívne spadá pod Sachalinskú oblasť.
Ostrov získalo podľa Sankt-Petersburskej dohody Rusko v roku 1875.
V roku 1905 po rusko-japonskej vojne získalo južnú časť ostrova Japonsko.
V roku 1945 prišlo k sovietsko-japonskej vojne a jej výsledok bolo získanie celého ostrova pre ZSSR.
Rozloha 72.492 km2.
Najvyšší bod Lopatin (1.609 m).

sacharát

● zlúčenina sacharózy s hydroxidmi alkalických kovov.

sacharáza

enzým štiepiaci sacharózu.

sacharid
sacharidy

● organická látka obsiahnuté v rastlinných a živočíšnych tkanivách, glycid, cukor, zdroj energie.

sacharid, jednoduchý

monosacharid.

sacharid, zložený

oligosacharidy a polysacharidy.

sacharidáza

● enzýmy katalyzujúce hydrolytické štiepenie glykozidových väzieb.

sacharidy

● organické zlúčeniny uhlíka, vodíka a kyslíka v rastlinných a živočíšnych tkanivách, cukry, glycidy.

sacharimeter

● polarimetrický prístroj na stanovenie sacharózy v cukrových roztokoch.
V princípe hustomer, ktorý ukazuje percentuálny obsah cukru v roztoku v Ballingových stupňoch.
Zostrojil ho v roku 1841 Karel Josef Napoleon Balling.

sacharimetria

● optická metóda založená na meraní otáčania roviny polarizovaného svetla roztokmi sacharózy.

sacharizácia

● koncentrácia sušiny v kvapalných cukrovarníckych látkach stanovená nepriamo v roztoku látky.

sacharín

● umelé sladivo vyrábané z toluénu, cukerín.
Bol objavený v roku 1879.
Je asi 500 x sladší ako cukor.
Neobsahuje prakticky žiadne kalórie.

sacharometer

● hustomer na stanovenie sacharizácie cukrových roztokov.

Sacharov, Adrian

Rusko
* 8. 8. 1761 (Petrohrad, 19. 8. 1761)
† 27. 8. 1811 (Petrohrad, 8. 9. 1811)
architekt.
Predstaviteľ ruského klasicizmu.

Dielo:
Admiralita v Petrohrade (začaté 1806).

Sacharov, Andrej Dmitrijevič

ZSSR
* 21. 5. 1921 (Moskva)
† 14. 12. 1989
fyzik (prezývaný otec ruskej vodíkovej bomby), disident.
Otec Dmitrij (fyzik).
Matka Jekaterina.
Manželka Klavdija Vichirevova († 1969, sobáš v roku 1943).
2. manželka Elena Bonnerová (sobáš v roku 1972).
Nobelova cena za mier.
1938: začiatok štúdia fyzika na Moskovskej štátnej univerzite (štúdium dokončil po evakuácii z Moskvy v Aschabade v Turkmenistane v roku 1942).
1945: návrat do Moskvy.
1946: prizvaný ku projektu vývoja sovietskej atómovej bomby, ponuku odmietol.
1947: doktorát v obore fyziky častíc.
Od roku 1951 sa podieľal na podpore obetí politickej diskriminácie a prenasledovania.
1953: riadny člen Sovietskej akadémie vied.
Do roku 1965 bol členom týmu vývoja jadrových zbraní (významnou mierou prispel ku podpísaniu zmluvy o zákaze jedrových testov (okrem testov pod zemou) v roku 1963).
1965: návrat k teoretickej fyzike.
1967: vypracoval tajné memorandum o strategickej rovnováhe a závodoch v jadrovom zbrojení (sovietske vedenie odmietlo jeho zverejnenie).
1970: s Valerijom Chalidzom a Andrejom Tverdochlebovom zakladá Moskovský Výbor pre +udské práva.
1975: Nobelova cena mieru (cenu za neho prevzala manželka, nakoľko sovietske vedenie neumožnilo Sacharovovi odísť do Osla ako "nositeľovi štátneho tajomstva").
1979:protestuje proti intervencii sovietskych vojsk v Afganistane. Bol odoslaný do exilu do mesta Gorkij (spoločne s manželkou zatknutý a deportovaný 22. 1. 1980).
1986: návrat do Moskvy.

Dielo:
Úvahy o pokroku, mierovej koexistencii a intelektuálnej slobode (1968, samizdat, publikovaný v New York Times dánskym novinárom Hetom Poroolom).

Sacharova cena

● cena udeľovana za slobodu myslenia pomenovaná po Andrejovi Sacharovi.
Založená v decembri 1988.
Udeľovaná každoročne 10. 12.
Oceňuje osoby a organizácie odôvodní za ľudské práva a slobody.

Držitelia ceny:
1988
  Nelson Mandela
  Anatolij Marčenko (in memoriam)
1989 Alexander Dubček
1990 Aun Schan Su Ťij
1991 Adem Demaçi
1992 Matky z Plaza de Mayo
1993 Oslobođenje redakce sarajevského deníku
1994 Taslima Nasrín
1995 Leyla Zana
1996 Wej Ťing-šeng
1997 Salima Ghezali
1998 Ibrahim Rugova
1999 José Alejandre Xanana Gusmão
2000 ¡Basta Ya!
2001
  Izzat Ghazzawi
  Nurit Peled-Elhanan
  Zacarias Kamwenho
2002 Oswaldo Payá Sardiñas
2003 Kofi Annan a všetci zamestnanci Organizácie Spojených národov, ktorí pri výkone svojej služby v prospech svetového mieru prišli o život
2004 Žanna Litvinová
2005
  Dámy v bílém (Damas de Blanco)
  Reportéri bez hraníc
  Hauwa Ibrahim
2006 Aljaksandar Milinkevič
2007 Salí Mahmúd Osman
2008 Chu Ťia
2009 ruské stredisko pre ľudské práva Memorial a traja hlavní aktivisti Oleg Orlov, Sergej Kovaľov a Ľudmila Alexejevová
2010 Guillermo Fariñas
2011 aktivisti tzv. Arabskéhej jari:
  Muhammad Buazízí (in memoriam)
  Asmaa Mahfouz
  Ahmed al-Senussi
  Razan Zaitouneh
  Ali Farzat
2012 Nasrín Sotúde, Džafar Panahí
2013 Malála Júsufzaj
2014 Denis Mukwege

sacharóza

● repný a trstinový cukor.
Je obsiahnutá v cukrovej repe, cukrovej trstine.

sacher

sacher
Sacherova torta
● čokoládová torta, viedenská špecialita.
Pomenovaná podľa autora receptu Edvarda Sachera.
Za deň zrodu torty sa považuje 12. 4. 1832, kedy bola prvýkrát pripravená.

Sacher, Edvárd
Sacher, Eduard

Sacher, Edvárd
Edvard Sacher
Rakúsko
* 8. 2. 1843 (Želiezovce, Slovenská republika)
kuchár slovenského pôvodu.
Otec Ferencz (Franz).
Matka Rózi, rodená Veininger.
Autor receptu na slávnu tortu po ňom pomenovanej (sacher).
Základ slávnej torty vymyslel Eduardov otec Franz 12. 4. 1832 na dvore kniežaťa Metternicha. Metternich dal príkaz šéfkuchárovi, aby pripravil niečo špeciálne pre jeho významných hostí. Šéfkuchár bol vtedy práve chorý a tak ho zaskočil Franz Sacher a vymyslel tortu.
Až jeho syn Eduard ju však vylepšil typickou čokoládovou polevou a marhuľovou marmeládou, bez ktorej by dnes Sacherova torta nebola Sacherovou tortou.
Založil reštauráciu a Hotel Sacher vo Viedni.

Sacher, Richard

Československo
* 1. 9. 1942 (Úpice)
† 27. 2. 2014 (Červený Kostelec)
politik.
1956 - 1969: robotník.
1968: vstup do ČSL.
od roku 1969 pracuje ako platený funkcionár ČSL.
1988: zbavený všetkých funkcií v strane pre kritiku prokomunistických pomerov v strane.
27. 11. 1989: ústredný tajomník ČSL.
10. 12. 1989 - 20. 12. 1989: minister bez kresla.
30. 12. 1989 - 27. 6. 1990: minister vnútra. Počas výkonu funkcie rozpustil ŠtB (rozkazom z 15. 2. 1990).
7. 6. 1990 - 4. 6. 1992: poslanec Federálneho zhromáždenia.

Sacher, Vilém

Česká republika
* 17. 2. 1907 (Prostějov)
† 14. 8. 1987 (Prostějov)
dôstojník.
1940 - 1943: bojoval na západnej fronte.
1943: odvelený do ZSSR.
1944: ako veliteľ 3. československej brigády bojoval na Dukle.
1950: brigádny generál.

Sachs, Curt

Nemecko
* 29. 6. 1881 (Berlín)
† 5. 2. 1959 (New York)
muzikológ.
1919 - 1933: riaditeľ Štátnej zbierky nástrojov v Berlíne a univerzitný profesor v Berlíne.
1933: emigrácia.

Sachs, Gunter

Nemecko
† 8. 5. 2011 (Gstaad, samovražda)
fotograf.
Manželka Brigitte Bardot (sobáš 14. 7. 1966 v Las Vegas, rozvod v roku 1969).
3. manželka Mirja Larsson (modelka).
Syn Rolf.

Sachs, Hans

Nemecko
* 5. 11. 1494
† 19. 1. 1576
spisovateľ.
Autor piesňovej tvorby raného stredoveku (viac ako 6.000 drobných skladieb).

Dielo:
Ako vysedieť telatá (fraška)
Posol z raja.

Sachs, Nelly

Nemecko
* 10. 12. 1891
† 12. 5. 1970
spisovateľka.
Od roku 1940 žila vo Švédsku.
1966: Nobelova cena za literatúru.

Dielo:
Útek a premena.

Sachsenhausen
Sachsenhausen Oranienburg

Nemecko
koncentračný tábor neďaleko mesta Oranienburg.
Založený v roku 1933.
100.000 obetí.
Oslobodený sovietskou armádou 22. 4. 1945 (uvádzané i 30. 4. 1945).

Said, Edward

● orientalista.

Dielo:
Orientalizmus.

Saiko, Georg

Rakúsko
* 5. 2. 1892 (Ervěnice)
† 23. 12. 1962 (Viedeň)
spisovateľ.

Dielo:
Auf dem Floss (Na plti, 1948)
Der Mann im Schilf (Muž v tŕstí, 1955).

Sailer, Petr

Česká republika
* 18. 9. 1975
hokejista.

Sailer, Toni

Rakúsko
* 17. 11. 1935
† 24. 8. 2009
lyžiar.
1956: stal sa prvým alpským lyžiarom v histórii, ktorý získal na jednej zimnej olympiáde tri zlaté medaily.

sainetes

● krátka fraška z madridského ľudového prostredia.

Saint Helens
Mount St. Helens

USA
sopka.
Erupcia 18. 5. 1980 po viac ako storočnej nečinnosti - 61 obetí.
Vrchol sopky sa znížil o 400 metrov a vytvoril obrovský kráter.

Zaujímavosť: Hora je často spomínaná ako hora Sv. Heleny (sopka Sv. Heleny), čo je špatný preklad, pretože hora bola pomenovaná po Alleynovi Fitzherbertovi, barónovi, který obdržal titul Helens (podľa pôvodu z miesta Saint Helens).

Saint Laurent, Yves
Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent

Francúzsko
* 1. 8. 1936 (Oran, Alžírsko)
† 1. 6. 2008
módny návrhár.
Matka Lucienne.
Otec Charles Mathieu Saint-Laurent.
Milenec Pierre Bergé (novinár).
1954: maturita.
1955: pracuje u Christiana Dior.

Saint Petersburg

Petrohrad.

Saint-Domingue

Francúzsko
pomenovanie ostrova Haiti, keď bol pod správou Francúzska.

Saint-Exupéry, Antoine
de Saint-Exupéry, Antoine-Marie-Roger

Saint-Exupéry, Antoine
Antoine Saint-Exumpéry
Francúzsko
spisovateľ, → de Saint-Exupéry.

Saint-John, Perse

Perse, Saint-John.

Saint-Just, Louis Antoine Léon

Francúzsko
* 25. 8. 1767 (Decize, Nivernais)
† 28. 7. 1794 (Paríž, popravený)
spisovateľ, revolucionár.
Počas Veľkej francúzskej revolúcie spočiatku pôsobil v štátnej správe. Ako stúpenec Robespierra sa podieľal na zvrhnutí Dantona a presadzoval teror.
Po zvratu v roku 1794 bol gilotinovaný.

Saint-Saens, Charles Camille
Saint-Saëns, Charles Camille

Francúzsko
* 9. 10. 1835 (Paríž)
† 16. 12. 1921 (Alžír, Alžírsko)
hudobný skladateľ.
Manželka Gabrielle Truffot.
Syn André Saint-Saëns, Jean-François Saint-Saëns.
Autor hymny Uruguaja.
V roku 1915 podnikol v USA ako klavirista triumfálne koncertné turné.

Dielo:
Karneval zvierat
Samson and Delilah
Danse macabre
Symfónia č. 3
Introduction and Rondo Capriccioso
Le cygne
Mon cœur s'ouvre à ta voix
Cello Concerto No. 1
Violončelový koncert č. 1
Oratorio de Noël
Piano Concerto No. 2
Havanaise
Klavírny koncert č. 5
Calme des nuits
La princesse jaune
Henry VIII
Oboe Sonata
Déjanire
Les fleurs et les arbres
Piano Concerto No. 4
El desdichado
Le déluge
Ascanio
Cello Concerto No. 2
Une flûte invisible
La cigale et la fourmi, Antwort
Violons dans le soir
Plainte
Douceur
Mélodies persanes
Le timbre d'argent
Aimons-nous
Saltarelle
Le lac
Le bonheur est chose légère
La libellule
La brise
Clair de lune
La sérénité
Hélène
Le lever de la lune
La fiancée du timbalier
Si vous n'avez rien à me dire
Petite main
Alla riva del Tebro
Sérénade d'hiver
Le vent dans la plaine
Le Pas d'armes du roi Jean
La solitaire

Saint-Simon, Claude Henri
vojvoda de Rouvroy

Francúzsko
* 16. 1. 1675
† 2. 3. 1755
spisovateľ.

Dielo:
Pamäte.

Sainte-Beuve, Charles-Augustin

Francúzsko
* 23. 12. 1804
† 13. 10. 1869
kritik, básnik a prozaik.
Zakladateľ historickej literárnej kritiky.

saintpaulia

● okrasná rastlina rodu Saintpaulia, pôvodom z tropickej Afriky (podľa Nemca W. von Saint Paula), tzv. africká fialka.

saintsimonista
saintsimonovec

● stúpenec saintsimonizmu.

saintsimonizmus

● učenie francúzskeho utopického socialistu C. H. de Saint-Simona.

Saiph

● hviezda v súhvezdí Orión v Orionovom páse.

Saitoti, George

Keňa
* 3. 8. 1945
† 10. 6. 2012
matematik, ekonóm, politik.
1983 - 1988: minister financií.
1989 - ?. 12. 1997: viceprezident.
?. 12. 1977 - ?. 4. 1999: minister plánovania.
1999 - 30. 8. 2002: viceprezident.
2003 - 2005: minister školstva.
7. 12. 2005 - 13. 2. 2006: minister školstva.
?. 11. 2006 - ?. 1. 2008: minister školstva.
2008 - 2012: minister pre vnútornú bezpečnosť.
Zahynul prei zútení sa helikoptéry.

Saiyid, Darwis

Egypt
* 17. 3. 1892 (Alexandria)
† 15. 9. 1923 (Káhira)
skladateľ.
Autor tradicionalistických piesní, zábavnej hudby, politických piesní a 20 operiet (s využitím maqamu).

Saíd, Chain
Saíd, Chán

Sadžna, Chan Saíd.

Sajako

Sajako
Sajako
Japonsko
* 18. 4. 1970
princezná.
Otec Akihito.
21. 10. 2005 zásnuby s Jošiki Kurodu (alias Kuro-čan).
Brat Akišin.

Sajáf, Abú

Filipíny
terorista operujúci na filipínskom ostrove Mindanao (2003, 2004).
Spolupracovník Usáma bin Ládina.
Nechával popraviť unesených ľudí odrezaním hlavy.

sajdka
sajtka
sajdkára

● prívesný postranný vozík u jednostopého vozidla.

sajdkára
sajdka
sajtka
sidecar

● prívesný postranný vozík u jednostopého vozidla.

● (pretekársky) motocykel, pôvodne s týmto vozíkom, dnes s postrannou plošinou.

sajdkárkros
idecarcross

● terénne preteky sajdkár.

Sajered Matkal

Izrael
protiteorristické komando.

sajga

● druh stredoázijskej na pohľad nemotornej antilopy, ktorý žil aj na území Európy v období pleistocénu.

● antilopa rodu Saiga so zvláštne tvarovanými nozdrami a s krátkymi rožkami, žijúca v stepiach od východnej Ukrajiny po západné Mongolsko.

sajga tatárska

● druh antilopy, sajga.

sajha

● nadávka lenivej žene.

sajrajt

● neporiadok, nečistota, blato, všeobecne niečo škaredé, nepekné, neporiadok.

sajtka
sajdka
sajdkára

● prívesný postranný vozík u jednostopého vozidla.

sak

● sieť (obyčajne na ryby).

Sakala, Jaroslav

Česká republika
* 14. 7. 1969 (Frenštát pod Radhoštěm)
skokan na lyžiach. 
1982: 3. miesto na ZOH v družstvách (Tomáš Goder, František Jež, Jiří Parma a Jaroslav Sakala).
1983:
  2. miesto v celkovom hodnotení Svetového pohára.
  3. miesto na MS.
20. 3. 1994: majster sveta v letoch na lyžiach (Planica).

saké
saki

● ázijská liehovina z ryže.

saki
saké

● ázijská liehovina z ryže.

Sakic, Joe

Sakic, Joe
Joe Sakic
Kanada
* 7. 7. 1969
hokejista.
12. 11. 2011: uvedený do Hokejovej siene slávy NHL.

Sakigake

Japonsko
kozmická sonda (japonsky Priekopník) vyslaná na prieskum Halleyovej kométy.
Vyslaná v roku 1985 (štart 7. 1. 1985).
Hmotnosť 140 kg.
Ukončila činnosť v novembri 1995.

Prvá japonská medziplanetárna sonda.

sakija

● kolesové čerpadlo poháňané dobytkom, používané na zavlažovanie polí v Egypte.

sakka

● kávová náhrada z menejcenných častí kávových zŕn.

Sakkára

Egypt
miesto pyramíd, niekoľko km od Káhiry.

Sakmann, Bert

Nemecko
* 12. 6. 1942
fyziológ.
Autor objavov v oblasti biológie bunky.
1991: Nobelova cena za objavy funkcie tzv. iónových kanálov a vývoj techniky pre meranie nepatrných elektrických prúdov tečúcich bunečnými iónovými kanálmi.

sako

● krátky kabát ako súčasť obleku, kostýmu.

súvislosti: kabát

Sakoku

Japonsko
obdobie uzavretej zeme, obdobie vlády šogunátu Tokugawa.

sakra

● zahrešenie, obyčajne v hneve, pri prekvapení, zastrájaní sa.

● (subštandartný výraz) presahujúci priemerné, zvyčajné rozmerové alebo iné veličiny, hovädský.

● presahujúci priemernú očakávanú alebo prijateľnú mieru, intenzitu, hovädský.

Sakrakopec

Slovenská republika
kopec neďaleko Bratislavy.
24. 11. 1966 do kopca narazilo bulharské lietadlo spoločnosti TABSO (let Sofia - Budapešť - Praha - Berlín).
Zahynulo všetkých 82 osôb na palube.

sakralita
sakrálnosť

● posvätnosť.

sakralizácia

● nadobudnutie posvätného rázu, posvätnosti, sposvätnenie.

● v medicíne spojenie (piateho) driekového stavca s krížovou kosťou do jedného celku.

sakrament

● zahrešenie.

● sviatosť v poňatí katolíckej cirkvi.

sakramentália

● posvätný úkon (žehnanie, svätenie vody a i.), ktorým cirkev vyprosuje Božiu milosť, svätenie.

sakramentálny

● sakrálny.

sakramentár

● (v 6. – 9. storočí) liturgická kniha s modlitbami používanými pri omšiach a pri udeľovaní sviatosti, predchodca misálu.

sakramentský

● prekliaty, čertovský, potvorský.

● (nepríjemne) veľký, náramný, poriadny.

● vyznačujúci sa zlými charakterovými, morálnymi a pod. vlastnosťami (o človeku a jeho prejavoch).

sakramentum

● svätosť.

sakrálnosť

● sakralita
posvätnosť.

sakrálny

● bohoslužobný, svätý, posvätný, chrámový.

● bederný, oblasť krížovej kosti.

sakrálny systém

● (nervový)
krížová časť vegetatívneho nervstva inervujúca panvové orgány.

sakrárium

● objímka (vpusť) v podlahe blízko hlavného oltára alebo nádoba slúžiaca k vylievaniu vody použitej pri náboženskom obrade.

sakristia

● vedľajšia chrámová miestnosť pridružená k presbytériu, slúžiaca na úschovu bohoslužobných predmetov (kníh, rúch a i.) a na obliekanie kňaza.

sakristián

● laik, v niektorých chrámoch aj kňaz, ktorý má na starosti sakristiu (s úlohami, ktoré máva bežne kostolník).

sakrokoxalgia

● bolesť v krížovej a bedrovej oblasti.

sakrolumbálny

● týkajúci sa oblasti bedernej a krížovej.

sakrosanktita

● nedotknuteľnosť, posvätnosť.

sakrosanktum

● niečo veľmi posvätné, nedotknuteľné.

sakrovertebrálny

● týkajúci sa kosti krížovej a chrbtice.

Sakskoburggotský, Boris III.

Bulharsko
* 1943
panovník.
Syn Simeon II.
? - 1963: kráľ.

Sakskoburggotský, Simeon II.
Sakskoburggotski, Simeon
Saxe-Coburg-Gotha, Simeon
Sasko-Cobursko-Gothajský, Simeon
Sasko-Kobursko-Gothajský, Simeon
Sachsen-Coburg-Gotha, Simeon

Bulharsko
* 16. 6. 1937
panovník.
Otec Boris II.
Matka Joanna Savojská.
Manželka Margerita (sobáš v roku 1962).
Deti:
  Kalina (1962, manžel Muňoz Valcárcel),
  Kardam (* 1963, † 2015, manželka Miriam Unigria y Lopez),
  Kyril (1964),
  Kubrat (1965),
  Konstantin (1967).

1943 - 1946: kráľ (cár).
1946: po vyhlásení republiky odchádza do exilu (Egypt do roku 1951, potom do Španielska, kde mu bol udelený politický azyl).
2001: zakladá politickú stranu Národné hnutie Simeon II., s ktorou o dva mesiace vyhral parlamentné voľby.
24. 7. 2001 - 2005: premiér.

Sakura
CS-1

● telekomunikačná družica
štart: 15. 12. 1977
hmotnosť štartovná 676 kg
hmotnosť prevádzková 430 kg
kapacita 4 000 telefonických hovorov.

sakura

● japonská čerešňa rodu Cerasus s bielymi alebo ružovými kvetmi, národný japonský strom.

sala terrena

● miestnosť v prízemí paláca alebo zámku otvorená do záhrady alebo samostatná otvorená budova v záhrade.

salaam
salam
سلام

● arbasky mier, používané v pozdrave (salam alejkum).

salacita

● chorobne zvýšený pohlavný pud.

Salačová, Jiřina

Česká republika
* 14. 5. 1920 (Terezín)
† 8. 1. 1991 (Praha)
speváčka.
Interpretka pôvodnej tanečnej hudby.
1935 - 1940: pôsobila v Kühlovom rozhlasovom súbore.

Piesne:
Říkej mi to prosím potichoučku
Šumění deště
Neodcházej
Tvůj krok zní.

Salačová, Michaela

Česká republika
2000: Miss ČR.
Manžel Dalibor Vajčner.
Syn Oliver, Damien (* 16. 10. 2012).

Saladin
Saladín
Saláhuddín
Sálah ad-Dín Júsuf ibn Ajjúb

● * asi 1137
† 4. 3. 1193
kurdský žoldnier, arabský vojvodca a panovník.
Zakladateľ dynastie Ajjúbovcov.
Obrátil sa proti svojim egyptským pánom a zaviedol v zemi ortodoxný islamský zákon.
1164: ako veliteľ vojsk damaského sultána dobyl Egypt.
1171: zvrhol fátimovského a uznal abbásovského chalífu v Bagdade.
1174 - 1193: vládca Egypta a Sýrie.
V roku 1187 dobyl Jeruzalem (vstúpil do neho 2. 10. 1187) - víťazstvo v bitke s križiakmi u Hattínu, vytlačil kresťanov zo Sýrie a Palestíny.

Legendárny arabský hrdina.

Saladrigas, Robert

Španielsko
* 12. 2. 1940 (Barcelona)
katalánsky spisovateľ, publicista, literárny kritik.
Autor najmä literatúry pre deti.

Dielo:
Memorial de Claudi M. Broch (Pamäte de Claude M. Brocha, 1986)
El sol de la tarda (Popoludňajšie slnko, 1992).

salafisti

● ultrakonzervatívni islamisti, vyzývajú na návrat islamu v jeho najčistejšej podobe, ako ho vyznávali arabské kmene v dobách proroka Mohameda.
Súčasťou ich učenia je Džihád.
2012: na juhu Maroka nechali zničiť 8000 rokov staré rytiny (petroglyfy) v národnom parku Túbkál, kde bolo Slnko vyobrazené ako božstvo.

súvislosti: salafíja

salafíja

● jeden z novodobých smerov islamu.
Názov pochádza z termínu pre ctihodných predkov viery, as-salaf as-Sálih, ku ktorým smeruje toto hnutie v snahe po obrode a očistení islamu od cudzorodých novôt a povier (bid'a).
U islamských autorov môže mať tento pojem význam doslovného lipnutia na praxi predkov, vedúci až k fundamentalizmu.

súvislosti: salafisti

salajka

● starší názov potaše.

salajkár
salajkárka

● kto získava z dreveného popola salajku na výrobu skla, mydla ap.

Salajmé, Muhammad

● Palestína
diplomat.
2005 - 2005: veľvyslanec v Bulharsku.
2005: veľvyslanec v ČR.

Salam, Abdus
Abdus Salám

Pakistan
* 29. 1. 1926 (Ihang)
† 21. 11. 1996 (Oxford)
fyzik.
Nezávislo na S. L. Glashowovi a S. Weinbergovi rozvíjal teótiu zjednocujúcu slabú a elektromagnetickú interakciu.
Zaoberal sa najmä fyzikou elementárnych častíc.
1957: profesor teoretickej fyziky na univerzite v Londýne.
1964: riaditeľ Medzinárodného centra teoretickej fyziky.
1979: Nobelova cena za teóriu elektroslabých interakcií.

salam alejkum

● islamský pozdrav (s významom mier s vami, pokoj vám).

Salamanca

Španielsko
mesto.
1218: založená univerzita Estudio General (Alfons IX.)

salamander

salamander
obrázok salamandra z bestiára
● elementál, elementár, duch ohňa.
V ohni nielenže prežije, ale dokonca ho i rád rozširuje.
Vie otráviť plody na strome a otráviť vodu.

súvislosti: salamandra

salamandra

● chvostnatý obojživelník so širokou, zhora sploštenou hlavou, mlok.

elementál, duch ohňa.

Salamon, Zoltán

Slovenská republika
* 1938 (Bratislava)
† 5. 7. 2015
grafický dizajnér.

Patril do skupiny slovenských grafických dizajnérov, ktorí vyštudovali architektúru, ale prešli ku grafickému dizajnu. Začal ako ilustrátor pre deti a úpravca časopisov, postupne prešiel všetkými disciplínami grafického dizajnu. Tvoril kultúrne plagáty, venoval sa typografii kníh, výstavníckym projektom a katalógom, navrhoval kalendáre, znaky a logotypy, ilustroval časopisy a knihy.
Jeho dielo patrí k dôležitým hodnotám slovenského grafického dizajnu na prelome tisícročí.

V rokoch 1989 – 1991 viedol na Vysokej škole výtvarných umení oddelenie grafického dizajnu.
V roku 1989 založil s Milanom Machajdíkom a Pavlom Rozložníkom grafické štúdio IQ DESIGN v Bratislave, kde bol až do roku 2006 kreatívnym riaditeľom.
Od roku 2006 pracoval ako grafický dizajnér v slobodnom povolaní.

Salamon-Čekovská, Ľubica

Slovenská republika
* 16. 3. 1975
skladateľka a klavíristka.
1994: klaviristka súboru Hot Serenaders.
od 2000: vyučuje hudobnoteoretické predmety na Katedre hudobnej teórie a Katedre skladby VŠMU.

Diskografia:
Passing Impressions (2006).

Dielo:
As Time Goes By Aria of Exhaustion pre trúbku a basbarytón sólo (2005, opera)
Polyphone Utopie pre basbarytón sólo (2005, opera)
Turbulencia, opus 11 (1999 – 2000, orchester)
Fractal, opus 12 (2000, orchester)
Shadow Scale pre orchester (2005, orchester)
Adorations pre veľký symfonický orchester (2004 - 2006)
Fragment a elégia (1997, 2005)
Skladba pre sláčikový orchester, opus 7 (1999)
Klavírny koncert (2005)
Fragment a elégia, opus 4 (1997)
One Minute for solo Trombone (1997)
Päť miniatúr pre klavír, opus 1 venované Viere Doubkovej (1996)
In Conversation pre violončelo a bayan (2006)
Skladba pre trúbku a klavír, opus 2 (1997)
Tma, opus 5 (1997)
Dialógy (2001)
The Song pre violončelo a klavír (2002)
Brownov pohyb, opus 3 (1997)
Kukucks Winterlied pre štyri violončelá (2004 - 2005)
Arktické klesanie, opus 8 (1999)
Postlúdium pre komorný ansámbel (2005)
At Day-Close in November, opus 9 (1997)
Der Tod und Das Mädchen, opus 10 (1997)
Šesť piesní pre soprán a klavír (2002)
Close Harmony (1997)
On First Looking into Chapmans Homer, opus 6 (1998, ženský zbor).

Salan, Raoul

Francúzsko
* 10. 6. 1899 (Roquecourbe)
† 3. 7. 1984 (Paríž)
generál.
1945 - 1954: veliteľ francúzskych vojsk v Indočíne.
1956 - 1958: vrchný veliteľ v Alžírsku. Pre nesúhlas s de Gaullovou alžírskou politikou prepustený, odchod do Madridu.

salangana

● ázijský dážďovník rodu Collocalia, ktorý si stavia hniezda z výlučkov slinných žliaz a vydávených morských rias.
Z hniezd týchto vtákov sa robí v Ázii špeciálna lahôdka - polievka z vtáčieho hniezda.

salangana

● morský vták, morská lastovička.

Salanoia durrelli

Salanoia durrelli
Salanoia durrelli
● madagaskarská šelma veľkosti mačky objavená v okolí jazera Alaotra v roku 2004.
Pomenovaná na počesť prírodovedca Geralda Durrella - galidia Durrellova (Salanoia durrelli).
Žije polovodným spôsobom.

salar
salina

● slané jazero v aridných oblastiach.

● umelá nádrž, z ktorej sa získava kuchyňská soľ odparovaním morskej vody.

Salar de Uyuni

Bolívia
najväčšia soľná pláň na svete.
Významný zdroj soli (ročne sa jej tu vyťaží vyše 20.000 ton).
Povidne súčasť prehistorického jazera Minchin (3.500 m n. m.).

salaš

● drevená ohrada, v ktorej nocujú ovce alebo dobytok počas letného pobytu na horských pasienkoch, a k nej patriaca koliba pre baču a valachov.

Salazar, Arrué Salvador

Salvador
* 22. 10. 1899 (Sonsonate)
† 29. 11. 1975 (San Salvador)
spisovateľ a maliar.
Pseudonym Salarrué.

Salazar, Ken
Salazar, Kenneth Lee

Salazar, Ken
Ken Salazar
USA
* 2. 3. 1955
politik.
12. 1. 1999 - 3. 1. 2005: generálny prokurátor (Colorado).
3. 1. 2005 - 20. 1. 2009: senátor.
20. 1. 2009 - 2012: minister vnútra.

Salál, Abdalmálik

Alžírsko
politik.
3. 9. 2012: premiér.
14. 3. 2014: odstúpil z postu premiéra, aby sa stal riaditeľom kampane prezidenta Abdala Azíza Butefliku.

Salám, Saíb
Salam, Saeb
صائب سلام

Libanon
* 17. 1. 1905
politik.
Otec Salim Ali Salam.
Syn Tammám.

1953: premiér.

Salám, Tammám
Salam, Tammam Saeb
تمام صائب سلام

Libanon
* 13. 6. 1945 (Bejrút)
politik.
Otec Saíb (Saeb).
Matka Tamima Mardam Beik.
Manželka Lama.
Deti Sorayya Tammam Salam, Saeb Tammam Salam, Tamima Tammam Salam.

6. 4. 2013: premiér (vo funkcii už od 15. 2. 2013).
25. 5. 2014: prezident.

saláma

● údenina z mletého mäsa naplneného do širokého čreva.

saláma, gothajská

● saláma z jemne mletého chudého bravčového mäsa s prísadou drobno krájanej surovej slaniny.

saláma, maďarská

● druh suchej salámy.

saláma, parížska

● druh jemnej salámy.

súvislosti: parízer

salámista

● (slangovo) flegmatik, pohoďák.

● niekto flegmatický, nemajúci vyhranené názory, bez životného cieľa, alebo výrazněních politických názorov či žijúci v štýle hippie.

● v užšom zmysle zástanca mieru, pacifista, z arabského salam alejkum - mier s tebou.

salár

● mzda, odmena za prácu.

● soľ prideľovaná ako súčasť platu starorímskym vojakom a úradníkom.

salárium
salár

● plat, príspevok.

● pravidelný príspevok členov evanjelickej cirkvi.

Saldana, Zoe
Saldana, Zoë
Saldaña, Zoë
Saldaña, Zoe

Saldana, Zoe
Zoe Saldana
USA
* 19. 6. 1978 (New Jersey)
herečka, vlastným menom Zoe Yadira Zaldaňa Nazario.
Manžel Marco Perega (sobáš v roku 2013, prijal meno Saldana).
Syn Cy Aridio a Bowie Ezio (* 27. 11. 2014, dvojčatá).

Filmografia:
Avatar (2009)
Blackout (2007)
Burning Palms (2010)
Colombiana (2011)
Constellation (2005)
Crossroads (2002)
Divoká noc (2005)
Hádaj kto? (2005)
Holka ako lusk (2001)
Horšie ako smrť (2010)
Chmatáci (2010)
Piráti z Karibiku - Prekliatie Čiernej perly (2003)
Po sexe (2007)
Premium (2006)
Prekliaty (2009)
Rozjeď to! (2002)
Snipes (2001)
Star Trek (2009)
Tanec s vášňou (2000)
Temptation (2004)
Terminál (2004)
The Losers (2010)
Uhol pohľadu (2007)
Untitled Star Trek Sequel (2012)
Ways of the Flesh (2006)
Stratený raj (2004).

saldant

● odborník splnomocnený vykonávať operácie nevyhnutné na zúčtovanie pohľadávok a záväzkov.

saldo

● zostatok na účte, rozdiel medzi súčtom čiastok zapísaných na strane "má dať" príslušného účtu a na strane "dal".

● konečný stav pohľadávky alebo dlhu.

saldo, aktívne

● v peňažníctve zostatok (na účte) k dobru.

saldo, pasívne

● prebytok záväzkov.

saldo sťahovania

● nárast prisťahovaných a súčasne pokles vysťahovaných (z krajiny), rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných osôb na 1000 obyvateľov.

saldokontista
saldokontistka

● odborník poverený vedením saldokonta.

saldokonto

● pomocná účtovná kniha pre analytickú evidenciu, obsahuje jednotlivé účty pre každého dodávateľa a odberateľa.

● oddelenie učtárne, kde sa vedie saldokonto.

● hlavná účtovná kniha.

saldovací

● určený na saldovanie.

saldovač

● počítadlo účtovacieho stroja, ktoré vykazuje kladné i záporné výsledky pri sčítaní a odčítaní.

saldovať

● vypočít(av)ať saldo.

saldovať faktúru

● potvrdzovať, potvrdiť jej zaplatenie.

saldovať účet

● vyrovnávať, vyrovnať.

Salem

Salem
poprava jedného z odsúdencov
USA
mesto.
V roku 1692 sa tu odohral proces s čarodejnicani.
V dňoch 10. 6., 19. 7., 19. 8. a 22. 9. 1592 bolo celkom obesených 19 obetí procesu.
Niekoľkí ďalší zomrú vo väzení.
Jedným z kľúčových svedkov bola Anna Putnam (celkom vyslovila 22 obvinení z čarodejníctva).
Medzi popravenými boli Bridget Bishop, Betty Paris, pastor George Burroughs, Martha Carrier, John Willard, George Jacobs, Sr., John Proctor
V roku 1697 sa všetci porotcovia doznajú k omylu.
V rokui 1752 je Salem premenovaný na Danvers a Massachusetts sa v roku 1957 za tieto zločiny omluví.

salemanager

● manažér, vedúci predaja.

salep
sahlep
sahlab

● sušená hľuza niektorých vstavačovitých rastlín (orchideí) obsahujúca sliz používaný v liekoch (proti hnačke).

Sales, Herberto

Brazília
* 21. 9. 1917 (Andaraí, Bahia)
† 13. 8. 1999 (Rio de Janiero)
prozaik.

Dielo:
1944: Cascallo (Okruhliak).

Sales, Joao

Česká republika
* 9. 6. 1986
futbalista.

Saleský, František svätý

Francúzsko
* 21. 8. 1567
† 28. 12. 1622.
Patrón médií a novinárov.
Jeho sviatok slávi katolícka cirkev 24. 1.
1594: vysvätený.
1602: biskup v Ženeve.
1610: spoluzakladateľ rádu saleziánok.
1877: svätorečený.

Dielo:
Úvod do života zbožného
Pojednanie o Božej láske.

salet

● murovaný záhradný domček, pavilónik určený na prechodné bývanie alebo odpočinok.

salezián
saleziánka

● člen rehoľnej kongregácie sv. Františka Saleského zaoberajúci sa výchovou mládeže a ošetrovaním chorých.

saleziáni

● kongregácia sv. Františka Saleského zaoberajúca sa výchovou mládeže a ošetrovaním chorých.

Salfický, Dušan

Česká republika
* 28. 3. 1972
hokejový brankár.

Salcher, Herbert

Nemecko
* 3. 11. 1929 Innsbruck
právník.
1970: zástupca tyrolského zemského hejtmana.
1979: spolkový minister zdravotníctva a ochrany životného prostredia.
1981 - 1984: minister financií.

salchichon

● španielsky salám z bravčového mäsa a celých guličiek čierneho korenia.

salchichon iberico

●španielsky salám z bravčového mäsa iberijského polodivokého prasaťa a celých guličiek čierneho korenia.

salchichon serrano

● španielsky salám z bravčového mäsa bieleho prasaťa a celých guličiek čierneho korenia.

Salchov, Ulrych
Karl Emil Julius Ulrich Salchow

Švédsko
* 7. 8. 1877
† 19. 4. 1949 (Stockholm)
krasokorčuliar.
Je po ňom pomenovaný jeden zo základných skokov v krasokorčuľovaní - salchow.
1898: majster Európy.
1899: majster Európy.
1900: majster Európy.
1901: majster sveta.
1902: majster sveta, majster Európy.
1903: majster sveta.
1904: majster sveta, majster Európy.
1905: majster sveta.
1906: majster Európy.
1907: majster sveta, majster Európy.
1908: majster sveta, 1. miesto na OH.
1909: majster sveta, majster Európy.
1910: majster sveta, majster Európy.
1911: majster sveta.
1913: majster Európy.

salchow
salchov
Salchowov skok

● druh krasokorčuliarskeho skoku (podľa švédskeho krasokorčuliara U. Salchowa).

salicionál

● jemný register na organe.

salicín

● rastlinný glykozid salicylalkoholu používaný v lekárstve.

salický

● obsahujúci zlúčeniny hliníka a kremíka.


salicylaldehyd

● derivát kyseliny salicylovej používaný v parfumérii.

salicylalkohol
saligenín

● aromatický alkohol rastlinného pôvodu, používaný najmä v lekárstve.

salicylamid

● amid kyseliny salicylovej používaný v lekárstve.

salicylan

● soľ alebo ester kyseliny salicylovej.

salicylát

● soľ kyseliny salicylovej.

salicyláty

● skupina liekov odvodených od kyseliny salicylovej, proti bolestiam, horúčke a reumatizmu.

salicylizmus

● otrava salicylovými zlúčeninami.

Salieri, Antonio

Salieri, Antonio
Antonio Salieri
Rakúsko
* 18. 8. 1750 (Legnano)
† 7. 5. 1825 (Viedeň)
hudobný skladateľ talianskeho pôvodu.
Stal sa kráľovským kapelmajstrom, dvorným skladateľom a predsedom zväzu hudobných umelcov.
Podľa legendy, na ktorej je postavený aj slávny film Miloša Formana Amadeus, bol Salieri nepriateľom a rivalom W. A. Mozarta.
Po ich smrti sa však našli dôkazy o ich spolupráci, zložili spolu dokonca skladbu pre hlas a klavír Per la ricuperata salute di Ofelia, ktorej zápis sa však neskôr stratil.
Salieri navrhol niekoľko ráz Mozartove diela na slávnostné príležitosti.
Sám zložil mnoho opier, ale aj komorných a náboženských diel.
1774: dvorný skladateľ cisára Jozefa II.

Dielo:
Europa riconosciuta (opera)
Semírámis (opera).

saligenín
salicylalkohol

● aromatický alkohol rastlinného pôvodu, používaný najmä v lekárstve.

salina
salar

● slané jazero v aridných oblastiach.

● umelá nádrž, z ktorej sa získava kuchyňská soľ odparovaním morskej vody.

Salinas, Pedro

Španielsko
* 27. 11. 1891 (Madrid)
† 4. 12. 1951 (Boston, USA)
básnik a literárny kritik.
Od roku 1938 v exile v USA.

Salinger, Jerome David

Salinger, Jerome David
Jerome Salinger
USA
* 1. 1. 1919 (New York)
† 27. 1. 2010 (New Hampshire)
spisovateľ.
Od roku 1965 nepublikoval žiadne dielo.

Dielo:
Kto chytá v žite (1951)
The Ocean Full of Bowling Balls (nepublikované)
Paula (nepublikované)
Birthday (nepublikované).

salinická voda

voda, salinická.

salinita

● obsah minerálnych solí vo vode alebo v pôde, slanosť.

salinometer

● prístroj na stanovenie minerálnych solí, na stanovenie salinity vo vode alebo v pôde.

Salisbury, Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil

Veľká Británia
* 3. 2. 1830 (Hatsfield)
† 22. 8. 1903 (Hatsfield)
štátnik.
Od roku 1868 markíz.
Od roku 1866 minister.
1881: vodca konzervatívcov.
1885 - 1886: premiér.
1886 - 1892: premiér.
1895 - 1902: premiér.

salit

● jednoklonný nerast tmavozelenej farby z radu diopsidov (podľa pôvodného náleziska Sala vo Švédsku).

saliter
salitra

sanitra.

salivancium

● liek, prostriedok zvyšujúci vylučovanie slín.

salivácia

● nadmerné slinenie vyvolané poruchami slinných žliaz alebo ako prejav niektorých neurologických afekcií.

Salix arctica

● vŕba arktická.

Saljut

ZSSR
typ orbitálnej stanice.
Hmotnosť 18.900 kg.
Dĺžka 15,5 metra, maximálny priemer 4,15 m.
Objem obývateľných častí takmer 100 m3.
Saljut 1 a 2 mali 2 páry slnečných batérií, od Saljutu 3 boli stanice vybavené troma pármi.
Panely zvyšovali rozpätie stanice na 17 m.

Saljut 1

Saljut 1
pohľad na Saljut 1 z odlietajúceho Sojuzu 11
ZSSR
orbitálna stanica.
Štart 19. 4. 1971.
Prvá orbitálna stanica na svete.
Navedená na pracovnú dráhu vo výške 200 - 222 km.
So stanicou sa spojili Sojuz 10 a Sojuz 11.
Posádka Sojuzu 11 (od 24. 4., G. T. Dobrovolskij, V. N. Volkov, V. I. Pacajev), bola 1. posádka, ktorá pracovala na orbitálnej stanici.
Lekárske a biologické experimenty.
Test gama teleskopu, astronomického teleskopu, ionosférickej aparatúry, nových navigačných prístrojov.
17. 6. 1971: požiar elektrického kábla.
11. 10. 1971 znížená rýchlosť stanice, aby zanikla v atmosfére.
Životnosť 175 dní.

Zaujímavosť: Pôvodne sa mala prvá orbitálna stanica volať Zarja (Žiara), nápis bol dokonca namaľovaný na trup stanice.
Nakoľko Zarja bol volací znak riadiaceho strediska a pre možné omyly v komunikácii bola stanica pomenovaná Saljut (Pozdrav) ako forma pocty Gagarinovi. Nápis ale nebol premaľovaný a tak sa Saljut 1 vydal do kozmu s chybným menom na trupe.

Saljut 2

ZSSR
orbitálna stanica programu Almaz.
Štart 3. 4. 1973.
Počas bezpilotného letu sa zdokonaľovali palubné systémy.
28. 5. 1973 zanikla.

Saljut 3

ZSSR
orbitálna stanica programu Almaz.
Štart 24. 6. 1974.
Navedená na dráhu 265 - 276 km nad Zemou.
Spojenie so Sojuzom 14 (1. posádka 5. 7. - 19. 7., P. R. Popovič, J. P. Arťjuchin).
Program skončil 23. 9. 1974.
24. 11. 975 navedená do atmosféry, aby zanikla nad neobývanými oblasťami Pacifiku.
Doba letu 214 dní.

Saljut 4

ZSSR
orbitálna stanica.
Štart 26. 12. 1974.
Navedená na dráhu 336 - 349 km s periódou 91,32 min.
Na stanici pracovali posádky Sojuzu 17 (v dňoch 12. 1. 1975 - 9. 2. 1975, A. A. Gubarev, G. M. Grečko) a Sojuzu 18 (v dňoch 25. 5. 1975 - 26. 7. 1975, P. I. Klimuk, V. I. Sevasťjanov), bola pripojená aj bezpilotná loď Sojuz 20.
K riadenému zániku stanice došlo 2. 2. 1977 po 770 dňoch letu.

Saljut 5

ZSSR
orbitálna stanica programu Almaz.
Štart 22. 6. 1976.
Navedená na dráhu 269 - 281 km.
1. posádka: 6. 7. 1976 - 24. 8. 1976, B. V. Volynov, V. M. Žolobov.
2. posádka: 9. 2. 1977 - 25. 2. 1977, V. V. Gorbatko, J. N. Glazkov.
8. 8. 1977 riadeným pádom poslaná do atmosféry.
412 dní letu ( 6.630 obletov).

Saljut 6

ZSSR
zdokonalená orbitálna stanica
Prvá stanica s dvoma pasívnymi spojovacími uzlami, ktoré umožňovali pripojenie dvoch lodí súčasne.
Štart 29. 9. 1977.
Po korekcii 28. 11. 1977 navedená na dráhu vo výške 345 - 360 km s periódou 91,4 min.
Program v rámci program INTERKOSMOS.
Základné posádky:
1. J. V. Romanenko ( 10. 12. 1977 - 16. 3. 1978), G. M. Grečko ( 10. 12. 1977 - 16. 3. 1978)
2. V. V. Kovaljonok ( 16. 6. 1978 - 2. 11. 1978), A. S. Ivančenkov ( 16. 6. 1978 - 2. 11. 1978) - 7. 9. 1978 preparkovali loď Sojuz 31 zo zadného spojovacieho uzla na predný, aby sa mohla pripojiť nákladná loď Progress 4 (čerpacie hadice na palivo sú len u zadného spojovacieho uzla)
3. V. A. Ljachov ( 26. 2. 1979 - 19. 8. 1979), V. V. Rjumin ( 26. 2. 1979 - 19. 8. 1979) - 14. 6. 1979 preparkovali loď Sojuz 34 (podobne ako Sojuz 31)
4. L. I. Popov ( 9. 4. 1980 - 11. 10. 1980), V. V. Rjumin ( 9. 4. 1980 - 11. 10. 1980) - 4. 6. 1980 preparkovali loď Sojuz 36 zo zadného na predný spojovací uzol, 1. 8. 1980 preparkovali Sojuz 37
5. V. V. Kovaljonok ( 13. 3. 1981 - 26. 5. 1981), V. P. Savinych ( 13. 3. 1981 - 26. 5. 1981).

Návštevy:
1. 11. 1. 1978 - 16. 1. 1978, V. A. Džanibekov, O. G. Makarov
2. 3. 3. 1978 - 10. 3. 1978, A. A. Gubarev, V. Remek ( 1. medzinárodná posádka).
3. 28. 6. 1978 - 5. 7. 1978, P. I. Klimuk, M. Hermaszewski ( 2. medzinárodná posádka).
4. 27. 8. 1978 - 3. 6. 1980, V. F. Bykovskij, S. Jähn ( 3. medzinárodná posádka).
5. 26. 5. 1980 - 3. 6. 1980, V. N. Kubasov, B. Farkas.
6. 6. 6. 1980 - 9. 6. 1980, J. V. Malyšev, V. V. Aksjonov.
7. 25. 7. 1980 - 31. 7. 1980, V. V. Gorbatko, Pham Tuân.
8. 20. 9. 1980 - 26. 9. 1980, J. V. Romanenko, A. Tamayo-Mendéz.
9. 28. 11. 1980 - 10. 12. 1980, L. D. Kizim, O. G. Makarov, G. M. Strekalov - loď bola bez stálej posádky, kozmonauti previedli údržbu orbitálnej stanice.
10. 23. 3. 1981 - 30. 3. 1981, V. A. Džanibekov, D. Gurragčá (Mongolsko).
11. 15. 5. 1981 - 22. 5. 1981, L. I. Popov, D. Prunariu.
11. 1. 1978 prvé spojenie orbitálnej stanice s dvoma loďami súčasne (Sojuz 26 a Sojuz 27).
Spojenie s nákladnými loďami Progress 1Progress 12.
25. 4. 1981, keď bola stanica bez posádky, sa ku nej pripojil prototyp orbitálnej stanice Kosmos 1267.
Celková životnosť 676 dní.

Saljut 7

ZSSR
orbitálna stanica
v prevádzke v rokoch 1982 - 1986.
Stanica s pripojenou loďou Kosmos 1686 zanikla v atmosfére 6. 2. 1991.

Salk, Jonas Edward

USA
† 28. 10. 1995
† 23. 6. 1995
lekár.
Autor prvej vakcíny proti detskej obrne (poliomyelitíde, spolu s Albertom Bruceom Sabinom), ktorej objav oznámil 26. 3. 1953.
Vyrobil ju v roku 1953.

súvislosti: Koprowski, Hilary

Salkova vakcína

● vakcína proti detskej obrne.
Bežne dostupná od roku 1955.

súvislosti: poliovir

Sall, Macky

Senegal
* 11. 12. 1961
politik.
Manželka Mareme Faye Sall.
21. 4. 2004 - 19. 6. 2007: premiér.
25. 3. 2012 zvolený za prezidenta (uvádzané i 27. 3. 2012).
V úrade od 2. 4. 2012.

salla terrena

● veľká renesančná alebo baroková hala otvorená do záhrady, otvorená budova v záhrade.

Sallál, Abdalláh
Abdulláh As-Sallál

Jemen
politik.
1962 - 1967: prezident.
Prezidentom sa stal po vojenskom zvrhnutí monarchie.
Zvrhnutý vojenským prevratom.

Salles, Walter

Brazília
* 12. 4. 1956
režisér.
Držiteľ 55 medzinárodných cien za réžiu.

Filmografia:
Motocyklové zápisky (The Motorcycle Diaries)
V žiari slnka
Hlavná stanica.

Salm, Vilém Florentin

Česká republika
knieža.
1793 - 1810: pražský arcibiskup.

salmi

● jemné ragú z hydiny alebo zveriny.

salmiak

● chlorid amónny NH4Cl.
Číry alebo biely nerast.
Používa sa k letovaniu, v lekárstve a inak.

Salminen, Sally

● Fínsko/Švédsko
* 25. 4. 1906 (Vardö, Alandské ostrovy)
† 18. 7. 1976 (Kodaň, Dánsko)
spisovateľka.

Dielo:
Katrina (1936)
Lars Laurila (1943)
Vid havet (U mora, 1963).

Salmond, Alexander Elliot Anderson

Škótsko
narodil sa 31. 12. 1954 (Linlithgow)
politik (Škótska národná strana, SNP).
Manželka Moira Salmond.

11. 6. 1987 - 6. 5. 2010: poslanec parlamentu..
22. 9. 1990 - 26. 9. 2000: predseda Škótskej národnej strany (Scottish National Party).
6. 5. 1999 - 7. 6. 2001: poslanec škótskeho parlamentu.
3. 9. 2004: predseda Škótskej národnej strany (Scottish National Party).
3. 5. 2007 - 5. 5. 2011: poslanec škótskeho parlamentu.
16. 5. 2007 prevzal úrad prvého ministra (premiéra).
5. 5. 2011: poslanec škótskeho parlamentu.
14. 11. 2014: rezignoval na post premiéra Škótska.

salmonela

● druh baktérií vyvolávajúce salmonelózu, brušný týfus, paratýfus (podľa amerického bakteriológa D. E. Salmona).

Salmonella enterica

● druh salmonely.
Pôvodca tzv. cestovateľských hnačiek

Salmonella paratyphi

● pôvodca paratýfusu.

Salmonella typhi

● pôvodca brušného týfusu.

salmonelóza

● akútne bakteriálne hnačkovité ochorenie šíriace sa z nedostatočne tepelne upravených potravín.
Spôsobuje ju salmonela.

salnyter
salniter

● správne sanitra.

Salo, Sami

Fínsko
* 2. 9. 1974
hokejista.

Saloma

● ženské meno.
Sviatok 22. 10.

Saloména

● ženské meno.
Sviatok 22. 10.

Salomon
Salomon Group

Francúzsko
výrobca športovej obuvi.
Firmu v roku 1947 založil François Salomon.

1989: spojenie (zlúčenie) s firmou Adidas.

Salomon, François

Francúzsko
zakladateľ firmy Salomon.

Salomon, Georges

Francúzsko
* 18. 11. 1925
† 5. 10. 2010 (Annecy)
konštruktér, vynálezca.
Vynašiel automatické viazanie lyží.

1947: začína s výrobou lepených lyží.

Salonga

● Demokratická republika Kongo
národný park.
Založený v roku 1970.
Rozloha 36.000 km2

saloon

● v prostredí Divokého západu krčma, nálevňa.


salón

● prijímacia, spoločenská miestnosť.

● výstava (obrazov, áut, …).

● prevádzková miestnosť, dielňa, ateliér niektorých remesiel.

salón, automobilový

● výstava automobilov.

salón, erotický

● zariadenie poskytujúce služby (masáže), ktoré vyvolávajú erotické pocity, vzrušenie.

salón, krajčírsky

● prevádzková miestnosť, dielňa, ateliér.

salón krásy

● salón na ošetrovanie a úpravu pleti a tváre.

salón, literárny

● (najmä prv) miestnosť schôdzok umelcov, vedcov a pod.

salón, modelový

● salón vyrábajúci modely odevov.

salón, módny

● prevádzková miestnosť, dielňa, ateliér.

salón, výtvarný

● výstava umeleckých predmetov.

salónik

● malý salón.

● oddelená menšia miestnosť v reštaurácii a pod. (pre uzavretú spoločnosť).

salónka

● trvalá vianočná cukrovinka v papierovom obale s rozstrapkanými koncami.

salónny
salónový

● určený, vhodný pre salón.

● prepychový.

● spoločensky uhladený, jemný.

● zábavný.

salpa

● morské živočíchy triedy plášťovcov Thaliacea, žijúce v reťazových kolóniách na dne teplých morí.

salpingitída
salpingitis
adnexitída

● zápal vajíčkovodu.

salpingografia

● röntgenové vyšetrenie vajíčkovodu po naplnení kontrastnou látkou.

salpinx

● párový vývod ženských pohlavných ústrojov, vajíčkovod, vajcovod.

salsa

● populárna hudba latinskoamer. pôvodu s prvkami jazzu, rocku a blues.

● bahenná sopka.

● druh slanej omáčky.

Salsoa tragus

● rastlina z čeľade amarantovitých.
Do Južnej Dakoty v USA sa dostala z Ruska s dodávkami ľanových semien v roku 1870.
Rastlina je schopná oddeliť sa od pôdy, vytvoriť chumáč a nechať sa vetrom unášať na nové miesto zakorenenia.
Cestou rozhadzuje semená.

SALT
Southern African Large Telescop

● najväčší optický ďalekohľad na svete.
Začal pracovať 10. 11. 2005.
Má zrkadlo s priemerom 11 metrov.

SALT-1
SALT I
Strategic Arms Limitation Talks

● mierová zmluva medzi USA a ZSSR podpísaná 26. 5. 1972 (rokovania prebiehali od 17. 11. 1969, resp. 16. 4. 1970), tzv. Dočasná dohoda o omedzení strategických jaderných zbraní.
Zmluvu podpísal Richard Nixon a Leonid Brežnev.
Zmluva bola podpísaná s platnosťou od 1. 6. 1972.

súvislosti: SALT-2

SALT-2
SALT II
Strategic Arms Limitation Talks

● mierová zmluva medzi USA a ZSSR (rokovania prebiehali v rokoch 1972 - 1979), Zmluva o obmedzení strategických útočných zbraní.
Zmluva bola podpísaná 18. 6. 1979.

súvislosti: SALT-1

saltarello

● rýchly taliansky a španielsky skočný tanec.

saltato

● (v hudbe) skákavým ťahom sláčika.

saltácia

● skokový pohyb, odskok, náhla zmena.

● tvorba asi 5 cm vysokého závoja jemných zŕn nad piesočnou dunou. K procesu dochádza pri rýchlosti vetra väčšej ako 18 km/h.

Salto Angel
Anjelský vodopád

Salto Angel
Anjelský vodopád
Venezuela
najvyšší vodopád na svete.
V roku 1937 ho objavil pilot Jimmy Angel (do vodopádu havaroval).
Výška vodopádu je 807 metrov.

salto

● premet vo vzduchu, skok s obratom vo vzduchu.

salto mortale
saltomortale

● smrteľne nebezpečný akrobatický premet.

● (prenesene) odvážny, zúfalý čin.

Saltykov-Ščesrin, Michail Jevgrafovič

Rusko
* 27. 1. 1826
† 10. 5. 1889
spisovateľ.
Autor satír.

Dielo:
História mesta Hlúpostína (Istorija odnogo goroda)
Golovlevské panstvo
Pošechonské staré časy
Pazuchinova smrť.

Saltyková, Darja Nikolajevna

Rusko
* 1730
† 1801
šľachtičná.
Sériová vrahyňa a kanibalka.
Manžel Gleb.
Celkom zabila 139 ľudí (z toho 2 mužov).
Preukázať sa podarilo 38 vrážd.
1764: vznesená obžaloba.1768: odsúdená na trest smrti. Cárovná Katarína Veľká mení rozsudok na doživotie.

salubrita

● zdravý stav organizmu.

● normálne zdravie.

saluki
saluka
perzský chrt

saluki
saluki
● iránske plemeno chrta pôvodne vyšľachtené najmä pre lov gaziel.
Dnes je chovaný ako spoločenský alebo dostihový pes.
Hmotnosť 14 - 25 kg.
Výška 58 - 71 cm.
Dožíva sa 12 - 14 rokov.

salut

● streľba na pozdrav.

● pozdrav.

● vojenský pozdrav šabľou alebo streľbou (salvou).

salutista
salutistka

● člen Armády spásy (podľa latinského salus – spása).

salutovať

● pozdravovať po vojensky zdvihnutím ruky k čiapke.

Salva

● v indickej mytológii kráľ démonov.
Vládol nebeskému mestu Saubha.

salva

● hromadný výstrel.

● prudký hlučný prejav: najmä v spojení salva smiechu, salva potlesku.

salva guardia

● vojenská ochrana, vojenský doprovod.

Salva, Tadeáš

Slovenská republika
* 22. 10. 1937 (Lúčky)
† 3. 1. 1995
hudobný skladateľ.
Vo svojej tvorbe spájal tradíciu s najmodernejšími postupmi.

dielo:
Cantium Zachariae
Requiem aeternam
Margita a Besná (opera)
Plač (opera).

Salvador
Salvádor
Republika Salvador
República de El Salvador

Salvador
Salvádor
● republika v Strednej Amerike u Tichého oceánu.
Rozloha 21.393 km2.
Hlavné mesto San Salvador.
Pôvodne vlasť Mayov.
1524: obsadený Španielmi, súčasť Guatemalského generálneho kapitanátu.
1821: povstanie proti Španielom - vyhlásená nezávislosť (v rámci Spojených stredoamerických provincií).
1823 - 1839: člen Stredoamerickej únie.
1839: samostatnosť.
1931: vojenský prevrat.
1961: vojenský prevrat.
1969: pohraničný ozbrojený konflikt s Hondurasom.
1980 - 1992: občianska vojna medzi proamerickou vládou a ľavicovými partizánmi hnutia FMLN (75.000 obetí).
1983: nová ústava.
9. 11. 1986: ničivé zemetrasenie zasiahlo hlavné mesto Salvádoru dopoludnia o 11:50. Trvalo len niekoľko sekúnd, no na konci dňa začali rátať obete na tisíce. Okolo 10-tisíc ľudí sa zranilo, ďalších 100-tisíc ostalo bez domovov. V ten deň zahynulo 1.500 ľudí.
1992: dohoda s partizánmi o prímerí.

salvarsan
preparát 606

● prvý syntetický antibakteriálny liek, ktorý bol schopný liečiť konkrétnu chorobu - syfilis.
Obsahoval arzén.
V roku 1910 (1909) ho pripravil nemecký chemik Paul Ehrlich.

salvarzán

● arzénový liek proti syfilisu, bežný druh antiluetika.

súvislosti: salvarsan

salvatorián

● člen salvátorského rádu.

Salvátor

● spasiteľ, vykupiteľ v kresťanských náboženských predstavách.

salvátorka

● minerálna voda značky salvator.

salvátorský

● súvisiaci s latinským atribútom pre Krista Salvátor (Spasiteľ).

salve
salve!

● buď pozdravený (pozdrav), buď zdravý!

salvéta

servítka.

Salviati

Taliansko
* 1510 (Florencia)
† 11. 11. 1563 (Rím)
maliar, vlastným menom de Rossi, zvaný Checchino Salviati.
Autor manýrskych fresiek a obrazov.

Salvini, Tommaso

Taliansko
* 1. 1. 1829 (Miláno)
† 31. 12. 1915 (Florencia)
herec.
Hlavné role hrával v shakespearovských hrách (Othello, Hamlet, Kráľ Lear).

salvo errore et omissione

● účtovná doložka s výhradou omylu a opomenutia, skratka s. e. e. o.

Salzer, František

Česká republika
* 30. 8. 1902
† 23. 12. 1974
divadelný herec a režisér.
1930 - 1945: člen Vinohradského divadla.
1947 - 1963: člen ND.

Salzman, Linda

USA
* 16. 7. 1940
výtvarníčka.
Manžel Carl Sagan.
Autorka plakety, ktorá bola vyslaná na kozmických sondách Pioneer 10 a Pioneer 11 mimo Slnečnú sústavu.

Salzmann, Christian Gotthilf

Nemecko
* 1. 6. 1744 (Sömmerda, Durynsko)
† 31. 10. 1811 (Schnepfenthal)
pedagóg.
Predstaviteľ nemeckej pedagogiky v období osvietenstva a filantropizmu.
1784: založil výchovný ústav v Schepfenthale.

Dielo:
Krebsbüchlein (Rakovina knihy, 1780).

Salzmann, Zdeněk

Česká republika
* 18. 10. 1925 (Praha)
kultúrny antropológ a sociolingvistik.
1948: emigrácia do USA.
1963 - 1968: učiteľ na stredných školách.
1968: mimoriadny, potom (1974 - 1989) riadny profesor University of Massachusetts.

Samain

● keltský sviatok slávený 1. 11.

Samalas

Indonézia
vulkán na ostrove Lombok.
1257: svojou erupciou spôsobila celosvetové ochladenie klímy. Po výbuchu sopka zanikla, vzniklo jazero Segara Anak.

samana

● indický asketický pútnik.

Samaranch, Juan Antonio

Španielsko
* 17. 7. 1920 (Barcelona)
† 21. 4. 2010 (Barcelona)
športový politik a športový funkcionár.
1966: štátny tajomník pre šport.
1966: Medzinárodného olympijského výboru.
1967 - 1970: predseda Športového olympijského výboru.
1977 - 1980: veľvyslanec v ZSSR a Mongolsku.
1980 - 2001: predseda Medzinárodného olympijského výboru.

Samaras, Antonis

Samaras, Antonis
Antonis Samaras
Grécko
narodil sa 23. 5. 1951 (Atény)
politik.
2009: minister kultúry.
30. 11. 2009: predseda strany Nová demokracia (Nea Dimokratia).
18. 6. 2012: poverený zostavením vlády (jeho strana Nová demokracia voľby vyhrala 6. 5. 2012).
20. 6. 2012: predseda vlády.

Samarasinge, Mahinda

Srí Lanka
politik.
2007: minister pre ľudské práva.

Samaritán

● obyvateľ biblického mesta Samárie.

samaritán
samaritánka

● (predtým) člen dobrovoľných organizácií na poskytovanie prvej pomoci (podľa biblického Samaritána, obyvateľa Samárie, ktorý poskytol pomoc zranenému Židovi).

● dobrovoľný ošetrovateľ chorých.

● človek preukazujúci druhému pomoc a milosrdenstvo.

samaritánka, dobrovoľná

● prenesene kto preukazuje milosrdenstvo, pomoc blížnemu.

samaritánstvo

● preukazovanie milosrdenstva a poskytovanie pomoci druhým.

Samarkand

● Uzbekistan
mesto.
329 pred Kristom: mesto si podmanil Alexander Veľký.
1220: do mesta vpadol Džingischán.

Pre moslimov je Samarkand alternatívou Mekky, za život by správny moslim mal vykonať cestu do Mekky, alebo päť ciest do Samarkandu.

samarskit

● málo sa vyskytujúci kosoštvorcový nerast tmavej farby, zložitý oxid nióbu, železa, uránu, vzácnych zemín a i. (podľa ruského mineralóga V. J. Samarského-Bychovca).

samádhí

● hlboký stav meditácie u indických fakírov.

samár

● časť postroja somára alebo mulice.

samárium

● chemický prvok, značka Sm, lantanoid.
Objavil ho Mosander (uvádzaný i Paul Émil Lecoq de Boisbaudrah).
Pomenovaný podľa ruského mineralóga V. J. Samarského-Bychovca.

samba

● latinskomerický veselý, hravý a rytmický tanec.
Základom je špeciálny húpavý sambový pohyb a klopenie panvy.

Samba-Panza, Catherine

Samba-Panza, Catherine
Catherine Samba-Panza
Stredoafrická republika
* 26. 6. 1954
politička.
20. 1. 2014: zvolená dočasnou prezidentkou (inaugurovaná 24. 1. 2014).

sambadrón
sambadron

Brazília
Rio de Janeiro
mólo, trasa, po ktorej vedie každoročný karnevalový sprievod, v ktorom sa predstavujú jednotlivé školy samby.
Samotné m=olo je dlhé 730 metrov, každá zo škôl má pre predstavenie svojich alegorických vozov maximálne 82 minút.

sambar
sambara

● veľký jeleňovitý párnokopytník rodu Rusa, žijúci v tropickej Ázii.
Žijú na filipínskych ostrovoch Negros a Panay.

sambo

● v anglosaských krajinách označenie pre ľudí s prevažne alebo len negroidnými predkami.

● zápasenie sambo (z ruského sambo - skratky zo samozaščita bez oružija, t. j. sebaobrana bez zbrane) je ruský bojový systém využívajúci najjednoduchšie hmaty a údery s vysokou efektívnosťou a systematickým prístupom k súperovi ako takému.
Používa jedoduché údery a hmaty-páky podobne ako v džiudžicu s prvkami zápasenia.
2013: FILA uznala sambo za samostatný šport.

Sambora, Ritchie

Sambora, Ritchie
Ritchie Sambora
USA
* 11. 7. 1959
hudobník.
Bubeník skupiny Bon Jovi (od roku 1083, predtým v Mercy a Duke Williams And The Extremes).

Diskografia:
The Wind Cries Mary.

sambucín

● látka obsiahnutá v bobuliach čiernej bazy, druh antibiotika.

Sambucus, Ján

Slovenská republika
* 24. 6. 1531 (Trnava)
† 13. 6. 1584 (Viedeň)
lekár a prírodovedec, humanista.
Bol dvorným historikom na nemeckom kráľovskom dvore.
Intenzívne sa zaoberal kartografiou.
Svoje diela podpisoval ako Pannonius Tyrnaviensis.

samec

● živočích mužského pohlavia.

● prenesene zmyselný muž.

samet

zamat.

sametová revolúcia
nežná revolúcia

● pokojný politický prevrat v ČSSR, ktorý sa započal 17. 11. 1989 pokojnou demonštráciou študentov pri príležitosti 50. výročia študentských manifestácií na počiatku 2. svetovej vojny (časť sprievodu zastavený na Národní třídě v Prahe a násilne rozohnaný) a skončil koncom vlády jednej politickej strany (KSČ) a zániku socialistického hospodárstva v Čechách a Morave a i na Slovensku.


Samhain
Samhainn
Samhuinn

● keltský sviatok slávený v noci z 31. 10. na 1. 11.

● an t-Samhain
Samonios
v starom keltskom kalendári označenie pre mesiac november.


samica

● živočích ženského pohlavia.

● prenesene zmyselná žena.

samica, andromorfná

● samica veľmi podobná samcovi (napr. pri hyenách).

Samindrágupta
Supta

India
panovník.
335 - 1176: rozširuje ríšu Suptov k údoliu Indu.

samit
summit

● schôdzka, rokovanie, konferencia štátnikov na najvyššej úrovni.

samizdat
ineditná literatúra

● vydávanie zakázanej literatúry alebo literatúry zakázaných autorov.
Skratka z ruského samoizdateľstvo.

Samková, Eva

Samková, Eva
Eva Samková
Česká republika
* 28. 4. 1993 (Vrchlabí)
snowboardistka.
Venuje sa i modelingu.
2010: 1. miesto na MS juniorov v snowboardcrosse.
2011: 1. miesto na MS juniorov v snowboardcrosse.
2013:
  1. miesto na Zimnej univerziáde v snowboardcrosse.
  1. miesto na MS juniorov v snowcrosse.
16. 2. 2014: 1. miesto na OH v snowboardcrosse.

Samo

● mužské meno.
Sviatok 26. 8.

Samo

● † 659
franský kupec, zakladateľ Samovej ríše (623 - 659).
Mal 12 manželiek, 22 synov a 15 dcér.
V roku 623 poráža Avarov a zakladá kmeňovú ríšu Slovanov.
631: poráža Frankov (bitka u Wogastiburgu).
Po jeho smrti sa ríša rozpadla.

Samoa

● ostrov a súostrovie v Polynézia, Samojské ostrovy.
1899: ostrov bol administratívne rozdelený na 171. poludníku.

Samoa
Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa
Independent State of Samoa

Samoa
Samoa
● štát v západnej časti súostrovia Samoa v Polynézii.
Rozloha 2.944 km2.
Hlavné mesto Apia.
10. - 7. storočie pred Kristom: osídlená Polynézanmi.
1722: ostrov objavili francúzski a holandskí moreplavci.
4. 7. 1884: prechod cez datovú hranicu (dátum 4. 7. 1884 sa opakoval).
Počas 1. svetovej vojny obsadená Novým Zélandom (ním spravovaná až do roku 1962 ako mandátové územie Spoločnosti národov, neskôr poručenské územie OSN).
1. 1. 1962: vyhlásenie nezávislosti (→ Samojské osrovy).
1. 6. 1962: nezávislosť.
1997: z názvu vypustené slovo Západná.
2007: po smrti posledného panovníka Malietoa Tanumafili II. vyhlásenie republiky.
29. 9. 2009 Samou zasiahlo zemetrasenie o sile 8,3 stupňa Richterovej stupnice.
V noci z 29. 12. na 30. 12. 2011 sa presúva cez dátovú hranicu (vynechaný deň 30. 12., po 29. 12. nastáva hneď 31. 12. 2011, z obchodných dôvodov).

Sviatky:
1. 6.: Deň nazávislosti (1962).

samočinný

● uskutočnený bez účasti vedomia, vôle, neuvedomený, mimovoľný, samovoľný (ako výsledok častého opakovania).

samoderžavie
samodŕžavie

● forma absolutistickej monarchistickej vlády v cárskom Rusku.

● prenesene samovláda vôbec.

samodijské jazyky

jazyky, samodijské.

samodôvera

● (zastaralo) vedomie vlastnej hodnoty, dôvera vo vlastné sily, schopnosti.

samodruhá

● (o žene) majúca porodiť dieťa, tehotná.

samodruhosť

tehotnosť.

samodružie

tehotnosť.

samohana

● (zastaralo) onánia.

samohláska

● hláska znejúca ako tón, hláska ľudskej reči, vznikajúca chvením hlasiviek a modifikovaná v ústnej alebo nosnej dutine ako tón, obyčajne nositeľ slabiky, vokál.

samohláska, epentetická

● samohláska vkladná.
epentéza.

súvislosti: epentéza

samohláska, nazálna

nosovka.

samohláska, nízka

● samohláska s nízkou polohou jazyka.

samohonka

● (v ruskom prostredí) liehovina pálená podomácky.

samochod

● stroj pohybujúci sa sám, na vlastný pohon (napr. poľnohospodársky stroj, vojenské vozidlo ap.).

samochodka

● stroj pohybujúci sa sám, na vlastný pohon (napr. poľnohospodársky stroj, vojenské vozidlo ap.).

samoindukcia

● vlastná indukcia; miera schopnosti elektrického obvodu indukovať pri zmene prechádzajúceho prúdu elektromotorické napätie, ktoré tejto zmene bráni. Jednotkou je henry.

samoindukovaný

● vzniknutý samoindukciou.

samojčina

● východoaustronézsky (polynézsky) jazyk, úradný jazyk v Samojskom nezávislom štáte (popri angličtine) a v Americkej Samoe (popri angličtine).

samojedské jazyky

jazyky, samojedské.

Samojlova, Taťjana

Rusko
* 4. 5. 1934 (Leningrad)
† 4. 5. 2014 (Moskva)
herečka.

Filmografia:
Nirvana (2008)
Daleko od Sanset Bulvara (2005)
24 časa (2000)
Najdražšie zlato sveta (1975)
Okean (1974)
Niet návratu (1973)
Gorod na Kavkaze (1972)
Nechayannye radosti
Anna Kareninová (1967)
Išli na východ (1965)
Alba Regia (1961)
Leon Garros iščet druga
Neodoslaný dopis (1959)
Žeriavy tiahnu (1957)
Mexikánec (1956)

Samojské ostrovy

● kondomínium Nemecka, Veľkej Británie a USA v rokoch 1889 - 1899.
Na berlínskej konferencii v rku 1899 si tieto mocnosti rozdelili sféry vplyvu - súostrovie bolo rozdelené 171. poludníkom.
Západná časť bola spravovaná Nemeckom, východnú časť spravovali USA.
Na počiatku 1. svetovej vojny nemeckú časť obsadil Nový Zéland, ktorý ostrovy spravoval až do roku 1962 ako mandátové územie Spoločnosti národov.
1. 1. 1962 bola vyhlásená samostatnosť (Samoe) na základe referenda.
Východní časť ostala pod správou USA ako Americká Samoa.

Samokuťajev, Alexandr Michajlovič
Samokutjajev, Alexandr Michajlovič

Samokuťajev, Alexandr Michajlovič
Alexandr Michajlovič Samokuťajev
Rusko
* 13. 3. 1970 (Penza)
kozmonaut, 518. človek vo vesmíre.
Let na Sojuz TMA-21 (pristátie), Sojuz TMA-14M.

samoľúbosť

pýcha, nadmerné sebavedomie, preceňovanie seba.

samomat

● druh šachovej úlohy, pri ktorej biely má donútiť súpera, aby mu dal mat v predpísanom počte ťahov.

samonaťahovacie hodinky

● mechanické hodinky doplnené samonaťahovacím mechanizmom.
Vynašiel ich v roku 1923 angličan John Harword.

samoobsluha

● obsluhovanie seba samého.

● predajňa, kde si kupujúci vyberá tovar sám.
Prvá samoobslužná predajňa bola otvorená v USA v Memphise v roku 1916 a volala sa Piggly Wiggly (majiteľ Clarence Saunders)
V ČSSR bola prvá samoobsluha potravín otvorená 1. 6. 1955 v Husitskej ulici na pražskom Žižkove.

samoopelenie

autogamia.

samooplodnenie

autogamia.

samootrava

autointoxikácia.

samopal

● ľahká, pohodlná automatická ručná strelná zbraň jednotlivca umožňujúca streľbu jednotlivými ranami i dávkami, útočná puška.
Bol vyvinutý koncom 1. svetovej vojny.


samopašný

● zbavený rozvahy, nekontrolujúci svoje prejavy, správanie (o človeku).

samoplodenie

● nesprávna predstava o bezprostrednom vzniku organizmov z neživej hmoty.

samoprašnosť

autogamia.

samorast

● prírodne vytvarovaná vetva, kus kmeňa.

● ktorý sa odborne neškolil, neškolený.

● osobitý, svojský, originálny.

samorastený

● nepestovaný, nevysadený.

samoregulácia

autoregulácia.

Samos

USA
vojenské družice na fotografický prieskum Zeme. Úspešná bola iba družica Samos 2, ostatné družice boli vypustené v rámci nepomenovaných družíc USAF.

Samos 2

USA
jediná úspešná družica z programu Samos.

samostatný

● bez cudzej pomoci, cudzieho vzoru.

samostrel

● (zastaralo) primitívna ručná strelná zbraň, kuša.

● (v poľovníctve) samočinne fungujúca strelná zbraň na strieľanie zveri.

samostriel

kuša.

samotka

● oddelená miestnosť, cela, oddelený priestor, miestnosť na odlúčenie a osamotenie väzňov nákazlivou chorobou a pod., izolácia, separácia.

samouk

● kto sa učí, naučil niečo sám.

samovar

● (pôvodne v ruskom prostredí) prístroj na varenie vody a na udržiavanie vody vo vare, spravidla na prípravu čaju.

samovláda

diktatúra, diktát.

samovládny

● založený na neobmedzenej moci jednotlivca alebo jedného (obyčajne politického) subjektu.

● svedčiaci o diktatúre, diktáte.

samovoľný

● uplatňujúci svoju vôľu bez ohľadu na iných.

● prebiehajúci, uskutočňujúci sa sám od seba.

samovrah
samovrahyňa

● kto sa dobrovoľne sám usmrtil.

samovrava

● hovorenie so sebou samým.

samovražda

● dobrovoľné usmrtenie seba samého.

samovražda, rozšírená

samovražda, kedy človek páchajúci samovraždu berie so sebou i niekoho iného, napr. matka, ktorá vyskočí z vyššieho poschodia domu s dieťaťom v náručí.

samovražedne

● s úmyslom vziať si život.

samovražedník
samovražednica

● (zastaralo) samovrah.

samovražednosť

● počet samovrážd na istom území v istom čase.

samovražedný

● vedúci k samovražde.

samovražedný atentátnik

atentátnik, ktorý pácha atentát s vedomím, že pri ňom sám zahynie.

samozhasínajúca cigareta

euroocigareta

samozvaný

● ktorý prišiel bez pozvania (o hosťovi, návšteve a pod.).

● ktorý sa sám presadzuje, ustanovuje, berie moc, funkcie a pod.

sampan

● ľahká loď používaná v juhovýchodnej Ázii.

Sampedro, José Luis

Španielsko
* 1. 2. 1917
† 8. 4. 2013
ekonóm, spisovateľ.
Venoval sa písaniu románov a divadelných hier, ostrý kritik súčasného ekonomického a sociálneho systému západného sveta.
Podporil španielske protestné hnutie 15-M proti vládnym opatreniam týkajúcim sa bánk, nezamestnanosti a sociálneho zabezpečenia.

Romány:
La estatua de Adolfo Espejo (1939)
La sombra de los días (1947)
Congreso en Estocolmo (1952)
El río que nos lleva (1961)
El caballo desnudo (1970)
Octubre, octubre (1981)
La sonrisa etrusca (1985)
La vieja sirena (1990)
Real Sitio (1993)
El amante lesbiano (2000)
La senda del drago (2006)
Cuarteto para un solista (2011).

sampel

● v elektronickej hudbe digitálne spracovaný zvuk alebo hudobný úryvok.

sampl

muster
vzorka, ukážka tovaru.

● reprezentatívny výber.

sampler

● vzorník, kolekcia vzoriek.

● gramofónová platňa, kazeta alebo kompaktná platňa s výberom reprezentatívnych nahrávok určitého interpreta, smeru a pod.

● vzorkovač.

● počítačový generátor zvukov rôznych nástrojov a hlasov.

sampling

● v elektronickej hudbe záznam digitálne spracovaných úryvkov hudby alebo jednotlivých zvukov a ich opätovné použitie (v inej skladbe alebo nahrávke).

samplovanie

● digitálne zaznamenanie zvuku či nástroja do počítača a jeho spracovanie.

samplovať

● vytvárať a znova používať digitálne spracované úryvky hudby alebo jednotlivé zvuky.

Sampras, Pete

USA
* 12. 8. 1971 (Washington, D. C.)
tenista.
1990: víťaz Australian Open.
1993: víťaz Medzinárodných majstrovstiev USA vo Flushing Meadows, víťaz Australian Open.
1994: víťaz Medzinárodných majstrovstiev USA vo Flushing Meadows.
1995: víťaz Medzinárodných majstrovstiev USA vo Flushing Meadows, víťaz Australian Open.
1996: víťaz Australian Open.
1997: víťaz Medzinárodných majstrovstiev USA vo Flushing Meadows.
1998: víťaz Medzinárodných majstrovstiev USA vo Flushing Meadows.
1999: víťaz Medzinárodných majstrovstiev USA vo Flushing Meadows.
2002: 1. miesto na US Open.

Samrukia nessovi

● obrí vták, súčasník dinosaurov (krieda).
Vyskytoval sa na území dnešného Kazachstanu.
Lebku mal dlhú 30 cm (2x toľko, ako dnešný pštros).

samson

● mocný, silný, zdravý človek.

Samson

● biblická osoba, veľký silák.

Samson

● mužské meno.
Sviatok 27. 6.

Samšiňák, Karel

Česká republika
* 2. 1. 1923 (Sobotka)
zoológ a akarológ.
1949 - 1954: riaditeľ oblastného múzea v Děčíne.
1954 - 1986: pôsobil ako vedecký pravocník ČSAV.

Samuda, Jacqueline

Kanada
* 25. 10. 1982
herečka, režisérka, spisovateľka.

Filmografia:
2010 - Dead Rising 2: Case West
2008 - Edison and Leo
2008 - Hviezdná brána: Návrat (StarGate: Continuum)
2007 - Bionic Woman
2006 - A Girl Like Me: The Gwen Araujo Story
2006 - Love and Other Dilemmas
2006 - Saved
2005 - Smrteľná lavína (Sub Zero)
2004 - The L Word (TV seriál, The L Word)
2003 - Jam Space
2003 - See Grace Fly
2003 - The Delicate Art of Parking
2003 - Wilder Days
2002 - Sniper (Liberty Stands Still)
2002 - Wasted
2001 - Night Visions
2001 - Mladý Superman - TV Pilot (Smallville)
2001 - The Chris Isaak Show
2001 - Wolf Lake
2000 - Hlavní cíl (First Target)
1999 - Making Contact
1999 - The Arrangement
1998 - Da Vinciho prípady (Da Vinci's Inquest)
1997 - One of Our Own
1997 - Hviezdná brána (Stargate SG-1)
1992 - To Catch a Killer
1991 - Odhadce (The Adjuster)
1990 - Counterstrike
1990 - Leona Helmsley: The Queen of Mean
1989 - Renegáti (Renegades)
1989 - Speaking Parts
1988 - A New Life
1988 - The Mutagen
1987 - Street Legal.

samudaripen
porrajmos
poraimos
baro murdaripen

● skupinový termín pre genocídu Rómov, rómsky holokaust.

Samuel

● mužské meno hebrejského pôvodu meno Božie.
Sviatok 26. 8.
Domácky Samo, Samko.

Samuela

● ženské meno.
Sviatok 26. 8.

Samuelson, Paul Anthony

USA
* 15. 5. 1915 (Gary, Indiana)
† 13. 12. 2009
ekonóm.
Od roku 1940 pôsobil na univerzite v Bostone.
1970: Nobelova cena za ekonómiu (ako prvý Američan vôbec).
Prispel ku rozvoju matematickej ekonómie, teórie chovania spotrebiteľa, teórie všeobecnej ekonomickej rovnováhy, sformuloval model akcelerátora a multiplikátora.
1970: Nobelova cena.

Dielo:
Základy ekonomickej analýzy (1947, Foundations of Economic Analysis)
Ekonómia (1948, Economics, prvé vydanie, prezývaná Samuelson).

Samuelsson, Bengt Ingemar

Švédsko
* 21. 5. 1934
biochemik.
Izoloval, identifikoval a previedol analýzu mnohých prostaglandinov.
1982: Nobelova cena za priekopnícku prácu o prostaglandinoch.

Samuelsson, Mikael

Švédsko
* 23. 12. 1976
hokejista.

Samuil

Bulharsko
† 6. 10. 1014
cár.
996: úspešne bojoval v západnom Bulharsku proti Byzancii za nezávislosť.
997: bulharský cár.
Postupne dobyl severné Grécko, časť Srbska, Moesiu, Plisku a Preslav.
1014: porazený byzantským cisárom.

samum

● búrlivý vietor, ktorý fúka počas piesočných búrok na Sahare.

samuraj
buši

Japonsko
príslušník japonskej vojenskej šľachty (buši - ten, kto slúži).
Spočiatku boli samuraji provinční úradníci, ktorí mali na starosti rôzne oblasti verejnej správy (v 11. až 12. storočí, vyberanie daní, starosť o cesty a budovy, organizovali výsadbu ryže, …).
Až v 12. a 13. storočí sa objavujú v plnej zbroji so štítom a dlhým mečom.
Samuraj bol svojmu pánovi viazaný prísnym kódexom vernosti.

SAN
Storage Area Network

● (vo výpočtovej technike) samostatná dedikovaná sieť pri pripojovaní dátových úložísk, napr. diskové polia, páskové jednotky a iné.

San Andreas

● zlom tiahnúci sa naprieč Kaliforniou (USA) v celkovej dĺžke asi 1.200 km.
Tvorí rozhranie medzi Pacifickou doskou na západe a Severoamerickou doskou na východe.
V roku 1906 sa tieto dosky posunuli až 6,4 metra v dĺžke asi 477 km, čo malo za následok zemetrasenie o sile 7,8 stupňa Richterovej stupnice.

San Bartolo
San Bartolu

San Bartolo
jedna z fresiek v San Bartolo, znázorňuje zrodenie vesmíru
Guatemala
mesto, v ktorom boli objavené mayské fresky, tzv. Sixtínska kaplnka Mayov.
Vedcami je dátum vzniku fresiek položený do obdobia okolo roku 100 pred Kristom.

San Francisco

USA
mesto.
18. 4. 1906 5:12 miestneho času: zničené zemetrasením o sile 7,8 stupňa Richterovej stupnice.
V histórii USA najničivejšie zemetrasenie.
3.000 obetí, 225.000 ľudí ostalo bez strechy nad hlavou, 28.000 zničených domov.
Zemetrasenie trvalo 45 - 60 sekúnd.
17. 10. 1989: postihnuté zemetrasením o sile 6,9 stupňa Richterovej stupnice, zahynulo iba 63 ľudí.

San Luis Valley

USA
Colorado
oblasť ležiaca v americkom národnom parku Rocky Mountains.
Nie je známa len kvôli UFO, ale taktiež pre časté nevysvetliteľné mrzačenie dobytku a podivné bytosti žijúce v pieskových dunách.
V oblasti sa nachádzajú ložiská uránu.

San Marco

Taliansko
družice pre priame meranie hustoty vysokej atmosféry pomocou akcelerometra.
Niesli aj ďalšiu aparatúru.

San Marco 1

Taliansko
družica
štart: 15. 12. 1964
hmotnosť 115 kg
životnosť 270 dní.

San Marco 2

Taliansko
družica
štart: 26. 4. 1967
hmotnosť 129 kg
životnosť 171 dní.

San Marco 3

Taliansko
družica
štart: 24. 4. 1971
hmotnosť 164 kg
životnosť 219 dní.

San Marco 4

Taliansko
družica
štart: 18. 2. 1974
hmotnosť 164 kg
životnosť 806 dní.

San Marco Equatorial Range

Taliansko
kozmodróm.
V prevádzke od roku 1967.
CRA vybudovalo v rokoch 1964 - 1966 malú raketovú základňu v medzinárodných vodách v zátoke Formosa u východného pobrežia Keni - sú to v podstate dve oceľové plošiny podobné plošinám na ťažbu ropy z morského dna.
Hlavná plošina San Marco má rozmery 30 x 100 m, vypúšťajú sa z nej americké rakety Scout. Druhá plošina Santa Rita má trojuholníkový tvar so stranou 40 m a je na nej umiestnené riadiace stredisko.

San Maríno
Republika San Marino

San Maríno
San Maríno
● republika na Apeninskom polostrove.
Rozloha 61 km2.
Hlavné mesto San Marino.
4. storočie: pastier Marinus zakladá republiku.
8. 10. 1600: prijatá písaná ústava.
1631: pápež uznáva nezávislosť San Marína.
1862: podpis zmluvy o priateľstve s Talianskom.
1960: ženy získavajú volebné právo.
1962: vstup do OSN.
2013: referendum o vstupe do .

San Pedro Sula

● Honduras
druhé najväčšie honduraské mesto.
Žije v ňom približne 1.600.000 ľudí (2011).
Založené v roku 1536 (San Pedro de Puerto Caballos).

San Pietro
Bazilika svätého Petra

Taliansko
bazilika postavená v rokoch 1506 - 1666 v Ríme.
Hlavným architektom bol Michelangelo Buonatroti.

San Quentin

San Quentin
väznica San Quentin
USA
Kaliforniaväznica otvorená v júli 1852 (najstaršia väznica v Kalifornii).
Väznice má plynovú komoru, ale od roku 1996 sa tu popravy vykonávajú smrtiacou injekciou.
Kapacita 715 odsúdených na trest smrti, celková kapacita vyše 3.000 väzňov (od decembra 2008 má väzenia navrhovanú kapacitu 3.082 osôb, ale celkový počet väzňov činí 5.256).

Popravy:
Všetky popravy v Kalifornii sa musia uskutočniť v San Quentine.
V rokoch 1893 - 1937 bolo obesený 215 väzňov, potom bolo 169 ľudí popravených v plynovej komore.
V roku 1995 boli zrušené popravy v plynovej komore.
V rokoch 1996 až 2006 bolo v San Quentin popravených 11 ľudí smrtiacou injekciou.

San-Galli, Franz

Nemecko
vynálezca. 1855: v Petrohrade vynašiel radiátor (patentovaný v Nemecku a USA).

sanabilný

● schopný uzdraviť sa, vyliečiť sa, vyliečiteľný, zahojiteľný, zhojiteľný.

Sanabria, Francisco Castellón

Nikaragua
* 1815
† 1855
politik.
1855: prezident.
S jeho súhlasom dobrodruh William Walker vedie boje v čele najatých žoldnierov počas nepokojov v krajine (kým sa v roku 1855 neprehlási prezidentom Nikaragui).

sanačný

● uzdravujúci, liečebný, hojivý.

Sanader, Ivo

Chorvátsko
* 8. 6. 1953 (Split)
politik.
1992: poslanec dolnej komory parlamentu.
1992 - 1993: minister vedy a technológie.
1993 - 1995: zástupca ministra zahraničných vecí.
1996 - 2000: zástupca ministra zahraničných vecí.
23. 12. 2003: premiér (menovaný 9. 12. 2003).
2007: premiér.
1. 7. 2009: rezignoval.
10. 12. 2010 zatknutý v Rakúsku pri pokuse o odlet do USA (obvinený z korupcie).
2012: v korupčnej afére odsúdený na 10 rokov väzenia.
11. 3. 2014: odsúdený na deväťročný trest (vinný z manipulovania verejnými tendrami a zneužívania štátnych fondov).

sanatórium

ozdravovňa
liečebný ústav, zdravotnícke zariadenie ku doliečeniu niektorých chorôb.

Saná
Sanovia

Krováci.

sanácia

● ozdravenie, vyliečenie.

● sanovanie
prijatie opatrení vedúcich ku náprave.

● v ekonomike súhrn opatrení s cieľom zlepšiť nepriaznivý stav podniku postihnutého stratami, ktoré ohrozujú jeho ďalšiu existenciu, ozdravenie, sanovanie.

sanácia železničného spodku

● stavebné úpravy zabezpečujúce stabilitu železničného spodku a únosnosť železničnej pláne.

Sanborn, Eunice

USA
* 20. 7. 1896
† 31. 1. 2011
najstaršia obyvateľka Zeme (od 4. 11. 2010 do 31. 1. 2011), 115 rokov.

Sancar, Aziz

Turecko
* 8. 9. 1946
chemik.

7. 10. 2015: Nobelova cena za chémiu za výskum opráv DNA.

Sancta sedes

● Svätá stolica (pápežský úrad).

● (prenesene) Vatikán.

sancta simplicitas

● svätá prostota (o naivnom, jednoduchom človekovi).

● zvolanie (podľa tradície o J. Husovi, ktorý údajne tak oslovil ženu prikladajúcu polienko na jeho hranicu).

sanctissimum
sanktissimum

● svätosť oltárna, eucharistia.

sanctum officium

● kardinálska kongregácia k udržaniu čistoty katolíckej vierouky.

sanctus

● chválospev pri katolíckej omši (na konci prefácie).

Sancy

● diamant v tvare hrušky vážiaci 55 karátov. Je považovaný za jeden z prvých kameňov, ktorý bol vybrúsený a vyleštený do symetrických faziet.

Sand, George

Francúzsko
* 1. 7. 1804
† 8. 6. 1876
spisovateľka, vlastným menom Amandine-Aurore-Lucile Dupin, vydatá barónka Dudevant - používala pseudonym Aurore Dupin.
Bola považovaná za prvú feministku.
Manžel barón François Casimir Dudevant (1795 - 1871, rozvod v roku 1836).
Syn Maurice (1823 - 1889).
Dcéra Solange (1828 - 1899).
Písala pod mužským pseudonymom.
Počas svojho života mala veľa milencov, medzi ktorých patril spisovateľ Alfred de Musset a skladatelia Franz Liszt a Frédéric Chopin.
1835: i s deťmi opúšťa manžela.

Dielo:
Indiana (romantický román)
Vandrovný tovariš
Majster gajdoš
Diablov močiar
Ján Žižka (štúdia)
Prokop Veľký (štúdia)
Consuelo
Grófka z Rudolstadtu
Zima na Mallorke.

Sanda, Dominique

Francúzsko
* 11. 3. 1951
herečka, vlastným menom Dominique Varaign.

Filmografia:
Nežná
Očarenie
Konformista
Dedičstvo Ferramontov
Rodinný portrét
Dvadsiate storočie
Pieseň o Rolandovi.

Sandage, Allan

USA
* 18. 6. 1926 (Iowa City, Iowa)
† 13. 11. 2010 (San Gabriel, Kalifornia)
astronóm.
Manželka Mary Connelley (astronómka).

1960: objavuje prvý kvazar (3C-48).
27. 4. 1973: objavil asteroid (96155) 1973 HA.

sandarach

● starý (alchymistický, arabský) názov pre realgar.

sandarak

● živica ihličnatej tuje, pôvodom z južného Španielska a severozápadnej Afriky, slúžiaca na výrobu špeciálnych lakov a tmelov, v staroveku aj na balzamovanie.

sandareché

● starý (alchymistický, arabský) názov pre realgar.

Sandauer, Artur

Poľsko
* 14. 12. 1913 
† 15. 7. 1989
literárny kritik, prozaik, esejista a prekladateľ.
Prekladal Bibliu.
Komentoval dejiny poľskej literatúry 20. storočia.

Dielo:
Básnici štyroch generácií
Bez zľavy.


Sandawe

● domorodý kmeň v Tanzánii.

súvislosti: hotentotské jazyky

sandaweština

jazyky, hotentotské.

sandál

● v antike zvyčajne kožená podošva pripevnená koženými remienkami k nohe.

● ľahká otvorená obuv.

Sandberg

Slovenská republika
pieskovcová národná prírodná rezervácia.

sandbox

● (vo výpočtovej technike) pieskovisko, priestor na bezpečné spúšťanie a testovanie programov.

Sandburg, Carl

USA
* 6. 1. 1878 (Galesburg)
† 22. 7. 1967 (Flat Rock)
básnik, prozaista a esejista.

Dielo:
Chicago Poems (Chicagské básne, 1916).

Sandel, Cora
Sara Fabricius

Nórsko
* 20. 12. 1880 (Kristiania)
† 8. 4. 1974 (Uppsala)
spisovateľka.

Dielo:
1926 - 1939: Alberte (trilógia).

Sandemose, Aksel

Nórsko
* 19. 3. 1899 (Nykobing)
† 6. 8. 1965 (Kodaň)
spisovateľ.
Autor psychologických románov.
Do roku 1931 písal dánsky.
1941 - 1945 v exile vo Švédsku.

sander

● plochý náplavový kužeľ z rozplaveného morénového materiálu, piesčitý, štrkovitý a bahnitý.

Sander, Otto

Nemecko
* 30. 6. 1941 (Hannover)
† 13. 9. 2013
herec.

Filmografia:
Polizeiruf 110 - Vor aller Augen (TV film, 2013)
Bis zum Horizont, dann links! (2012)
Schuld der Erben, Die (TV film)
Krabat: Čarodejov učeň (2008)
Herz ist ein dunkler Wald, Das (2007)
Tatort - Die Spieler (TV film, 2005)
Aus Liebe zu Deutschland - Eine Spendenaffäre (TV film, 2003)
Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea
Werner - Gekotzt wird später!
Atlantic Affairs (TV film, 2002)
Král Matej (TV seriál)
Tödliches Vertrauen (TV film)
Morgengrauen (2001)
Sass
100 Pro
Bedári (TV film, 2000)
Jedermann (TV film)
Marlene
Einstein des Sex, Der (1999)
E-m@il an Gott (TV film)
Kuß des Vergessens, Der (TV film)
Männer sind wie Schokolade (TV film)
Untersuchung an Mädeln
Som pekná? (1998)
Laden, Der (TV seriál)
Polizeiruf 110 - Das Wunder von Wustermark (TV film)
Stan Becker - Na vlastní pěst (TV film)
Traum von der Freiheit, Der
Comedian Harmonists (1997)
Liebe Lügen (TV film)
Abendbrot (1996)
Conversation with the Beast
Kondom des Grauens
Truck Stop
Loch, Das (1995)
Lumière & spol.
Matulla und Busch (TV film)
Nikolaikirche (TV film)
Serpentintänzerin, Die (TV film)
Traumschiff - Mauritius, Das (TV film)
Versprechen, Das
Apokalypse Pink (1994)
Bauernschach (TV film)
Filmové dni
Hölderlin Comics
Im weißen Rößl am Wolfgangssee (TV film)
Polizeiruf 110 - Totes Gleis (TV film)
Tri sestry
Inge, April und Mai (1993)
Kinoerzähler, Der
Olympische Sommer, Der
Schlusschor
Tak ďaleko, tak blízko!
Untergehende Vaterland, Das (1992)
Amaurose (1991)
V comme vengeance (TV seriál, 1990)
Vorwärts
Werner - Beinhart!
Zeit der Rache
Vlámanie (1989)
Wie du mir... (TV film)
Venedig, traumhaft billig (TV film, 1988)
Z.B. ... Otto Spalt
Nebo nad Berlínom (1987)
Sentimental Journey (TV film)
Caspar David Friedrich - Grenzen der Zeit (1986)
Close Up
Kurz vor Schluß (TV film)
Miko - aus der Gosse zu den Sternen
Rosa Luxemburg
Wahnfried
Boot, Das (TV seriál, 1985)
Mord mit der Schere, Der (1984)
Láska v Nemecku (1983)
Mann im Pyjama, Der (1981)
Ponorka
Wer spinnt denn da, Herr Doktor?
Palermo nebo Wolfsburg (1980)
Rückwärts
Phantom (1979)
Plechový bubienok
Tatort - Mitternacht, oder kurz danach (TV film)
Trilogie des Wiedersehens (TV film)
Markýza z O… (1976)
Sommergäste
Vier gegen die Bank (TV film)
Lehmanns Erzählungen (TV film, 1975)
Meine Sorgen möcht' ich haben
Ermittlungen gegen Unbekannt (TV film, 1974)
Prinz Friedrich von Homburg (TV film, 1973)
Mutter, Die (TV film, 1971)
Peer Gynt (TV film)
Nicht fummeln, Liebling (1970)
Ludwig (1964).

Sander vitreus vitreus
walleye ("Vypuklé oko")

Kanada
lovná ryba v systéme Veľkých kanadských jazier v americkom štáte Wisconsin (Hurónske jazero, Erijské jazero, Winnebag).

Sanderling, Kurt

Nemecko
* 19. 9. 1912
† 17. 9. 2011
dirigent.
Syn Stefan (dirigent), Thomas (dirigent).

Sanders, Corrie

Sanders, Corrie
Corrie Sanders
Juhoafrická republika
† 23. 9. 2012
boxer.
2003: majster sveta WBO (porazil Vladimia Klička).
2004: po dueli s Vitalijom Kličkom o titul WBC (Kličko vzdal technickým K. O.) ukončil kariéru.
Nakoniec sa do ringu vrátil (2005) a boxoval až do roku 2008.
Celkom vyhral 42 duelov (31x K. O.), utrpel 4 porážky.
Zomrel na následky postrelenia v reštaurácií v Johanneburgu pri lúpežnom prepadnutí.

Sanders, Farrel Pharao

USA
* 13. 10. 1940 (Little Rock)
jazzový hudobník.
1962: začína kariéru ako freejazzový saxofonista v New Yorku.

Sanders, Harald David

USA
* 9. 9. 1890
† 16. 12. 1980
podnikateľ, známy aj ako Colonel Sanders.
Zakladateľ spoločnosti Kentucky Fried Chicken - KFC.

Sandhaus, Milan

Česká republika
* 11. 3. 1927 (Sazemice)
† 17. 4. 1998
herec.
1942 - 1947: profesionálny futbalista za Sláviu Praha.
1948: SK Pardubice.
Od 1. 3. 1954 sa profesionálne venuje herectvu.

Filmografia:
Černí baroni (1992)
Silnější než já (1990)
Cesta na Jihozápad (1989)
Outsider (1986)
Veronika (1985)
Oldřich a Božena (1984)
Kouzelníkův návrat (1984)
Komediant (1984)
Putování Jana Amose (1983)
Hodina života (1981)
Hrozba (1978)
Past na kachnu (1978)
Mys dobré naděje (1975)
Zbraně pro Prahu (1974)
Zatykač na královnu (1973)
Tajemství zlatého Buddhy (1973)
Kaňon samé zlato (1971)
Všichni dobří rodáci (1968)
Já, spravedlnost (1967)
Piknik (1967).

sandhi

● pozične podmienená zmena hlások na rozhraní slov alebo morfém, spodobovanie, asimilácia medzi slovami (napr. od včera [ot fčera], podpísať [potpísať]).

sandinista
sandinisti

● člen, členovia Sandinovského frontu národného oslobodenia.

Sandinovský front národného oslobodenia
Frente Sandinista de Liberación Nacional
FSLN
Sandinisti

Nikaragua
ľavicová politická strana.
V 70. rokoch 20. storočia viedli guerillový boj proti represívnej vláde diktátora Anastasia Somozu Debayla, ktorého zvrhli 17. 7. 1979 (alebo 19. 7. 1979).
Strana pommenovaná po Augustovi Cézarovi Sandinovi.

Sandino, Augusto César

Nikaragua
* 18. 5. 1895
† 21. 2. 1934 (zavraždený)
líder nikaragujského národného odporu proti americkej okupácii krajiny v rokoch 1922 – 1934.
Na jeho počesť je pomenovaná strana Sandinovský front národného oslobodenia.

Sandra

● ženské meno.
Sviatok 2. 1.

Sandrakottos

Čandragupta.

Sandrelli, Stefania

Taliansko
* 5. 6. 1946
herečka.

Filmografia:
Rozvod po taliansky
Zvedená a opustená
Poznal som ju dobre
Zbojníkova milenka
Alfréd, Alfréd.

Sandrik

Slovenská republika
firma zaoberajúca sy výrobou kovového riadu, nožov, príborov, zdravotníckej a i inej techniky.
Založrná v roku 1895 ako továreň na strieborné výrobky v Dolných Hámroch.

Sandukjan, Gabriel

Arménsko
* 11. 7. 1825
† 29. 3. 1912
dramatik.
Autor komédií, fejetónov a poviedok v tbiliskom arménskom dialekte.

Dielo:
Pepo (komédia).

Sandvig, Anders

Nórsko
* 1862
† 1950
lekár.
V roku 1887 zakladá skanzen v meste Lilehammer.
Zberateľ nórskej ľudovej architektúry.

sandwich
sendvič

● jedlo.
Medzi dva plátky chleba vložené kúsky studeného mäsa, omáčky a zeleniny.
Údajne ho v roku 1762 vynašiel John Montagu Sandwich.

Sandwich, John Montagu

Veľká Británia
štvrtý gróf zo Sandwichu (sídelneho mesta Sandwichov v Kente).
Považovaný za vynálezcu sendviča (obľuboval hru v kraty a nerad sa nechával vyrušovať jedlom).

sandwichový

● sendvičový
viacvrstvý.

sandžak

● správny kraj v Osmanskej ríši, časť vilayetu na čele s begom.

● odznak tureckého vojaka a podobe kopije s koňským chvostom.

sane

● vozidlo pohybujúce sa po snehu kĺzaním, ťahané koňmi alebo psami, na severe sobmi.

● súčasť niektorých strojov, ktorou sa obrábané predmety alebo súčiastky stroja posúvajú.

sane, kanadské

● sane osobitne upravené na dopravu ranených (v horách).

sane, lodičkové

● pôvodne akja, sane Eskimákov a Laponcov, dnes používané horskou službou ako prostriedok na zvážanie.

Sanfilippo syndróm

● najčastejšia forma mukopolysacharidózy.

sanforizácia
sanforizovanie

● úprava tkanín na zníženie ich zrážanlivosti (podľa amerického vynálezcu Sandforda Lockwooda Cluetta).

sangban

● africký melodický bubon.

Sanger, Fred
Sanger, Frederick

Veľká Británia
* 13. 8. 1918 (Redcomb)
† 19. 11. 2013 (Londýn)
biochemik.
Otec Frederick.
Brat Theodore.
Manželka Margaret Joan Howe (sobáš v roku 1940).
Dcéra Sally Joan Sanger.
Syn Robin Sanger, Peter Sanger.
Skúmal metabolizmus aminokyselín a bielkovín a ich štruktúru.
Objavil štruktúru inzulínu.
1943: doktorát z biochémie.
V roku 1958 za objav štruktúry inzulínu dostal Nobelovu cenu za chémiu.
V roku 1980 dostal Nobelovu cenu (spolu s Walterom Gilbertom) za príspevky týkajúce sa určenia bázových postupností v nukleových kyselinách.

Sanggjä, Lozang
Sengge, Lozang
Sangay, Lobsang

Sanggjä, Lozang
Lozang Sengge
Tibet
* 10. 3. 1966 (Dárdžiling, India)
politik.
8. 8. 2011" premiér (exilový). Prevzal vákonnú politickú moc od dalajlámu Tändzina Gjamccho.

sangiovese

● základná odroda vína pestovaná v talianskej oblasti Chianti.

sango
jakoma

● adamawsko-východný jazyk z nigersko-konžskej rodiny, ktorý vznikol a rozvinul sa ako kreolizovaný jazyk na základe rovnomenného jazyka tvoriaceho s jazykmi jakoma a ngbandi dialektový komplex. Prevzal slová z miestnych jazykov, lingalčiny a francúzštiny, funguje ako interetnický jazyk, úradný jazyk v Stredoafrickej republike (popri francúzštine).

Sanguineti, Edoardo

Taliansko
* 19. 12. 1930 (Janov, udávané i 9. 12. 1930)
† 18. 5. 2010
spisovateľ, kritik a prekladateľ.
Člen a teoretik skupiny Gruppo 63.

Dielo:
Laborintus (1956)
Ideologia e linguaggio (Ideológia a jazyk).

sanguis

krv.

sanguitest

sérum na určovanie krvnej skupiny.

sangvinickosť

● prudkosť, prchkosť.

sangvinický

● prudký, živý, výbušný, prchký, temperamentný.

sangvinik
sangvinička

● prudký, energický, optimistický, emočne stabilný človek.

sangvinizmus
sangvinickosť

● horkokrvnosť, sangvinická povaha, prchkosť, prudkosť, výbušnosť.

sangvitest

sérum k určeniu krvnej skupiny.

Sanhá, Malam Bacai

Sanhá, Malam Bacai
Malam Bacai Sanhá
● Guinea Bissau
narodil sa 5. 5. 1947
zomrel 9. 1. 2012
politik.
8. 9. 2009 - 9. 1. 2012: prezident.

sanhedrin

● Palestína
v biblických časoch Krista najvyšší zbor, ktorý sa staral o morálku, dogmu a právo, synedrion, skladajúci sa z kňazov, znalcov Písma a starších ľudí.

Sanherib

● Asýria
panovník.
701 pred Kristom: kráľ.
V roku 701 pred Kristom obliehal Jeruzalem.
689 pred Kristom: zničil Babylón.

Sanchez

● Kostarika
politik.
1987: prezident.
1987: Nobelova cena za mier.

Sanchez de Lozada, Gonzalo

Bolívia
politik.
2003: prezident.
2003: neobľúbený prezident z krajiny uprchol.

Sanchez, Ricardo

USA
2003: veliteľ ozbrojených síl USA v Iraku.

Sanchez Sieprawska, Yvonne Ginnete

Poľsko
speváčka kubánsko - poľského pôvodu s Nemeckým občianstvom. Syn Orlando Ramirez Sanchez. Žije a spieva v ČR (od roku 1995). CD: Invitation.

Sancho I.

Portugalsko
* 11. 11. 1154 (Coimbra)
† 27. 3. 1211
panovník.
Otec Alfons I. Dobyvateľ.
1185: kráľ.
Uzatvoril mier s Maurami a usporiadal pomery v krajine.

Sancho III. Veľký

● Navarra
panovník.
1000 - 1035: kráľ.

Sancho VII. El Fuerte

● Navarra
* 1154
† 7. 4. 1234 (Tudela)
panovník.
Posledný panovník domácej dynastie. Po ňom prevzali trón grófi z Champagne.
1194: navarrský kráľ.

sanica

● zasnežená, zamrznutá cesta pre sane, sánkovacia dráha.

● vozenie sa, spúšťanie sa na saniach, sánkovanie.

● dolná časť saní vpredu oblúkovite dohora ohnutá, na ktorej sa sane kĺžu.

● dolná čeľusť, sánka.

sanidín

● jednoklonný nerast, číra odroda draselného živca.

Sanie, Abdalláh

Sání, Abdalláh

Sanita

Taliansko
Neapol
štvrť Neapola s vysokou mierou zločinnosti.

sanita

● zdravotnícky oddiel, obyčajne vo vojenskom útvare.

● (hovorovo) sanitné auto, sanitka, ambulancia.

● (hovorovo) sanitný (inštalačný) materiál, sanitná keramika.

sanitačný deň

● deň, v ktorom sa robia hygienické úpravy.

sanitas

● (latinsky) zdravie.

sanitácia

● činnosť, ktorej cieľom je zabezpečiť hygienické podmienky.

● uzdrabenie.

sanitár
sanitárka

● pomocný zdravotný pracovník.

● vojak zaradený do zdravotníckej vojenskej služby, ošetrovateľ.

sanitárny

● sanitný
zdravotný, zdravotnícky.

sanitárny deň

● deň určený na hygienickú očistu priestorov.

sanitárny porub

● (v lesníctve) porub na odstránenie odumretých a odumierajúcich stromov..

saniterc

● zastaralo sanitár.

sanitka
sanitné auto

● auto zdravotníckej služby.

sanitný
sanitárny

● zdravotný, zdravotnícky.

sanitra

● alkalický dusičnan, spravidla draselný (KNO3) alebo sodný (NaNO3), liadok.

sanitrár
saniterník

● (zastaralo) kto sa zaoberá výrobou sanitry.

Sanitrová, Dagmar

Slovenská republika
* 3. 5. 1962 (Martin)
herečka.

Filmografia:
Bakalári (TV seriál) (1980)
Tomáš a Zuzana (TV film)
Sojky v hlave
Mefisto a Faust v Paríži (TV film) (1983)
Seminárna práca (TV film)
Kto chce získať princeznú (TV film)
Kirchhoffov zákon (TV film)
Epizóda (TV film)
Dies irae (TV film) (1984)
Snopy z piesku (TV film)
Skleníková Venuša
Ako sa husár učiteľom stal (TV film) (1985)
Sokovia (TV film)
Keby to naši vedeli (TV film)
Hriech (TV film) (1986)
Tá tajovská voda mútna (TV film)
Kvočka (TV film)
Čakanie na všedné dni (TV film) (1987)
Génius jednej noci (TV film)
Ej, Ďurko, Ďurko (divadelný záznam)
Dirigent (TV film) (1988)
Keď báčik z Chochoľova umrie (TV film) (1990)
Štúrovci (TV seriál) (1991)
Z môjho denníka (TV film) (1995)
Ordinácia v ružovej záhrade (TV seriál) (2007)
Mesto tieňov (TV seriál) (2008)
V mene zákona (TV seriál) (2009)
Luníček & Perešníček (TV seriál) (2010)
GYMPEL.TV (TV seriál)
Druhý život (TV seriál) (2011)
Rodinné prípady (TV seriál)
Búrlivé víno (TV seriál) (2012)
Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou (TV seriál)
Klan (TV seriál) (2013)

Sanjines, Jorge

Bolívia
* 31. 7. 1936 (La Paz)
filmový režisér.

Filmografia:
Revolúcia (1963)
Krv kondora (1969)
Odvaha ľudu (1971)
Ilegálny národ (1972)
Úhlavný nepriateľ (1973).

Sankara, Thomas Isidore Noël

Burkina Faso
* 21. 12. 1949 (Yako, Horná Volta)
† 15. 10. 1987 (Ouagadougou, zavraždený)
politik.

4. 8. 1983 - 15. 10. 1987: predseda Národnej ravolučnej rady, hlava štátu.
Zabitý pri štátnom prevrate.

sankcia

● pokuta, postih.

● schválenie, potvrdenie, rozhodnutie.

● v medzinárodnom práve donútenie, ktorým si štáty kolektívne alebo individuálne vynucujú zachovávanie pravidiel medzinárodného práva.

● v sociológii regulatívy správania uplatňované skupinou voči jej členovi (tresty, odmeny).

● v práve (historicky) nariadenie panovníka majúce ráz základného zákona.

sankcia, banková

● opatrenie banky proti podniku, ktorý zle hospodári.

sankcia, Pragmatická

● dokument vydaný 19. 4. 1713 vo Viedni cisárom Karolom VI.
V dokumente bola ustanovená nedeliteľnosť habsburgských dŕžav a v prípade vymretia mužskej línie Habsburgov nástupníctvo línie ženskej.
Sankciu prijal český snem 12. 10. 1720, moravský snem 17. 10. 1720, sliezský snem 25. 10. 1720, Chebsko 21. 10. 1721.
1725: pragmatickú sankciu uznal španielsky kráľ Filip V. po tom, čo sa karol VI. vzdal nárokov na španielsky trón.
1726: v rámci spoločného obranného spolku proti Anglicku a Francúzsku sankciu uznalo Rusko a Prusko.
1731/1732: sankciu uznalo Anglicko a Holandsko (následkom bolo zrútenie sa anglicko-francúzskeho spojenectva).
1733: sankciu akceptovalo Sasko.
1740: po nástupe Márie Terézie na trón začali vojny o rakúske dedičstvo (s podporou Anglicka Mária Terézia svoje nároky s výnimkou Sliezska, Parmy a Piacenzy uhájila).
1748: Cášskym mierom potvrdili všetky európske mocnosti Pragmatickú sankciu.

sankcionista

● kto uplatňuje sankcie (trestné, donucovacie opatrenia).

sankcionovať

● schvalovať, potvrdzovať, uznávať.

● stanoviť následky, trestné opatrenie.

Sankt Peterburg
Saint Petersburg

Petrohrad

sanktifikácia

● svätorečenie, kanonizácia.

sanktissimum

● sanctissimum
svätosť oltárna, eucharistia.

● nedotknuteľná vec.

● posvätné, tajomné miesto.

sanktuárium

● tabernákul, tabernákulum
svätostánok.

● v rímskokatolíckych kostoloch časť chrámovej lode, v ktorej je hlavný oltár.

sanktus

● denaturovaný lieh.

● spev pri katolíckej omši.

sanktusák

● santusák
alkoholik, opilec, ožran.

sanktusník

● v architektúre štíhla malá vežička na hrebeni strechy kostola, v ktorej býva umiestnený zvonček.

● v cirkvi zvonček, ktorým sa zvoní pri omši (podľa sanctus).

sannakji

● kórejská pochúťka.
Pripravuje sa zo živej chobotnice, ktorej sa useknú chápadlá a ešte živá sa podáva so sezamovám olejom.
Jej konzumácia môže byť smrteľná, keď sa chobotnici podarí prísavkami zachyziť sa v krku a konzument sa udusí (pokiaľ sústo dôkladne nerozžuje.)

Sannazzaro, Jacopo

Taliansko
* 28. 7. 1456 (Neapol)
† 24. 4. 1530 (Neapol)
básnik.
Zakladateľ novej pastorálnej poézie (Arcadia (1502)).

Sanogo, Amadou

Mali
vojak.
Veliteľ vojenského prevratu v noci z 21. 3. na 22. 3. 2012.

sanovanie

● sanácia
prijatie opatrení vedúcich ku náprave.

sanovať

● prevádzať sanáciu.

● zachraňovať, upravovať.

sanpietrin

● taliansky (vatikánsky) čistič mramoru.
Neustále opravujú v Svätopeterskej bazilike vo Vatikáne to, čo poškodili turisti (nápisy, prilepené žuvačky a podobne).
Je ich 130.

sans doute

● bezpochyby.

sansára

● kolobeh životov v indickom náboženstve.

sansculoti

● počas Veľkej francúzskej revolúcie príslušníci mestských radikálnych ľudových más (podľa toho, že nenosili módne nohavice culottes).

sanseviéra
svokrin jazyk

● bylina rodu Liliacaes s mečovitými, až 1 meter dlhými listami.
Často pestovaná v byte.
Pomenovaná podľa talianskeho kniežatstva San Severo.

sanskrt
sanskrit

● staroindický spisovný jazyk, mŕtvy indoárijský jazyk kodifikovaný v 5. storočí pred Kristom a používaný ako najkultivovanejší jazyk staroindickej literatúry.

● starý indoárijský jazyk, v ktorom sú napísané významné indické literárne a náboženské pamiatky (védy a i.).

Sanson, Nicolas

Francúzsko
* 20. 12. 1600
† 7. 7. 1667
kartograf.
Kráľovský geograf Ľudovíta XIV.
Zakladateľ francúzskej kartografickej školy.
Zaoberal sa najmä matematickou kartografiou.
Vydal atlas sveta.
Autor plochojavnej projekcie nazvanej Mercatorova-Sansonova.

Sansovino, Jacopo

Taliansko
* 2. 7. 1486 (Florencia)
† 27. 11. 1570 (Benátky)
staviteľ a sochár, vlastným menom Jacopo Tatti.
Činý vo Florencii, Ríma, od roku 1527 v Benátkach.

sanssouci

● bezstarostný.

● názov miest odpočinku feudálov (letohrádkov a pod.).

Santa Claus
Sinterklaas

● anglo-americký ježiško, ktorý v noci na 25. 12. na svojich saniach roznáša deťom darčeky - prelieza komínom a plní darčekmi vianočné punčochy.
U nás prezentuje najmä komerčnú stránku vianočných sviatkov.

súvislosti: dedo Mráz, Ježiško

Santa Cruz

Bolívia
provincia.

Santa Fe

● kráter na Marse.

Santa Maria

● loď, s ktorou 3. 8. 1492 sa Kryštof Kolumbus vydáva sa na plavbu s cieľom nájsť západnú cestu do Indie.
Vo flotile ešte boli lode Pinta a Nina.
Loď na Haiti stroskotala na plytčine.
Do roku 2014, kedy sa údajne našiel jej vrak, sa malo za to, že jej drevo bolo použité na stavbu mesta Môle Saint-Nicolas.

Santa Maria an Martyres

Panteon.

Santa Maria del Fiore

Taliansko
katedrála vo Florencii.
Stavbu zahájil Filipp Brunelleschi, pokračovala v rokoch 1296 - 1462.

Santa Maria Maggiore
Bazilika Panny Márie snežnej

Santa Maria Maggiore
Santa Maria Maggiore
Taliansko
hlavná mariánska bazilika v Ríme.
Viaže sa naň stredoveká legenda, ktorá hovorí, že v polovici 4. storočia žili v Ríme vznešení a zbožní manželia, ktorí boli bezdetní, preto sa rozhodli, že svoj majetok venujú Panne Márii.
Modlili sa, aby im zjavila, akým spôsobom to majú urobiť. V noci zo 4. 8. na 5. 8. sa im každému osobitne zjavila Panna Mária a povedala im, aby jej v Ríme na vŕšku, ktorý bude ráno pokrytý snehom vystavali chrám.
Ráno 5. 8. 352 sa Eskvilínsky vŕšok v Ríme skutočne belel snehom. Zbožný šľachtic so svojou manželkou pochopili, že to, čo videli v noci, nebol len prelud. Ponáhľali sa za pápežom Libériom, ktorý mal to isté zjavenie. Chrám bol o rok hotový. Pápež Libérius ho posvätil a bazilika sa stala materským chrámom všetkých kostolov, zasvätených Panne Márii. Odtiaľ pochádza názov bazilika Santa Maria Maggiore (väčšia).
Nachádza sa tu veľmi vzácny obraz Panny Márie s Dieťatkom Salus populi Romani (Spása rímskeho ľudu).
Je to byzantská ikona na dreve, namaľovaná asi v 6. storočí. Rímsky ľud sa k nej utiekal v ťažkých časoch a uctieva si ju ako svoju ochrankyňu. V roku 590, keď zúril v Ríme mor, pápež Gregor nariadil na deň Vzkriesenia nosiť po uliciach obraz Panny Márie.
Kamkoľvek sa tento obraz dostal, nákaza zmizla. Pod hlavným oltárom sa nachádzajú relikvie sv. Matúša evanjelistu, sv. Hieronyma a iných svätých. Nachádzajú sa tu jasličky, donesené z betlehemskej maštaľky.

Bazilika Santa Maria Maggiore, ktorá patrí medzi štyri hlavné rímske baziliky, predtým nazývané patriarchálne, dnes pápežské, je spojená aj s históriou nás Slovanov.
Práve tu v roku 867 pápež Hadrián II. slávnostne schválil používanie staroslovienčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka - popri latinčine, gréčtine a hebrejčine.

santal

● rod (Santalum) východoindických drevín z čeľade santalovitých.
Biele drevo santalu bieleho a červené santalové drevo sa používa v nábytkárskom priemysle, k výrobe silíc a farbív.

santalčina

● najrozšírenejší mundský jazyk z austroázijskej rodiny používaný menšinou v štátoch Urísa, Bihár a Západné Bengálsko (India).

Santana, Carlos
Devadip

Mexiko
* 20. 7. 1947 (Autlán de Navarro)
rockový gitarista.
1967: v San Franciscu zakladá skupinu Santana.

Albumy:
Santana (1969)
Abraxas (1970)
Caravenserai (1972)
Borboletta (1974)
Shape Shifter (2013).

Santana, Joel

Brazília
futbalový reprezentačný tréner JAR.
19. 10. 2009 odvolaný z funkcie reprezentačného trénera (od roku 2007, vyhral 10 z 27 reprezentačných zápasov).

Santayana, George
Jorge Augustin Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás

USA
* 16. 12. 1863 (Madrid)
† 26. 9. 1952 (Rím)
spisovateľ španielskeho pôvodu, estetik.
Stúpenec kritického realizmu.
Autor lyrickej poézie, filozofickýchspisov a esejí.

Dielo:
Essaye o filozofii.

Santhal

India
etnikum žijúce v indickom štáte Jharkand.

Santi, Raffael

Taliansko
* 1483 (Urbina, Taliansko)
† 6. 4. 1520 (Rím)
maliar, architekt.
1514: hlavný architekt svätopeterskej baziliky.
Ako 24-ročného ho pápež Julius II. pozval tvoriť do Vatikánu.
Bol žiakom Perugina, ale predstihol svojho učiteľa.
Inšpiroval sa Michelangelom a Leonardom da Vinci, ktorých aj osobne spoznal.
Venoval sa najmä madonám.
Presťahoval sa do Florencie, kde stvoril väčšinu svojich diel.
Pochovaný je v Panteone v Ríme.

Dielo:
Škola filozofie v Aténach (Aténska škola, zobrazuje Platóna a Aristotela)
1513: Sixtínska madona (freska)
1507: Krásna záhradníčka
Zasnúbenie Panny Márie
Tri Grácie
Rytierovo videnie
Ukladanie do hrobu.

Santini-Aichl, Jan Blažej

Česká republika
* 4. 2. 1677 (krstený, Praha)
† 7. 12. 1723 (Praha)
architekt, staviteľ a maliar.

Dielo:
Morzinský a Thunovský palác
zámok Karlova Koruna v Chlumci.

Santí
santéovia

● → Dakoti.

Santo Domingo

● mesto založené v júli 1496 Bartolomé Colónom (Kolumbusom).
Leží vo východnej polovici ostrova Haiti.

santolina

● korenisto voňajúci poloker rodu Santolina s drobnými mäsovitými listami, pôvodom zo Stredomoria, u nás pestovaný v rozličných druhoch ako okrasná rastlina.

Santomaso, Giuseppe

Taliansko
* 26. 9. 1907 (Benátky)
† 24. 5. 1990 (Benátky)
maliar.
1947: spoluzakladateľskupiny Fronte Nuovo.
Predstaviteľ talianskej varianty informálneho umenia (informel).

santon

stratigrafický stupeň vrchnej kriedy.

Santonico, Stefano

Taliansko
* 2. 1. 1943
inžinier a astronaut.
V týme v rokoch 1990 - 1993.

santonín

● organická zlúčenina s naftalénovou kostrou, derivát naftalénu, jedovatá látka.
Používa sa ako liek, nachádza sa v rastline Artemisia cina (palina).

santorin

● prirodzený cement sopečného pôvodu vyskytujúci sa na gréckom ostrove Santorini.

Santorini

Santorini
Santorini
● predtým Thera, ostrov v oblasti egejského súostrovia.
Ostrov zničený výbuchom sopky Théra medzi 1627 a 1600 (1500 - 1450) pred Kristom.
Centrum krétskej civilizácie (Minójska civilizácia).

Santoro, Fabrice

Francúzsko
* 9. 12. 1972
tenista.
1989: debut na grandslamovom turnaji.

santos

● druh brazílskej kávy alebo bavlny (podľa brazílskeho prístavu Santos).

Santos, Djalma

Brazília
* 27. 2. 1929 (São Paulo)
† 23. 7. 2013 (Uberaba)
futbalista, vlastným menom Djalma Pereira Dias dos Santos known simply as Djalma Santos.
1958: 1. miesto na MS.
1962: 1. miesto na MS.

Santos, Eduardo
Santos Montejo, Eduardo

Kolumbia
* 28. 8. 1888 (Bogota)
† 27. 3. 1974
politik.
7. 8. 1938 - 7. 8. 1942: prezident.

Santos, Juan Manuel
Santos Calderón, Juan Manuel

Santos, Juan Manuel
Juan Manuel Santos
Kolumbia
* 10. 8. 1951 (Bogota)
politik.
Otec Enrique Santos Castillo (novinár).
Manželka Maria Clemencia Rodriguez.
Deti Martin, Maria Antonia, a Esteban.
1991: minister zahraničného obchodu.
1992: prezident VII. konferencie OSN o obchode a rozvoji (na 4 roky).
7. 8. 2000 - 7. 8. 2002: minister financií.
19. 7. 2006 - 18. 5. 2009: minister obrany.
2010: prezident (zvolený 20. 6. 201, inaugurovaný 7. 8. 2010).
15. 6. 2014: zvolený za prezidenta (v úrade od 7. 8. 2014).

Santos-Dumont, Alberto

Brazília
* 20. 7. 1873 (Cabagnu)
† 23. 7. 1932 (Guarujá)
letecký priekopník.
Zostrojil prvú naozaj ovládateľnú vzducholoď na svete.
12. 11. 1906 uskutočnil prvý overený let lietadla ťažšieho ako vzduch v Európe.

santón

stratigrafický stupeň kriedy (podľa francúzskej lokality Saintonge).

santur

● strunný drnkací nástroj podobný citere.

santusák

● sanktusák
alkoholik, opilec, ožran.

Sanúsí, Abdalláh

Sanúsí, Abdalláh
Abdalláh Sanúsí
Líbya
politik.
Šéf tajných služieb z obdobia Kaddáfiho vlády (a Kaddáfiho švagor).
Po nepokojoch v Lýbii prchol do Mauritánie.
2011: vydaný na neho zatykač Medzinárodným trestným tribunálom pre obvinenie zo zločinov proti ľudskosti.
V septembri 2012 ho Mauritánia vydala nazad do Lýbie.

Sanxingkun

● staročínska kultúra.
Existovala medzi rokmi 4000 - 2000 pred Kristom.

sanyter
saniter

● správne sanitra.

saňa
saň

● netvor, obluda, divé zviera.

● pejoratívne zlá, jedovatá žena.

Sao
S/2002 N 2

● mesiac planéty Neptún.
Objavený 14. 8. 2002 (Scottem Sheppard).
Pomenovaný 3. 2. 2007.

Sao Paulo

● mesto založil José de Anchieta.
2004: v meste žije 10,5 milióna obyvateľov, s priemyselnými predmestiami 18,5 milióna.

saola
Vu Quang ox
Pseudoryx nghetinhensis

saola
saola
● ázijský párnokopytník, označovaná ako ázijský jednorožec.
Objavený vo Vietname v roku 1992.
Podobá sa africkým antilopám.
V kohútiku dosahuje výšku až 85 cm, hmotnosť okolo 100 kg.
Hlava je charakteristická dvoma rohmi dlhými až 50 cm.

sapa

● (v pozičnej vojne) približovací alebo spojovací zákop.

sapan

● rod tropických drevín (Caesalpinia) z čeľade sapanovitých.
Poskytuje cenné fernambukové drevo a farbivá.

sapér

● zákopník, príslušník ženijného vojska v bývalých armádach, ženista.

sapfický

● vzťahujúci sa k typickej forme a metru starogréckej lyriky.

● lesbický.

sapfický verš

● klasické metrum antickej lyriky s normotvorným počtom slabík (podľa gréckej antickej poetky Sapfó zo 6. storočia pred n. l.).

sapfinizmus
sapfizmus

● pohlavný vzťah medzi ženami, lesbický vzťah.

sapfizmus
sapfická láska
lesbická láska
lesbizmus

● sexuálny vzťah medzi ženami, pohlavné zameranie charakterizované homosexuálnym vzťahom medzi ženami (podľa gréc. antickej poetky Sapfo, údajne takejto orientácie), ospevujúce ženy.

Sapfó

Grécko
okolo 600 pred Kristom; krásna a nadaná básnička, ktorá žila na ostrove Lesbos. Lesbička.

Saphir, Moritz Gottlieb

Rakúsko
* 8. 2. 1795
† 5. 9. 1858
prozaik, humorista, vlastným menom Moses Saphir.
Založil a vydával viedenský časopis Der Humorist.
Za satiru bol i väznený.

sapientácia

● proces vývoja človeka sprevádzaný vývojom mozgu, myslenia a psychiky.

súvislosti: hominizácia

sapienti sat

● múdremu napovedz.

● kto vie, rozumie.

Sapin, Michel

Francúzsko
* 9. 4. 1952
politik.
16. 5. 2012: vymenovaný za ministra práce.

Sapir, Edward

USA
* 26. 1. 1884
† 4. 2. 1939
antropológ a jazykovedec.
Zaoberal sa indiánskymi jazykmi a teóriou jazyka.

Dielo:
Jazyk. Úvod do štúdia řeči.

sapína

● v dravárskom priemysle tyč s kovaním používaná pri manipulácii s kmeňmi.

SAPO

● prvý československý počítač reléového typu.

saponát

● prací, namáčací a čistiaci prostriedok.

súvislosti: saponáty

saponáty

● povrchovo aktívne látky, podobné svojimi vlastnosťami mydlám.
Pre svoje vynikajúce povrchové vlastnosti slúžia v rôznych prípravkoch ako zmáčadlá (dispergátor), detergenty, emulgátory, textilné pomocné látky, pracie a čistiace prostriedky v priemysle (textilný, papierenský) a domácnostiach.

saponifikácia

● pochod, pri ktorom vznikajú z esterov organických kyselín soli organických kyselín a alkoholy, postup výroby mydla z tukov, zmydeľňovanie.

saponit

● jednoklonný ílový nerast, vodnatý kremičitan horčíka, sodíka, železa a vápnika, s bieliacim účinkom.
Pridáva sa do práškov na pranie.

saponín

● rastlinný glykozid tvoriaci penivý roztok vo vode.

saponíny

● glykosidy niektorých rastlín, ktorých necukornatú časť tvorí sapogenín. Slúži v lekárnictve ako zložka čajov pre odkašliavanie.

sapovací

● slúžiaci na sapovanie.

sapovanie

● približovanie sa k nepriateľovi hĺbením zákopov kolmo vpred na jeho obrannú líniu.

sapristi

● výraz údivu, nadšenia.

saprlot

● mierne zahrešenie na znak nespokojnosti s niečím.

sapro-

● prvá časť zložených slov majúca význam rozkladajúci sa, hnijúci, zhnitý, hnilobný.

saprobia
sapróbia

● samočistenie.
V hydrobiológii proces, v ktorom sa voda zbavuje nečistôt činnosťou vodných organizmov.

● v hydrobiológii stupeň znečistenia vody.

saprobický

● hnilobný, hnijúci, zahnívajúci.

saprobiológia

● odvetvie zaoberajúce sa životom organizmov žijúcich v znečistených vodách.

● výskum vplyvu odpadových vôd na vodné organizmy.

saprobiont

● biologický stav vody určený podľa prítomnosti saprobiontov.

● organizmus žijúci v znečistenej vode.

saprobita

● charakteristika vodného prostredia, ktorá určuje výskyt saprobiontov.

saprofág

● živočích živiaci sa odumrelou organickou hmotou, hnilobnými látkami.

saprofília

● vlastnosť organizmov spočívajúco v tom, že sa živia hnijúcimi látkami.

saprofyt

● rastlina využívajúca k výžive odumrelú organickú hmotu.

saprofytizmus

● výživa organizmov organickými látkami z odumretých tiel rastlín a živočíchov.
Je typický pre niektoré baktérie, plesne a huby, ale aj pre niektoré vyššie cievnaté rastliny (orchidee).

saprogénny

● spôsobujúci rozklad.

Saprolegnia

● rod vláknitých húb s mnohými druhmi, ktoré žijú vo vode.

sapropel

● hnilokal
odumretá organická hmota na dne hlbokých vodných nádrží.

Sapsan

Sapsan
rýchlovlak Sapsan
Rusko
(rusky sokol sťahovavý)
rýchlovlak vyrobený firmou Siemens medzi rokmi 2008 - 2010 (z,luva podpísaná 18. 5. 2006 na 8 vlakov).
Rozchod 1520 mm.
Dĺžka vlaku 350 m.
Maximálna rýchlosť 250 km/h, po úpravách až 330 km/h.
V prevádzke od konca roku 2009 na trati Moskva - Petrohrad (650 km).

Rýchlostné rekordy:
2. 5. 2009 - 281 km/hod.
7. 5. 2009 - 290 km/hod.

Saqqaq

● kultúra na pobreží Grónska, predci Eskimákov.
Prišli na pobrežie Grónska okolo roku 2.500 pred Kristom.
Po roku 850 pred Kristom Grónsko opúšťajú pri nástupe drastického poklesu teplôt.

SAR-Lupe

Nemecko
vojenská družica.
Hmotnosť 770 kg.
Štart 19. 21. 2006 15:00:19 SEČ (Kosmos-3M, Rusko).
Dráha 479 - 499 km so sklonom 98,1°.

sarabanda

● španielsky divoký tanec. V 17. storočí bol zušľachtený na spoločenský tanec.

● starý trojdobový španielsky tanec voľného tempa.

● skladba podobného typu, súčasť suity.

Saracéni

● stredoveký názov moslimov, najmä Arabov, Seldžuckých Turkov, neskôr všetkých vyznavačov islamu.

saracénia

● mäsožravá rastlina.

saracénia purpurová
Sarracenia purpurea

saracénia purpurová
sracénia purpurová
● severoamerická mäsožravá rastlina.
Lapá hmyz do jednoduchých pascí podobných kanvičke, v ktorých je bazénik dažďovaj vody, v ktorom utonú rúzne druhy hmyzu.

saracénka

● zakrivená arabská (saracénska) šabľa.

saracénsky

● (podľa tradičného stredovekého i staršieho názvu) týkajúci sa Saracénov (t. j. Arabov pri Stredozemnom mori, prípadne moslimov).

sarafan
sarafán

● dlhý šat ruského kroja žien.

Sarafanov, Gennadij Vasiljevič

ZSSR
* 1. 1. 1942 (Sinenkije)
kozmonaut.
Let na Sojuz 15.

Saragat, Giuseppe

Taliansko
* 1898
politik. 1947: spoluzakladateľ Talianskej sociálnodemokratickej strany. 1963 - 1964: minister zahraničných vecí. 1964 - 71: prezident.

sarago

● pražma biela
morská ryba.

Saramago, José

Saramago, José
José Saramago
Portugalsko
* 16. 11. 1922
† 19. 6. 2010 (Lanzarote, Španielsko, uvádzané i 18. 6. 2010)
spisovateľ.
1968: žurnalistický debut (politické komentáre, ako člen Komunistickej strany Portugalska vystupoval proti cenzorským praktikám autoritárskeho vládneho režimu).
Nobelova cena za literatúru (1998).
V dielach kombinoval magický realizmus s kritikou portugalskej histórie, konzervativizmu a náboženstva.
Spisovateľ žil na Lanzarote od roku 1992, pretože portugalská vláda a Vatikán zavrhli jeho román, v ktorom popisuje Ježiša ako syna Jozefa a nie Boha.
V slovenskom preklade vyšli jeho romány Slepota, Príbeh o obliehaní Lisabonu, Mesto slepých či Cesta slona.

Dielo:
Slepota
Príbeh o obliehaní Lisabonu
Mesto slepých
Cesta slona
Baltazár a Blimunda
Evanjelium podľa Ježíša Krista (1991)
Kain (2009).

saranča

● skákavý hmyz rodu Lacusta, Psophus a i. žijúci v tráve.
jeho niektoré druhy (napr. saranča sťahovavá) pri hromadnom výskyte spôsobujú škody na úrode.

saranča sťahovavá
Locusta migratoria

● hmyz o veľkosti 3,5 - 6 cm, hmotnosti 1 - 2 g.
Vzhľadom pripomína kobylku.
Žije v teplej Afrike a Amerike, ale vyskytuje sa aj v Ázii a Austrálii (tam bol zavlečený).
Niekedy migruje i do južnej Európy.
Najradšej obýva otvorenú krajinu s množstvom tráv a bylín.
Dravo požiera nadzemné časti rastlín.
Jediný druh, čo požiera aj ryžu.
Samička kladie hlboko do zeme až 80 vajíčok, z ktorých sa liahnu pohyblivé nymfy.
V prvom larválnom štádiu meria asi 7 mm (30 - 40 mg).
Pri hromadnom výskyte a nedostatku potravy nymfy migrujú po zemi cez deň.
Doba dospievania trvá 3 - 5 mesiacov.

Sarandon, Susan
Susan Abigail Tomaling

Sarandon, Susan
Susan Sarandon
USA
* 4. 10. 1946 (Edison)
herečka.
Otec Phillip.
Matka Leonora Tomaling.
1. manžel Chris Sarandon.
2. manžel Tim Robbins (herec).
Syn Jack Henry, Miles.
Dcéra Eva (otec Fran Amurri, režisér).

Filmografia:
Joe (1970)
The Rocky Horror Picture Show (muzikál)
Dievčatko
Atlantic City
Čarodejnice z Eastwicku (1987)
Durhamskí býci (1988)
Thelma a Louise (1991)
Liek pre Lorenza (1992)
Nebezpečný klient (1994)
Mŕtvy muž prichádza (1995, Oscar)
Hlad (horor)
Illuminata
Atlantic City (1980)
Cloud Atlas (Atlas mrakov).

Sarasin, Fritz

Švajčiarsko
ochranca prírody.
Brat Paul.
1906: spolu s bratom zakladateľ Švajčiarskeho spolku pre ochranu prírody.

Sarasin, Paul

Švajčiarsko
* 11. 2. (Bazilej)
† 7. 4. 1929 (Bazilej)
ornitológ.
Brat Fritz.
1906: spolu s bratom zakladateľ Švajčiarskeho spolku pre ochranu prírody.

Sarasvatí

● hinduistická bohyňa múdrosti.

Sarawak

● Borneo
najväčia jaskyňa na svete.
Dlhá je 700 metrov, 300 metrov široká a vysoká 70 metrov.

sarcína

● guľôčkovitý mikrób, ktorého charakteristickým znakom je usporiadanie do balíčkov.

sarcína

● guľový mikrób.

sarcopetes scabei

● roztoč, ktorý žije v ochlpení genitálií.

Sarcosuchus imperator

● africký druh druhohorného krokodíla.
Žil zhruba pred 110 miliónmi rokov.

sardana

● starý ľudový španielsky kruhový tanec, asi gréckeho pôvodu.

Sardegna

● miestny názov Sardínie.

sardela

● drobná štíhla morská rybka rodu Engraulis.

● táto rybka naložená v soli, ďalej spracúvaná na rezy, očká a pastu.

sardela obecná
Engraulis encrasicholus

● kostnatá ryba z rádu bezostných. Žije v Atlantickom oceáne, Čiernom mori a Stredozemnom mori. Spracováva sa do konzerv.

sardinka

● drobná sleďovitá morská rybka rodu Sardina, hromadne lovená (podľa ostrova Sardínia).

sardinka obecná
sardinka obyčajná
Sardina pilchardus

sardinka obecná
sardinka obecná
● kostnatá ryba z čeľade sleďovitých.
Žije v atlantickom oceáne.
Spracováva sa do konzerv.

sardinky

● sardinky alebo iné sleďovité rybky konzervované v oleji alebo v marináde a i.

sardínčina

● románsky jazyk používaný ako hovorový na Sardínii a priľahlých ostrovoch (úradný jazyk je taliančina).

● vymretý indoeurópsky jazyk používaný v staroveku na Sardínii.

Sardínec
Sardínčan
Sardínka
Sardínčanka

● obyvateľ Sardínie.

Sardínia

● ostrov v Stredozemnom mori patriaci Taliansku.

Sardínske kráľovstvo
Regno di Sardegna

Sardínske kráľovstvo
Sardínske kráľovstvo
Sardínske kráľovstvo
Sardínske kráľovstvo (1848)
● v rokoch 1297/1479/1720 – 1861 kráľovstvo (do roku 1479 známe ako Sardínsko-korzické kráľovstvo, od roku 1848 známe ako Kráľovstvo Sardínia-Piemont) v dnešnom Taliansku, z ktorého vzniklo Talianske kráľovstvo, a tým aj dnešný taliansky štát.
Založené pápežom Bonifácom VIII. v roku 1297 ako Sardínsko-korzické kráľovstvo.
Územie Sardínsko-korzického kráľovstva však ostalo pod vplyvom Pisy a Janova.
Do roku 1336 sa Aragónsku podarilo eliminovať vplyv Pisy a do začiatku 15. storočia aj Janova na Sardínii, Korziku však nezískalo (nárokov na ňu sa vzdalo v roku 1479, kedy bola aj z názvu kráľovstva vyškrtnutá časť korzické).
V 16. storočí sa Sardínske kráľovstvo spolu s Aragónskom, ktoré ho ovládalo, stalo súčasťou vznikajúceho Španielska.
V roku 1714 Španieli Sardínske kráľovstvo stratili v prospech rakúskej monarchie.
V roku 1720 rakúska monarchia územie dala vojvodovi savojskému výmenou za Sicíliu.
V roku 1792 kráľovstvo stratilo Savojsko v prospech Francúzska.
V roku 1802 starta Piemontu.
V roku 1815 bolo obnovené pôvodné územie a pribudla aj bývalá Janovská republika.
V polovici 19. storočia sa kráľovstvo pokúšalo zjednotiť celé Taliansko pod svojou vládou, ale v rokoch 1848 – 1849 ho porazila rakúska armáda.
Od roku 1878 Kráľovstvo Sardínia-Piemont.
Do roku 1860 sa jeho územie rozšírilo o Lombardsko (1859) a územia Toskánsko, Parma, Modena a Romagna (1860), o severnú časť pápežského štátu spolu s Kráľovstvo oboch Sicílií (november 1860).
Savojsko a Nizzu (Nice) odstúpilo v roku 1860 Francúzsku - tým pádom Sardínske kráľovstvo pokrývalo celé dnešné Taliansko okrem Benátska a okolia Ríma.
V roku 1861 bolo transformované na Talianske kráľovstvo.

Sardínsko-korzické kráľovstvo
Regnum Sardiniae et Corsicae

do roku 1479.
Založené pápežom Bonifácom VIII. v roku 1297.

sardonický

● zatrpklý, kŕčovitý.

● nútený, neprirodzený (úsmev).

● uskutočňovaný s veľkým sebazaprením.

sardonický smiech
risus sardonicus

● trpký, kŕčovitý smiech.

sardonyx

● odroda chalcedónu, podľa mesta Sardy v Malej Ázii.
Ako talizman zaisťoval mužom mužnú silu a chránil pred lžou a neverou.

● červeno-biela a inak pruhovaná odroda achátu používaná tradične v glyptike (na rezanie kameí a i.).

Sardou, Victorien

Francúzsko
* 1831
† 1908
dramatik.

Dielo:
Madame Sans-Gene
Théodora
Vlasť
Tosca.

sargas

● hnedastá bohato rozvetvená chaluha.

sargas

● hnedo zafarbená, bohato vetvená chaluha.

Sargasové more

● oblasť v Atlantickom oceáne s výskytom veľkého množstva hnedých rias z rodu Sargassum.

súvislosti: more, Sargasové

Sargent, John Singer

USA
* 12. 1. 1856 (Florencia)
† 15. 4. 1925 (Londýn)
maliar.
Autor portrétov anglosaskej spoločnosti.

Sargent, Joseph

USA
* 25. 7. 1925 (Jersey City, New Jersey)
† 22. 12. 2014 (Malibu, Kalifornia)
herec a režisér, vlastným menom Giuseppe Danielle Sorgente.

Réžia:
Disneyland (TV seriál) (1954)
Gunsmoke (TV seriál) (1955)
Street-Fighter
Bonanza (TV seriál) (1959)
Utečenec (TV seriál) (1963)
Man from U.N.C.L.E., The (TV seriál) (1964)
Star Trek (TV seriál)
Spy in the Green Hat, The
One Spy Too Many
Girl from U.N.C.L.E., The (TV seriál)
Gallegher Goes West (TV seriál) (1966)
Invaders, The (TV seriál)
Garrison 's Gorillas (TV seriál) (1967)
Sunshine Patriot, The (TV film)
Do čerta s hrdinami
It Takes a Thief (TV seriál) (1968)
Immortal, The (TV film) (1969)
Tribes (TV film)
Colossus: The forbína Project (1970)
Maybe I'LL Come Home in the Spring (TV film)
Longstreet (TV film) (1971)
Man, The (TV film)
Man on a String (TV film) (1972)
Wheeler and Murdoch (TV film)
Sunshine (TV film)
Na strane zákona
Man Who Died Twice, The (TV film)
Kto zabil Jo-Ann Marcusova a Kathy Nelsonovou (TV film) (1973)
Prepadnutie vlaku z Pelhamu (1974)
Night That Panicked America, The (TV film)
Hustling (TV film)
Friendly Persuasion (TV film) (1975)
Generál MacArthur (1977)
Goldengirl (1979)
Playing for Time (TV film)
Coast to Coast
Amber Waves (TV film) (1980)
Manionové v Amerike (TV seriál)
Freedom (TV film) (1981)
Tomorrow 'Child (TV film) (1982)
Voľby srdce (TV film)
Nočné mory
Memorial Day (TV film) (1983)
Postrach Joe Moran (TV film) (1984)
Space (TV seriál)
Love Is Never Silent (TV film) (1985)
There Must Be a Pony (TV film)
Of Pure Blood (TV film)
Kvetina vášne (TV film) (1986)
Čeľuste IV: Pomsta (1987)
Karen Carpenter Story, The (TV film)
Deň prvý (TV film) (1989)
Putovanie za láskou (TV film)
Lovci Slonoviny (TV film)
Incident (TV film)
Caroline? (TV film) (1990)
Never Forget (TV film) (1991)
Striptérka (TV film)
Slečna Rose Whiteová (TV film) (1992)
Škovránok (TV film)
Biblické príbehy: Abrahám (TV film) (1993)
Ulice Laredo (TV seriál)
Moja Antonie (TV film) (1995)
Mandela a de Klerk (TV film) (1997)
Zločin a trest (TV film)
Wall, The (TV film)
Leví pasca (TV film) (1998)
Hodiny pred popravou (TV film) (1999)
Vola Sciusciù (TV film)
Pre lásku či pre vlasť: Príbeh Artura Sandovala (TV film) (2000)
Najslávnejšie tanečník (TV film) (2001)
Salem Witch Trials (TV seriál) (2002)
Sila ľudskosti (TV film) (2003)
Niečo, čo stvoril Boh (TV film) (2004)
Warm Springs (TV film) (2005)
Sybil (TV film) (2007)
Sweet Nothing in My Ear (TV film) (2008)

Herecká filmografia:
Odtiaľ až na večnosť (1953)
Kathy O '(1958)
Staccato (TV seriál)
Al Capone (1959)
Pay or Die (1960)
Tobruk (1967)
Putovanie za láskou (TV film)
Lovci Slonoviny (TV film)
Caroline? (TV film) (1990)

Sargent, Thomas

Sargent, Thomas
Thomas Sargent
USA
* 19. 7. 1943
ekonóm.
10. 10. 2011: Nobelova cena za empirický výskum príčin a dôsledkov v makroekonomike.

Sargon I.
Sargon Akkadský

● Akkadská ríša
* asi 2370 pred Kristom
† 2315 pred Kristom
politik, panovník.
V roku 2369 pred Kristom založil mesto Akkad.
Zjednocuje Sumer - vznik Sumerskej ríše.

Sargon II.

● Asýrska ríša
722 - 705 pred Kristom: kráľ.

Sargsjan, Serž
Sarkisjan, Serž
Սերժ Ազատի Սարգսյան

Arménsko
* 30. 6. 1954 (Stepanakert)
politik.
9. 4. 2008: prezident.
18. 2. 2013: zvolený za prezidenta (v úrade od 9. 4. 2013).

Sarijev, Temir
Sariyev, Temir

Kirgizsko
* 1963?
politik.
Manželka Olga Lavrova.

1. 5. 2015: premiér.

SARI
Severe Acute Respiratory Infection

● akútne respiračné ochorenie, ochorenie s náhlym vzostupom teploty, kašľom a skrátením dychu alebo sťaženým dýchaním, vyžadujúce hospitalizáciu z dôvodu respiračných ťažkostí.

sarin

● jedovatý plyn - nervový jed, bojová nervovo paralytická bojová látka, vysoko toxická kvapalina (podľa nemeckých vedcov podieľajúcich sa na jej vývoji: Schrader, Ambros, Rüdiger, von der Linde).
Vyvinutý bol v roku 1938 ako účínná látka proti hmyzu.
Chemická bojová látka.
Paralyzuje nervový systém.
Príznaky: zúžené zornice, pocit tlaku v očiach, bolesti hlavy, potiaže s dýchaním, kašeľ, zvracanie, úzkosť a nepokoj. Dochádza k zášklbom a kŕčom jednotlivých častí tela.
Smrť nastáva následkom obrny dýchacích svalov a zástavy činnosti srdca.
Ako protijed sa používa látka HI-6, ktorá sa odáva injekčne.

1995: plynom zaútočila japonská sekta Óm šinrikjó v tokijskom metre (12 mŕtvych, 5.000 zranených).
21. 8. 2013: chemický útok pravdepodobne vládnych vojsk v občianskej vojne v Sýrii - 355 mŕtvych (celkom na 1.700 zasiahnutých plynom).

Sarkander, Jan
svätý Jan Sarkander

Česká republika
* 20. 12. 1576 (Skočov)
† 17. 3. 1620 (Olomouc, umučený)
svätec.
20. 12. 1608 vysvätený na podjáhna.
19. 3. 1609: vysvätený na jáhna.
1611: farár v Charvátoch.
1616: farár v Holešove.
1619: vypočúvaný a mučený (ako jezuita a spovedník Ladislava Popela z Lobkovic).
15. 9. 1859: blahorečený (Pius IX.).
3. 11. 1859: blahoslavený.
21. 5. 1995: svätorečený.

sarkastický

uštipačný.

● vyjadrujúci bezohľadný výsmech.

sarkastik

● zádrapčivý, uštipačný človek.

sarkazmus

● štipľavý, uštipačný vtip, výsmech, zádrapčivosť, uštipačnosť, jedovatosť.

Sarkis, Elias

Libanon
politik.
1976 - 1982: prezident.

Sarkisjan, Vazgen

Arménsko
† 1999
politik. 1999: premiér. Zastrelený v parlamente.

sarko-

● prvá časť zložených slov majúca význam mäso, telo.

sarkofág

● bohato zdobená uzavretá rakva alebo schránka k uloženiu mŕtveho.

● živočích živiaci sa mäsom odumretých živočíchov.

● prenesene uzavretá schránka.

sarkoidóza

● ochorenie neznámeho pôvodu vyznačujúce sa tvorbou charakteristických uzlíkov, postihujúcich rozličné orgány. Infekčný prenos nebol zaznamenaný.

sarkokarp

● dužinatá vrstva oplodia (napr. egrešu, slivky, uhorky).

sarkolema

● tenká súvislá membrána ohraničujúca svalové vlákno.

sarkoleukémia

sarkóm s vyplavovaním nádorových buniek do krvného obehu.

sarkomatóza

● mnohonásobné ložiská sarkómu u toho istého jednotlivca.

sarkomycín

antibiotikum utvárané mikroorganizmom Streptomyces erythrochromogenes, používané ako cytostatikum.

sarkopénia

● úbytok a zhoršenie funkcie svalov.

sarkoplazma

● obsah svalových vláken.

sarkosin

aminokyselina.
Funguje ako jeden z ukazovateľov n aochorenie prostaty.
Zvýšená hladina sarkosinu v moči poukazuje na nádorové ochorenie prostaty.

Sarkozy, Nicolas
Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bosca

Sarkozy, Nicolas
Nicolas Sarkozy
Francúzsko
narodil sa 28. 1. 1955 (Paríž)
politik.
Brat Guillaum, Francois.
1. manželka Cécilia Attias (rozvod v roku 2007).
2. manželka Carla Bruni-Sarkozy.
Syn Pierre, Louis, Jean.
Dcéra Giulia (narodila sa 2011).
1956: jeho rodičia emigrujú z Maďarska do Francúzska.
1974: začína štúdium práv.
1981: získal osvedčenie o schopnosti vykonávať advokátsku profesiu (CAPA).
1977: zvolený za poslanca do mestskej rady v Neuilly.
1983: starosta Neully.
1989: poslanec Národného zhromaždenia.
2002 - 2004: minister vnútra.
2004: minister hospodárstva.
2005 - 2007: minister vnútra.
25. 3. 2007: pre prezidentskú kandidatúru rezignoval na post ministra vnútra.
6. 5. 2007: zvolený za prezidenta.
16. 5. 2007: ujal sa funkcie prezidenta.
22. 6. 2009: zakázal ženám na verejnosti nosiť burky.
10. 5. 2012: po prehraných prezidentských voľbách rezignoval.
18. 6. 2012: obvinený z korupcie (imunita mu vypršala 15. 6. 2012), ktorá spôsobila pumový útok v Karáčí v roku 2002.
1. 7. 2014: vzatý do väzby pre podozrenie z korupcie. Po 15-ich hodinách bol prepustený a vyšetrovaný na slobode.
2. 7. 2014: oficiálne obvinený z korupcie, zneužívania služobného postavenia pre osobné ciele a utajovania faktu porušovania profesionálneho tajomstva.
29. 11. 2014: zvolený za predsedu Zväzu za ľudové hnutie (UMP).

sarkóm

● zhubný (malígny) nádor spájacieho tkaniva, zhubný nezrelý nádor mezenchymového pôvodu.

sarkóm, Ewingov

● vzácny sarkóm, nádor kostnej drene.

sarkóm, Kaposiho

● vyzerá ako červená či fialová vyrážka, jedná sa však o nádor spôsobení herpesvírusom.
Môže sa objaviť kdekoľvek na tele alebo v ústnej dutine alebo v oku.
Sprevádza ochorenie AIDS.

súvislosti: sarkóm

Sarli, Fausto

Taliansko
* 1927 (Neapol)
† 9. 12. 2010 (Rím)
módny návrhár.
Modely z dielne Fausta Sarliho obliekali herečky ako Elizabeth Taylor, ale aj Monica Bellucci, prvá dáma Francúzska, exmodelka a pesničkárka Carla Bruni-Sarkozy, tanečnice - sestry Kesslerové, ale aj celý rad ďalších osobností šoubiznisu a spoločenskej smotánky.
1957: debut prvou módnou prehliadkou vo Florencii.
1958: otvára vlastný módny salón na Via Veneto v Ríme.

sarma
tolma
golubcy
dolma

● dusené zámotky z mletého mäsa v liste kapusty alebo vínnej révy.

sarmat

● oblastný stratigrafický stupeň neogénu (treťohôr).

Sarmat

Ruská federácia
medzikontinentálna balistická raketa na tekuté palivo.
Jej vývoj má byť ukončený v roku 2020.

Sarmati

● staroveký národ žijúci vo východnej Európe.
Pred rokom 20 obsadili aj územie dnešného južného Slovenska, pričom zrejme zdecimovali zvyšky keltského obyvateľstva.

Sarmatia

● rozsiahle územie vo východnej Európe, obývané v staroveku Sarmatmi.

sarmatský

● týkajúci sa organizmov, druhov vyskytujúcich sa v stepných oblastiach východnej Európy a západnej Ázie (ktoré obývali Sarmati, skupina kočovných kmeňov príbuzných Skýtom).

Sarmiento, Domingo Faustino

Argentína
* 14. 2. 1811 (San Juan)
† 11. 9. 1888 (Asunción)
štátnik, spisovateľ.
Autor románov a esejí.
1868: prezident.

Sarmiento, Valeria

Chile
* 1948 (Valparaíso)
režisérka.
Manžel Raúl Ruiz.

sarong

● mužský aj ženský odev z pásu látky zošitého na koncoch a nazberaného okolo bokov, používaný v juhovýchodnej Ázii.

saros

● obdobie (18 rokov a 11 dní), po ktorom sa takmer presne opakuje zatmenie Slnka a Mesiaca.
Tri cykly saros dávajú cyklus zvaný exeligmos.

Sarov

Rusko
mestečko v oblasti strednej Volhy, kde stojí známy ortodoxný kláštor.
Počas existencie ZSSR bolo mestečko centrom vývoja vodíkovej bomby (kódové označenie mestečka Arzamas-16, niekedy prekrstené i na Los Arzamas).

Saroyan, William

USA
* 31. 8. 1908
† 18. 5. 1981
spisovateľ arménskeho pôvodu.
Autor poviedok a románov plných optimizmu:
Odvážny mladý muž na lietajúcej hrazde
Volám sa Aram
Ľudská komédia
Tati, tebe preskočilo
Náhodné stretnutia a i.

Napísal tiež drámy:
Moje srdce je na vysočine
Čas tvojho žitia (Pulitzerova cena)
Psi
Tracyho tiger.

sarp
SARP
sredstva avtomatičeskoj radiolokacionnoj prokladki
FDR
Flight Data Recorder

● v letectve skrinka obsahujúca všetky údaje o lete od štartu až po pristátie, palubný zapisovač, tzv. čierna skrinka.
Čiernu skrinku vynašiel David Warren.
Prvý prototyp vznikol v roku 1956.
Oficiálne nazýcaná aj letový zapisovač alebo havarijný zapisovač.
Dĺžka záznamu, ktorý má byť v zapisovačoch nahrávaný, sa riadi medzinárodným právnym rámcom.
Presné špecifikácie stanovujú pravidlá ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) a nariadenia EÚ č. 965 z roku 2012. Oba predpisy uvádzajú detailné požiadavky, aké položky a dáta a v akom rozsahu majú jednotlivé zapisovača zaznamenávať.
Čierne skrinky odolajú žiaru o teplote 1.100 ° C po dobu jednej hodiny, pri náraze vydržia preťaženie až 3.400 G počas 0,6 sekundy a znesú tlak a ďalšie účinky morskej vody v hĺbke až 6 km po dobu najmenej 30 dní. Po rovnakom čase tiež vysielajú núdzové vysielače (ULB - Underwater Locator Beacon), ktorým je každá čierna skrinka vybavená. Núdzový maják začne po ponorení do vody vydávať detekovateľné zvuky - opakované sekundové pípanie o frekvencii 37,5 kHz.

súvislosti: CVR

Sarracenia cv. Katerina

Česká republika
unikátna červená mäsožravá rastlina, ktorú krížením vypestoval Miroslav Studnička. Nerastie inde, ako v botanickej záhrade v Liberci (ČR). Dokáže stráviť hmyz, jašterice a žabky. Pomenovaná je podľa záhraníčke Kateřine Staré, ktorá sa o ňu stará.

Sarraut, Albert Pierre

Francúzsko
* 28. 7. 1872 (Bordeaux (Gironde))
† 26. 11. 1962 (Paríž)
politik.
4. 6. 1936 rezignoval na post premiéra (a vláda podala demisiu).

Sarraut, Nathalie

Francúzsko
* 18. 7. 1902 (Ivanovo-Voznesensk)
† 19. 10. 1999 (Paríž)
spisovateľka ruského pôvodu.

Dielo:
Tropismes (Tropismy, 1939)
Portrét neznámeho (Le portrait d'un inconnu, 1948)
Pan Martereau (1953).

Sarrazin, Jacques

Francúzsko
* 18. 6. 1592 (Noyon)
† 3. 12. 1660 (Paríž)
sochár.
Asi 1610 - 1617: pobyt v Ríme (mytologické kompozície pre vilu Aldobrandini vo Frascati).
1636: vytvoril karytídy a vlys pre Pavillon de'lHorloge v Louvre.

Sarrazin, Michael

Kanada
* 22. 5. 1940 (Quebec)
† 17. 4. 2011
herec, celým menom Jacques Michel André Sarrazin.
Dcéra Carherine, Michelle.

Filmografia:
Kone sa taktiež strieľajú (1969)
Prestrelka v Abilene (1967)
Tárač (1967)
Cesta do Shiloh (1968)
Príjemná vychádzka (1968)
Tak mi niekedy napadne (1970)
Vianočný zbor (2008, TV).

Sarráf, Jakúb

Libanon
politik.
? - 13. 11. 2006: minister životného prostredia (rezignoval).

Sarris, Michalis

Cyprus
* 14. 4. 1946 (Nicosia)
ekonóm, politik.
2013: minister financií.
19. 3. 2013 odvolaný (pre riešeinie finančnej krízy zdanením finančných vkladov v bankách).

SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome

● ťažký akútny respiračný syndróm (syndróm akútneho respiračného zlyhania).
Nová respiračná choroba, ktorá sa objavila 16. 11. 2002 v Číne (provincia Kuang-tung).
Chorobu spôsobujú coronaviry.
Chorobu rozpoznal Carlo Urbani.
Na nemoc zomrelo najmenej 160 ľudí, ale existujú odhady hovoriace až o 800 ľuďoch.
Podľa údajov zomrelo 774 ľudí a skoro 9.000 ľudí bolo nakazených.
2012: v Saudskej Arábii sa objavil nový druh choroby podobný SARS.
2013: objavili sa prvé prenosy koronavírusu z človeka na človeka.

súvislosti: MERS

sarsaparila

● liečivé korene ľaliovitej rastliny z rodu smilaxovitých (Smilax), pôvodne z Južnej Ameriky.

Sarti, Giuseppe

Taliansko
* 1. 12. 1729
† 28. 7. 1802
skladateľ.
Autor opier, kantát a chrámových diel.
1755 - 1765: vedúci dvornej kapely v Kodani.
1768 - 1775: vedúci dvornej kapely v Kodani.
1775 - 1779: vedúci konzervatória v Benátkach.
1779 - 1784: kapelník katedrály v Miláne.
1784 - 1801: pôsobil v Rusku.

Sartorius, Daniel

Slovenská republika
* 3. 6. 1704
† 8. 2. 1767 (Banská Bystrica)
náboženský spisovateľ, evanjelický farár, rektor a kazateľ.
Popredný barokový autor nábožensko-popularizačných spisov.
Vydal Lutherov Katechizmus.
Písal výlučne po slovensky.

Sartre, Jean-Paul

Francúzsko/Maďarsko
* 21. 6. 1905
† 15. 4. 1980
filozof, prozaik, dramatik, esejista a literárny kritik.
Žil so Simone de Beauvoir.
Otec existencionalizmu.
1945: zakladá časopis Les Temps modernes.
Do roku 1956 člen Maďarskej KS.
22. 10. 1964: udelená Nobelova cena za literatúru, odmietol ju prijať.

Dielo:
1938: Nevoľnosť
1939: Stena (súbor krátkych próz)
Cesty ku slobode
1943: Bytie a ničota
Slová.

Hry:
Mŕtvi bez náhrobku
Za zatvorenými dverami
Muchy
Imaginácia.

Iné:
Výklad Cudzinca (štúdia)
1960: Kritika dialektického rozumu
1971 - 1972: Rodinný blbec (štúdia o Gustavovi Flaubertovi)

sarugaku

● japonský komický tanec so slovným doprovodom.

Sarvaš, Juraj

Slovenská republika
* 14. 7. 1931 (Radvaň)
herec, scenárista, režisér, pedagóg, predstaviteľ umeleckého prednesu.
od roku 1962 člen SND (do roku 1996).
1981: nositeľ vyznamenania Za vynikajúcu prácu.
1984: Zaslúžilý umelec.
2009: prezident SR mu udelil na návrh vlády SR štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky najmä v oblasti hovoreného umeleckého slova.

Filmografia:
Knieža (TV film, 1998)
Auf dünnem Eis (TV film, 1995)
Kráľ lesa (TV film, 1992)
Štúrovci (TV seriál, 1991)
Faidra (TV film, 1990)
Posledné hry (TV film, 1989)
Škola detektívky (TV seriál)
Exemplárny prípad (TV film, 1988)
Lakomec (divadelný záznam, 1987)
Moliére (TV film, 1986)
Cesta životom (TV film, 1984)
Čierny slnovrat (TV film)
Rozprávky pätnástich sestier (TV seriál)
Anička Jurkovičová (TV film, 1983)
Heloisa a Abelard (TV film)
Na stope zločinu: V službách zákona (TV seriál)
Hra na kocúra (TV film, 1982)
Predčasné leto
Čisté vody (TV film, 1981)
Čudné dievča (TV film)
Po deviatich rokoch (TV film)
Pomsta mŕtvych rýb (1980)
Potopená katedrála (TV film)
Sivá hmla (TV film)
Choď a nelúč sa (1979)
Uzlíky nádeje (TV film)
Článok na prvú stranu (TV film, 1978)
Nech žije deduško (TV seriál)
Poéma o svedomí I., II.
Ve znamení Merkura (TV seriál)
Zbojníci (TV film)
Biele vrany (TV film, 1977)
Chlapi (TV film)
Rachotilkovia (TV seriál)
Vítězný lid
Vojna a mier (divadelný záznam)
Vzkriesenie Míny (TV film)
My sme malí muzikanti (TV seriál, 1976)
Stratená dolina
Prešporská kasáreň maľovaná (TV film, 1975)
Šepkajúci fantóm
Horali (TV film, 1974)
Šuster, drž sa kopyta! (TV film)
Desatinka citu (TV film, 1973)
Horká zima
Monna Vanna (TV film)
Skrytý prameň
Zajtra bude neskoro (1972)
Zlozor (1971)
Strach z pekla (divadelný záznam, 1970)
Generácia (TV film, 1969)
Mladá mníška (TV film, 1968)
Niet inej cesty
Stopy na Sitne
Hernani (TV film, 1967)
Proces o oslí tieň (TV film, 1963)
Mladé letá (TV film, 1962)
Štyridsaťštyri (1957).

Sarvaš, Martin

Slovenská republika
* 28. 3. 1961 (Bratislava)
textár, manažér, hudobný publicista.
Dlhoročný spolupracovník so skupinou Tublatanka.

Sarvašová, Hana

Sarvašová, Hana
Hana Sarvašová
Slovenská republika
* 9. 3. 1927 (Bratislava)
† 20. 7. 2011 (Toronto, Kanada)
herečka, rodená Hertlová.
1963: emigrácia.

Filmografia:
Prípad Barnabáš Kos (1964)
Ivanov (1963)
Trasorítka (TV film, 1962)
Posledný návrat (1958)
Pole neorané (1953)
Katka (1949)

Sarvig, Ole

Dánsko
* 27. 11. 1921 (Kodaň)
† 4. 12. 1981 (Kodaň)
spisovateľ.

Dielo:
Stenrosen (Kamenná ruža, 1955)
De sovende (Spáči, 1958).

Sary, Ien
Sary, Ieng

Kambodža
* 24. 10. 1925
† 14. 3. 2013
politik, jeden z vodcov Červených Khmérov.
Manželka Thirith († 22. 8. 2015, politička, ministerka).

1975 - 1979: minister zahraničia.
1996: prebehol od Červených Khmérov.
Od roku 2011 súdený kambodžským tribunálom pod záštitou OSN za genocídu.

SAS

Veľká Británia
Special Air Service
vojenská elitná jednotka.
V roku 1941 ju založil David Sterling.

Sas
Saska

● obyvateľ Saska.

SAS-1 Uhuru

USA
družica Explorer 42.

SAS-2

USA
družica Explorer 48.

SAS-3

USA
družica Explorer 53.

sasafras

● severoamerický strom rodu Sassafras, ktorého drevo poskytuje liečivú silicu.

sasanka

sasanka
sasanka
● Anemone
horská jarná kvetina kvitnúca bielym alebo žltým kvetom, veternica.

● malý morský živočích, obyčajne jasne sfarbený.

● čeľaď polypov (Actiniidae).

sasanka mačacia
Urticina felina

● druh chimérickej sasanky (→ chimérizmus).

sasanka pláštiková
Adamsia carciniopados

● žije prisadnuto na ulitách mäkkýšov, v ktorých sa usídlil rak pustovnícky.
Svojimi pŕhlivými ramenami mu poskytuje účinnú ochranu.
Rak zasa umožňuje sasanke dostať sa bližšie k zdrojom potravy. Ide o príklad symbiózy.
Keď si rak ulitu vymení, berie sasanku so sebou, presadí ju na novú ulitu.

sasanka veľká
Condylactis gigantea

● poskytuje ochranu a úkryt malým pestro sfarbeným koralovým rybám (klaun – Amfiprion), ktoré sú voči jej jedu odolné.

Sasánovci
Sásánovci

● Novoperzská ríša.
Perzská dynastia vládnuca v Novoperzskej ríši (dnešný Irak a Irán) v rokoch 224 až 651.

Prehľad panovníkov:
  Ardašír I. Pápakán (224 – 240/241)
  Šápúr I. (240/241 – 271/272)
  Hormizd I. (271/272 – 273)
  Báhrám I. (273 – 276)
  Báhrám II. (276 – 293)
  Báhrám III. (293)
  Narsé (293 – 302)
  Hormizd II. (302 – 309)
  Ádhar Narsé (309)
  Šápúr II. (309 – 379)
  Ardašír II. (379 – 383)
  Šápúr III. (383 – 388)
  Báhrám IV. (388 – 399)
  Jazdkart I. (399 – 421)
  Báhrám V. Gór (421 – 439)
  Jazdkart II. (439 – 457)
  Hormizd III. (457 – 459)
  Péróz I. (459 – 484)
  Valgaš (484 – 488)
  Kavád I. (488 – 496) a (499 – 531)
  Zámásp (496 – 499)
  Husrav I. Anóšarván (531 – 579)
  Hormizd IV. (579 – 590)
  Báhrám VI. Čóvén (590 – 591, z arsakovského rodu Mihránov)
  Chusrau II./Husrav II./Chosrau II. Parvéz (590 – 628)
  Vistám (591 – cca. 600)
  Kavád II./Kavadh II. Šéroé (628)
  Ardašír III. (628 – 630)
  Šahrvaráz (630)
  Chusrau III./Husrav III./Chosrau III. (630)
  Bórán (630 – 631)
  Ázarméducht (631)
  Hormizd V. (631 – 632)
  Chusrau IV./Husrav IV./Chosrau IV., roky vlády neisté
  Péróz II., roky vlády neisté
  Farruchzád Husrav, roky vlády neisté
  Jazdkart III. (633 – 651).

saser

● zvuková analógia laseru, koherentný akustický signál (zvukový laser).
Je to vysokoenergetický a smerovaný lúč ultrazvukových vĺn s frekciou v terahertzovom pásme a vlnovou dĺžkou v ráde nanometrov.

sasexka

● plemeno sliepok s kombinovanou úžitkovosťou, vyšľachtené vo Veľkej Británii (podľa grófstva Sussex).

Sasi

● germánsky kmeň.
Po roku 410 začali osídľovať Anglicko.

Sasinek, František Víťazoslav

Slovenská republika
* 11. 12. 1830 (Skalica)
† 17. 11. 1914 (Graz, Rakúsko)
kňaz, profesor, archivár.
Jeden z najvýznamnejších slovenských historikov druhej polovice 19. storočia.
Tajomník Matice slovenskej, člen Slovenského učeného tovarišstva.
Bol všestranne nadaný.
V počiatočnom období písal publikácie s matematickou, filozofickou, jazykovednou a teologickou problematikou.
Bol rodeným rečníkom, kázal nielen po slovensky, ale pôsobil aj ako nemecký kazateľ v Banskej Bystrici.
Napísal okolo 2.500 štúdii a článkov, z toho asi 250 venovaných historickej problematike.
Zameriaval sa predovšetkým na Uhorsko.

Dielo:
Dejiny kráľovstva Uhorského I - II
Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska
Die Slovaken
Sv. Method a Uhorsko
Arpád a Uhorsko
Dejepis Slovákov

SASIR
Synoptic All Sky InfraRed Survey

Mexiko
astronomický projekt.
Jeho úlohou bude zmapovať dostupnú oblohu v infračervenom svetle.
Hlavným prístrojom je infračervená kamera so zorným poľom 0,8 stupňa (priemer zrkadla je 6,5 m na San Pedro Mártir, ďalekohľad má byť postavený do roku 2017).
Aparatúra je 100 - 500x silnejšia, ako u podobného projektu 2MASS.

Saskatchewan

Kanada
provincia.
Rozloha 651.900 km2.
Hlavné mesto Regina.
1690: prvé prieskumy Európanmi.
1774: začiatok osídľovania Európanmi.
Provincia zriadená v roku 1905.

Saská republika

Sasko od 8. 11. 1918 (vyhlásená 10. 11. 1918).
13. 11. 1818 abdikoval Fridrich August III., do 14. 3. 1919 názov Saská republika rad.
28. 11. 1918: zavedené volebné právo pre mužov i ženy od 21 rokov.
25. 2. 1919: nadobudla účinnosť ústava.
14. 10. 1933 v Nemecku zanikli zemské snemy a republika zanikla.

Saská republika rad

Saská republika rad
Saská republika rad
Sasko od 13. 11. 1818 do 14. 3. 1919.

Saské kráľovstvo

Saské kráľovstvo
Saské kráľovstvo
● štátny útvar v Sasku od 11. 12. 1806, nástupnícký štát Saského kurfirstva.
8. 7. 1807: zisk Varšavského kniežastva.
28. 10. 1813 - 8. 6. 1815 pod priamou správou Pruska a Ruska.
18. 5. 1815: Fridrich August I. odstupuje Prusku Dolnú Lužicu a iné územia (celkom strata 58% územia), vstup do Nemeckého spolku.
1833: zrušená robota.
24. 3. 1833: pristupuje k Nemeckému colnému spolku.
1834: zrušené poddanstvo.
21. 10. 1866: vstupuje do Severonemeckého spolku.
Od 18. 1. 1871 spolková krajina Nemeckého cisárstva.

Saské kurfirstvo

Saské kurfirstvo
Saské kurfirstvo
● vojvodstvo v období 6. 1. 1423 - 1635.
Od 6. 1. 1423 sa používa i označenie Sasko.
1635 - 1648: české léno.
11. 12. 1806: vstup do Rýnskeho spolku, Saské kurfirstvo zaniklo, vzniká Saské kráľovstvo.

Sasko
Slobodný štát Sasko
Freistaat Sachsen

Sasko
Sasko
● spolková krajina v Nemecku.
6. 1. 1423: vznik Saského kurfirstva.
28. 10. 1813 - 8. 6. 1815: pod správou Pruska a Ruska.
10. 11. 1918: vyhlásená Saská republika (zanikla 14. 10. 1933).
3. 10. 1989 vznik spolkovej krajiny Sasko.

Sasko-Kobursko-Gothský, Leopold I.
Sasko-Kobursko-Gothajský, Leopold I.

Leopold I.

Saský, Albert

Nemecko
* 1316
† 8. 7. 1390
filozof.
Prvý rektor univerzity vo Viedni.
Komentátor Aristotela.
Systemizátor stredovekej výrokovej logiky.

Saský, Albrecht Srdnatý

● Sasko
* 31. 7. 1443 (Grimma)
† 12. 9. 1500 (Emden)
vojvoda.
1464: spolu so svojim bratom Arnoštom prevzal vládu.

Saský, August I.

● Sasko
* 31. 7. 1526 (Freiberg)
† 12. 2. 1586 (Moritzburg)
saský kurfirst (1553 - 1586).
Brat Móric.
Podporoval hospodársky rozvoj a položil základy drážďanských umeleckých zbierok.

Saský, August II. Silný

Saský, August Silný.

Saský, August III.

● Sasko
* 17. 10. 1696 (Drážďany)
† 5. 10. 1763 (Drážďany)
panovník.
Otec August Silný.
1733: poľský kráľ.

Saský, August Silný
Friedrich August I.

● Sasko
* 12. 5. 1670 (Drážďany)
† 1. 2. 1733 (Varšava)
saský kurfirst (od roku 1694).
Syn August III..
Kvôli nástupu na poľský trón prijal katolícku vieru.

Saský, Friedrich August I.

August Silný.

Saský, Henrich I. Vtáčnik

● Sasko
919 - 936: zakladateľ saskej dynastie, kráľ. Podarilo sa mu prekonať snahy o rozpad Východofranskej ríše a ustálil mocenské pomery v nemeckých krajinách.
V roku 929 na Václavovi Přemyslovi, českom kniežati, si vynútil sľub vernosti a poplatnosti, čo mu v podstate ochránilo východnú hranicu proti maďarským vpádom.

Saský, Henrich II.

● Sasko
narodil sa 6. 5. 973
zomrel 13. 7. 1024
panovník.
1002 - 1024: posledný panovník zo saskej dynastie.
1146: kanonizovaný.

Saský, Móric

Francúzsko
* 28. 10. 1696 (Goslar)
† 30. 11. 1750 (Chambord)
maršál.
Otec August Silný.
Brat August I.
Od roku 1720 vo francúzskych službách.

Saský, Otto I.
Otto I. Veľký

● Sasko
* 23. 11. 912 (Wallhausen)
† 7. 5. 973 (Memleben)
východofranský panovník.
936 - 973: kráľ.
955: v bitke pri rieke Lech porazil Maďarov a obsadi severné Taliansko.
2. 2. 962: korunovaný za nemeckého cisára pápežom Jánom XII.

Saský, Otto II.

● Sasko
* 955
† 7. 12. 983
panovník.
Otec Otto I.
Manželka Theofanó (asi 955 - 15. 6. 991 (Nijmegen)).
Syn Otto III.
Potlačoval v Nemecku povstania, bojoval s Arabmi a Grékmi.
V Ríme ho zavraždili zvláštnym spôsobom - jeho rukavice napustili prudkým jedom, keď si ich navliekol, zomrel.

Saský, Otto III.

● Sasko
* ?. 7. 980 (Kessel)
† 23. 1. 1002 (udávané i 24. 1. 1002, Paterno u Viterba)
panovník.
Otec Otto II..
Matka Theofano.

983 - 1002: rímskonemecký kráľ a cisár. Počas jeho vlády vrcholila snaha o obnovu univerzálneho všekresťanského cisárstva so sídlom v Ríme. Uznal samostatnosť Poľska a Uhorska.
Podporoval cirkevné reformy.
21. 5. 996: korunovaný za cisára Svätej ríše rímskej.

Sassi, Aldo

Taliansko
† 13. 12. 2010
cyklistický tréner.
Zakladateľ a prezident Výskumného centra pre šport.

Sasson, Vidal

USA
* 17. 1. 1928
† 9. 5. 2012
štylista britského pôvodu.
Autor revolúcie v kaderníctve zavedením geometricky rezaných strihov.

Saša

● ženské meno.
Sviatok 2. 1.

sašimi

● kúsky tenko nakrájanej surovej ryby bez ryže (pozri aj suši).

Sata, Michael Chilufya

nástupca Guy Scott
Zambia
* 6. 7. 1937
† 28. 10. 2014 (Londýn, Veľká Británia)
politik.
Manžeka Christine Kaseba.

23. 9. 2011 - 28. 10. 2014: prezident

satan
satanáš

● (v náboženských predstavách) zlá mocnosť stojaca proti božstvu, vládca pekla.

● diabol, pokušiteľ, zosobnenie zla.

● diabol, čert, pekelník, zlý človek.

● jedovatá huba so svetlým klobúkom, naspodku karmínovočervená, hríb satan.

Satana, Tura

Satana, Tura
Tura Satana
USA
* 4. 7. 1938 (Hokkaidó, Japonsko, udávané i 10. 7. 1938)
† 4. 2. 2011
herečka americko-japonského pôvodu, vlastným menom Tura Luna Pascual Yamaguchi.
Priateľka Elvisa Presley (odmietla jeho ponuku na sobáš).

Filmografia:
Sladká Irma
Faster
Pussycat!
Kill! Kill! (1955).

satanáš

satan.

satanista
satanistka

● vyznávač satanizmu.

satanizmus

● kult, uctievanie diabla, ako druh zvráteného náboženského fanatizmu.

● v literatúre v literatúre obdobie dekadencie

satanofóbia

● strach zo Satana.

satanský

● týkajúci sa satana.

● vlastný satanovi.

● zlý, diabolský.

satanstvo

● satanská povaha, zloba, satanské činy a pod., diabolstvo.

satay

● indonézske jedlo podobné ražniči.
Na špíz sa navlieka kuracie mäso alebo kozie, baranie či bravčové mäso, ryby alebo tofu.
Na juhu Filipín známe ako satti.

● druh omáčky k mäsu, zelenine i rybám.
Pripravuje sa z arašídového masla, kokosového krému, chilli papričky, sójovej omáčky a šťavy z limetky.

Satcom 1 (RCA)

● telekomunikačná družica.
štart: 13. 12. 1975
hmotnosť štartovná 868 kg
hmotnosť prevádzková 463 kg
kapacita 1.000 telefonických hovorov.

Satcom 2 (RCA)

● telekomunikačná družica
štart: 26. 3. 1976
hmotnosť štartovná 868 kg
hmotnosť prevádzková 463 kg
kapacita 1.000 telefonických hovorov.

satelit

● v astronómii nebeské teleso obiehajúce pravidelne okolo iného telesa, mesiac, trabant.

● v kozmonautike teleso vytvorené na Zemi a vynesené (raketou) na obežnú dráhu, (umelá) družica.

● zbrojnoš, strážca, stály sprievodca niekoho.

● kto niekoho nekriticky nasleduje alebo napodobňuje, (umelecký alebo politický) nasledovník, (umelecký) epigón.

● v politológii formálne samostatný, ale politicky a hospodársky podriadený štát, závislý od nejakej mocnosti, satelitný štát.

● v strojníctve voľne otáčavé ozubené koliesko v diferenciáli alebo v planétovom súkolesí.

● v urbanistike novovybudované veľkomestské sídlisko preberajúce pracovné, obytné a rekreačné funkcie mesta, s ktorým je spojené dopravou, satelitné mesto.

● čiastočne odškrtený útvar niektorých chromozómov, spolupútnik.

● malé zrniečka tvoriace prívesky spojené tenkými vláknami s chromozómami pri delení bunkového jadra.

satelitné koleso

koleso, satelitné.

satelitný odpovedač

● v leteckej technike zariadenie, ktoré automatický vysiela odpoveď - zvyčajne v intervale jednej hodiny - signál o svoje polohe na satelit (Immarsat).

sateloid

● umelá družica s raketovým pohonom uvádzaným do chodu podľa potreby.

satemové jazyky

jazyky, satemové.

satemový

● patriaci do základnej skupiny indoeurópskych jazykov s charakteristickým vývojom troch lineárnych velár odlišným od vývoja v jazykoch kentumových.

satén

● lesklá tkanina s atlasovou väzbou (na posteľnú bielizeň, dámske šaty a pod.).

Sathirathai, Sukariart

● Thajsko
politik. 2006: minister zahraničných vecí.

Satcher, Robert

USA
astronaut.
Let na STS-129.

Satchmo

● prezývka Luisa Armstronga.

sati

● (v minulosti v Indii) zvyk, rituál, podľa ktorého sa vdova dala dobrovoľne upáliť s mŕtvym manželom. Od roku 1829 zakázaný.

Satie, Erik

Francúzsko
* 1866
† 1925; skladateľ. Vedúci parížskej Šestky.

satinovať

● jemne leptať (sklo) slabou kyselinou.

● povrchovo hladiť, leštiť (kožu, papier, tkaninu).

satinóber

● odroda okra zlatožltej farby používaná na výrobu náterových farieb

Satinský, Július

Satinský, Július
Július Satinský
Slovenská republika
* 20. 8. 1941 (Bratislava)
† 29. 12. 2002 (Bratislava, udávané i 30. 12. 2002)
komik, bavič, spisovateľ - autor kníh pre deti, fejetonista.
Brat Vojtech.
1. manželka Oľga Lajdová († 1985, utopila sa v Karibiku).
2. manželka Viera.
Syn Ján.
Dcéra Lucia, Júlia (jej existencia sa prevalila až po smrti herca).
1959: Vytvoril bavičské duo s Milanom Lasicom.
1964 - 1967: ako dramaturg v Čekoslovenskej televízii v Bratislave.
1970 - 1972: zákaz činnosti pôsobenia na Slovensku - pôsobí v Brne v divadle Večerní Brno.
1972 - 1978: spevohra Novej scény v Bratislave.
1978: činohra Novej scény v Bratislave.
1982: člen novozaloženého Štúdia L+S.
Bol autorom alebo spoluautorom množstva scénok, dialógov i celovečerných programov, napríklad Ktosi je za dverami, Večery pre dvoch, Nečakanie na Godota, Soirée, Radostná správa, Ako vzniká sliepka, Náš priateľ René, Nikto nie je za dverami, Jubileum a iné.

Bibliografia:
Chlapci z Dunajskej ulice
Polstoročie s Bratislavou
Čučoriedkáreň
1996: Rozprávky uja Klobásu
2003: Momentálne som mŕtvy, zavolajte mi neskôr
2004: Bledomodrý svet
2007: Listy z onoho sveta.

Filmografia:
Vždy možno začať (1961)
Výlet po Dunaji (1962)
Cézar a detektívi (1967)
Sladké hry minulého leta (1969)
Zaprášené histórie (1971, TV)
Smoliari (1978)
Slávnosť v botanickej záhrade (1969)
Nekonečná - nevystupovať (1978)
Hodinářova svatební cesta korálovým mořem (1979)
Pomocník (1981)
Plavčík a Vratko (1981)
Pohádka Svatojánske noci (1981)
Zkrocení zlého muže (1981)
S tebou mě baví svět (1982)
Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982)
Traja veteráni (1983)
Prodavač humoru (1984)
Můj hříšný muž (1986)
Vesničko má středisková (1986)
Pehavý Max a strašidlá (1987)
Utekajme, už ide! (1987)
Křeček v noční košili (1988, TV seriál)
Vážení přátelé, ano (1989)
Tajomstvo alchymistu Storitza (1991)
Kanárská spojka (1993)
Požírač medvědů (1996, TV)
Rumplcimprcampr (1997, TV)
Orbis Pictus (1997)
Kruté radosti (2002).

satira

● posmešné vyjadrenie, posmech, výsmech.

● umelecké dielo využívajúce výsmechu, irónie a komiky ku kritike nedostatkov a záporných javov.

● literárny druh využívajúci na kritiku rozličných javov iróniu, sarkazmus, vtip a výsmech.

satira, komunálna

● satira zameraná na menej podstatné spoločenské problémy.

satiricky

● výsmešne, s ostrým výsmechom.

satirický

● vyjadrujúci ostrý výsmech, iróniu.

● týkajúci sa (literárnej) satiry.

satirik
satirička

● autor (literárnych) satír.

● kto rád používa satiru.

satirizovať

● písať, hovoriť satiricky.

● napádať, zosmiešňovať satirou.

satisfakcia

● ospravedlnenie alebo odstránenie nejakej ujmy, ublíženia a pod., zadosťučinenie.

Satisi

● pozri Isis.

satjágraha

● správca satrapie v starovekej Perzskej ríši (s neobmedzenou právomocou).

● prenesene samovládca, despota, panovačný alebo krutý človek.

● použitie zásad nenásilia (áhinsy) v politickom boji (v južnej Afrike a v Indii presadzované M. Gándhím).

Satjárthí, Kailáš
Satyarth, Kailash
कैलाश सत्यार्थी

India
* 11. 1. 1954
aktivista usiľujúci o oodstráneneie detskej práce.
10. 10. 2014: Nobelova cena za mier

Satke, Antonín

Česká republika
* 12. 11. 1920 (Komárov)
dialektológ a folklorista.

Dielo:
Hlučínský pohádkář Josef (1958)
Pohádky, povídky a humorky ze Slezska (1984).

Sato Eisaku
Sató Eisaku

Japonsko
* 27. 3. 1901 (Tabuse, prefektúra Jamaguči)
† 2. 6. 1975 (Tokio)
politik.
Podarilo sa mu normalizovať vzťahy s Južnou Kóreou.
1954 - 1964: minister na rôznych postoch.
1964 - 1972: premiér.
1974: Nobelova cena za mier.

Sato Talkuma

Japonsko
* 15. 8. 1908
pilot F1.

Satoranský, Jaroslav

Satoranský, Jaroslav
Jaroslav Satoranský
Česká republika
* 17. 12. 1939 (Praha)
herec.
Manželka Libuše (sobáš v roku 1961).
Dcéra Martina.

Filmografia:
Čapkovy kapsy (TV seriál, 2011)
Marie Stuartovna (divadelný záznam)
Policie Modrava (TV film)
Vesnice roku (študentský film)
Cesty domů (TV seriál, 2010)
Proč bychom se netopili (TV seriál, 2009)
Vyprávěj (TV seriál)
Eden (TV seriál, 2005)
Stříbrná vůně mrazu (TV film)
Smetanový svět (TV film, 2004)
Vražda kočky domácí (TV film)
Falešné obvinění (TV film, 2003)
Brnění a rolničky (TV film, 2001)
Jacobowski a plukovník (divadelný záznam, 1998)
Poslední vlak (TV film)
Tanec kolem zlatého vejce (TV film)
Arrowsmith (TV seriál, 1997)
Četnické humoresky (TV seriál)
Králův šašek (TV film)
Legenda Emöke (TV film)
Ukradený automobil (TV film)
Zdivočelá země (TV seriál)
Generál Eliáš (TV film, 1995)
Hříchy pro diváky detektivek (TV seriál)
Když se slunci nedaří (TV seriál)
Ty, ty, ty, Moneti! (TV film)
Bylo nás pět (TV seriál, 1994)
Detektiv Martin Tomsa (TV seriál)
Misie (TV film)
O zvířatech a lidech (TV seriál)
Příběh kriminálního rady (TV film)
Televize (TV film)
Kryštof a Kristina (TV film, 1993)
Případ Auffenberg (TV film)
Ze života hmyzu
Hříchy pro pátera Knoxe (TV seriál, 1992)
Klíček ke štěstí (TV film)
Náhrdelník (TV seriál)
Šťastlivec Sulla (TV film, 1991)
Hádanice (TV film, 1990)
Věčný tulák (TV film)
Dobrodružství kriminalistiky (TV seriál, 1989)
Bronzová spirála (TV film, 1988)
Bude řeč o penězích (TV film)
Kdoví, kdy začne svítat (TV film)
Malé dějiny jedné rodiny (TV seriál)
Rodáci (TV seriál)
Kde bydlí štěstí (TV film, 1987)
Cyrano z Bergeracu (divadelný záznam, 1986)
Nám se to stát nemůže (TV film)
Sardinky aneb Život jedné rodinky (TV film)
Velká filmová loupež
Zlá krev (TV seriál)
Žádost o přeložení (TV film)
Čekání na stříbrné zvonky (TV film, 1985)
Johann Sebastian Bach (TV seriál)
Bráška (TV film, 1983)
Kouřová clona (TV film)
Pastýřka a kominíček (TV film)
Takový talent (TV film)
Třetí skoba pro Kocoura
Dynastie Nováků (TV seriál, 1982)
Velký případ malého detektiva a policejního psa Kykyna (TV film)
Vyhnanství (TV film)
Dubové čarování (TV film, 1981)
V zámku a podzámčí (TV film)
Zakázaný výlet
Anna proletářka (TV film, 1980)
Jak namalovat ptáčka (TV film)
Něco je ve vzduchu
Sedm Spartakových dní (TV film)
Causa Králík (1979)
Inženýrská odysea (TV seriál)
Rosnička
Tvář za sklem
Řemen (TV film, 1978)
Sólo pro starou dámu
Všichni za jednoho (TV film)
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (TV film, 1977)
Já zůstanu věrný (TV film)
Nevěsta (TV film)
Pacient 001 (TV film)
Sázka na třináctku
Tajemství proutěného košíku (TV seriál)
Tetinka (TV film)
Čas lásky a naděje (1976)
Parta hic
Případ mrtvých spolužáků
Rozdelení
Smrt mouchy
Nejmladší z rodu Hamrů (TV seriál, 1975)
O Nanynčiných koláčích (TV film)
Osvobození Prahy
Hrst plná kopřiv (TV film, 1974)
Královský gambit (TV film)
Krkonošské pohádky (TV seriál)
Muž z Londýna
Případ mrtvého muže
Rafan (TV film)
Rudá záře nad Kladnem (TV film)
V každém pokoji žena
Dny zrady I. (1973)
Dny zrady II.
Hliněný vozíček (TV film)
Psoty lopoty (študentský film)
Dva bratři (TV film, 1972)
Lupič Legenda
Mnoho povyku pro nic (divadelný záznam)
Román lásky a cti (TV film)
Ukradená bitva
Cyrano z Bergeracu (TV film, 1971)
Chléb a písně (TV film)
Nemaluj si čerta na zeď (TV film)
Petrolejové lampy
Velikonoční dovolená
Zajatec šílenství (TV film)
Zázrak v Oužlebičkách (TV film)
Ženy v ofsajdu
Byly noci májové (TV film, 1970)
F. L. Věk (TV seriál)
Takže ahoj
Už zase skáču přes kaluže
Alchymista (divadelný záznam, 1969)
Bludiště moci (TV film)
Dvě Cecilky (TV film)
Hádavá pohádka (TV film)
Skřivánci na niti
Utrpení mladého Boháčka
Záhada hlavolamu (TV seriál)
Andersenovy pohádky (TV seriál, 1968)
České pohádky: Jak se Honza hádal s králem (TV film)
Farářův konec
Hříšní lidé města pražského (TV seriál)
Maratón
Pohádka o Honzovi (TV film)
Záhořanský hon (TV film)
Žert
Dívka s třemi velbloudy (1967)
Jak se krade milión
Jak se zbavit Helenky
Přísně tajné premiéry
Soukromá vichřice
Dáma na kolejích (1966)
Smrt za oponou
Zpívali jsme Arizonu (1964)
Bylo nás deset (1963)
Začít znova
Poslední etapa (1962)
Večer (študentský film)
Kde řeky mají slunce (1961)
Strop (študentský film)
Lidé jako ty (1960)
Osení
Zpívající pudřenka (1959)

satoria

● zlá, hádavá žena, hašterivá žena.

Satoši Omura
Satoshi Ōmura
大村智

Japonsko
* 12. 7. 1935
biológ.

5. 10. 2015: Nobelova cena za fyziológiu a medicínu za výskum hlístnic.

súvislosti: avermectin

satrapa

● kráľovský miestodržiteľ v satrapii.

● samovládca, despota.

satrapia

● vojenská a daňová oblasť v perzskej ríši v čele s dosadeným vládcom (správcom, satrapom).

satrapizmus

● samovláda, despotizmus, krutovláda (podľa spôsobov satrapov).

satrácia

● fáza výroby cukru z cukrovej repy, čistenie surovej repnej šťavy.

satsivi

● gruzínska pochuťka, kura opečené v orechovej omáčke.
Podáva sa pri izbovej teplote.

satti

● filipínske jedlo podobné ražniči.
Na špíz sa navlieka kuracie mäso alebo kozie, baranie či bravčové mäso, ryby alebo tofu.
V Indonézii známe ako satay.

Sattler, Filip

Česká republika
sochár.

Dielo:
1725: Delfínia fontána v Olomouci

saturačný plyn

● používaný pri saturácii.

saturatér

● zariadenie na čistenie repnej šťavy saturáciou.

saturácia

● nasýtenie, uspokojenie potreby.

● v cukrovarníctve vháňanie plynu do cukrovarskej šťavy ako súčasť čistiaceho procesu.

● v baníctve a stavebníctve pomer objemu vody v zemine k objemu pórov.

saturácia kŕmnej dávky

● v poľnohospodárstve nasýtenie kŕmnej dávky základnými nutričnými zložkami.

saturák

● zariadenie na saturáciu cukrovarských štiav v tvare valcovitej izolovanej nádoby.

saturátor

● v textilnom priemysle napúšťací stroj pri pri bielení tkanín.

saturejka

● aromatická bylina často pestovaná v záhradach ako korenie i ako liečivá bylina.

saturejka záhradná
Satureja hortensis

● aromatická bylina často pestovaná v záhradach ako korenie i ako liečivá bylina.

Saturn
Saturnus

Saturn
SaturnSaturn
planéta Saturn z Hubbleovho teleskopu
(Foto: NASA/ESA/STScI/University of Leicester)
galéria
● staroveké roľnícke božstvo tzv. zlatého veku, ktoré Rimania uctievali ako boha úrody.

● planéta Slnečnej sústavy.
Prstence planéty boli objavené v roku 1659 (objavil ich Christian Huygens, každý z nich okolo planéty obieha inou rýchlosťou, polomer prstencov je 120.700 km).
Planéta má 31 známych mesiacov (2004) a 7 prstencov (od stredu planéty značené C, B, A, D, E, F, G, podľa toho, ako boli objavené).
Tri hlavné prstence A, B a C sú dobre viditeľné ďalekohľadmi.
Medzi prstencami B a A je medzera známa podľa svojho objaviteľa Cassiniho delenie.
Prstenec F je zložený z niekoľkých prepletených prstencov gravitačne ovplyvňovaných tzv. pastierskymi mesiacmi.
Priemer planéty je 120.536 kilometrov.
Hmotnosť 95,162 hmotností Zeme.
Obežná doba okolo Slnak 29,424 roka.
Rotácia 10,233 hodiny.
Povrhová teplota -180 °C.
Stredná vzdialenosť od Slnka je 1.426.725.000 kilometrov, najmenšia 1.343.000.000 km, najväčšia 1.509.000.000 km.
Atmosféra: pásová štruktúra spôsobená rýchlou rotáciou je menej výrazná, pretože nepriehľadnú oblačnú vrstvu zahaľuje do výšky najmenej 2.000 kilometrov riedky priehľadný atmosférický zákal, ktorého spodnú časť tvorí hustejšia 100 kilometrová vrstva kryštalických čpavkov.
V atmosfére bol zistený molekulárny vodík (89%), čpavok a metán, hélium (11%) a rôzne uhľovodíky.
Magnetosféra je súmerná podľa roviny rovníka Saturna.
Prstence: 4 hlavné prstence sú označené písmenami A, B, C a D, menej výrazné prstence sú prstence F a G a plazmový prsteň je označený E.
Jednotlivé prstence sú oddelené tmavými medzerami, najširšia z nich je medzi prstencami A a B.
Prstence A a B pohlcujú plazmu z magnetosféry.
Mesiace: Dione, Enceladus (na jeho dráhe je okolo Saturna vytvorený prstenec modrej farby), Hyperion, Janus, Japetus, Methone, Mimas, Pallene, Pandora, Phoebe, Polydeuces, Prometheus, Rhea, Tethys, Titan, S1 až S14 (objavené v roku 1980 - 1981 americkými sondami Voyager 1 a Voyager 2).

● v astronómii považovaný za hviezdu židovského národa.

Saturn I

USA
dvojstupňová nosná raketa, nosnosť 9. 100 kg, používaná od 1964 - 1965.
Určená pre skúšky makiet lodí Apollo na obežnej dráhe okolo Zeme.
1. stupeň S1.
2. stupeň S-IV.

Saturn IB

USA
nosná raketa, nosnosť 14.000 kg, používaná od 1966 - 1975.
Vznikol zo Saturna I výmenou druhého stupňa za S-IVB a zosilením ťahu motorov prvého stupňa.

Saturn V
Saturn 5

USA
trojstupňová nosná raketa, nosnosť 80.000 kg na nízku obežnú dráhu (v dvojstupňovej verzii), používaná v rokoch 1967 - 1973.
1. stupeň S-IC, 2. stupeň S-II, 3. stupeň S-IVB.
V trojstupňovej verzii vynášala k Mesiacu 45.000 kg.
Po ukončení programu Apollo sa stratila technická dokumentácia konštrukcie nosiča.

saturnálie

● rímske slávnosti na počesť boha Saturna.
Začínali 17. 12.
Saturnálie boli časom pitia, hrania hazardných hier a dokonca verejného obnažovania sa.

saturnizmus

● otrava olovom (podľa alchymistického názvu olova saturnus).

Saturnin

● mužské meno.
Sviatok 29. 11.

saturnský verš

● základný veršovaný útvar starej latinskej poézie (podľa rímskeho boha Saturna).

saturnus

● alchymistický názov pre olovo.

saturovanosť

● v obchode nasýtenie, uspokojenie (napr. trhu výrobkami).

saturovaný

● majúci niečoho dostatok, plnú mieru.

● uspokojený v životných nárokoch.

● podrobený saturácii.

saturovať

● nasýtiť, uspokojovať.

Satybalďjev, Žantoro
Satybaldiyev, Zhantoro
Жантөрө Жолдошевич Сатыбалдиев

Kirgizstan (Kirgizsko)
* 6. 3. 1956 (Oš)
politik.
5. 9. 2012: premiér.

satyr

● v antickej mytológii prírodný démon spola ľudskej a spola zvieracej podoby, sprievodca boha Bakcha (zobrazuje sa so špicatými ušami, dvoma rohmi a capími nohami).

● prostopášnik, zmyselný človek.

● prenesene o ošklivom a chlipnom mužovi, najmä starom.

● symbol hrubej zmyselnosti, neukojiteľného pohlavného pudu.

satyriáza
satyriasis

● mužská hypersexualita, chorobné zvýšenie pohlavného pudu.

súvislosti: nymfománia

satyrský

● podobný satyrovi

satýrovanie

● v kuchárskom slangu hádzanie na panvici.

satýrovať

● v kuchárskom slangu hádzať na panvici.

sať

● vťahovaním do úst prijímať tekutinu ako potravu, cicať, piť (o mláďatách cicavcov, o hmyze ap.).

● (o rastlinách) korienkami prijímať vlahu a živiny z pôdy.

● vpíjať do seba vlhkosť, vlahu.

● vdychovať, nasávať, vťahovať do seba.

sauce

● [sós]
omáčka, zálievka šalátov, mäsa.

Saucedo, Danny
Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski

Švédsko
* 25. 2. 1986 (Stockholm)
spevák.
Otec Piotr Grzechowski (Poľsko).
Matka Patricia Saucedo (Bolívia).
Brat Leander.

Albumy:
Heart Beats
Set Your Body Free.

Filmografia:
Ondskan.

Saudek, Erik Adolf

Česká republika
* 18. 10. 1904 (Viedeň)
† 16. 7. 1963 (Sozopol, Bulharsko)
prekladateľ, divadelný a literárny kritik a dramaturg.
Manželka Eva Vrchlická.
1945 - 1946: dramaturg Realistického divadla.
1949 - 1953: pôsobí v ND v Prahe.

Saudek, Jan

Saudek, Jan
Jan Saudek
Česká republika
* 13. 5. 1935
fotograf.
Brat Karel (dvojča).
Manželka Marie (v rokoch 1958 - 1970).
Manželka Marie.
Manželka Petra Šupová.
Manželka Pavla Hodková (* 3. 7. 1980, sobáš 18. 3. 2014).
Syn Samuel (matka Marie (1. manželka), manželka Sára, deti Sára a Samuel), Daniel (matka Marie), Jindřich (* 2007, matka Petra Šupová), Matěj (* 18. 2. 2007, matka Pavlína Hodková), Lukáš, David (matka Marie, 1. manželka).
Dcéra Mařenka (matka Marie (2. manželka), manžel Lukáš Havlena, sobáš 2005, syn Eliáš), Anna-Marie (matka Pavlína Hodková), Karolína (mal s ňou pomer), Josefína (* 24. 1. 2015, matka Pavla Hodková).

Autor najmä kolorovaných aktov.

Bibliografia:
Saudek, 2005
Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec
Realities, 2003
Love as a four – letter word
Saudek – Život, láska, smrt a jiné takové podružnosti, 1997
Jan Saudek, 1999
Eros Fotografia, 2003
Jan Saudek, 1997
Celibataire, marié, divorcé, veuf
Jan Saudek, 1998
Jubilations and Obsessions, 1995
Theater des Lebens
Dopisy

Saudek, Karel
Saudek, Kája

Česká republika
* 13. 5. 1935 (Praha)
† 26. 6. 2015 (Praha)
komiksový tvorca.
Dvojča Jan.
Manželka Johana (sobáš v roku 1967).
Syn Patrik.
Dcéra Berenika.
17. 4. 2006: infarkt. Od tej doby je v kóme.
Spolupráca na filme Kdo chce zabít Jesii? (réžia Miloš Macourek), Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Okna vesmíru dokořán.

Komiksy:
Honza Hrom (1968)
Pepík-Hipík (1969)
Muriel a andělé (1969)
Muriel a oranžová smrt (1970)
Čtverylka (1971)
Výprava ze Sixie, (1971 - 1972)
Lips Tullian, nejobávanější náčelník lupičů (1972)
Diamantová šifra (1972)
Fantom opery uvádí (1973)
Černý Filip (1974)
Major Zeman (1978 - 1979)
Tajemství zlatého koně (1979)
Po stopách sněžného muže (1980)
Trať se ztrácí ve tmě (1980)
Stříbrný poklad (1982)
Studňa (1984)
Modrá rokle (1984)
Peruánský deník (1984)
Konec Sahrbergovy bandy (1985)
Ztracený kamarád (1987)
Arnal a dva dračí zuby (1988)
Jeskyně Saturn (1990 – 1991).

Saudek, Patrik

Česká republika
* 24. 11. 1968
grafik.
Otec Karel (Kája).
Maľuje olejom na plátno, venuje sa grafike, výstavníctvu, reklame.
1985 - 1989: štúdium na šperkára.
1989 - 1993: UPRUM, odbor maľba.

Saudková, Berenika

Saudková, Berenika
Berenika Saudková
Česká republika
* 1984 (Praha)
maliarka.
Otec Kája.
Matka Johana.
Brat Patrik.

Saudková, Sára

Saudková, Sára
Sára Saudková
Česká republika
* 14. 4. 1967
fotografka, vlastným menom Šárka Směšná.
Manžel Samuel Saudek.
Dcéra Sára (* 27. 4. 2004, otec Samuel Saudek).
Syn Samuel (* 27. 4. 2004, otec Samuel Saudek), Jan (otec Samuel Saudek), Oskar (otec Samuel Saudek).
Milenka Jana Saudka, neskôr sa vydala za jeho syna Samuela.

Fotografuje prevažne akty.
Po technickej stránke sa jedná hlavne o klasické, čiernobiele fotografie snímané na stredný formát.
Jej tvorba je ovplyvnená tvorbou Jana Saudka, u ktorého, ako sama hovorí, sa vyučila.

Saudská Arábia
Kráľovstvo Saudská Arábia
Saudskoarabské kráľovstvo

Saudská Arábia
Saudská Arábia
● kráľovstvo v Malej Ázii.
Hlavné mesto Rijád.
1906 - 1932: Ibn Saúd zakladá Saudskoarabské kráľovstvo.
Nezávislosť od britskej koruny získala 20. 5. 1927 (Dohoda z Džídy).
Ustanovená 23. 9. 1932.
V kráľovstve ležia svätyne islamu - Mekka (dobytá v roku 1926) a Medina.
1938: objav obrovských ložisiek ropy.
1948: vojna proti Izraelu.
1948: objav ropného náleziska Ghawar.
1973 - 1974: embargo na dodávky ropy krajinám podporujúcich Izrael.
1974: zmluva s USA o hospodárskej a vojenskej pomoci (spojenec USA, čo vyvolalo nevôľu v okolitých arabských štátoch).
1975: zavraždenie kráľa.
9. 1. 1980: popravili 63 moslimských fanatikov za účasť na obliehaní Veľkej mešity v Mekke.
1981: spoluzakladateľ Rady pre spoluprácu štátov v Perzskom zálive.
1987: prerušenie diplomatických stykov s Iránom.
1991: Vojna v Perzskom zálive, účasť v protiirackej koalícii vedenej USA.
1993: kráľom zriadená Národná poradná rada.
25. 9. 2011: kráľ Abdalláh II. vyhlásil, že ženy budú mať právo stať sa členkami najvyššieho poradného zboru kráľa, tzv. šúry. Ženy budú môcť kandidovať a hlasovať v budúcich komunálnych voľbách i stať sa plnoprávnymi členkami 150-členného zboru šúry.
19. 2. 2013: do Národnej poradnej rady prvýkrát zasadli i poslankyne.
17. 10. 2013: nestály člen Rady bezpečnosti OSN.
18. 10. 2013: vzdala sa členstva v Rade bezpečnosti OSN.
3. 4. 2014: vydané kráľovské dekréty, podľa ktorých je ateizmus a vyvolávanie pochybností nad základmi islamu postavený mimo zákon a postavený na roveň terorizmu.
V septembri 2014 začala výstavba obrannej steny, ktroá siaha od Kuvajtu po Jordánsko - hranice s Irakom (dĺžka 967 km), ktrorá má brániť prieniku teroristom a radikálom do krajiny.
25. 3. 2015: Saudská Arábia začala s presunom ťažkej bojovej techniky na hranice s Jemenom.
V noci z 25. 3. na 26. 3. 2015 Saudská Arábia a jej spojenci zahájila vojenskú operáciu proti šiítskym povstalcom v Jemene.
21. 4. 2015: Saudská Arábia oznámila ukončenie vojenskej operácie proti šiítskym povstalcom v Jemene.
22. 4. 2015: Saudská Arábia obnovila nálety proti šiítskym povstalcom v Jemene. Nálety boli obnovené po tom, čo šíitski vzbúrenci z kmeňa Húsíov napadli u Taizé jemenskú brigádu v areáli veliteľstva u starého letiska, ktorú rýchlo porazili.

Saugeais
Sauget
Slobodná republika Saugeais
République libre de Saugeais

Saugeais
Slobodná republika Saugeais
● oblasť na východe Francúzska v pohorí Jura.
Republika vyhlásená v roku 1947.
Rozloha zhruba 125 km2.

Prezidenti:
Georges Pourchet (1947 – 1968)
Gabrielle Pourchet (1968 – 1970)
Gabrielle Pourchet (1972 – 31. 8. 2005)
Georgette Bertin-Pourchet (od 31. 8. 2005)

sauna

● horkovzdušný potný kúpeľ.

● zariadenie na potný kúpeľ.

saunovanie

● používanie, využívanie sauny, jej účinkov.

saunovať

● dávať do sauny.

saunovať sa

● používať, využívať saunu.

Saura, Carlos

Španielsko
* 4. 1. 1932
fimový režisér.

Réžia:
Hon (1965)
Anna a vlci (1973)
Eliso, môj život (1976)
Krvavá svadba (1981)
Carmen (1983)
Temná noc (1988)
Strielaj! (1993)
Tango (1998).

sauria
sauriáza

● vrodená vada kože vyznačujúca sa nadmernou tvorbou rohovej vrstvy.

sauriáza
sauria

● vrodená vada kože vyznačujúca sa nadmernou tvorbou rohovej vrstvy.

saurichnit

● v paleontológii šľapaj obojživelníkov a plazov zachovaná najmä na plochách permských a triasových uloženín.

saurolophus

● jeden z veľkých dinosaurov s kačacím "zobákom".
Mal na hlave kostený hrebeň a na zobane "nafukovací" kožný vak.
Bylinožravec.
Dĺžka 9 - 12 m.
Nálezy v Severnej Amerike a Ázii.

sauropod
sauropodi

● vyhynutí plazi z nadrádu dinosaurov.
Bylinožravce.
Veľké štvornohé dinosaurusy s dlhým krkom.
Najväčšie suchozemské živočíchy všetkých čias.

sauropod, pneumatický

● plazopanvovití plazi (patriamedzi nich podľa definécie i vtáky) vybavený vzduchovými vakmi zabiehajúcich i do kostí (pre zníženie celkovej telesnej hustoty).

súvislosti: sauropod

sauroposeidon

sauroposeidon
porovnanie veľkostí (zľava): človek, Brachiosaurus, sauroposeidon
● najväčší dinosaurus - bol 18 metrov vysoký, hmotnosť 59 ton.
Bol teplokrvný, telesná teplota okolo 50 °C.

Saurornithoides

● druh dinosaura patriaci do skupiny Deinonychosauria (čeľaď Troodontidae).
Malý lovec žijúci vo vrchnej kriede (pred 75 - 70 miliónmi rokmi).

Saurornitholestes

● druh dinosaura zo skupiny Deinonychosauria (dromeosaurid).
Malý lovec o veľkosti dnešného vlka žijúci vo vrchnej kriede (pred 75 - 70 miliónmi rokmi).

Popísal ho nemecký paleontológ Hans-Dieteres Sues v roku 1978.
Pozostatky objavené objavené v oblasti Alberty (Kanada).

Saurovo Oko

NGC 4151.

Sauternes

● jedno z najlepších prírodných sladkých vín na svete.

Sautet, Claude

Francúzsko
* 23. 2. 1924 (Montrouge)
† 25. 7. 2000 (Paríž)
filmový režisér.

Filmografia:
Veci života (1969)
Posledný Maxov prípad (1970)
Srce v zime (1992)
Nelly a pán Arnaud (1995).

Sauvignon

● základná odroda bieleho vína v oblasti Bordeaux.
Pestuje sa takmer po celom svete.

Saúd, Abdal Azíz

Saudská Arábia
terorista.
2004: oblastný vodca al-Kajdy.
Bol zabitý pri záťahu proti radikálom.

Saúd, Abdal Azíz
Al-Saúd, Abdal Azíz

Saudská Arábia
* 5. 1. 1928
† 22. 10. 2011 (USA)
sultán, korunný princ.
Následník trónu.
Minister obrany.

Saúd, Abdal Azíz Ibn
Abdal Azíz ibn Abdal Rahmád

Saudská Arábia
* 1880 (1876)
† 1953
známejší pod menom ibn Saúd.
1932 - 1953: kráľ.
Syn Saúd, Fajsal.
V roku 1902 sa zmocňuje mesta Rijád a do konca dvadsiatych rokov 20. storočia si podmanil 4/5 Arabského polostrova.
23. 9. 1932 bolo oficiálne ustanovené kráľovstvo Saudská Arábia.

Saúd, Abdulláh ibn Abdal Azíz
Saúd, Abdalláh
عَبدُٱللهِ ٱبنُ عبدِ العزيزِ

Saudská Arábia
* 1. 8. 1924 (Rijád)
† 23. 1. 2015
politik, panovník.

Od roku 1995 kráľ (nie korunovaný, vykonával iba funkciu).
Na trón sa dostal po infarkte nevlastného brata Fahdeho.
1996 - 2005: korunný princ.
1. 8. 2005 - 23. 1. 2015: kráľ.

Saúd, Ahmed bin Abd al-Azíz

Saudská Arábia
politik.
Brat Salman, Najíf.
18. 5. 2012: menovaný ministrom vnútra.

Saúd, al-Fajsal
Saúd, al-Faisal
Saud bin Faisal bin Abdulaziz Al Saud
سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

Saudská Arábia
* 2. 1. 1940
† 9. 7. 2015
politik.
Otec Fajsal.

13. 10. 1975 - 29. 4. 2015: minister zahraničných vecí.

Saúd, Fahd ibn Abdal Azíz

Saudská Arábia
* 1923 (udávané i 2. 3. 1922, 1920, 1921)
† 1. 8. 2005
politik.
Brat Chálid.
? - ?: minister školstva.
1962 - 1975: minister vnútra.
1975 - 1982: korunný princ.
1982 - 1995: kráľ.
Po jeho infarkte sa moci ujal nevlastný brat Abdulláh.

Saúd, Fajsal

Saudská Arábia
† 1975 (zavraždený synovcom)
politik.
Otec Abdal Azíz ibn Abdal Rahmád.
Syn Fajsal.

? - ?: minister ZV.
1964 - 1975: kráľ.

Saúd, Chálid

Saudská Arábia
† 1982
politik.
Brat Fahde.
1975 - 1982: kráľ.


Saúd, Muhammad Ibn

Saudská Arábia
zakladateľ prvého Saudského kráľovstva (polovica 18. storočia).
Manželka bola dcérou Muhammada Wahábba.

Saúd, Muhammad bin Nájif
Saúd, Muhammad bin Nádžif

Saudská Arábia
politik.

29. 4. 2015: vymenovaný za korunného princa.

Saúd, Najíf ibn Abdal Azíz

Saudská Arábia
† 16. 6. 2012 (Ženeva, Švajčiarsko)
politik.
Brat Ahmed, Salman.
1975? - 2012: minister vnútra.
?. 10. 2011: vymenovaný za následníka trónu.

Saúd, Salman bin Abd al-Azíza
عَبدُٱللهِ ٱبنُ عبدِ العزيزِ

Saudská Arábia
* 31. 12. 1935
politik, korunný princ (menovaný 18. 6. 2012).
Nevlastný brat Abdulláh ibn Abdal Azíz Saúd.
Syn Sultan bin Salman bin Abdelaziz (kozmonaut).

2012: minister obrany, guvernér hlavného mesta Rijád.
23. 1. 2015: kráľ.

Saúd, Saúd

Saudská Arábia
† 1969
politik.
Otec Abdal Azíz ibn Abdal Rahmád.
1953 - 1964: kráľ (1964 abdikoval).

Saúd, Sultan bin Salman bin Abdelaziz
Al-Saud, Sultan bin Salman bin Abdelaziz
Al-Saud Sultan Salman Abdul-Aziz

Saúd, Sultan bin Salman bin Abdelaziz
Al-Saud Sultan Salman Abdul-Aziz
Saudská Arábia
* 27. 6. 1956 (Rijád)
kozmonaut, 173. človek vo vesmíre.
Otec Salman bin Abd al-Azíza.

Let na STS-51-G ( 17. 6. 1985 - 24. 6. 1985).

Savage, Anne

Savage, Anne
Anne Savage
USA
† 24. 12. 2008
herečka.

Filmografia:
1943: One Dangerous Night
1945: Detour
2007: My Winnipeg.

Savage, Frederick Aaron
Savage, Fred

Savage, Frederick Aaron
Fred Savage
USA
* 9. 7. 1976
herec.

Filmografia:
Báječné roky
Crumbs (TV, 2006)
Welcome to Mooseport (2004)
The Last Run (2004)
Austin Powers in Goldmember (2002)
Working (1997, TV)
No One Would Tell (1996, TV)
The Wizard (1989)
Little Monsters (1989).

Savalas, Telly

Savalas, Telly
Telly Savalas
USA
* 21. 1. 1924
† 22. 1. 1994
herec gréckeho pôvodu.
Manželka Katherine Nicolaides (manželstvo v rokoch 1948 - 1957).
Manželka Marylin Gardner (sobáš v roku 1960, rozvod v roku 1974).
Manželka Julia Hovland (sobáš v roku 1984).
Dcéra Christina (matka Katherine Nicolaides), Penelope (matka Marylin Gardner), Candace (matka Marylin Gardner).

Filmografia:
Backfire! (1995)
Mind Twister (1994)
Kojak: Osudná chyba (TV film, 1991)
Rose Against the Odds (TV film)
Kojak: Kvety pre Mattyho (TV film, 1990)
Kojak: Nikto nie je tak slepý (TV film)
Kojak: Vždy je tu niečo (TV film)
Hollywood Detective, The (TV film, 1989)
Kojak: Ariana (TV film)
Tucet špinavcov IV: Osudná misia (TV film, 1988)
Faceless (1987)
Kojak: The Price of Justice (TV film)
Tucet špinavcov III: Smrteľná misia (TV film)
GoBots: War of the Rock Lords (1986)
Alenka v ríši divov (TV film, 1985)
Kojak: The Belarus File (TV film)
Aféra Cartier (TV film, 1984)
Veľký závod 2
Fake-Out (1982)
My Palikari (TV film)
Hellinger 's Law (TV film, 1981)
Alcatraz: The Whole Shocking Story (TV film, 1980)
French Atlantic Affair, The (TV seriál, 1979)
Hranice
Muppet Movie, The
Po dobrodružstve Poseidona
Útek do Atén
Kozorožec 1 (1978)
Battle of the Network Stars III (TV film, 1977)
Beyond Reason
Joys (TV film, 1976)
Killer Force
Zlatá lest (1975)
Lisa e il diavolo (1974)
Kto zabil Jo-Ann Marcusovú a Kathy Nelsonovú (TV film, 1973)
Kojak (TV seriál)
Senza Ragione
She Cried Murder (TV film)
Assassino ... è al telefono, L ' (1972)
Banda J.Š.: Cronaca criminale del Far West, La
Expres hrôzy
Familiar delle Vittie non Saranne avvertiti, I
Pancho Villa
Prečo žiť ... a prečo umierať
Visions ... (TV film)
Clay Pigeon (1971)
Pekné dievčatá, jedna ako druhá
Mongo sa vracia do mesta (TV film)
Town Called Bastard, A
Città violenta (1970)
Kellyho hrdinové
Assassination Bureau, The (1969)
Land Raiders
Mackennovo zlato
Šľachtici a podvodníci
V tajnej službe Jej veličenstva
Dobrý deň, pani Campbellová! (1968)
Lovci skalpov
Sol Madrid
Cosa Nostra, Arch Enemy of the FBI (TV film, 1967)
Karate Killers, The
Tucet špinavcov
Pevnosť mŕtvych (1966)
Bitka v Ardenách (1965)
Džingischán
John Goldfarb, Please Come Home!
Na vlásku
Najväčší príbeh všetkých čias
Fanfare for a Death Scene (TV film, 1964)
New Interns, The
Johnny Cool (1963)
Kraft Suspense Theatre (TV seriál)
Love Is a Ball
Man from the Diner 's Club, The
Utečenec (TV seriál)
Combat! (TV seriál, 1962)
Interns, The
Mys hrôzy
Ptáčník z Alcatrazu
Acapulco (TV seriál, 1961)
Cain 's Hundred (TV seriál)
King of Diamonds (TV seriál)
Mad Dog Coll
Young Savages, The
Diagnosis: Unknown (TV seriál, 1960)
Klondike (TV seriál)
Witness, The (TV seriál)
Armstrong Circle Theatre (TV seriál, 1950)

savana

● rozsiahly trávnatý porast s riedko roztrúdenými drevinami na okraji rovníkového pásu.

súvislosti: step, pusta, pampa, savana

Savang, Soulivong

Laos
posledný legitímny nástupník trónu.
V roku 1981 musel z Laosu utiecť.
Jeho otec prišiel v roku 1975 o trón, keď sa k moci dostali komunisti.
Zomrel v pracovnom tábore.

Savannah
SS Savannah

Savannah
SS Savannah
USA
prvá loď poháňaná parou, ktorá v dňoch 22. 5. 1819 - 20. 6. 1819 preplávala Atlantický oceán.
Majiteľ Scarborough & Isaacs.
Do služby uvedená v roku 1818.
Spustená na vodu 22. 8. 1818.
Panenská plavba 22. 3. 1819.
5. 11. 1821 ztroskotala u Long Islandu.

savant

● človek trpiaci savant syndrómom.

savant syndróm

● stav, v ktorom človek preukazuje hlboké a fenomenálne schopnosti alebo schopnosti oveľa vyššie ako to, čo by bolo považované za normálne.
Nie je považovaný za duševnú poruchu, i keď sa radí k druhom autizmu.

Savaria, Ellen

Savaria, Ellen
Ellen Savaria
● USA?
* 1975?
herečka.

Filmografia:
Iluzionista (The Illusionist, 2006)
Posledné prázdniny (Last Holiday, 2006)
Princ a ja 2 (Prince & Me II: The Royal Wedding, 2006)
Zbesilý útek (Running Scared, 2006)
Eurotrip (2004)
Hellboy (2004)
Rex-patriates (2004)
Liga výnimočných (The League of Extraordinary Gentlemen, 2003).

Savart, F.

Francúzsko
* 1791
† 1841
fyzik.
Spoluautor Biotov-Savartovho zákona.

save our souls

● zachráňte naše duše, skratka SOS.

Savery, Roelandt

Savery, Roelandt
Roelandt Savery: Krajina s vtákmi
● * 1678
† 1639
maliar.
1604: povoláva ho Rudolf II. do Prahy.

Dielo:
Raj (1618)
Krajina s vtákmi (1622)
Hon na jeleňa (1612)
Lesný potok (okolo roku 1611).

Savery, Thomas

Anglicko
* asi 1650
† 1715
konštruktér.
Skonštruoval parný stroj na čerpanie vody z baní.
Patentoval ho 2. 7. 1698.

savica

● nasávacia hadica (časť striekačky).

Savická, Svetlana Jevgenevna
Savickaja, Svetlana Jevgenevna
Савицкая, Светлана Евгеньевна

Savická, Svetlana Jevgenevna
Svetlana Savická
ZSSR
* 8. 8. 1948 (Moskva)
kozmonautka (ako 111. človek vo vesmíre).
Otec Jevgenij Jakovlevič Savickij (maršál letectva, dvojnásobný Hrdina sovietskeho zväzu).
1965: tri zoskoky padákom zo stratosféry.
1977: dosiahla so sériovým nadzvukovým strojom J-133 rekordnej výšky 21.140 m.
Od roku 1980 členka týmu pripravujúcich sa kozmonautov MMZ Skorosť.
Let na Sojuz T-7 (návrat v lodi Sojuz 5), Sojuz T-12.
Pobyt na stanici Saljut 7.

25. 7. 1984 absolvovala ako prvá žena výstup do otvoreného kozmu.

Savik

meteor objavený v roku 1913 v Cape York v Grónsku.
Hmotnosť 3,4 tony.
Dopadol na Zem asi pred 10.000 rokmi.

Savimbi, Jonas

Angola
† 22. 2. 2002 (zavraždený)
politik.
Vodca hnutia UNITA.
1997: vo vláde národnej jednoty vodca opozície.
Po jeho smrti uzavretý mier.

Savinkov

Rusko
† 1925
politik.
Predseda Strany revolučných socialistov eserov.
V roku 1924 vylákaný GPU z emigrácie k návratu do Ruska.
Po návrate okamžite zatknutý. Zomrel po nevysvetlenom páde z okna sídla sovietskej tajnej polície Lubjanky.

Savinych, Viktor Petrovič

Savinych, Viktor Petrovič
Viktor Petrovič Savinych
ZSSR
* 7. 3. 1940 (Berezniky)
kozmonaut, 100. človek vo vesmíre.
Let na Sojuz T-4, Sojuz T-13, Sojuz TM-5.
Pobyt na Saljut 6.

savo

● čistiaci prostriedok.
Vyrába ho česká firma Bohemie (za totality podnik Lachema).

savoir vivre

● umenie žiť.

● spôsob života.

● spoločenské chovanie.

Savojčan
Savojčanka

● obyvateľ Savojska.

Savojsko
Savoia
Savoie

Savojsko
Savojská vlajka v rokoch 1003 - 1714
● kraj v alpskej oblasti Francúzska.
Približne v 5. storočí pred Kristom bolo územie Savojska obývané keltským kmeňom Allobrogov.V roku 121 pred Kristom sa stalo súčasťou Rímskej ríše.
V 5. storočí ho obsadili Burgundovia, ktorí ho pripojili k svojmu kráľovstvu.
Spolu s kráľovstvom Burgundov sa Savojsko v roku 534 stalo súčasťou Franskej ríše.
1003 - 1416: grófstvo.
1416 - 1714: vojvodstvo.
1714: sa stalo súčasťou Sicílskeho kráľovstva.
1720 súčasť Sardínskeho kráľovstva, to ho v roku 1860 muselo (spoločne s Nice) odstúpiť Francúzsku.

Savojský, Amadeus I.

Španielsko
* 30. 5. 1845 (Turín, Taliansko)
† 18. 1. 1890 (Turín)
panovník, vlastným menom Amadeo Ferdinand Maria, vojvoda z Aosty.
Otec Viktor Emanuel II.
Manželka Mária Viktória, kňažná z Aosty.
Syn Luigi.
1870 - 1873: kráľ.

Savojský, Amadeus V. Veľký

Taliansko
* 4. 9. 1249 (Le Bourget, alebo 1252/1253)
† 16. 10. 1323 (Avignon)
zakladateľ talianskeho kráľovského rodu.
1285 - 1323: savojské knieža.

Savojský, Amadeus VI.
Zelený gróf

Taliansko
* 4. 1. 1334 (Chambéry)
† 2. 3. 1383 (Apulia)
panovník.
Dobyl Mondovi, Cuneo, Chieri a Cherasco
Zmluvou s Francúzskom si 1355 zajistil dedictvo vo Faussigny a Gexe.

Savojský, Amadeus VIII. Mierumilovný

Taliansko
* 4. 12. 1383 (Chambéry)
† 7. 1. 1451 (Ženeva)
1391 - 1416: gróf savojský.
1416 - 1434: vojvoda savojský.

Savojský, Eugen

Rakúsko
* 1663
† 1763
princ.
Víťazstvom nad Turkami v rakúskych službách upevnil moc Habsburgov v Uhorsku.
Vo vojne o španielske dedičstvo pomohol rozšíreniu habsburskej moci v Taliansku a južnom Holandsku.
V rokoch 1715 - 1729 miestodržiteľ v rakúskom Holandsku.


Savojský, Filibert

Taliansko
† 1504
vojvoda.
Matka Markéta de Bourbon.
Manželka Markéta Rakúska (sobáš 26. 9. 1501).

Savojský, Karol Albert

● Sardínia
* 29. 10. 1798
† 28. 7. 1849
panovník savojsko-carignanskej dynastie.
Syn Viktor Emanuel II.
1831 - 1849: kráľ Sardínie.
1848: vyhlásil ústavu.
Po porážkach u Custozy 25. 7. 1848 a Novary 21. 3. 1849 (udávané i 23. 3.) sa vzdal vlády.

Savojský, Umberto I.

Taliansko
* 14. 3. 1844 (Turín)
† 29. 7. 1900 (Monza, zastrelený)
panovník.
Otec Viktor Emanuel II.

Prísne sa držal ústavy.
1878 - 1900: kráľ.
1882: pristúpil ku Trojspolku.

Savojský, Umberto II.

Savojský, Umberto II.
Umberto II.
Taliansko
* 15. 9. 1904 (Racconigi)
† 18. 3. 1983 (Ženeva)
panovník, posledný talianský kráľ.
Otec Vitorio Emanuel III.
Syn Viktor Emanuel.
1944: preberá kráľovské povinnosti.
9. 5. – 12. 6. 1946: kráľ.
3. 6. 1946: po vyhlásení republiky 2. 6. 1946 opúšťa Taliansko a odchádza do exilu.

Savojský, Umberto III.

Taliansko
1878 - 1900: kráľ.

Savojský, Viktor Emanuel

Taliansko
princ.
Otec Umberto II.
Syn Emanuel Filiberto.
2002: návrat do Talianska aj s rodinou (zákaz pobytu rodiny v Taliansku zrušil parlament).
2005: zadržaný pre podozrenie z korupcie a podpory prostitúcie.
2010: zbavený obvinení.

Vzdal sa nároku na kráľovský trón.

Savojský, Viktor Emanuel II.

Taliansko
* 14. 3. 1820 (Turín)
† 9. 1. 1878 (Rím)
kráľ.
Otec Karol Albert.
Syn Umberto I., Amadeus I.
1831: vojvoda savojský.
1849: uzatvára mier s Rakúskom.
1849: posledný sardinský kráľ.
1859: získal Milánsko.
1860: pripojil k Sardínii Toskánsko, Modena, vojvodstvo Parma a Piacenza, časť pápežského štátu (Romagna, Urbino, Ancona, Spoleto, Perugia) a Sicíliu.
26. 10. 1860: ako kráľa celého Talianska ho uznal Giuseppe Garibaldi.
17. 3. 1861 - 1878: prvý taliansky kráľ (po vyhlásení kráľovstva, zvolený 18. 2. 1861 na zasadaní prvého talianskeho Národného zhromaždenia).
1870: anektoval zvyšok pápežského štátu a presídlil do Ríma (dovŕšenie zjednotenia Talianska).

Savojský, Vitorio Emanuel III.
Viktor Emanuel III.
Vittorio Emanuele III.

Taliansko
* 11. 11. 1869 (Neapol)
† 28. 12. 1947 (Alexandria, Egypt)
panovník.
Syn Umberto II.
1900 - 1946: kráľ.
1915: privítal prechod Talianska zo strany Trojspolku ku Dohode.
31. 10. 1922: menoval Mussoliniho po pochode na Rím ministerským predsedom (zostavením vlády ho poveril 30. 10. 1922).
1944: právomoci predáva synovi.
1946: po vyhlásení republiky opúšťa Taliansko.

Savonarela, Girolamo

Taliansko
* 21. 9. 1452 (Ferrara)
† 23. 5. 1498 (popravený)
mních, teologický učenec (dominikán).
Za svoje postoje exkomunikovaný.
po 1480: pôsobil vo Florencii ako kazateľ hlásajúci nutnosť pokánia.
Posmrtne bol upálený.

Sawallisch, Wolfgang

Nemecko
* 26. 8. 1923 (Mníchov)
† 22. 2. 2013 (Grassau)
dirigent a pianista.
1971 - 1992: hudobný riaditeľ bavorskej opery.
1993 - 2003: hudobný riaditeľ symfonického orchestru vo Filadelfii.
11. 2. 1994 sa u podaril husarský kúsok, keď svojou hrou na klavír vo dvoxh operách Richarda Wagnera celý orchester, ktorý kvôli snehovej búrke nedorazil. K tomu ešte riadil zbor a sólistov.

sax
scramasax

● krátky jednosečný meč.

● dýka s krátkou jednoreznou čepeľou a dlhou rukoväťou, ktorú používali najmä Germáni v čase sťahovania národov.

Sax, Adolphe
Sax, Antoine Joseph
Sax, Antoine-Joseph

Belgicko
1814 (Dinant)
* 6. 11. 1814
† 4. 2. 1894 (uvádzané i 7. 2. 1894)
hudobník.
Otec Charles Joseph (založil v Bruseli továreň na sláčikové nástroje).
Prvý saxofón vyrobil v roku 1841.
17. 5. 1846: patent na saxofón (je uvádzaný i dátum 22. 6. 1846 či 23. 6. 1846).

saxaul

● krivolaká drevina rodu Haloxylon, pôvodom zo stredoázijských púští a slaných pustatín.

saxikolný

● žijúci v drobnom kamení

Saxo

Dánsko
* 1160
† 1208
historik.
Autor diela Gesta Danorum (História Dánov).

saxofonista
saxofonistka

● hráč na saxofóne.

saxofón
ságo

● jazýčkový kovový dychový hudobný nástroj.
V roku 1841 ho vynašiel Adolphe Sax, ktorý ho skonštruoval v 14 druhoch - od vysokého sopránu až po hlboký bas.
17. 5. 1846: Antoine Joseph Sax dostal na nástroj patent (je uvádzaný i dátum 22. 6. 1846 či 23. 6. 1846).

saxón

stratigrafický stupeň permu (podľa názvu Saska, latinsky Saxonia).

saxónske vrásnenie

● súbor tektonických pohybov totožných s alpínskym vrásnením v strednom Nemecku, ako aj v Českom masíve (podľa názvu Saska, latinsky Saxonia).

Say, Jean-Baptiste
Say, Jean Baptiste

Francúzsko
* 5. 1. 1767 (Lyon)
† 16. 11. 1832 (Paríž)
ekonóm.
Autor teórie výrobných činiteľov a zákona trhu.
Formuloval zákon realizácie, pričom rozlíšil úrok a zisk

Sayer, Anthony

Anglicko
1. veľmajster Veľkej lóže.

Sayers, Dorothy L.

Anglicko
* 1893
† 1957
spisovateľka detektívnych románov.
Vytvorila nový typ detektívneho hrdinu, lorda Petra, ktorý pestuje detektívne umenie ako koníčka.

Dielo:
1957: Nesmierna záhada (The Great Mystery)
Vražda potrebuje reklamu.

Sazani

Albánsko
najväčší albánsky ostrov.
Do konca 20. storočia prísne strážená vojenská základňa.
Na ostrove sa nachádza cez 3.600 bunkrov a kilometre tunelov. Areál od 90. rokov 20. storočia po prechode krajiny k demokracii pustne.

sazka

● týždenné tipovanie športových podujatí s možnosťou výhry pri uhádnutí výsledkov istého počtu zápasov.

Sazka

Československo
stávková organizácia na týždenné tipovanie športových podujatí s možnosťou výhry pri uhádnutí výsledkov istého počtu zápasov.
Bola založená 15. 9. 1856 v budove nakladateľstva Olympia v Prahe (Klimentská ulica).

sazkovať

● hrať, tipovať v sazke.

sažeň

● stará ruská dĺžková miera.
1 sažeň = 3 aršíny = 7 stôp = 2,13356 m.

Sába

● biblická krajina.

Sábato, Ernesto

Argentína
* 23. 6. 1911 
† 30. 4 2011
spisovateľ.
Pôvodným vzdelaním matematik a fyzik.

Dielo:
Kniha o hrdinoch a hroboch
Tunel (1948)
Thubný Abaddón (1974).

Sáblik, Lukáš

Česká republika
* 5. 8. 1976
hokejový brankár.

Sábliková, Martina

Sábliková, Martina
Martina Sábliková
Česká republika
* 27. 5. 1987 (Nové Město na Moravě
rýchlokorčuliarka.
Otec Milan (technológ, * 1. 9. 1964).
Matka Eva.
Brat Milan.

2002: svetový rekord na 5.000 m časom 6:45,61.
2005: 7. miesto na 5.000 m na MS, 3. miesto na 3.000 m na MS juniorov.
12. 11. 2005 vytvorila juniorský svetový rekord na trati 3.000 m časom 4:02,35.
18 11. 2005 vytvorila juniorský svetový rekord na trati 3.000 m časom 4:00,35.
2006: 4. miesto v štvorboji (1. miesto na 5.000 m, 3. miesto na 3.000 m).
19. 3. 2006 vytvorila juniorský svetový rekord na trati 5.000 m časom 6:50,45.
22. 3. 2006 vytvorila juniorský svetový rekord na trati 3.000 m časom 4:00,63.
23. 3. 2006 vytvorila juniorský svetový rekord na trati 10.000 m časom 14:08,28.
2007:
  majsterka Európy v štvorboji, víťazka na 3.000 m a 5.000 m, 6. miesto na 1.500 m, 9. miesto na 500 m na ME, vytvorila svetové rekordy na otvorenej dráhe: 4:03,52 na 3.000 m (zlepšila rekord o 5,02 s), 6:50,45 na 5.000 m (o 6,82 s) a 162,946 boda v štvorboji (o 3,115 boda).
  Majsterka sveta na 3.000 m a 5.000 m (6:45,61 min. - svetový rekord).
  1. miesto na 3.000 m a 1. miesto na 5.000 m v Svetovom pohári.
15. 3. 2007 vytvorila svetový rekord na trati 10.000 m časom 13:48,33.
2008: majsterka sveta na trati 5.000 m., viťazka Svetového pohára na 3.000 m a 5.000 m.
2009: športovkyňa roka
  majsterka sveta na 5.000 m družstiev
  víťazka SP na 3.000 m a 5.000 m družstiev.
2010: 1. miesto na ZOH na trati 3.000 m, 3. miesto na trati 1.500 m, 1. miesto na 5.000 m.
  1. miesto v Svetovom pohári.
24. 3. 2010 vydala česká pošta príležítostnú poštovú známku venovanú Martine Sáblikovej (1,5 milióna kusov, nominálna cena 10 Kč).
9. 1. 2011 na ME obhájila titul v rýchlokorčuliarskom viacboji.
2011: 3. miesto na MS v trojboji.
18. 2. 2011: svetový rekord na 5.000 m časom 6:42,66.
2012:
  2. miesto na majstrovstvách ČR v časovke.
  3. miesto na majstovstvách ČR v cestnom pretekoch s hromadným štartom.
  1. miesto v Svetovom pohári
9. 3. 2013: 1. miesto v Svetovom pohári.
2013: 2. miesto na MS na 3.000 m.
23. 3. 2013: 1. miesto na MS na 5.000 m.
14. 12. 2013: 1. miesto v pretekoch na 3.000 m na univerziáde.
9. 2. 2014: 2. miesto na OH na trati 3.000 m časom 4:01:95.
19. 2. 2014: 1. miesto na OH v pretekoch na 5.000 m.
15. 3. 2014: víťazka Svetového pohára (ako prvá žena ôsmykrát v sérii).
28. 6. 2014: majsterka ČR v cestnej cyklistike (cestný pretek na 96 km).
23. 11. 2014: prvé víťazstvo v pretekoch s hromadným štartom (Soul, Svetový pohár, druhý štart v pretekoch s hromadným štartom).
11. 1. 2015: 2. miesto na ME vo viacboji.
12. 2. 2015: 1. miesto na MS v pretekoch na 3.000 m.
13. 2. 2015: 1. miesto na MS v pretekoch na 5.000 m.
8. 3. 2015: 1. miesto na MS vo viacboji.
19. 3. 2015: bez ohľadu na výsledky pretekov na 3.000 m (22. 3. 2015) sa stala víťazkou Svetového pohára.
21. 3. 2015: 3. miesto v pretekoch na 1.500 m v Svetovo pohári.
22. 3. 2015:
  1. miesto v Svetovom pohári v pretekoch na 3.000 m.
  1. miesto v preteku s hromadným štartom.
25. 6. 2015: majsterka ČR v cestnej cyklistike v časovke.
27. 6. 2015: majsterka ČR v cestnej cyklistike v preteku s hromadným štartom.
15. 11. 2015: národný rekord v rýchlokorčuľovaní na 1.500 m v čase 1:54,18.

Sádlo, Karel Pravoslav

Česká republika
* 5. 9. 1898 (Praha)
† 25. 8. 1971 (Praha)
violoncellista.
Významný sólový a komorný hráč, významný pedagóg.
1928 - 1938: zakladateľ a člen Peškova kvarteta (neskôr Československého kvarteta).
1938 - 1949: pôsobil na konzervatóriu v Prahe.

Sádlo, Miloš

Česká republika
* 13. 4. 1912 (Praha)
† 14. 10. 2003
violoncellista, vlastným menom Miloslav Zátvrzecký (prijal za vlastné meno svojho profesora, violoncellistu Karla Pravoslava Sádla).
Profesor AMU v Prahe.
Unikátne sú jeho nahrávky s Davidom Oistrachom a Dmitrijom Šostakovičom.
Od roku 1950 vyučoval na Hudobnej akadémii múzickych umení hru na violoncello.
1953: menovaný profesorom.
1962: bol prvým interpretom novo objaveného Koncertu pre violoncello a orchester C dur Josepha Haydna.

Sádovský, Štefan

Slovenská republika
* 13. 10. 1928 (Vlkas, okres Nové Zámky)
politik.
1967 - 1968 tajomník ÚV KSČ.
1968 - 1969 tajomník ÚV KSS.
2. 1. 1969 - 4. 5. 1969: nakrátko predseda slovenskej vlády.
1969 - 1970: prvý tajomník ÚV KSS.

sádzka

● materiál sypaný do pece na jednu tavbu, vsádzka.

sága

● staroseverská epická próza.

● staroseverský (islandský a nórsky) prozaický žáner (z 12. – 13. storočia) o živote historických kráľov a legendárnych postáv z mýtických čias a o osudoch významných rodov.

● románová kronika pojednávajúca o o osudch niekoľkých generácií rodu.

● rozsiahle rozprávanie.

● druh veľkej kobylky rodu Saga.

sága o Vinlande

● sága o Zemi Vína
vikingská sága.

Ságlová, Zorka

● * 14. 8. 1942 (Humpolec)
maliarka, výtvarníčka, rodená Jirousová.
Seriálne obrazy, land art, konceptuálna tvorba, práce tkané gobelínovou technikou.

ságo

● zrnká škrobu vyrábané z drene kmeňa alebo hľúz niektorých rastlín.
Používa sa nazahusťovanie polievok.
Dreň sa drtí, škrob sa vyluhuje vodou a granulovaný sa leští.

● saxofón.

ságová palma

ságovník.

ságovník

● palma rodu Metroxylon s hrubým valcovitým kmeňom, z ktorého drene sa získava a pripravuje ságo.
Rastie v Indonézii a na Novej Guinei

sáh

● dĺžková miera, asi 1,96 m.

● obsahová miera tzv. priestorová, výška a dĺžka 1 siaha, šírka pol siahy.

● hmotnostná (obsahová) jednotka asi 60 kg.

súvislosti: sáh, štvorcový

sáh, štvorcový

● stará plošná miera, štvorec o ploche 3,59 m2.

súvislosti: sáh

sáhib

● v arabskom prostredí pán, veliteľ.
V Indii oslovenie a označenie pre Európana.
Zdvorilé oslovenie vôbec.

sáí vibhúti

● v hinduizme posvätný popol, → vibhúti.

sála

● veľká priestranná miestnosť (pre väčší počet ľudí).

Sálah ad-Dín Júsuf ibn Ajjúb
Saladin
Saladín

● → Saladin.

sálať

● vyžarovať.

● dávať sa vidieť, byť viditeľný.

Sálehí, Alí Akbar

Irán
politik.
2011: minister zahraničných vecí.

Sálih, Alí Abdalláh
Alí Abdulláh Sálih

Jemen
* 21. 3. 1942
politik.
1978: vrchný veliteľ ozbrojených síl.
22. 5. 1990: prezident.
1994: prezident.
1999: prezident.
Po protestoch na jar 2011 22. 3. 2011 oznámil svoje odstúpenie po parlamentných voľbách na jeseň 2011.
30. 3. 2011 ponúkol svoje právomoci úradníckej vláde, ale úrad si ponechal.
3. 6. 2011: bol na neho spáchaný atentát, pri ktorom utrpel ťažké popáleniny.
?. 2. 2012: po dohode zaručujúcej mu imunitu odstúpil.
27. 2. 2012 odovzdal prezidentské právomoci Abdar Rabbúovi Mansúrovi Hadímu.

Sálim, Barakatulláh

Afganistan
básnik

Sálsky, Henrich IV.

Nemecko

panovník.
Syn Henrich V.
? - 1105: kráľ, k abdikácii ho prinútil jeho syn Henrich V.

Sálsky, Henrich V.

Nemecko
* 8. 1. 1081
† 23. 5. 1125
panovník, posledný z rodu.
1098: zvolený kráľom.
1104: povstal proti otcovi - Henrichovi IV.
1111: cisár.
23. 9. 1122: uzavrel wormský konkordát.

Sálsky, Konrád II.

Nemecko
* okolo 990
† 4. 6. 1039 (Utrecht)
bavorský vojvoda.
Manželka Gizela Švábska.
Syn Henrich III. Čierny.
Dcéra Betrix, Matylda.
4. 9. 1024: zvolený rímsko-nemeckým kráľom (ako prvý zo sálskej dynastie).

sámok

● ozdobný prešitý záhyb na látke.

sámovať

● obrusovať nerovnosti sklenených výrobkov.

Sámovia

● škandinávsky národ žijúci na území štyroch štátov.

sámum

● suchý horúci vietor severoafrických a arabských púští, často spojený s piesočnými búrkami.

● piesočná búrka v afrických a predoázijských púšťach.

Sánchez de Lozada, Gonzalo

Bolívia
politik.
2003: prezident.

Sánchez, Ferlosio Rafael

Španielsko
4. 12. 1927 (Rím)
spisovateľ.
Predstaviteľ generácie z polovice storočia, ktorá usilovala o obrodu španielskej prózy po občianskej vojne.

Dielo:
1956: Rieka Járama (El Járama).

Sánchez, Iľjič Ramírez
Ilich Ramirez Sanchez
Carlos

Venezuela
* 12. 10. 1949
terorista, zvaný Šakal (Carlos).
Manželka Magdalena Kopp († 2015).

Vo Francúzsku si odpykáva doživotný trest za vraždu dvich francúzskych policajrov.
1975: previedol útok na sídlo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo Viedni, uniesol ministrov OPEC.
1976: previedol únos lietadla spoločnosti Air France do Ugandy.
14. 8. 1994: zatknutý v Sudáne, vo Francúzsku si odpykáva trest doživotného väzenia.

Má na svedomí smrť asi 80 ľudí.

Sání, Abdalláh
Sanie, Abdalláh
Thání, Abdalláh
Thanay, Abdalláh
al-Thanay, Abdalláh
Thini, Abdalláh
al-Thani, Abdullah
عبد الله الثني

predchodca Alí Zajdán
nástupca Ahmad Majtík
predchodca Ahmad Majtík
Líbya
* 1954
politik.
do 11. 3. 2014: minister obrany.
8. 4. 2014: premiér poverený zostavením vlády (za premiéra menovaný 11. 3. 2014.
13. 4. 2014: oznámil rezignáciu na post premiéra pre vydieranie a hrozby útokmi na jeho rodinu.
9. 6. 2014: ústavný súd, rozhodol, že zvolenie bolo Ahmada Mítíka bolo neústavné, tak Sání naďalej je vo funkcii premiéra.
26. 5. 2015: bol na neho spáchaný atentát. Zranený bol jeden z osobných strážcov.

Sání, Ahmad bin Alí

Katar
* 1920
† 25. 11. 1977 (Londýn)
panovník.
24. 10. 1960 - 22. 2. 1972: emír.

Sání, Hamad bin Chalíf
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

Katar
* 1. 1. 1952
panovník.
Otec Chalíf.
Syn Džásim (v rokoch 1996 - 2003 korunný princ), Tamim (od roku 2003 korunný princ).
27. 6. 1995: šáh, zvrhol svojho otca.
27. 6. 1995 - 29. 10. 1996: premiér.
5. 9. 2011 bol na neho spáchaný neúspešný atentát. Pri útoku bolo zabitých 8 osobných strážcov.
25. 6. 2013 abdikoval v prospech svojho syna Tamima.

Sání, Chalíf bin Hamad
خليفة بن حمد الثاني

Katar
* 1932
panovník.
Syn Hamad.
22. 2. 1972 - 27. 6. 1995: emír.

Sání, Tamim bin Hamad
ميم بن حمد آل ثاني‎‎‎

Katar
* 3. 6. 1980 (Dauhá)
panovník.
Otec Sání, Hamad bin Chalíf.
2003: korunný princ.
25. 6. 2013: emír (po abdikácii otca).

sánkhja

● staroindický filozofický systém prírody a vedomia.

sápa

● bylina rodu Phlomis s veľkými fialovými pyskovitými kvetmi.

Sára

● židovka (podľa Sáry, manželky starozákonného biblického patriarchu Abraháma).

sára

● horná časť vysokej obuvi, najmä čižiem a kapcov, obopínajúca lýtko, holeň.

sárí
sári

● indické ženské šaty, pruh látky omotaný okolo tela.

● dlhý odev v indickom štýle.

Sárovský, Serafim
Serfim zo Sárova
Prochor Mošnin

Rusko
* 19. 7. 1759 (Kursk)
† 2. 1. 1833 (Sárovo)
teológ.
1903: kanonizovaný ruskou cirkvou.
Pôsobil v duchovnej správe.
Sviatok sa slávi 2. 1. a 19. 7.

Sársko

Nemecko
územie, ktoré podľa Versailskej zmluvy bolo predané pod správu Spoločnosti národov.
Po plebiscite v roku 1935 vrátené 13. 1. 1935 Nemecku.

Sásán, Ardašír I.

● Irán. 224 - ?: kráľ. Zakladateľ dynastie Sásán (vládla v rokoch 224 - 651).

Sásán, Jezdigert III.

Irán
623: kráľ. Previedol kalendárnu reformu. Nariadil po uplynutí 119 rokoch vždy vložiť jeden tridsaťdňový mesiac nazvaný farvardín II. za prvý mesiac v roku. V ďalšom cykle sa mal tento vkladať za druhý mesiac, v ďalšom za tretí atď.

sášeň lodná
Teredo navalis

● druh drevokazného vodného mäkkýša.
Býva označovaná ako morský termit. Jej schránka, nachádzajúce sa na spodnej strane tela, je veľmi malá a zvrásnená. Sášeň ju využíva pri zavŕtavaní sa do drevených predmetov. Jej tráviaci trakt obsahuje zvláštne enzýmy, ktoré pomáhajú tráviť celulózu. Sášeň v priebehu života mení pohlavie zo samca na samicu. Dožíva sa až troch rokov. Je to veľmi odolný druh, ktorý dokáže prežiť aj v zmiešanej vode. V oblastiach premnoženia spôsobuje značné škody na drevených lodiach a mólach. Prežíva v chladných aj veľmi teplých vodách. Rozmnožovať sa ale môže iba pri teplotnom rozmedzí 11-25 ° C. Dokáže prežiť bez vzduchu po dobu cca 6 týždňov.

Sáva

● rieka.
Jej časť je najdlhšou riekou Slovinska (940 km).

Sáva

● ženské meno.
Sviatok 5. 12.

Sänger, Eugen

Rakúsko
* 22. 9. 1905
† 10. 2. 1964
priekopník kozmonautiky.
Rozvinul teóriu fotónového pohonu.
1936 - 1944: rozpracoval ideu raketoplánu
1929: navrhol fotónovú raketu.
Od roku 1946 pracoval vo francúzskom raketovom výskume.
1950 - 1952: prvý prezident International Astronautical Federation (IAF).
1956 - 1964: predseda (západo)nemeckej Spoločnosti pre raketovú techniku a kozmonautiku.

Dielo:
Technika raketového letu (Raketen- Flugtechnik)
Mechanika fotónového pohonu (Zur Mechanik der Photonen-Strahlantriebe).

Sb

● chemická značka prvku antimón (stibium).

sb

● skratka jednotky jasu stilb.

SBI
screening and brief intervetion

● metodický postup na zistenie alkoholizmu pacienta.
Je zložený z vyplnenia dotazníka a následného troj až päťminútového rozhovoru.

SBS
Small Business Server

● (vo výpočtovej technike) produkt spoločnosti Microsoft zabezpečujúci základné potreby malých a stredných firiem, ako sú e-mail, intranet, vzdialený prístup, zálohovanie a pod.

SBS 1

● telekomunikačná družica
štart: 15. 11. 1980
hmotnosť štartovná 1.060 kg
hmotnosť prevádzková 550 kg.

SBS 2

● telekomunikačná družica
štart: 24. 9. 1981
hmotnosť štartovná 1.060 kg
hmotnosť prevádzková 550 kg.

sC

● značka pre statcoulomb (jednotku elektrického množstva).

Sc

● chemická značka prvku skandium.

sc.
scilicet

● totiž, to je, znamená, rozumie sa.

scabies

svrab.

Scabland

USA
oblasť na severozápade USA, ktorá je rozbrázdená početnými kanálmi.

Scaccia, Mike

Scaccia, Mike
skupina Ministry na cenách Grammy v roku 2007
● † 24. 12. 2012
gitarista.
Člen skupiny Rigor Mortis.
Od roku 1989 člen electrotrashovej skupiny Ministry.
2003: člen obnovenej Rigor Mortis.

Albumy (Ministry):
Psalm 69.

Scala, Delia

Scala, Delia
Delia Scala
Taliansko
* 25. 9. 1929
† 15. 1. 2004
baletka a herečka.

Scalfaro, Oscar Luigi

Taliansko
* 9. 9. 1918 (Novara)
† 29. 1. 2012 (Rím)
politik.
Manželka Maria.
Dcéra Marianna.
26. 7. 1972 - 7. 7. 1973: minister školstva.
28. 5. 1992 - 15. 5. 1999: prezident.
16. 2. 1996: rozpustil parlament.

Scaliger, Joseph

● astronóm
otec Julius.
1583: vydáva knihu Nová práca o zdokonalení letopočtu, v ktorej navrhuje počítať chronologické údaje po dňoch (juliánsky deň).
Podľa jeho návrhu má počítanie začínať od 1. 1. 4713 - pondelok (4712) pred Kristom a každý deň dostane svoje poradové číslo.
Toto číslo sa označuje J. D. (juliánsky deň, podľa niektorých autorov podľa svojho otca Julia Scaligera). Perióda má 28 x 19 x 15 = 7.980 rokov ( 2. 914.695 dní, 416.385 týždňov, 95.760 solárnych mesiacov, 98.700 lunárnych mesiacov), z ktorých každý má 365,25 dňa (priemerne). Koniec Juliánskej periódy teda nastane v roku 3.267.

Scaliger, Julius

● filológ
syn Joseph

scamorza

● mierne zrelá vyúdená mozzarella.
Predáva sa bez nálevu.

Scamozzi, Vincenzo

Taliansko
* 1552 (Vicenza)
† 7. 8. 1616 (Benátky)
architekt a teoretik architektúry.
Predstaviteľ palladianizmu.
Dokončil niektoré zákazky Andrea Palladia (Teatro Olimpico vo Vicenze, 1579 – 1583, Villa Rotonda vo Vicenze).

scampi

● druh malých morských členovcov.

● malé morské lastúrniky.

scan

● skenovať
postupne, po riadkoch snímať alebo zobrazovať.

scandium

● chemický prvok (eka-bór).
Prvok v roku 1879 objavil Švéd L. F. Nilson.

scanner
skener

● snímacie zariadenie, prehliadač, čítacie zariadenie, snímač, rozkladové zariadenie.

scapkaný

opitý.

scapkať sa

● (hovorovo) opiť sa.

Scaptia beyonceae

Scaptia beyonceae
Scaptia beyonceae
● mucha objavená na severe austrálskeho štátu Queensland.
Jej prvý výskyt biológovia zaznamenali v roku 1981.
Je považovaná za škodcu, ale na druhej strane je dôležitý opľovač mnohých rastlín.

scapula

● v anatómii lopatka, plochá kosť, časť ramenného pletenca.

scaramouche
scaramuccio

● typ intrigána v starofrancúzskej a starotalianskej komédii.

scarification

● profesionálne zjazvovanie.
Technika na vytváranie jaziev ako kozmetického doplnku, pre skrášlenie.

Scarisoara

Rumunsko
ľadová jaskyňa s druhým najväčším ľadovcom na svete.
V časti Katedrála je 100 ľadových stalagmitov).

Scarlatti, Alessandro

Taliansko
* 2. 5. 1660 (Palermo)
† 22. 10. 1725 (Neapol, alebo 24. 10. 1725)
operný skladateľ.
Syn Domenico.
1672: príchod do Ríma.
1680: kapelník kráľovnej Kristíny Švédskej.
1684 - 1703: kapelník neapolského miestokráľa (a potom od roku 1708).

Scarlatti, Domenico

Taliansko
* 26. 10. 1685 (Neapol)
† 23. 7. 1757 (Madrid)
skladateľ a čembalista.
Otec Alessandro.
1709: kapeľník kráľovnej Márie Kazimíry Poľskej.
1713: kapelník vo vatikánskej Capella Giulia.
1714 - 1719: u portugalského vyslanca markíza de Fontes.

Scarron, Paul

Francúzsko
* 4. 7. 1610 (Paríž)
† 7. 10. 1660 (Paríž)
spisovateľ, prozaik, dramatik.
Autor burlesknej komédie.

Dielo:
Komediantský román (Le roman comique, 1651–57).

scat
sket

● spôsob džezového spevu.

scápať sa

● (hovorovo) opiť sa.

Scelsi, Giacinto

Taliansko
* 8. 1. 1905 (La Spezia)
† 22. 4. 1988 (Rím)
skladateľ, vlastným menom Giacinto Scielsi di Valva.

sceľovať sa

liečiť sa.

scematizovanie

schematizácia, schematizmus.

scenár

● textová predloha pre vznik divadelného, filmového, rozhlasového alebo TV diela.

● prenesene predom pripravený postup.

scenárista
scenáristka

● autor dcenára.

scenáristika

● umelecké odvetvie zaoberajúce sa tvorbou scenárov.

scenéria

● výprava javištnej scény.

● vzhľad krajiny, pozadie.

sceptrum

● žezlo (odznak panovníckej hodnosti).

scéna

divadlo.

javisko.

● javištný výstup.

výjav.

● búrlivý výstup (hádka).

● oblasť verejného pôsobenia, jej účastníci.

● obraz pútajúci niečím nezvyčajným, komickým a pod.

scéna, simultánna

● v divadelníctve s dvoma dejmi na javisku súčasne prebiehajúcimi alebo sa striedajúcimi.

scénograf
scénografka

● javištný výtvarník.

scénografia

● javištné výtvarníctvo.

● odvetvie divadelnej vedy zaoberajúce sa javištným výtvarníctvom (dejinami, teóriou).

scénosled

● heslovito zachytený sled scén.

sci-fi
science fiction
science-fiction
SF

● oblasť umenia spracovávajúca vedecko-fantastickú tématiku.
17. 5. 1943: bratislavský rozhlas vysielal prvú slovenskú rozhlasovú hru z oblasti sci-fi s názvom Pokus doktora Haralda od Petra Karvaša.

Sciaenops ocellatus

● smuha červená, vzácna ryba chytaná športovými rybármi v pobrežných vodách Severnej Ameriky.

Sciascia, Leonardo

Taliansko
* 8. 1. 1921 (Racalmuto)
† 20. 11. 1989 (Palermo)
prozaik.

Dielo:
Deň sovy.

SCID

● dedičná ťažká kombinovaná imunologická nedostatočnosť.
Imunitný systém nefunguje, postihnutý je nútený žiť v úplnej izolácii.

Science

USA
vedecký časopis.
Prvé číslo vyšlo v roku 1880.
Na jeho zrode sa podieľali aj Thomas Alva Edison a Alexander Graham Bell.
Pred koncom 19. storočia sa stal členským časopisom Amerického združenia pre pokrok vedy (American Association for the Advancement of Science, AAAS).

science fiction
science-fiction
sci-fi
SF

● oblasť umenia spracovávajúca vedecko-fantastickú tématiku.

scientista
scientistka

● stúpenec scientizmu.

scientizmus

● bezvýhradná dôvera v postupy a schopnosti vedy.

● vedeckoteoretický program, podľa ktorého sa metódy a výsledky tzv. exaktných vied majú preberať a využívať na tvorbu teórií v spoločenských vedách.

● náboženské hnutie (pôvodne v USA) ponímajúce samo seba ako vedu o ľudskej duši, ktoré vzhľadom na svoje metódy patrí medzi najproblémovejšie organizácie na svete, scientológia, scientologická cirkev.

Scientologická cirkev

● → Lafayette Donald Hubbard.
V skutočnosti sa jedná o veľmi dobre maskované náboženské hnutie s mnohými rysmi sektárstva.
Jej aktivity sa údajne týkajú duchovnej slobody jedinca, jeho vzťahu k okoliu a vesmíru.
Cirkev je však podozrievaná z narušovania súkromia, z psychickej manipulácie a kriminálnych praktík pri premene viery na "stroj na peniaze".
Na celom svete má asi 6 - 10 miliónov vyznavačov (2007).
Pred nebezpečnými psychologickými technikami scientológov varovala aj štúdia vedcov z mníchovskej univerzity z roku 2006, podľa ktorej tí, čo vystúpia zo sekty, trpia ešte mnoho rokov potom telesnými a psychickými poruchami.

scientológ

● stúpenec scientologickej cirkvi, scientizmu, scientológie.

scientológia
saentológia

● teória vedy, poznania.

● náboženské hnutie (pôvodne v USA, ako cirkev uznaná v roku 1973) ponímajúce samo seba ako vedu o ľudskej duši, ktoré vzhľadom na svoje metódy patrí medzi najproblémovejšie organizácie na svete, scientizmus.

scientometria

● odbor zaoberajúci sa meraním kvalitatívnych výsledkov vedeckej práce.

scifista

● autor diel s vedecko-fantastickou tematikou (sci-fi).

● priaznivec tejto tematiky.

scila

● drobná cibuľovitá rastlina rodu Scilla s úzkymi listami a so strapcom modrých kvietkov.

scilicet

● totiž, to je, znamená, rozumie sa, skratka sc.

scilizmus

● otrava prudkým srdcovým jedom obsiahnutým v morskej cibuli, rastline rodu Urginea, ktorá rastie a pestuje sa v Stredomorí.

scindapsus
potos

● okrasná liána rodu Scindapsus, pôvodom z tropickej Ázie, pestovaná ako okrasná rastlina.

scink

● jašter rodu Scincus s hladkými šupinami, s dvoma pármi slabých, až rudimentárnych končatín, žijúci v polopúšťových územiach.

scink obecný
Scincus scincus

● jašter rodu Scincus.
Prezávaný piesočná ryba.
Behom sekundy sa dokáže zahrabať do piesku tak, že je veľni ťažké ho nájsť.

súvislosti: scink

scintigraf

● prístroj používaný v scintigrafii.

scintigrafia
gamagrafia
pozitrónová emisná tomografia

● zobrazovanie orgánov ľudského tela pomocou rádionuklidov zavedených do tela.

scintigrafia obličiek, dynamická

● vyšetrenie obličiek, ktoré umožňuje orientačné posúdenie veľkosti, tvaru, lokalizácie a funkcie obličiek. Vyšetruje sa v ľahu na chrbte alebo vsede, vyšetrenie začína ihneď po podaní rádiofarmaka do žily predlaktia a trvá 20-30 min.

súvislosti: scintigrafia

scintigram

● záznam urobený na scintigrafe.

scintilačná kvapalina

● tekutina so zvláštnou vlastnosťou: pri prechode neutrína cez túto kvapalinu, pokiaľ narazí na protón nachádzajúci sa v jadre, vznikne sekundárna častica, ktorá sa prezradí svetlým zábleskom.

scintilačný počítač

počítač, scintilačný.

scintilácia

● vo fyzike svetelné záblesky vznikajúce v niektorých látkach pri prelete ionizujúceho žiarenia (nabitých častíc, fotónov).
Využíva sa na detekciu týchto častíc.

● v astronómii rýchle zmeny jasnosti hviezd spôsobené pohybom a nerovnakou hustotou vzduchu.

scintilátor

● scintilačný detektor.

● látka, v ktorej vznikajú scintilácie.

scintilovať

● prejavovať scintilácia, svetielkovať, iskriť.

scio me nihil scire

viem, že nič neviem, výrok filozofa Sokrata.

sciofilný

● heliofóbny, heliotropný, tieňomilný.

● vyskytujúci sa, žijúci na zatienených miestach.

sciofóbny

heliofilný.

● vyskytujúci sa, žijúci na silno osvetlených miestach.

sciolto

● (v hudbe) nenútene, neviazane.

Scipio Africanus ml.

● Rím
† 129 pred Kristom
politik a rečník. Rímsky konzul. V spánku ho zavraždili stúpenci demokratov.

SCIRI

Irak
politická strana, Najvyššie zhromaždenie islamskej revolúcie v Iraku.
Spravovala svoje vlastné milície - Badr.

scirocco
[široko]

● búrlivý vietor, ktorý fúka počas piesočných búrok na Sahare.

● teplý vlhký vietor nad Talianskom zo Sahary.

scisia

● rozdelenie, rozpoltenie.

scisúra

● rez, rezná rana, rozrezanie.

Sciurumimus albersdoerferi

Sciurumimus albersdoerferi

Sciurumimus albersdoerferi
Sciurumimus
teropodný dinosaurus objavený v Bavorsku.
Žil asi pred 150 miliónmi rokmi.
Jeho telo bolo pokryté akýmsi primitívnym perím - protoperím (proto-perím).

Scliar, Moacyr

Brazília
* 23. 3. 1937 (Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul)
prozaik.
Autor alegorických groteskných i fantaskných próz, často z prostredia židovských prisťahovalcov.

Dielo:
Sonhos tropicais (Tropické sny, 1992).

Scobee

Scobee
časť panvy Apollo s krátermi pomenovaných po astronautoch, ktorí zahynuli pri lete raketoplánu Challenger (STS-51-L)
● kráter na Mesiaci v panvi Apollo.
Pomenovaný po astronautovi Francis Richard Scobeeovi.

Scobee, Francis Richard

Scobee, Francis Richard
Francis Richard Scobee
USA
* 19. 5. 1939
† 28. 1. 1986 (let raketoplánu Challenger)
astronaut.
Let na STS-41-C, STS-51-L.

Scofield, Paul
Scofield, David

Scofield, Paul
Scofield, Paul
Veľká Británia
* 21. 2. 1922
† 19. 3. 2008
herec.
1963 - 1968: člen direktória Royal Shakespeare Company.
1970 - 1971: spoluriaditeľ National Theatre (Londýn).

Filmografia:
Muž pre každé ročné obdobie
Anna Karenina
Čarodejnice zo Salemu
Otázky a odpovede.

Scopes, John T.

USA
profesor prírodných vied v Tenesse.
Účastník tzv. opičieho procesu, v ktorom bol obvinený, že vyučoval Darwinovu teóriu o vývoji druhov.
Zatknutý 5. 5. 1925.
Z principiálnych dôvodov bol odsúdený (súd začal 10. 7. 1925).

Scopoli, Giovanni Antonio

Taliansko
* 3. 6. 1723 (alebo 13. 6. 1723)
† 8. 5. 1788
botanik, mineralóg, lekár, vedec a vysokoškolský pedagóg.
Významne sa zaslúžil o prírodovedný prieskum územia Slovenska.
1769: pôsobil ako profesor mineralógie, chémie a hutníctva na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici (Slovensko).

scopofóbia

● chorobný strach z pohľadu druhých.

scopulae

● lepkavé váčky na predných nohách pavúkov.
Slúžia na prichytenie koristi pri love.
Váčky sú tvorené tisíckami jených lepkavých štetiniek.

Score

USA
komunikačná družica (Signal Communication Orbit Relay Experiment).
Jednalo sa o jednoduchý pokus - na družici bolo vyslané vianočné posolstvo prezidenta Eisenhowera, ktoré potom družica zosilnene vysielala.
štart 18. 12. 1958.
hmotnosť 68 kg.
životnosť aktívna 26 dní, pasívna 34 dní.

Scorpio

● súhvezdie Škorpión, Scorpius.

Scorpion

USA
vojenská ponorka triedy Skipjack na jadrový pohon.
Rýchlosť pod hladinou 30 uzlov, na hladine 16 uzlov.
Výtlak 3,075 t pod hladinou.
Dĺžka 76,8 m.
Šírka 9,7 m.
Ponor na hladine 9,1 m.
Pohon: reaktor S5W.
Výzbroj: 6×21 torpéd v 533 mm torpédometoch, 2 torpéda Mark 45.
Domovský prístav Norfolk.
Zaradená do služby 29. 12. 1959.
Od roku 1966 určená pre špeciálne operácie.
Po pozorovaní sovietských aktivít v okolí Azorských ostrovov sa ponorka naposledy ozvala 21. 5. 1968.
27. 5. 1968: vyhlásené pátranie po ponorke.
5. 6. 1968: zahájené pátranie po ponorke.
V októbri 1968 nájdený trup ponorky 740 km od Azorských ostrovov v hĺbke viac ako 3.000 m.
Jadrový reaktor ostal nepoškodený. Zahynulo 99 námorníkov.

Skutočná príčina zániku ponorky nebola nikdy zistená.

Ako dátum potopenia sa uvádza 30. 6. 1968.

Scorpionidy

● meteorický roj.
Úplné označenie α Scorpionidy.
Začiatok aktivity 14. 4., maximum 4. 5., koniec aktivity 13. 5.
Charakter: slabé meteority.
Hodinová frekvencia 10 - 100 meteor/hod.
Rýchlosť vstupu do atmosféry 37 km/s.

Scorpionidy

● meteorický roj.
Úplné označenie χ Scorpionidy.
Začiatok aktivity 27. 5., maximum 5. 6., koniec aktivity 21. 6.
Charakter: jasné a slabé meteority.
Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod.
Rýchlosť vstupu do atmosféry 24 km/s.

Scorsese, Martin

USA
* 17. 11. 1942
herec, režisér a scenárista.

Filmografia:
2004: Letec (The Aviator)
Taxikár (réžia)
Gangy New Yorku (réžia)
Zúriaci býk
Posledné pokušenie Krista
Vek nevinosti
Skrytá identita (réžia; Oscar za réžiu 2006).

Scortia, Thomas N.

USA
† 1986
fyzikálny chemik, spisovateľ.
S Frankom M. Robinson tvorí autorskú dvojicu, ktorá napísala knihy:
1973: Sklenené peklo (The Glass Inferno)
1975: Prométheus v plameňoch (The Prometheus Crisis)
1978: Nočná mora (The Nightmare Factor)
1983 - 1984: Ponorka (The Gold Crew)
1987: Výbuch (Blowout!).

Scot, Michael

Anglicko
* asi 1175
† 1232
učenec.
Prekladal učené spisy z arabštiny, lekár, filozof, astrológ, mág.

Scotland Yard
New Scotland Yard
The Yard

Veľká Británia
veliteľstvo metropolitnej polície.
Pôsobí na území Veľkého Londýna.
Založené 29. 9. 1829 ministrom vnútra Robertom Peelom (podľa neho sú londýnski policajti prezývaní bobíci) v ulici 4 Whitehall (keďže v jej zadnom trakte kedysi počas návštev Londýna prebývali škótski králi, nazývali ju Scotland Yard), v roku 1890 bolo presunuté na Victoria Embankment.
Od roku 1890 nazývané New Scotland Yard.
Od roku 1919 boli prijímané do služby i ženy.
V roku 2015 pôvodnú budovu kúpil Ind Jusuffali Kader so zámerom prebudovať ju na hotel.

Scott, Bon

Austrália
† 19. 2. 1980
spevák, spoluautor piesní.
Člen skupiny AC/DC (1974 - 1980).

Zomrel na otravu alkoholom.

Scott, Cyril

Anglicko
* 27. 9. 1879
† 31. 12. 1970
hudobný skladateľ.
Autor impresionisticky ladenej klavírnej, komornej a orchestrálnej hudby, opier a piesní.

Scott de Martinville, Édouard-Léon
Scott, Léon

Francúzsko
* 25. 4. 1817
† 26. 4. 1879
tlačiar a kníhkupec.

25. 3. 1857: patent na fonautograf.

Scott, David Randolph

Scott, David Randolph
David Randolph Scott
USA
* 6. 6. 1932 (San Antonio)
astronaut, 25. človek vo vesmíre.
Let na Gemini 8, Apollo 9, Apollo 15.

súvislosti: Fallen Astronaut

Scott, Dougray

Škótsko
herec.

Filmografia:
Zúfalé manželky (TV seriál).

Scott, Gabriel

Nórsko
† 8. 3. 1874
† 9. 7. 1958
spisovateľ, vlastným menom Holst Jensen.
Autor realistických románov z robotníckeho a sedliackeho prostredia.

Dielo:
Železné bremeno
Svätec.

Scott, George Campbell

USA
* 18. 10. 1927 (Wise)
† 22. 9. 1999 (Westlake Village)
herec.

Filmografia:
Biliardový kráľ (1961)
Divnovláska (1963)
Generál Patton (1970).

Scott, George Gilbert

Anglicko
* 13. 7. 1811 (Gawcott)
† 27. 3. 1878 (Londýn)
architekt.

Dielo:
1846 - 1863: kostol sv. Mikuláša v Hamburgu.

Scott, Gordon

USA
† 4. 5. 2007
herec.
Manželka Vera Miles (herečka, manželstvo v rokoch 1955 - 1958).

Filmografia:
1955: Tarzan's Hidden Jungle.

Scott, Guy Lindsay

predchodca Michael Sata
Zabmia
* 1. 6. 1944
ekonóm, politik.
Manželka Charlotte.

1991 - 1996: minister poľnohospodárstva.
23. 9. 2011 - 29. 10. 2014: viceprezident.
29. 10. 2014: prezident.
23. 9. 2011 - 29. 10. 2014: viceprezident.

Scott, L'Wren

Scott, L'Wren
L'Wren Scott
USA
* 1967
† 17. 3. 2014 (samovražda)
modelka a módná návrhárka.
Navrhovala najmä šaty v čiernej farbe.

Zaujímavosť: dlhoročná priateľka Micka Jaggera. Žila s ním od roku 2001.

Scott, Léon

USA
vynálezca.
1857: necháva si patentovať Phonautograph (fonograf, o dva roky skôr ako Thomas Alva Edison).
Na rozdiel Edisonovho prístroja ale Phonautograph nedokázal nahrávku prehrať.

Scott, Lizabeth

Scott, Lizabeth
Lizabeth Scott
USA
* 29. 9. 1922 (Scranton, Pensylvánia)
† 8. 2. 2015 (Los Angeles)
herečka, vlastným menom Emma Matzo.
Počas 40. rokov 20. storočia bola reklamnou tvárou značky R.C. Cola.

Filmografia:

You Came Along (1945)
Podivná láska Marty Iversovej (1946)
Variety Girl
Desert Fury
Dead Reckoning (1947)
Pitfall
I Walk Alone (1948)
Too Late for Tears
Easy Living (1949)
Paid in Full
Dark City (1950)
Two of a Kind
Red Mountain
Racket, The
Company She Keeps, The (1951)
Stolen Face (1952)
Scared Stiff
Bad for Each Other (1953)
Silver Lode (1954)
Weapon, The
Loving You (1957)
Podsvetie (1972)

Scott, Paul Mark

Anglicko
* 25. 3. 1920
† 1. 3. 1978
spisovateľ.
Zaoberal sa problematikou konca britskej koloniálnej nadvlády.
Počas 2. svetovej vojny dôstojník britskej armády v Ázii.

Dielo:
Šperk koruny
Deň Škorpióna
Veže mlčania
Rozdelenie mešca
Dohra.

Scott, Renata

Taliansko
* 24. 2. 1934
sopranistka.

Scott, Ridley

Veľká Británia
* 30. 11. 1955 (South Shields)
filmový režisér a kameraman.
Autor sci-fi filmov.
Film Exodus bolo zakázané premietať v Egypte a Maroku pre údajný sionizmus a ignorovanie historických faktov.

Filmografia (réžia):
Untitled Blade Runner Project (2016)
Exodus (2014)
Konzultant (2013)
Vatican, The (TV film)
Prometheus (2012)
Robin Hood (2010)
Labyrint lží (2008)
Americký gangster (2007)
Dobrý ročník (2006)
Kráľovstvo nebeské (2005)
Neviditeľné deti
Švindliari (2003)
Čierny jastrab zostrelený (2001)
Hannibal
Gladiátor (2000)
G. I. Jane (1997)
Biela smršť (1996)
1492: Dobytie raja (1992)
Thelma a Louise (1991)
Čierny dážď (1989)
Ten, kto ma stráži (1987)
Legenda (1985)
Blade Runner (1982)
Votrelec (1979)
Súperi (1977)
Adam Adamant Lives! (TV seriál, 1966)
Informer, The (TV seriál)
Z Cars (TV seriál, 1962)
Chlapec a koleso (amatérsky film, 1956)

Filmografia (herecká):
Musik im Spiegel der Gefühle (TV film, 1998)

Scenár:
Chlapec a koleso (amatérsky film, 1956)

Kamera:
Chlapec a koleso (amatérsky film, 1956)

Scott, Robert Falcon

Scott, Robert Falcon
fotografia druhej Scottovej výpravy z 18. 1. 1912
Veľká Británia
* 6. 6. 1868
† 29. 3. alebo 30. 3. 1912
polárnik.
Ako prvý použil v Antarktíde balón.
1902: prvá výprava na Južný pól na lodi Discovery.
1910: druhá výprava na lodi Terra Nova na Južný pól (odchod z Anglicka 1. 6. 1910).
16. 1. 1912 dosiahol Južný pól (udávaný i dátum 17. 1 1912 i 18. 1. 1912, predbehol ho Roald Amundsen, ktorý dosiahol Južný pól 14. 12. 1911).
12. 11. 1912 bol záchrannou výpravou nájdený stan s telami mŕtvych polárnikov.
2014: v Antarktíde objavený denník člena výpravy George Murraya Levicka (zoológ a lekár výpravy).

Scott, Tony

Scott, Tony
Tony Scott
USA
* 21. 6. 1944 (North Shields, Anglicko)
† 19. 8. 2012 (Los Angeles, samovražda)
filmový režisér.
3. manželka Donna Wilson (herečka, sobáš 24. 11. 1994).
Syn Frank, Max (* 2000, dvojčatá).
S bratom Ridleyom založili producentskú firmu Scott Free Productions. 
Spáchal samovraždu skokom z mosta The Vincent Thomas Bridge spájajúceho predmestie San Pedro s ostrovom Terminal.

Filmografia:
Top Gun
Posledný skaut
Policajt v Beverly Hills II. (1987)
Déja Vu (2006)
Spy Game (2001)
Dni hromu (1990)
Únos metra 123 (Únos vlaku 1 2 3, 2009)
Muž v ohni (2004)
Nezastaviteľný (Unstoppable, 2010)
Domino
Pravdivá romanca (1993)
Karmínový príliv (1995)
Fanatik (1996)
Verejný nepriateľ (1998, Nepriateľ štátu).

Filmografia (herecká):
Boy and Bicycle (1965).

Scott, Walter

Veľká Británia
* 15. 8. 1771 (Edinburgh)
† 21. 9. 1832 (Abbotsford)
anglický básnik a spisovateľ romantických historických románov.

Tvorba:
Perthská krásavica
1830: Listy o démonológii a čarodejníctve
Guy Mannering
Ivanhoe
Rob Roy.

Scott, Winston Elliott

Scott, Winston Elliott
Winston Elliott Scott
USA
* 6. 8. 1950
astronaut, 340 človek vo vesmíre.
Let na STS-72, STS-87.

Scott-Heron, Gil

Scott-Heron, Gil
Gil Scott-Heron
USA
* 1. 4. 1949 (Chicago)
† 27. 5. 2011 (New York)
básnik, textár, spevák (hip-hop) jamajského pôvodu.
Otec Gill Heron.
Scott-Heron pomohol položiť základy rapu tým, že deklamoval politickú poéziu podfarbenú jednoduchými rytmami perkusií.
Typickým príkladom je pieseň zo 70. rokov The Revolution Will Not Be Televised.
V mnohých iných piesňach, ktoré vznikli v spolupráci s klávesistom a flautistom Brianom Jacksonom, je však zrejmý skôr vplyv soulu, funky a jazzu (The Bottle).
Veľkú časť svojho života však bojoval aj so závislosťou od kokaínu, ktorá ho doviedla aj do väzenia.
V rozhovore z roku 2008 v New York magazine sa priznal, že roky žije s HIV, ale naďalej pokračoval v tvorbe i vo vystupovaní.

Hovorené slovo:
Small Talk at 125th and Lenox (1970).

Skladby: New York Is Killing Me
The Revolution Will Not Be Televised.

Albumy:
Pieces Of A Man (1971)
Spirits (1994)
I'm New Here (2010).

Scotti, Bartolomeo

Taliansko
* 1685? (Laino)
† 1. 2. 1737 (Praha)
staviteľ a architekt vlašského pôvodu.
Činný v Prahe.

Scottov test

● od roku 1973 používaný test na rýchlu kontrolu použitia kokaínu.

Scotty, Ludwig

● Nauru
* 20. 6. 1948 (Anabar)
politik.
15. 3. 1983: prvýkrát zvolený do parlamentu.
1990 - 2000: predseda parlamentu.
29. 3. 2003 - 8. 8. 2003: prezident.
26. 10. 2004 - 19. 12. 2007: prezident.

Scout

USA
štvorstupňová nosná raketa na tuhé pohonné hmoty.
nosnosť 200 kg.
Používaná od 1961, stupne Algol, Castor, Antares a Altair.

Scout III

USA
štvorstupňová nosná raketa na tuhé pohonné hmoty.
nosnosť 200 kg.
Používaná od 1961, stupne Algol III, Castor II TMX-354-3, Antares II X-259 a FW-4S.

Scout Mission

USA
program malých a relatívne lacných kozmických sond.
Začal v roku 2007 štartom sondy Fénix (Phoenix).

scoville
scovilleho jednotka

● stupeň pálčivosti papriky podľa Scovilleovej stupnice.

súvislosti: Scoville, Wilbur L.

Scoville, Wilbur L.

USA
* 22. 1. 1865 (Bridgeport)
† 10. 3. 1942 (Detroit)
chemik.
Autor po ňom pomenovanej stupnice (Scovilleova stupnica) na meranie pálčivosti papriky, ktorú zverejnil v roku 1912.

Scovilleova stupnica

● stupnica na meranie pálivosti papriky.
Stupeň sa pálivosti sa značí SHU.
0 má nepálivá paprika, 4.000 jednotiek maďarské fefrónky, 40.000 papriky tabasco, 100.000 cayenské papriky, 300.000 jednotiek odroda habanero.
Najpálčivejšou paprikou je Red Savina s hodnotou 577.000 jednotiek.
Red Savinu prekonala 6. 2. 2012 paprička Trinidad Scorpion Moruga s pálivosťou 2.009.231 SHU.

súvislosti: Scoville, Wilbur L.

scrabble

scrabble
scrabble
● hra, pri ktorej hráči skladajú slová do vyznačených políčok z písmen, ktoré majú pridelené rozdielne bodové hodnoty.
Autorom hry je Alfred Mosher Butts, ktorý ju vynašiel v roku 1938.
Pôvodne hru volal Lexiko, Criss Cross Words, dokonca i iba It (To).
Nakoniec hru predal Jamesovi Brunote, ktorý hru pomenoval Scrabble.

Zaujímavosť: Názov Scrabble je ozajstné slovo a znamená zbesilo škriabať.

scramasax

● sax
krátky jednosečný meč.

scramjet
SCRamjet
Supersonic Combustilble Ramjet

● náporový motor s nadzvukovým spaľovaním. Motor nemá žiadne pohyblivé časti. Tvorí ho dlhý valec. Stred valca slúži ako spaľovacia komora, zadná časť ako tryska. Keď valec letí vzduchom, vzduch prúdi do spaľovacej komory, do ktorej sa vstrekuje palivo. Spaľovanie paliva vo vzduchu spôsobuje, že horúce plyny vyletujú z trysky rýchlejšie, ako je rýchlosť zvuku, ktorý do nej vstupuje. Tým sa vytvára ťah, ktorý motor urýchľuje. Náporový motor môže pracovať ale len vtedy, ak sa stroj už rýchlo pohybuje.

scraper
skrejpr

● stavebný stroj, škrabač.

scrapia
klusavka

● hromadné infekčné ochorenie oviec prejavujúce sa postihnutím nervového systému.

scratch
skreč

● vzdanie sa bez boja.

● zrušenie výsledku športového stretnutia pre porušenie pravidiel.

scratchovať

● vzdať nedokončený zápas.

screen

● (anglicky obrazovka) obrazovka počítača.

screen saver

● vo výpočtovej technike počítačový program znižujúci opotrebovanie obrazovky počítača, šporič, šetrič.

screening
skreening
skríning

● vyšetrenie veľkej vzorky populácie, ktoré si dáv za cieľ objaviť chorobu ešte skôr, ako sa viditeľne prejaví, vyhľadávanie odchyliek od normy.

screenshot

● (vo výpočtovej technike) "fotografia" monitora, obrazovky (toho, čo je na nej zobrazené).

screensport

● TV program (kanál) vysielajúci iba športové prenosy, udalosti.

screever

● ten, kto maľuje na chodníky.

Scribe, Augustin Eugéne

Francúzsko
* 24. 12. 1791
† 20. 2. 1861
dramatik.
Autor konverzačných zápletkových komédií.
Napísal okolo 400 hier.

Dielo:
Nemá z Portici
Pohár vody.

script

● vo výpočtovej technike kód (externý alebo priamo vpísaný) vkladaný do hlavného programu.

súvislosti: skript

scroll

● v počítačovej terminológii rolovať myšou.

Scroll Lock

● (v informatike) klávesa Scroll Lock je stavová klávesa, ktorá bola pôvodne určená na zamykanie kurzora v mriežke.
Význam tejto klávesy bol potlačený vynálezom posuvníkov na okrajoch okien a kolieskom u myši. Klávesa sa dnes prakticky nepoužíva.
Niektorí výrobcovia softvéru preto túto klávesu používajú aj na iné účely, než na ktoré bola navrhnutá.

scrotum

● skrotum
miešok, kožný vak, v ktorom sú uložené semenníky s nadsemenníkmi, varlatá.

scrub

● vždy zelené, prevážne tŕňovité rastlinstvo v polosuchých oblastiach a na okrajoch púští.

scrubovanie

● odstraňovanie drobných kúskov odumrelej pokožky špeciálnym krémom (scrubovacím), ktorý obsahuje hrubé čiastočky.

Scruggs, Earl

Scruggs, Earl
Earl Scruggs
USA
† 4. 4. 2012
hráč na bendžo a bluegrassová legenda.
Priekopník novej hry na bendžo.
Držiteľ štyroch cien Grammy.
Člen skupiny The Blue Grass Boys.

Skladby:
The Ballad of Jed Clampett Foggy Mountain Breakdown (1967, známa z filmu Bonnie a Clyde).

Albumy:
Earl Scruggs and Friends (2001).

Scruton, Roger

Veľká Británia
* 1944
konzervatívny filozof a akademik.
Propagátor tradičných hodnôt anglického vidieka

SCSI
Small Computer System Interface

● vo výpočtovej technike štandardná metóda pripojenia externých prídavných zariadení (skenera, tlačiarne a pod.) k počítaču.

Scudéry, Madeleine

Madeleine de Scudéry.

Scully-Power, Paul Desmond

Scully-Power, Paul Desmond
Paul Desmond Scully-Power
Austrália
* 28. 5. 1944
astronaut, 152. človek vo vesmíre.
Let na STS-41-G.

Sculptoris

● latinský názov súhvezdia Sochára.
Najjasnejšou hviezdou súhvezdia je Alfa Sculptoris s jasnosťou 4,4 mag.
Od Zeme je vzdialená 670 LY.

Scutidy

● meteorický roj.
Úplné označenie Scutidy.
Začiatok aktivity 25. 6., koniec aktivity 4. 7.
Charakter: jasné a slabé meteority.
Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod.
Rýchlosť vstupu do atmosféry 25 km/s.

Scutosaurus

bizarný druh plaza, dnes vyhynutý.

scvrknúť sa

● naraz zmenšiť svoj objem.

● zmenšiť svoj objem vysychaním, ochladzovaním, obyčajne postupným.

Scylla

● v antickom bájosloví morský vír v messinskej úžine (naproti Charybde).

● v prenesenom význame sa používa výraz dostať sa zo Scylly do Charybdy, čiže z jedného rizika do druhého, z blata do kaluže.

scyllatoxín

● neurotoxín obsiahnutý v jede škorpióna Leiurus quinquestriatus.

sčernieť

● stratiť pôvodnu farbu, stať sa čiernym, sčernieť.

● pokryť sa tenkou vrstvou niečoho (napr. pary, špiny, o kovoch).

sčítanie

● spočítavanie čísel, položiek, predmetov, ľudí, spočítanie.

● priamy počtový výkon prvého stupňa, spočítanie, adícia.

sčítanie ľudu

● súpis všetkého obyvateľstva štáte v určitý deň s cieľom zistiť presný počet osôb a dôležité sociálne údaje.
Po 2. svetovej vojne v Československu prebehlo prvé sčítanie 1. 3. 1950 (predtým v roku 1930).

sčot

● v ruskom prostredí guľôčkové počítadlo.

SD
Sicherheitsdienst

Nemecko
stranícka (NSDAP) tajná služba, zložka SS (norimberským tribunálom vyhlásená za zločineckú organizáciu).

SDA

Slovenská republika
Strana demokratickej alternatívy.
Založila ju Brigita Schmögnerová a Peter Weis po odchode z SDĽ.

SDI

USA
Strategická obranná iniciatíva (Strategic Defense Iniciative).
Obranný program americkej vlády vyhlásený 23. 3. 1983 prezidentom Reaganom.
Program dostal prezývku Hviezdne vojny.
Cieľom bolo chrániť USA pred balistickými raketami Sovietskeho zväzu.
23. 3. 1983: prezident Ronald Reagan ohlásil plán USA vybudovať vo vesmíre protiraketový obranný systém (SDI) tzv. hviezdne vojny.
1993: program premenovaný na Organizáciu na ochranu pred balistickými raketami.
2002: organizácia premenovaná na Missile Defense Agency.

SDĽ
Strana demokratickej ľavice

Slovenská republika
politická strana
Transformovaná KSS.
1990: strana členom Federácie KSČM a SDĽ.
14. 12. 1991 na zjazde v Trenčíne sa rozhodlo o ukončení činnosti SDĽ vo Federácii KSČM a SDĽ.

SDO
Solar Dynamic Observer

SDO
družica Solar Dynamic Observer
(Foto: NASA)
USA
družica na pozorovanie Slnka.

SdP
Sudetendeutsche Partei

● Sudetonemecká strana, fašistická strana henleinovcov v ČSR (v rokoch 1933 – 1938).
Pôvodný názov Sudetendeutsche Heimatsfront, na Sudetendeutsche Partei sa premenovala 30. 4. 1935.
24. 4. 1938 na zjazde SdP v Karlovach Varoch Heinlein vyslovil 8 požiadavkov, mimo iné aj vytvorenie uzavretého nemeckého územia s nemeckou samosprávou.

SDP

Fínsko
politická strana - Sociálno demokratická strana Fínska.

SDR
Special Drawing Rights

● v ekonómii osobitné práva čerpania, zmluvne utvorené finančné zdroje Medzinárodného menového fondu (z príspevkov členských štátov), ktoré sa jeho členom poskytujú ako devízové úvery.

SDRAM

● druh RAM.

SDS

USA
systém družíc pre spojenie s vojenskými lietadlami nad Arktídou (Satellite data System).
Sú vypúšťané na eliptickú obežnú dráhu (380 - 39.315 km, 63,3°).
V rokoch 1971 - 1978 bolo vypustených 8 družíc tohoto typu.

SDSS J0013+1523

kvazar.
Od Zeme vzdialený vyše 1,5 miliardy LY.
Prvý kvazar využitý ako gravitačná šošovka.
Obklopuje ho hmlovina s priemerom 600.000 LY.

SDSS J010657.39-100003.3
J0106-100

● dovjhviezda zložená z dvoch bielych trpaslíkov.
Dvojhviezda je od Zeme 7.800 LY v súhvezdí Veľryba.
Obe zložky obiehajú okolo spoločného ťažiska rýchlosťou 440 km/s.Vzdialenosť oboch hviezd od seba je iba 225.000 km (menej ako Zem - Mesiac).
Hmotnosti zložiek sú 0,17 MSlnko a 0,43 MSlnko.

SDSSp J1306

kvazar so supermasívnou čiernou dierou s hmotnosťou ako miliarda Sĺnk.
Produkuje 20 miliardkrát toľko energie, ako Slnko.
Od Zeme je vzdialený 12,7 miliardy LY, vznikol asi miliardu rokov po Veľkom tresku.

Se

● chemická značka prvku selén.

Sea Odyssey
Sea Launch Equatorial Range

Sea Odyssey
kozmodróm Sea Launch
kozmodróm vybudovaný na starej ropnej plošine spoločnosťou Sea Launch.
Vybudovaný v roku 1995.
Rozmery plošiny sú 160×66 metrov.
Riadiace stredisko štartov je umiestnené na lodi kotviacej neďaleko plošiny.
Plošina má samostatný pohon.
Spočíva na 10 pilieroch upevnených ku plavákom s palivom.
Prvý štart rakety prebehol 28. 3. 1999 (štart rakety s testovacím nákladom).
Počas prevádzky sa nepodarili štarty:
30. 1. 2007 - pri štarte raketa vybuchla, zničená družica NSS-8.
1. 2. 2013 - raketa, ktorá mala vyniesť na obežnú sráhu satelit Intelsat-27 (Zenit-3SL) sa po štarte zrútila do mora.

Seaborg, Glenn Theodore

USA
* 19. 4. 1912
† 25. 2. 1999
fyzik a chemik.
Zaoberal sa chémiou jaderných premien.
V rokoch 1942 - 1946 sa zúčastnil programu na vývoj atómovej bomby.
1945: profesor na univerzite v Berkeley.
Pripravil transurány curium, amerícium, berkélium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium a lawrencium.
1951: Nobelova cena za chémiu transuránov.

seaborgium

● atómový prvok s protónovým číslom 106.
Značka Sg.
Pomenovaný podľa Glenna Theodore Seaborga.

Seaforth, Karol II.

Škótsko
1660 - ?: kráľ.
Manželka Isabelle.

Seagal, Steven

USA
* 10. 4. 1951
herec.

Filmografia:
Aljaška v plameňoch
Lovec policajtov
Na pokraji smrti
Prepadnutie v pacifiku
Prepadnutie 2: Temné územie
Nemilosrdná spravodlivosť.

Seal

Veľká Británia
* 19. 2. 1963 (Londýn)
popová hviezda, vlastným menom Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel.
Manželka Heidi Klum (sobáš 10. 5. 2005).

Diskografia:
Seal (1991)
Seal (1994)
Human Being (1998)
Togetherland (2001)
Seal IV (2003)
System (2007)
Soul (2008)
Commitment (2010)
Best 1991-2004 (2004)
Live in Paris (2005)
One Night to Remember (živé album, 2006)
Live in Hattiesburg (2008).

Sealand
Sealandské kniežatstvo
Principality of Sealand

Sealand
Sealand
Sealand
letecký pohľad na kniežatsvo

knieža Roy Bates
premiér Michael Bates
● samozvané kniežatstvo s rozlohou 550 m2.
Vyhlásil ho 2. 9. 1967 Paddy Roy Bates.
Štát tvorí plošina z druhej svetovej vojny, ktorá sa nachádza v Severnom mori, neďaleko od Anglicka (10 km).
Sealand pôvodne ležal v medzinárodných vodách, ale po medzinárodnom posune hraníc výsostných vôd v roku 1987 už (aspoň z pohľadu Spojeného kráľovstva) leží vo výsostných vodách Spojeného kráľovstva.

SeaLaunch
Sea Launch Equatorial Range

SeaLaunch
SeaLaunch
● medzinárodný námorný kozmodróm.
Je umietnený n aplošine v Tichom oceáne.
Základňa vznikla prestavbou plošiny pre ťažbu ropy v Severnom mori.
Má rozmer 160×66 metrov.
Neďaleko je ukotvaná loď s riadiacim strediskom.
Prvý štart 28. 3. 1999 (raketa typu Zenit).
30. 1. 2007: výbuch rakety pri štarte priamo na plošine, zničená družica NSS-8. Plošina bola čiastočne poškodená.
15. 1. 2008: po nehode prvý štart (Thuraya3), potom 19. 3. 2008 (DirectTV-11).
1. 2. 2013: pol sekundy po štarte rakety Zenit-3SL (raketa špeciálne pre štart z tejto plošiny), ktorá vynášala satelit Intelsat 27, došlo k poruche hydrauliky ovládania trysiek a 12 sekúnd po štarte bol aktivovaný havarijný riadiaci systém. Motory horeli celkom 20 sekúnd, raketa dopadla do mora po 52 sekundách letu.
26. 5. 2014: štarty obnovené (Eutelsat 3B).

sealskin

● kožušina niektorých druhov tuleňov a lachtanov.
Je krátka, mäkká a lesklá.

Sean

● mužské meno.
Sviatok 24. 6.

seancia

● sedenie, zasadanie, schôdzka.

seansa

● špiritistická schôdzka, na ktorej sa prostredníctvom média nadväzuje (podľa predstáv špiritistov) kontakt s duchmi mŕtvych.

● prenesene schôdzka v užšom kruhu.

Searfoss, Richard Alan

Searfoss, Richard Alan
Richard Alan Searfoss
● USA
* 5. 6. 1956
astronaut301. človek vo vesmíre.
Let na STS-58, STS-76, STS-90.

Sears Tower

USA
mrakodrap v Chicagu
442 (443) metrov, 110 poschodí, so špičkou 520 metrov.
Otvorený v roku 1974.
Autor Bruce J. Graham.
Premenovaný na Willis Tower.

Seasat

USA
družice pre diaľkový prieskum Zeme, pre komplexný prieskum oceánu (výška vĺn, rýchlosť prúdenia a vetra pri povrchu, teplota, výskyt ľadu a podobne).
Vo vybavení družice sú štyri mikrovlné detektory, rádiometre a rádiový výškomer (presnosť 10 cm).
štart: 27. 6. 1978
hmotnosť 2.300 kg
životnosť aktívna 105 dní , pasívna 200 rokov
9. 10. 1978 došlo pri 1.502. obehu Zeme k závade na energetickom systéme družice, ktorá ju vyradila z prevádzky.

seasea

● → meke.

SEAT
Sociedad Espanola de Automóviles de Turismo, S.A.

Španielsko
automobilka založená 9. 5. 1950.
Z montážnych pásov prvý automobil SEAT zišiel 13. 11. 1953 (značka 1400 A).
1982: začiatok spolupráce s nemeckým Volkswagenom.

Seattle sound

grunge.

SEATO
South-East Asia Treaty Organization
South East Asia Treaty Organization

● Juhovýchodoázijská zmluva
právny základ vojensko - politického bloku pre juhovýchodnú Áziu, ktorý bol podpísaný 8. 9. 1954 v Manile USA, Veľkou Britániou, Francúzskom, Austráliou, Pakistanom, Filipínami a Thajskom.
1977: pakt zrušený.

sebaanalýza
autoanalýza

● analýza seba samého.

sebadôvera

● vedomie vlastnej hodnoty, dôvera vo vlastné sily, schopnosti.

sebaironizovanie

● ironizovanie seba samého.

sebairónia

● irónia namierená proti sebe samému.

sebaistota

● vedomie vlastnej hodnoty, dôvera vo vlastné sily, schopnosti.

sebakoncepcia

● mentálny obraz, ktorý má jednotlivec o sebe, o svojich schopnostiach, spojený s postojom k tomu, ako sa javí ostatným.

sebakontrola

● kontrolovanie, ovládanie seba samého (najmä pri správaní, konaní).

sebakritika
autokritika

kritika seba samého, vlastná kritika.

Sebald, W. G.

Nemecko
* 1944
† 2001
spisovateľ.

Dielo:
Vysťahovalci.

sebamrskačstvo
sebamrskanie

bičovanie seba samého.

sebamrskanie

bičovanie seba samého.

sebaobrana

● obrana samého seba, vlastných záujmov.

sebarealizácia

● uplatnenie sa, rozvoj vlastnej osobnosti a schopností v činnosti, ktorá človeka vnútorne uspokojuje a ktorú pociťuje ako tvorivú.

sebarealizovať sa

● uplatňovať sa, uplatniť sa s pocitom sebarealizácie.

sebareflexia

● uvažovanie nad sebou, nad vlastnými činmi, rozjímanie.

Sebastes paucispinus

● bocaccio, vzácna ryba chytaná športovými rybármi v pobrežných vodách Severnej Ameriky.

sebaúcta

● úcta k sebe samému.

sebavedeomosť

● (zastaralo) vedomie vlastnej hodnoty, dôvera vo vlastné sily, schopnosti.

sebavedomie

● vedomie vlastnej hodnoty, sebaistota.

sebavedomie, hypertrofické

● prehnané sebavdomie.

Sebekhotep I.

Egypt
panovník.
1. faraón 13. dynastie, panoval pred rokom 1700 pred Kristom.

Sebelius, Kathleen

USA
* 15. 5. 1948 (Cincinnati, Ohio)
politička.
Manžel Gary.
28. 4. 2009 - 11. 4. 2014: ministerka zdravotníctva (rezignovala po problematickom štarte zdravotníckej reformy, ktorá bola spustená 1. 10. 2013).

Seberg, Jean

USA
* 13. 11. 1938 (Marshalltown)
† 30. 8. 1979 (Paríž)
herečka.

Filmografia:
Svätá Jana (1957)
U konca s dychom (1959)
Korintská cesta (1967).

Seberini, Ján

Slovenská republika
* 1. 1. 1780
† 10. 2. 1857 (Banská Štiavnica)
evanjelický kňaz, spisovateľ a pedagóg.
Predstaviteľ odboja proti maďarizácii v Uhorsku.

sebcha

● rozsiahla plochá hlinitá oblasť na Sahare, na jar zaplavovaná, v lete suchá, so soľnými výkvetmi (obdoba takýru v Strednej Ázii).

sebolit

● kamienok v rozšírenej mazovej žliazke, mazový kamienok.

seborea
soborrhoea

● nadmerné vylučovanie kožného mazu.

● mazotok.

Seborga
Kniežactvo Seborga

Seborga
Seborga
● kniežactvo na Ligurskom pobreží Talianska.
Kniežactvo uznala iba Burkina Faso.

Sviatky:
Svätý Bernard - 20. 8.

seboroická keratóza

● väčšinou nezhubný nádor kože.
Sú to tmavé a farebné výrastky kože so zrnitým povrchom (nie vždy).
Liečba nie je nutná.

súvislosti: seboroický

seboroický

● mazový.

seboroický ekzém
seboroická dermatitída

● chronické kožné ochorenie, ktoré má recidivujúci priebeh. Patrí medzi pomerne časté ochorenia. Postihuje oblasti bohaté na mazové žľazy a kožné záhyby. Vrchol výskytu ochorenia je medzi 30. – 60. rokom, kedy postihuje asi 5 percent populácie. Častejšie sa vyskytuje u mužov. Niekedy môže byť prejavom HIV pozitivity, dokonca môže byť jej úplne prvým príznakom.
Presná príčina ochorenia nie je úplne objasnená. Predispozičnými faktormi je zvýšená produkcia mazu mazovými žľazami (seborea). Taktiež sa uvažuje o účinku lipofilnej kvasinky Malassezia furfur (Pityrosporum ovale), ktorá patrí k fyziologickému osídleniu kože. Jej zvýšený výskyt je v oblastiach so zvýšenou produkciou kožného mazu.
Medzi ďalšie stavy, ktoré súvisia s výskytom seboroickej dermatitídy patrí nedostatok riboflavínu (vitamín B2), pyridoxínu (vitamín B6), biotínu (vitamín H), ako aj poruchy metabolizmi mastných kyselín.
Častejšie je seboroická dermatitída pozorovaná u pacientov s epilepsiou či parkinsonizmom, čo dokazuje vplyv nervového systému na toto ochorenie. Seboroická dermatitída závisí aj od klimatických podmienok, v zime sa zhoršuje a v lete zlepšuje. K typickým miestam výskytu patrí vlasatá časť hlavy, tvár (napr. obočie, viečka), hrudník, oblasť medzi lopatkami a miesta kožných záhybov.

seborrhagia

● nadmerné vylučovanie kožného mazu, mazotok.

sebrajtka

● malé okrasné plemeno sliepok.

sec

● suchý, označenie takmer nesladkých šumivých a dezertných vín.

● značka pre sekans (secans).

● staršia značka pre sekundu, teraz s.

SECAM
Séquentiel couleur avec mémoire

● sústava farebnej televízie francúzskeho pôvodu s postupným prenosom farieb.

secco

● (v hudbe) sucho, úsečne, krátko.

● vo výtvarnom umení al secco.

seccorecitatív

● recitatív sprevádzaný niekoľkými držanými alebo oddeľovanými akordmi.

secentizmus

● (v 17. storočí, v období secenta) barokový poetický smer vyznačujúci sa kvetnatým, vyumelkovaným slohom, marinizmus.

secento

● obdobie talianskeho umenia v rokoch 1600 - 1700.

secernovať

● oddeľovať, odstraňovať.

● vylučovať.

● v biológii vylučovať tkaninové alebo bunkové produkty.

secesia

● odlúčenie, odchod.

● odštiepenie, odštiepenectvo.

● vysoko dekoratívny umelecký sloh z prelomu 19. a 20. storočia.

● demonštratívny odchod plebejcov z Ríma ako krajný prostriedok v boji s patricijmi na začiatku rímskej republiky.

● v Rakúsku a v Čechách názov pre slohový prúd z prelomu 19. a 20. storočia. V Nemecku sa nazýval Jugensdil, v západnej Európe, Anglicku a USA Art Noveau. Secesia predstavuje posledný pokus o štýlovú jednotu všetkých umeleckých odvetví. Poprela a prekonala historizmus a eklekticizmus umeleckých slohov 19. storočia, najmä v architektúre a užitých umeniach, a položila základy pre rozvoj moderného umenia 20 storočia najmä v strednej Európe.

● vo výtvarnom umení umelecký smer na sklonku 19. a začiatku 20. stor. prekonávajúci historizmus novým lineárnodekoratívnym a ornamentálnym štýlom.

● v architektúre smer uplatňujúci nové materiály ako oceľ, sklo.

secesionista

● účastník secesie, odštiepenec.

secesný

● odštiepenecký.

● úpadkový.

Secchiaroli, Tazio

Taliansko
* 1925
† 24. 7. 1998
fotograf - paparazzi.
motivoval Federica Felliniho na nakrútenie filmu La Dolce Vita (Sladký život).

Secchiho spektrálna klasifikácia

● rozdelenie hviezd podľa spektier z roku 1862, ktorú previedol taliansky astronóm Abgelo Secchi.
Roztriedil spektrá 4.000 hviezd do štyroch kategórií (neskôr do piatich):
trieda I: biele až modré hviezdy (dnes spektrálna trieda F)
trieda II: žlté hviezdy (dnes dnes spektrálna trieda F, dnes spektrálna trieda G a dnes spektrálna trieda K)
trieda III: oranžové až červené hviezdy (dnes dnes spektrálna trieda M)
trieda IV: červené hviezdy s významným podielom uhlíkových pásov (uhlíkové hviezdy)
trieda V: hviezdy s emisnými spektrami.

Secchiho triedy

● → Secchiho spektrálna klasifikácia.

secírovať

● (zastaralo) pitvať, prevádzať pitvu.

second servis

● (v tenise) druhé podanie.
Po jeho pokazení nastáva dvojchyba.

second-hand
second hand
secondhand

● z druhej ruky, nepriamo.
Predaj použitých vecí.

seconda volta

● (v hudbe, po) druhý raz, prvé zakončenie skladby pri opakovaní.

Secor

USA
vojenské geodetické družice určené k presnému určeniu súradníc amerických pozorovacích staníc po celom svete.
Používa sa rádiového sledovania zmeny vzdialenosti (SEquential COllation of Range).
Vypúšťané väčšinou ako príťaž s inými, väčšími družicami.

Secor 1

USA
vojenská geodetická družica
štart: 11. 1. 1964
hmotnosť 18 kg
životnosť 1. 500 rokov.

Secor 13

USA
vojenská geodetická družica
štart: 14. 4. 1969
hmotnosť 20 kg
životnosť 2.000 rokov.

Secor 2

USA
vojenská geodetická družica
štart: 11. 3. 1965
hmotnosť 18 kg
životnosť 1.082 dní.

Secor 3

USA
vojenská geodetická družica
štart: 9. 3. 1965
hmotnosť 18 kg
životnosť 1.000 rokov.

Secor 4

USA
vojenská geodetická družica
štart: 3. 4. 1965
hmotnosť 18 kg
životnosť 5.000 rokov.

Secor 5

USA
vojenská geodetická družica
štart: 10. 8. 1965
hmotnosť 20 kg
životnosť 10.000 rokov.

Secor 6

USA
vojenská geodetická družica
štart: 9. 6. 1966
hmotnosť 17 kg
životnosť 392 dní.

Secor 7

USA
vojenská geodetická družica
štart: 19. 8. 1966
hmotnosť 17 kg
životnosť 100.000 rokov

Secor 8

USA
vojenská geodetická družica
štart: 5. 10. 1966
hmotnosť 17 kg
životnosť 100.000 rokov

Secor 9

USA
vojenská geodetická družica
štart: 29. 6. 1967
hmotnosť 20 kg
životnosť 100.000 rokov.

Secret Service

● britská (politická) tajná služba.

Sector 4

USA
vojenská základňa na dne vyschnutého jazera Papoose v Nevade, v rámci oblasti Area 51.
Testovali sa tu vyvíjané lietadlá v podobe lietajúceho taniera skonštruované napred podľa plánov zhabaných v nacistickom Nemcku po skončení 2. svetovj vojny, neskôr zlepšených.
Skúšali sa tu i prototypy lietadiel B-2.

Securitate

Rumunsko
tajná bezpečnosť počas existencie socialistického Rumunska.

seč

● boj (sečnými zbraňami).

● (vo vojenstve) konečná fáza útočného boja.

● (v lesníctve) presekávanie lesa.

● (neodborne) mladý, novovysadený porast.

● vysekaná, vyrúbaná hora, rúbaň (vhodná na pastvu).

sečba

● (zastaralo) kosba, kosenie.

● bitka, boj sečnými zbraňami.

sečeň

● slovenské meno mesiaca (malý sečeň a veľký sečeň).

sečeň, malý

● slovenské meno mesiaca - február.

sečeň, veľký

● slovenské meno mesiaca - január.

Sečéni, Juraj

Slovenská republika
* 1592
† 18. 2. 1695
náboženský spisovateľ, ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas.
Zakladateľ viacerých kláštorov.

Sečin, Igor

Rusko
politik.
2008: vicepremiér.

sečinec

● prepravka na sečku.

sečka

● nadrobno narezaný krm pre dobytok, rezanka.

● (nárečovo) zlá pálenka.

sečkár

● kto reže slamu na sečku.

sečkáreň

● miestnosť, kde sa reže sečka.

sečkárňa

● miestnosť, kde sa reže a skladuje sečka.

sečkovica

● stroj na rezanie sečky.

● (nárečovo) nekvalitná pálenka.

sečnica

● v geometrii priamka presekávajúca kružnicu v dvoch bodoch.

● v grafickej statike čiara určujúca priesečníky lúčov reakcií.

sečný

● slúžiaci na sekanie.

● spôsobený seknutím.

Sečuán

Čínaprovincia.
Hlavné mesto Čcheng-tu.

SED

NDR
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
Jednotná socialistická strana Nemecka
marxisticko - leninská politická strana.
Vznikla v roku 1946 zlúčením KS Nemecka a Sociálno demokratickej strany vo východnej časti Nemecka, neskoršej NDR.

sedan

● typ uzavretej štvordverovej karosérie osobného automobilu s pevnou strechou.

● auto s takou karosériou.

Sedan

USA
zosuvový kráter (priemer 400 m, hĺbka 100 m), ktorý vznikol v roku 1962 po výbuchu atómovej bomby so silou ôsmich bômb hirošimských v hĺbke 200 m pri pokuse o tzv. mierovú atómovú bombu (operácia Plowshare - Radlica) - tá by sa mala dať používať napr. pri prekopaní panamského prieplavu.

sedatívum

● látka s ukľudňujúcim účinkom na centrálnu nervovú sústavu
liek utišujúci bolesť.

Seddon, Margaret Rhea

Seddon, Margaret Rhea
Margaret Rhea Seddon
USA
* 8. 11. 1947 (Murfreesboro)
astronautka, 163. človek vo vesmíre, 7. žena vo vesmíre.
Let na STS-51-D, STS-40, STS-58.

sede vacante

prázdny trón - stav, keď je pápežský stolec neobsadený.

súvislosti: pápež

sedem divov sveta

divy sveta.

Sedembolestná Panna Mária

● cirkevný sviatok.
Slávi sa 15. 9.

22. 5. 1927: v Šaštíne na pútnickom zhromaždení zverejnili dekrét Celebre apud gentem Slovacum, ktorým pápež Pius IX. vyhlásil sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska.

sedemcípa hviezda

● je symbolom smaragdové dosky.
Dnes sa vyskytuje hlavne na šperkoch, v architektúre a na vlajkách.
Napríklad na vlajke Jordánska znamená sedem hviezdnych cípov sedem úvodných veršov Koránu.

seder

● židovská súkromná pobožnosť, ktorá sa vykonáva v prvý deň sviatku pesach.

Sederholm, Johannes Jakob

Fínsko
* 20. 7. 1863
† 26. 6. 1934
geológ a petrograf.
Autor prác o magmatických a metamorfovaných horninách Škandinávie.

Sedgwick, Kyra

USA
* 19. 8. 1965 (New York City)
herečka.
Matka Patricia.
Manžel Kevin Bacon (sobáš v roku 1988).
Syn Travis.
Dcéra Sosie Ruth.

Filmografia:
Reach Me (2013)
Chlorine (2012)
Kliatba z temnôt
Muž na hrane
Gamer (2009)
Liga spravodlivých: Nová hranica (video film, 2008)
Plán hry (2007)
Closer (TV seriál, 2005)
Miláčik
Dlhá cesta späť (2004)
Niečo, čo stvoril Boh (TV film)
Woodsman, The
Batman: Záhada Batwoman (video film, 2003)
Behind the Red Door
Queens Supreme (TV seriál)
Vyslúžilé levy
Od dverí ku dverám (TV film, 2002)
Bozkom to začína
Životná rýchlosť
Čo sa varí? (2000)
Labor Pains
Talk to Me (TV seriál)
Montana (1998)
Twelfth Night, or What You Will (TV film)
Ally McBealová (TV seriál, 1997)
Kritická starostlivosť
Fenomén (1996)
Losing Chase (TV film)
Low Life, The (1995)
Sila lásky
Vražda prvého stupňa
Rodinné fotografie (TV film, 1993)
Srdce a duša
Singles (1992)
Slečna Rose Whiteová (TV film)
Pyrates (1991)
Women & Men 2: In Love There Are No Rules (TV film)
Pán a paní Bridgeovi (1990)
Women and Men: Stories of Seduction (TV film)
Narodený 4. júla (1989)
Kansas (1988)
Lemon Sky (TV film)
Som utečený trestanec (TV film, 1987)
Wide Net, The (TV film)
Tai-Pan (1986)
Cindy Eller: A Modern Fairy Tale (TV film, 1985)
Neuveriteľné príbehy (TV seriál)
War and Love
Miami Vice (TV seriál, 1984)
Another World (TV seriál, 1964).

SEDI

● Study of the Earth's Deep Interior
medzinárodný geologický program, vďaka ktorému vznikli modely dostatočne obecné na to, aby mohli vysvetliť niektoré charakteristické vlastnosti zemského magnetického poľa.

sedia gestatoria

● prenosný trón pápeža.

Sediaci Býk

Sitting Bull.

sedieť

● byť v sede, nestáť, neležať.

● byť vhodný na niečo (svojou povahou, vlastnosťami alebo pekným, ladným výzorom).

● tvoriť súlad, byť v súlade.

● (hovorovo) úradovať na zodpovednom mieste.

sedieť na bobku

● kvočať, byť v drepe.

sedile

● v kostole alebo stredovekom dome výklenok so sedadlom.

sediment

● usadenina.

● usadená hornina, sedimentárna hornina.

● usadené nerozpustené čiastočky pevnej látky v roztoku, sadlina.

sediment, močový

● usadená nerozpustná súčasť moču.

sediment, submerzný

● usadenina pod vodou.

sedimentácia

● klesanie a hromadenie tuhých častíc v kvapaline alebo v plyne, usadzovanie.

● proces vzniku usadených hornín, pochod, pri ktorom sa na súši alebo na dne vôd usadzujú súčasti organického alebo neorganického pôvodu, a to mechanicky alebo chemicky.

● klesanie a vrstvenie červených krviniek v plazme využívané v diagnostike.

● určenie veľkosti častíc kvapalných alebo tuhých látok na základe ich pádovej rýchlosti v pokojovom prostredí.

sedimentácia krvi

● klesanie a vrstvenie červených krviniek v plazme využívané v diagnostike.

sedimentárna hornina

● usadená hornina. Je utvorená usadzovaním alebo vylučovaním z vody.
Tvorí asi 5% objemu zemskej kôry.

sedimentárny

● vzniknutý sedimentáciou.

sedimentológia
litológia

● náuka o sedimentárnych horninách.

sedimentovať

● (u)tvoriť sediment, usadzovať sa, usadiť sa.

sedimenty, klastické

● hornina vytvorená nahromadení úlomkov.

sedimenty, monomiktné

sedimenty zložené prevažne zo súčastí tvorených jedným typom horniny alebo minerálu.

sedimenty, rádioláriové

● obsahujúce kremité schránky mrežovcov (latinsky Radiolaria).

sedimetria

● v chémii mikroanalytická metóda určujúca množstvo zložky z objemu jej zrazeniny.

Sedin, Daniel

Švédsko
* 26. 9. 1980
hokejista.

Sedin, Henrik

Švédsko
* 26. 9. 1980
hokejista.

sedisvakancia

● obdobie, kedy je prázdny cirkevný úrad (pápežský alebo biskupský stolec).

sedícia

● vzrušenie, povstanie, nepokoj.

sedíliá

● kamenné sedadlá pre duchovenstvo vo výklenku južnej steny chóru v gotických kostoloch.

Sedláček, August
Augustín Sedláček

Česká republika
* 28. 8. 1843
† 14. 1. 1926
historik, genealóg a heraldik.

Dielo:
Hrady, zámky a tvrze Království českého
Místopisný slovník historie Království českého
Českomoravská heraldika
Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách.

Sedláček, Bohuslav

Česká republika
* 13. 8. 1928 (Droždín)
† 26. 5. 2013
skladateľ.
Autor populárnej hudby.
Pôsobil ako režisér a dramaturg v Orchestri Studio Brno.
Zložil hudbu k filmu Princezna se zlatou hvězdou na čele.

Sedláček, Jaromír

Česká republika
* 2. 9. 1885 (Slavkov u Brna)
† 12. 4. 1945
právnik.

Sedláček, Jiří

Česká republika
* 7. 1. 1924 (Kutná Hora)
matematik.
1952: vedecký pracovník Matematického ústavu ČSAV.
Propagátor teórie grafov.
1969 - 1970: hosťujúci profesor na univerzite v Cagary.

Dielo:
Úvod do teorie grafů (1964)
Nebojte se matematiky (1960).

Sedláček, Jiří

Česká republika
* 22. 5. 1964 (Ostrava)
herec.
Manželka Lenka Kucharská (* 1961, herečka).

Filmografia:
Occamova břitva (TV film, 2012)
Staré pověsti české (TV seriál)
4teens (TV seriál,
Můj boj (divadelný záznam, 2006)
Pytlíkov (TV seriál)
Kobova garáž (TV film, 2003)
Udělení milosti se zamítá (TV film, 2002)
O ztracené lásce (TV seriál, 2001)
Byl jednou jeden polda III - Major Maisner a tančící drak (1999)
Spirála nenávisti (TV film)
Cestující bez zavazadel (TV film, 1998)
Císař a tambor
Hra pro tři (TV film, 1990)
Antigona (divadelný záznam, 1989)
Advokát ex offo (TV seriál, 1988)
Narozeniny režiséra Z. K. (1987)
Náušnice (TV film, 1985)
Zelená léta
Daleko od stromu (TV film, 1982)

Sedláček, Květoslav František

Česká republika
* 2. 11. 1911
† 1971
spisovateľ, novinár.
Autor angažovaných románov o bojoch proletariátu a o budovaní socializmu.

Dielo:
Závod ve stínu (trilógia).

Sedláček, Milan

Česká republika
* 1. 10. 1961
† 22. 5. 2012 (alebo 20. 5. 2012)
horolezec.
2002: Šiša Pangma.
2005: pokus o výstup na K2.
2007: pokus o výstup na K2.
2010: pokus o výstup na Lhotse.
Zahynul pri expedícii na Lhoce (pri zostupe).

Sedláček, Milan

Česká republika
diplomat.
2004: veľvyslanec v Kazachstane a Kyrgyzstane.

Sedláček, Pavel

Česká republika
* 4. 7. 1941 (Praha)
rockový spevák, gitarista a skladateľ.
1962: pôsobil v divadle Semafor.

Sedláček, Tomáš

Česká republika
* 29. 8. 1980
futbalista.

Sedláček, Tomáš

Sedláček, Tomáš
generál Tomáš Sedláček
Česká republika
* 8. 1. 1918 (Viedeň)
† 27. 8. 2012
armádny generál.
Bývalý príslušník 2. československej samostatnej paradesantnej brigády.
Účastník bojov na Dukle a v SNP.
Po vojne bol vo vykonštruovanom procese odsúdený na doživotie (prepustený v roku 1960).
Po roku 1989 bol rehabilitovaný.
2008: povýšený do hodnosti armádneho generála.

Sedláček, Tomáš

Česká republika
* 23. 1. 1977 (Roudnice nad Labem)
ekonóm.
2003: ekonomický poradca prezidenta Václava Havla.

Sedláček, Vojtěch

Česká republika
* 9. 9. 1892 (Libčany)
† 3. 2. 1973 (Praha)
maliar, grafik. ilustrátor a pedagóg.
Člen Umeleckej besedy.
Autor kresieb krajín a knižných ilustrácií.

Sedláčková, Andrea

Česká republika
* 22. 2. 1967 (Praha)
režisérka.

Réžia:
Zbabělci (2013)
Rytmus v patách (TV film, 2009)
Opravdová láska (TV film, 2007)
Krásný čas (TV film, 2006)
Můj otec a ostatní muži (TV film, 2003)
Musím tě svést (2002)
Oběti a vrazi (2000)
Ze života pubescentky (TV film, 1999)
Intuice (TV film, 1998)
Polobotky (TV film, 1997).

Filmografia (herecká):
Dobrá čtvrť (TV seriál, 2005)
Pražská 5 (1988)
Bony a klid (1987)
Třetí patro (TV seriál, 1985)
Skleněný dům (1981)
Jen si tak trochu písknout (1980)
Muž přes palubu.

Sedláčková, Anna
Andula Sedláčková

Česká republika
* 29. 9. 1887 (Praha)
† 24. 11. 1969
herečka.
Manžel Max Urban.
Dcéra Marcela.
1905 - 1938: členka ND.
1939 - 1944: viedla vlastné Divadlo A Sedláčkové.

Filmografia:
Šaty dělají člověka
Experiment.

Sedláčková, Jiřina

Česká republika
* 14. 5. 1914 (Přestavlky)
† 12. 4. 2002
herečka.

Filmografia:
Valentin Dobrotivý (1942)
Eva tropí hlouposti (1939)
Ženy u benzinu (1939)
Tulák Macoun (1939)
Bílá jachta ve Splitu (1939)
Děvče z předměstí (1939)
Umlčené rty (1939)
Manželka něco tuší (1938)
Ideál septimy (1938)
Slečna matinka (1938)
Svět, kde se žebrá (1938)
Ducháček to zařídí (1938).

Sedláčková, Marcela

Sedláčková, Marcela
Marcela Sedláčková
Česká republika
* 6. 3. 1926 (Praha)
† 12. 4. 1969
herečka.
Otec František Xaver Hodáč.
Matka Anna.
Nevlastná sestra Nataša Gollová.

Filmografia:
Anděl na horách
Byl jednou jeden král
Dobrý voják Švejk.

Sedláčková Oltová, Klára
Sedláčková-Oltová, Klára

Sedláčková Oltová, Klára
Klára Sedláčková-Oltová
Česká republika
* 20. 2. 1976 (Pardubice)
herečka.
Syn Kristián, Oliver.

Filmografia:
Draculův švagr (TV seriál) (1996)
Vše pro firmu (TV film) (1998)
To jsem z toho jelen (TV seriál)
Kytice (2000)
Spojení přerušeno (študentský film) (2001)
Útěk do Budína (2002)
Vinyl (študentský film)
Útěk do Budína (TV seriál)
Král Lear (divadelný záznam)
Iguo Igua (TV film) (2003)
Román pro ženy
Redakce (TV seriál)
Pojišťovna štěstí (TV seriál)
Hop nebo trop (TV seriál) (2004)
Vřesový trůn (TV film)
Prachy dělaj člověka (2006)
Trapasy (TV seriál)
Soudné sestry (divadelný záznam)
Operace Silver A (TV film) (2007)
Pohádkové počasí (TV film)
Běsi (divadelný záznam) (2008)
Poste restante (TV seriál) (2009)
Ruka
Naši furianti (divadelný záznam) (2011)
Špačkovi v síti času (TV seriál)
Sebemilenec (TV film)
Jirka a bílé myšky (2013)
Raluca (2014)
Všechny moje lásky (TV seriál)
Vraždy v kruhu (TV seriál) (2015)

Sedlák, Borek

Česká republika
* 15. 6. 1981 (Liberec)
skokan na lyžiach, pôvodné meno Vlastibor (zmenené na rodnom liste na jeseň 2005).
2005: víťaz kontinentálneho poháru (St. Moritz).

Sedlák, Jan

Česká republika
* 4. 12. 1871 (Třebíč)
† 8. 5. 1924 (Brno)
teológ a historik.
1906: profesor cirkevných dejín na biskupskom seminári v Brne.
Venoval sa biblistike, patristike, kresťanskej sociológii a cirkevnému právu.

Sedlák, Jan Nepomuk

Česká republika
* 9. 4. 1854
† 30. 9. 1930
cirkevný hodnostár.
Autor kníh s náboženskou tématikou.
Vydavateľ staročeskej nábo?enskej literatúry (České modlitby a meditace z roku 1521, 1909).
1898 - 1907: poslanec zemského snemu.
1918: dekan svätováclavskej kapituly.
1916 - 1917: kapitulný vikár.
Od roku 1917 pražský svätiaci biskup.

Sedlák, Josef

Česká republika
* 1922 (Velká Bíteš)
učiteľ, básnik a prekladateľ (ruština).

Dielo:
Kam odlétají ptáci (zbierka)
Trn z paty (zbierka).

Sedláková, Kateřina

Sedláková, Kateřina
Kateřina Sedláková
Česká republika
* 1987
modelka, herečka.
2005: finalistka Česká Miss.

Filmografia:
Ulovit milionáře (2009).

Sedlář, Dalibor

Česká republika
* 17. 12. 1987
hokejový brankár.

sedlo, Novosvětské

Česká republika
sedlo oddeľujúce Krkonoše od Jizerských hôr.

sedlový kĺb

● druh spojenia kostí.
Umožňuje obmedzený pohyb v dvoch rovinách.
Vyskytuje sa u koreňa palca ruky.

Sedmohradčan

● obyvateľ Sedmohradska.

Sedmohradsko

● krajina v bývalom Uhorsku, dnes patriaca Rumunsku, Transylvánia.

sedmoslivkár

● (ironicky) schudobnený slovenský zeman.

sedmospáč
sedmospáčka

● kto rád a veľa spí, spachtoš.(prenesene) kto zmeškal, zaspal vývin, zaostalec.

sedmospáčsky

● ospalo, lenivo, ťarbavo.

Sedna

● inuitská bohyňa, ktorá sa skrýva na dne severských morí.

● obor z inuitskej mytológie (Siarnaq).
Nájsť ju môžu len šamani, ktorí z nej musia raz za čas odstrániť špinu ľudských previnení.

90377 Sedna
(90377) Sedna

kozmické teleso v Slnečnej sústave (2003-VB 12).
Objavili ho 15. 3. 2003 (niekedy uvádzané i 14. 3. 2003) Mike Brown, David Rabinowitz a Chadwick Trujillo (uvádzané i 14. 11. 2003).
Má veľmi excentrickú dráhu okolo Slnka (30 - 1.000 AU) v Kuiperovom páse.
Od roku 1930, kedy bolo objavené Pluto, objav najväčšieho telesa v Slnečnej sústave.
Teplota na povrchu okolo - 240 °C.
Rotačná doba asi 40 dní (neskôr odhad upresnený pozorovaním na 10 hodín).
Obežná doba okolo 10.500 - 11.400 rokov po výstrednej eliptickej dráhe (76 - 524 AU).
Výstrednosť e = 0,85.
Priemer 1.300 - 1.800 km, neskôr (2015) udávané okolo 500 km.

súvislosti: sednitos

sednitos

● telesá s podobnými orbitálnymi parametrami ako má Sedna a 2012 VP113.

sedria

● župný súd v stredovekom Uhorsku, neskôr (1871 – 1928) zborový súd prvej inštancie.

Sedrik

● mužské meno.
Sviatok 18. 6.

Sedych, Jurij

ZSSR
atlét.
30. 8. 1986 svetový rekord v hode kladivom (86,74 m).

Sedych-Lebedeva, Natalia

Sedych-Lebedeva, Natalia
Natalia Sedych-Lebedeva
Rusko
* 10. 7. 1948
herečka.
Od roku 2000 pôsobí v moskovskom divadle u Nikitinskej brány.

Filmofrafia:
Mrazík (Nastenka)
Oheň, voda a ľstivé úskoky.

See, Elliot H.

See, Elliot H.
Elliot See
USA
* 23. 7. 1927 (Dallas)
† 28. 2. 1966 (St. Louis, Missouri)
astronaut - kandidát.
Menovaný ako pôvodný člen posádky Gemini 9.

Seebeck, Thomas Johann

Nemecko
* 9. 4. 1770 (Reval, dnes Tallin, Estónsko)
† 10. 12. 1831 (Berlín)
fyzik.
Onjaviteľ Seebeckovho javu.

Seebeckov jav
jav, termoelektrický

● je priamou premenou rozdielu teplôt na elektrické napätie. Peltierov jav a Seebeckov jav sú vlastne opaky seba navzájom.
Tento jav bol po prvý krát objavený v roku 1821 nemeckým fyzikom Thomasom Seebeckom, ktorý zistil, že existuje elektrické napätie medzi dvoma koncami kovovej tyče, pokiaľ medzi týmito koncamii existuje teplotný rozdiel - gradient ΔT.
Jav je teda vznik napätia, ktorý nastáva pri teplotných rozdieloch medzi dvoma rozdielnymi kovmi alebo polovodičmi.
To spôsobuje nepretržité prúdenie elektrónov, pokiaľ vodiče tvoria uzatvorený obvod.
Vzniknuté napätie je rádovo niekoľko mikrovoltov na stupeň Celzia.
Jav sa využíva pre priamu výrobu elektrickej energie z tepla, čiže tam kde máme k dispozícii zdroj tepla, resp. teplotný spád.
V praxi sa efekt častejšie využíva pre nepriame meranie teploty, kde sa článok použije ako teplotný snímač (senzor) a merané napätie je ekvivalentné rozdielu teplôt povrchov článku.

seed
seeder

● (v informatike) používateľ, ktorý má 100 percent dát a iba odosiela ostatným leecherom.

Seeger, Pete

USA
* 3. 5. 1919 (New York)
† 27. 1. 2014
folkový spevák, Hráč na päťstrunné banjo, dvanásťstrunovú gitaru a flautu.
Tiež preslávil kubánske Guantanamero, do ktorého textu, do tej doby poväčšinou improvizovaného, vložil verše veľkého kubánskeho básnika Josého Martího.

Hity:
Where Have All the Flowers Gone? (česky Řekni, kde ty kytky jsou)
If I Had A Hammer (Bylo by to krásný)
Turn, Turn, Turn!
We Shall Overcome

Seeiso, David Mohato Letsie Bereng

Seeiso, David Mohato Letsie Bereng
Letsie III.
Lesotho
* 17. 3. 1963
politik.
Otec Mošeše II.
Manželka Masenate Mohato (sobáš v roku 2000).
Syn Lerotholi.
Dcéra Senate, Maseeiso.

1990: zvolený za kráľa ako Letsie III. (po odstúpení otca a jeho odchode do exilu)
1994: abdikoval, aby uvoľnil miesto na tróne svojmu otcovi.
18. 1. 1996: po smrti otca sa opäť ujíma vlády (oficiálne 7. 2. 1996, korunovaný 31. 10. 1997).

Seeler, Uwe

Nemecko
* 5. 11. 1936
futbalista.
1944 - 1972: Hamburger SV (406 gólov v lige).
1954 - 1970: 72 medzištátnych stretnutí (43 gólov).
1958, 1962, 1966, 1970: finalista na MS.
1960, 1964, 1970: futbalista Nemecka.
1995 - 1998: prezident klubu Hamburger SV.
2006: veľvyslanec MS 2006.

Seelöwe
operácia Seelöwe

Nemecko
počas 2. svetovej vojny plánovaná operácia invázie Nemecka cez Lamanšský prieliv do Veľkej Británie.
Rozkaz na jej prípravu vydal Adolf Hitler 16. 7. 1940.

Seely White, Henry

USA
* 20. 5. 1861
† 20. 5. 1943
matematik, technik.
6. 6. 1882 si nechal patentovať elektrickú žehličku.

Seferis, Jorgos
Giorgos Seferis

Grécko
* 13. 3. 1900
† 19. 9. 1971
básnik a esejista.
1063: Nobelova cena.

Dielo (zbierky):
Román
Palubný denník
Cvičný zošit
Tri tajné básne.

Sefström, Nils Gabriel

Švédsko
* 2. 6. 1787
† 30. 11. 1845
chemik.
V roku 1830 zistil prítomnosť nového prvku vo švédskych rudách - vanádu.


Sega, Ronald Mark

Sega, Ronald Mark
Ronald Mark Sega
USA
* 4. 12. 1989 (Cleveland. Ohio)
astronaut, 306. človek vo vesmíre.
Let na STS-60, STS-76.

Segal, Erich

USA
* 16. 6. 1937
† 19. 1. 2010 (Londýn, uvádzané i 17. 1. 2010)
klasický filológ, spisovateľ.
Dcéra Francesca.

Dielo:
Love Story (Príbeh našej lásky, 1970)

Segal, George

USA
* 13. 2. 1934 (Great Neck, Long Island, New York)
herec.
Hraje i na banjo ako člen skupiny Imperial Jazzband.

Filmografia:
Elsa & Fred (2014)
Goldbergs, The (TV seriál, 2013)
Láska a iné závislosti (2010)
Ollie Klublershturf vs . the Nazis
Retired at 35 (TV seriál)
Stvorení pre seba (2009)
2012
Three Days to Vegas (2007)
Dinotopie: Výprava za kameňom Slnka (2005)
Fielderova voľba (TV film)
Heights
Amazing Westermans, The (TV film, 2004)
Electric Piper, The (TV film, 2003)
NBC's Funniest Outtakes (TV film, 2002)
Príbeh Lindy McCartneyovej (TV film, 2000)
Mág Houdini (TV film, 1998)
Treba ma zožer (TV seriál, 1997)
Cable Guy (1996)
Dve tváre lásky
Flirtovanie s katastrofou
Posledný večierok
Príbeh doktora Fleiss (TV film)
Real Adventures of Jonny Quest, The (TV seriál)
Tracey Takes On ... (TV seriál)
Opatrovateľka (1995)
Zomrieť pre
Doba prílivu (TV seriál, 1994)
Hlboko dole
Ísť za hlasom srdca (TV film)
Otázky srdce (TV film)
Picture Windows (TV seriál)
Priamy zásah
Ženský inštinkt (video film)
Čas pomsty (1993)
Pozri, kto to hovorí 3
Nákazlivý žiar (TV film)
Me, Myself and I (1992)
Orso chiamato Arturo, Un (TV film)
For the Boys (1991)
Endless Game, The (TV film, 1990)
All's Fair (1989)
Pozri, kto to hovorí
Murphy's Law (TV seriál, 1988)
Run for Your Life
Take Five (TV seriál, 1987)
Many Happy Returns (TV film, 1986)
Not My Kid (TV film, 1985)
Stick
Bláznivá dobrodružstvo Robina Hooda (TV film, 1984)
Cold Room, The (TV film)
Trackdown: Finding the Goodbar Killer (TV film, 1983)
Deadly Game (TV film, 1982)
Killing' em Softly
Tmavohnedá kópia (1981)
Posledné manželstvo v Amerike (1980)
Vinnetou (TV seriál)
Lost and Found (1979)
Kto zabíja najlepšie európske šéfkuchára ? (1978)
Horská dráha (1977)
Legrace s Dickom a Jane
Grófka a lišiak z Dirtwateru (1976)
Black Bird, The (1975)
Russian Roulette
Kalifornský holport (1974)
Terminal Man, The
Lie, The (TV film, 1973)
Na úrovni
Zamilovaný advokát
Ukradnutý diamant (1972)
Zrodený k víťazstvu (1971)
Básnik a mačička (1970)
Milovanie
Where's Poppa ?
Most u Remagenov (1969)
Southern Star, The
Suo modo di fare, Il
Bye Bye Braverman (1968)
Of Mice and Men (TV film)
Takto sa s dámou nejedná
Masaker na svätého Valentína (1967)
Kto sa bojí Virginie Woolfovej ? (1966)
Quillerovo memorandum
Smrť obchodného cestujúceho (TV film)
Stratená jednotka
Kráľ Krysa (1965)
Loď bláznov
New Interns, The (1964)
Pozvánka pre pištoľníka
Act One (1963)
Najdlhší deň (1962)
Young Doctors, The (1961)
Closing Door, The (TV film, 1960)
Armstrong Circle Theatre (TV seriál, 1950)

Segantini, Giovanni

Taliansko
* 15. 1. 1858 (Arco)
† 28. 9. 1899 (u Pontessiny Pontresina)
maliar.
Vyvinul vlastnú maliarsku techniku.
Autor švajčiarskych horských krajín s horalmi a zvieratami.

Seger, Bob

USA
narodil sa 6. 5. 1945 (Ann Arbor)
rockový spevák.
Člen súboru Silver Bullet Band.

Diskografia:
Live Bullet (1976)
Night Moves (1976).

Seger, Josef Ferdinand Norbert
Seeger, Josef Ferdinand Norbert
Segert, Josef Ferdinand Norbert

Česká republika
* 21. 3. 1716 (Řepín u Mělníka)
† 22. 4. 1782 (Praha)
skladateľ, organista a hudobný pedagóg.
Komponoval skladby pre organy (prelúdiá, toccaty a fúgy) a chrámové kompozície (omše, moteta, litánie).

Seger, Mathias

Švajčiarsko
* 17. 12. 1977
hokejista.

Seghers, Anna

Nemecko
* 19. 11. 1900
† 1. 6. 1983
spisovateľka, vlastným menom Netty Radvany.
Predstaviteľka socialisticky orientovanej prózy.
Autorka diel exilového a socialistického realizmu.
1933: pred nacizmom emigrovala (Francúzsko, Mexiko).
Od roku 1947 sa podieľala na vytváraní literatúry NDR.

Dielo:
Siedmy kríž
Výlet mŕtvych dievčat
Transit.

segiň

● (nárečovo) úbožiak.

segment

● jednotka, prvok, časť, úsek niečoho.

● oddelenie, oblasť niečoho.

● v geometrii kruhová úseč.

● v technike súčasť tvaru kruhového výseku.

● časť, úsek niečoho.

● v zoológii článok, pravidelne sa opakujúca časť tela organizmu, napríklad červov, hmyzu.

● v botanike bunky vzniknuté delením buniek na rastovom vrchole rastlinných orgánov.

● v lingvistike určitý úsek prehovoru, slova a pod. (hláska, morféma).

segmentácia

● členitosť, členenie, rozčlenenie.

● rozdeľovanie, delenie na časti, zložky, prvky (segmenty).

● v kybernetike delenie programu, ktorý svojou dĺžkou presahuje kapacitu vnútornej pamäti počítača.

● v poľnohospodárstve drvenie repných súplodí s cieľom znížiť počet klíčkov.

● v zoológii rozdelenie tela živočíchov alebo ich orgánov na rad opakujúcich sa častí (segmentov), článkovanie.

segmentácia reči

● v lingvistike rozdelenie súvislej reči na menšie úseky (takty, taktové skupiny), členenie reči.

segmentátor

● prístroj používaný vo fonetickom výskume na časové delenie reči.

segmentektómia prsníka

● chirurgické odoperovanie nádoru prsníka a blízkeho tkaniva pri zachovaní prsnej žľazy.

segmentovať

● rozdeľovať, rozdeliť, (roz)členiť na časti, zložky, prvky, segmenty.

Segner, Ján Andrej

Slovenská republika
* 9. 10. 1704 (Bratislava, uvádzané i 4. 10. 1704)
† 5. 10. 1777 (Halle)
matematik, fyzik a lekár.
Vynašiel segnerovo koleso.
1732: profesor matematiky a fyziky v Jene.
1755 - 1777: vedecké práce na univerzite v Halle.

Dielo:
De raritate luminis (O vzácnosti svetla, 1740)
Machinae cuiusdam hydraulica theoria (1750)
Computatio formae atque virium machinae hydraulicae nuper descriptae (1750)
Specimen theoriae turbinum (1755).

segnerovo koleso

koleso, segnerovo.

Segni, Antonio

Taliansko
* 2. 2. 1891 (Sassari)
† 1. 12. 1972 (Rím)
právnik, politik.
1946: poslanec parlamentu.
Od roku 1946 opakovane ministrom.
1955 - 1957 a 1962 - 1964: prezident.

segno

● notová značka, od ktorej sa má skladba opakovať.

Segrave

Veľká Británia
1927: vytvoril rýchlostný automobilový rekord dosiahnutím rýchlosti cez 300 km/h.

Segre, Emilio Gino

Taliansko
* 1. 2. 1905 (Tivoli)
† 22. 4. 1989 (Lafayette, USA)
fyzik.
Pôsobí v USA (od roku 1938 v Berkeley).
1934 - 1935: s E. Fermim experimenty s neutrónmi.
V roku 1940 objavil technécium spoločne s C. Perrierom.
V roku 1940 objavil astát, ale jeho výskum prerušila práca v tíme na vývoj atómovej bomby (až do roku 1946), výskumu prvku sa venovala Rakúšanka Karlikova).
Prvok astát pomenoval až v roku 1947.

segregácia

● oddeľovanie, rozdeľovanie, vylučovanie.

● pochod prebiehajúci pri tuhnutí roztavenej zliatiny niektorých kovov (cín, antimón), pri ktorom vzniká tuhá hmota s rozdielnym obsahom zložiek v jednotlivých vrstvách.

● v baníctve triedenie rudy podľa kusovosti pri sypaní.

● (v metalografii) odlučovanie prímesí v zliatinách v určitých miestach pri tuhnutí spôsobené nerovnorodosťou ich chemického zloženia.

● v genetike štiepenie vlôh oddeľovaním alel jedného páru a ich rozdelenie do jadier rozličných buniek.

● v hutníctve miesto so zvýšenou koncentráciou sprievodných prvkov v liatej oceli, ktoré vznikne v kove počas tuhnutia, vycedenina.

● odlúčenie určitej časti obyvateľstva z rasových (rasová segregácia), náboženských a iných dôvodov.

segregácia detí podľa inteligencie

● zaraďovanie do rozličných typov škôl.

segregácia dopravy

● vyhradenie miesta (pruhu, priestoru) na komunikáciách určitému druhu dopravy v rámci urbanistického riešenia.

segregácia, rasová
segregácia farebných

● spôsob rasovej diskriminácie spočívajúci v oddeľovaní nebelošského obyvateľstva od belošského.

● vylučovanie občanov farebnej pleti z účasti na spoločenských inštitúciách (napr. pri štúdiu, vo verejnom živote ap.), napr. v niektorých štátoch USA.

segregát

● čo sa vylúčilo, oddelilo pri segregácii.

segregovať

● robiť segregáciu 1, oddeľovať, oddeliť, odlučovať, odlúčiť.

segue

● pokyn v notách ("nasleduje") na pokračovanie na inom mieste.

seguidilla

● španielska ľudová pieseň a tanec rýchleho tempa s doprovodom gitary a kastaniet.

segway

segway
segway
● dvojkolesový dopravný prostriedok pre jedného pasažiera poháňaný elektromotorom.
Stabilitu vo vzpriamenej polohe zabezpečuje elektronika.
Maximálna rýchlosť je okolo 20 km/hod.
Vynašiel ho Dean L. Kamen.
Spoločnosť na výrobu vozítok vlastnil Jimi Heseldon († 26. 9. 2010), zakúpil ju v januári 2010.

Sechemtej

● symbol faraónskej moci.
Spojená koruna Horného a Dolného Egypta.
Je ozdobená kobrou v bojovej pozícii uraeus, ktorá má ochrániť faraóna pred nepriateľmi.

Seidan, Tomáš

Česká republika
* 5. 9. 1830 (Praha)
† 2. 12. 1890 (Praha)
sochár.
Podieľal sa na výzdobe Národného múzea a Rudolfina v Prahe.
Autor sochy študenta zo švédskych vojen v areáli Klementina v Prahe.

Dielo:
pomník J. F. Smetanu v Plzni (1874).

Seidel, Jan

Česká republika
* 25. 12. 1908 (Nymburg)
† 23. 5. 1998 (Praha)
hudobný skladateľ.
Autor symfonických diel, masových piesní (Kupředu, zpátky ni krok), kantát, scénickej a filmovej hudby.
1938 - 1945: umelecký riaditeľ divadla Esta.
1958 – 1964 šéf opery ND.
1980 – 1987 predseda Zväzu československých skladateľov.

Filmová hudba:
Pan Vok odchází (1979)
Skandál v Gri - Gri baru (1978)
Všichni proti všem (1977)
Tam, kde hnízdí čápi (1975)
Za volantem nepřítel (1974)
Přehlídce velím já! (1969)
Všichni dobří rodáci (1968)
Žert
Úplně vyřízený chlap (1965)
Strakatí andělé (1964)
Lucie (1963)
Mstitel (1959)
Poslušně hlásím (1957)
V pátek ráno
Dobrý voják Švejk (1956)
Strakonický dudák (1955)
Anna proletářka (1952)
Temno (1950)
Pan Habětín odchází (1949)

Seidlhofer, Bruno

Česká republika
* 5. 9. 1905 (Viedeň)
† 19. 2. 1982 (Viedeň)
klavírista.
Významný pedagóg.
1938: pedagogicky pôsobí vo Viedni (od roku 1956 ako profesor).
1962: súčasne pôsobí i ako pedagóg v Kolíne nad Rýnom.

Seidling, Clifford

Česká republika
* 3. 7. 1933 (Praha)
fotograf.
Predstaviteľ aranžovanej portrétnrj fotografie.
Autor mužských aktov, portrétov hudobníkov a výtvarných umelcov.

Seidlová, Barbora

Seidlová, Barbora
Barbora Seidlová
Česká republika
* 23. 5. 1981 (Břeclav)
herečka.

Od roku 2003 prestala natáčať seriály.
Od roku 2005 sa venuje najmä divadelnému herectvu.

Filmografia:
Lotrando a Zubejda (1996)
Romeo, Julie a tma (TV film, 1997)
Stříbrný a Ryšavec (TV film)
Bedna s datlemi (TV film, 1998)
24 (2000)
Nelásky (študentský film)
Elixír a Halíbela (TV film, 2001)
Vražda u jezera (TV film)
Místo nahoře (TV seriál, 2002)
Stín viny (TV film)
Polaroidy (divadelný záznam, 2003)
Snowboarďáci
Když chcípne pes (TV film)
Hodný chlapec (TV film)
Bolero (2004)
3 plus 1 s Miroslavem Donutilem (TV seriál)
Snowboarďáci (TV seriál, 2005)
Místo v životě (TV seriál)
Maharal - Tajemství talismanu (2006)
Trapasy (TV seriál)
Maharal - Tajemství talismanu (TV seriál, 2007)
Zemský ráj to napohled (2009)
Cesty domů (TV seriál)
Ach, ty vraždy! (TV seriál, 2010)
Odcházení
Guláš (študentský film, 2011)
Dámský krejčí (divadelný záznam, 2012)
Kovář z Podlesí (2013)

Seidži Majehara
Seidži Maehara

Japonsko
politik.
2010: minister dopravy.
17. 9. 2010 vymenovaný ministrom zahraničných vecí.
6. 3. 2011 podal demisiu (v rozpore so zákonom prijal dar od cudzinky).

Seidžin no hi
Deň dospelosti

Japonsko
sviatok dospievajúcich Japoncov, ktorí dosahujú dospelosť vo veku 20 rokov.
Pripomína sa druhý pondelok v januári.
Deň dospelosti sa oficiálne stal sviatkom v roku 1948.
Dovtedy sa prechod z detstva do dospelosti slávil buď v miestnych chrámoch, alebo v kruhu rodiny.
Pôvodne sa Deň dospelosti slávil 15. januára, stávalo sa, že sviatok pripadal na iný deň v týždni.
V roku 1998 v Japonsku prijali zákon, podľa ktorého od roku 2000 preniesli Deň dospelosti z pevného dátumu na druhý pondelok v januári.

SEIE
Submarine Escape Immersion Equipment Mark 10

● jednoduchý skafander, pmocou ktorého sa je možné zachrániť z havarovanej ponorky.
Je možné ho obliecť veľmi rýchlo.
V podstate sa jedná o nafukovaciu pláštenku.

Seifert, Jakub

Česká republika
* 9. 1. 1846
† 20. 10. 1919
herec, pôvodne Jakub Sayfert.
1864: angažmá v Prozatimním divadle.
1881: pôsobí v ND v Prahe.

Seifert, Jaroslav

Česká republika
* 23. 9. 1901 (Praha)
† 10. 1. 1986
básnik, žurnalista, spisovateľ, prekladateľ.
1920: spoluzakladateľ Devětsilu.
1929: vylúčený z KSČ za podpis Manifestu sedmi proti boľševizácii v novom vedení KSČ.
1936: štátna cena.
1949: odchod do invalidného dôchodku.
1955: štátna cena.
1966: národný umelec.
Jeden z prvých signatárov Charty '77.
1968: štátna cena.
1968 - 1970: predseda Československého zväzu spisovateľov.
11. 10. 1984: Nobelova cena za literatúru (udávaný i dátum 10. 12. 1984).

Bibliografia:
Město v slzách (prvotina, 1921)
Zhasněte světla
Vějíř Boženy Němcové (1940)
Píseň o Viktorce (1950)
Maminka (1954)
Koncert na ostrově
Halleyova kometa
Morový sloup
Býti básnikem.

Seifert, Jiří

Česká republika
* 5. 9. 1932 (Praha)
† 25. 7. 1999 (Praha)
sochár.
Autor abstraktného prúdu v českom sochárstve.
Z materiálov uprednostňoval mramor.

Seikan

Japonsko
najdlhší železničný tunel na svete.
Spája ostrovy Honšú a Hokkaido.
Dĺžka 53.850 m.
Otvorený v 13. 3. 1988.

Seiki, Scinichi

Japonsko
fyzik.

Dielo:
Princípy ultrarelativity (The Principes of Ultrarelativity, 1972).

Seiler, Johann Wenzel

Česká republika
* 1648
† 1681
alchymista.
1675: augustiánsky mních.
16. 9. 1676 povýšený na pána von Reinburg za transmutáciu cínu na zlato.
Jeho podvod (princíp) bol odhalený (potvrdený) až v 20. storočí

Sein, Thein

Sein, Thein
Thein Sein
Barma
* 20. 4. 1945
politik.
24. 10. 2007 - 2011: premiér.
?. 2. 2011: prezident.
21. 10. 2012 usporiadal historicky prvú tlačovú konferenciu prezidenta v Mjanmarsku.
19. 11. 2012 privítal na návšteve Baracka Obamu, prvého prezidenta USA, ktorý Barmu navštívil.

Seipel, Ignaz

Rakúsko
* 19. 7. 1876 (Viedeň)
† 2. 8. 1932 (Pernitz)
politik.
1899: katolíky kňaz.
1909: profesor na niekoľkých univerzitách.
1918: minister verejných príc (iba niekoľko dní).

Zaujímavosť: Zaujímavosť: syn drožkára.

seismofóbia

● strach zo zemetrasenia.

Seismosaurus

Seismosaurus
Seismosaurus
● rod dinosaura.
Jeden z najväčších jašterov.
Podľa prvých predpokladov dorastal až do dĺžky 36 - 54 metrov a hmotnosti až okolo 113 ton.
V roku 2004 bolo rodové meno Seismosaurus označené za mladšie synonymum rodu Diplodocus.

Seismosaurus halli

Seismosaurus hallorum.

Seismosaurus hallorum

dinosaurus popísaný ako Seismosaurus halli v roku 1991 na základe čiastočne zachovalej kostry z Nového Mexika objavenej v roku 1985.
Popísal ho paleontológ David Gillette.
Od roku 2004 Diplodocus hallorum.

seitan

● polotovar makrobiotickej stravy pripravený s pšeničnej múky.
Náhrada mäsa.

Seiters, Rudolf

Nemecko
* 13. 10. 1939 (Osnabrück)
politik.
Od 1969 poslanec Spolkového snemu.
1971 - 1976 a 1982 - 1989 jednateľ frakcie v spolkovom sneme.
1989 - 1991: minister na Úrade spolkového kancléra.
1991 - 1993: spolkový minister vnútra.

Seitlová, Jitka

Česká republika
* 17. 4. 1954 (Přerov)
politička.
1995: Vstup do ODA (Občanská demokratická aliance).
Od roku 2002: nestraníčka.
1996 - 2002: senátorka.
2002 - 2007: senátorka.
14. 2. 2007: vymenovaná za zástupkyňu ombudsmana v ČR.

Seitz, Gustav

Nemecko
* 11. 9. 1906 (Neckarau, Mannheim)
† 26. 10. 1969 (Hamburk)
sochár.
Autor archaizujúcich aktov a portrétov.

Seitz, Karl

Rakúsko
* 4. 9. 1869 (Viedeň)
† 3. 2. 1950 (Viedeň)
sociálnodemokratický politik, učiteľ.
Vyrastal v sirotinci.
1901: poslanec ríšskej rady.
1918: v čele dočasného Národného zhromaždenia.
1919 - 1920: predseda ústavodarného Národného zhromaždenia.

seizmicita

● aktivita zemetrasenia, rozsah (frekvencia a mohutnosť) zemetrasnej činnosti na určitom mieste za isté obdobie, frekvencia zemetrasení.

seizmická komunikácia

● spôsob dorozumievania sa pomocou úderov do zeme alebo posielaním signálov (či zvuku) v zemi.
Tento sppôsob komunikácie používajú nielen slony, ale i niektoré druhy žiab či hmyzu.

seizmická metóda

● v archeológii metóda využívajúca odpalovanie drobných náloží, ktoré vyvolajú seizmické vlny.
Meranie ich deformácií pri prechode terénom prezradí prítomnosť dutín.
Využíva sa i v speleológii.

seizmický

● zemetrasný, týkajúci sa zemetrasenia.

● týkajúci sa seizmiky, seizmologický.

seizmika

● geofyzikálna metóda, seizmológia
sleduje šírenie zemetrasných vĺn líšiacich sa podľa vlastností hornín.

● odbor geofyziky zaoberajúci sa štúdiom zemetrasení (prírodných aj umelých).

seizmo-

● prvá časť zložených slov majúca význam otras, zemetrasný.

seizmofóbia

● strach zo zemetrasenia.

seizmograf

● prístroj k zaznamenávaniu otrasov pôdy.

● prenesene citlivý ukazovateľ.

seizmogram

● geofyzikálny časovo rozvinutý záznam seizmografu.

seizmológ
seizmologička

● znalec zemetrasení, odborník v seizmológii.

● pracovník seizmografickej stanice, laboratória a pod.

seizmológia

● seizmika
náuka o chvení Zeme, odbor geofyziky zaoberajúci sa štúdiom prírodných zemetrasení.

seizmometer

● v geofyzike prístroj na kvantitatívne vyhodnocovanie seizmogramov.

seizmonastia

● pohyby orgánov rastlín vyvolané otrasmi alebo dotykom.

seizmoskop

● prístroj používaný na signalizáciu zemetrasenia.

sejba, krížová

● sejba dvoma smermi, priečne na seba.

Sejčchan

Japonsko
železničný tunel.
Dĺžka 53 km.
Najdlhší železničný tunel na svete (2005).

Sejdiu, Fatmir

Kosovo
politik.

10. 2. 2006 - 27. 9. 2010: prezident (albánskeho pôvodu).
2006: zvolený za predsedu Demokratického zväzu Kosova (LDK).
2008: zvolený za prezidenta provincie.

sejf
safe

● bezpečnostná schránka, trezor.

Sejk, Soběslav

Česká republika
† 19. 4. 2004
herec.
Manželka Blanka Blahníková.
Pracoval i v rozhlase na rôznych dramatizáciách (Garganteus a Pantagruel) a v dabingu.
Autobiografická kniha Svědectví z druhého břehu, kde popisuje svoje zážitky z klinickej smrti.

Filmografia:
1952: Nad nami svítá (budovateľský film, réžia Jiří Krejčí)
Nástup
Limonádový Joe
Mladý muž a bílá velryba
Byli jednou dva písaři (TV seriál)
Třicet případů majora Zemana (TV seriál, epizóda Bestie)
Opouštět Petrohrad (TV inscenácia)
Noc rozhodnutí (TV inscenácia).

sejp

● odval riečnych usadenín alebo zvetralín rôznych hornín vzniknutý ryžovaním.

sejpa

● halda štrkopiesku po bývalom ryžovaní zlata na riekach.

Sekal, Zbyněk

Česká republika
* 12. 7. 1923 (Praha)
† 24. 2. 1998 (Viedeň)
sochár.
Od roku 1969 žil v Rakúsku.
Autor asamblážových reliéfov.

sekaná

● potravinársky výrobok z posekaného mäsa.


sekanina

● mäsiarsky výrobok z posekaného mäsa, sekaná.

Sekanina, Ivan

Česká republika
* 31. 10. 1900 (Nové Město na Moravě)
† 21. 5. 1940 (koncentračný tábor Sachsenhausen-Oranienburg)
právnik, kultúrny činiteľ, politik.
1929 - 1939: právny zástupva KSČ a Rudého Práva.

Sekanina, Zdeněk

USA
* 12. 6. 1936 (Mladá Boleslav)
astronóm českého pôvodu.
1959: promócia.
1968: pôsobí v Belgicku, odkiaľ sa po okupácii do ČSSR nevrátil.
1969: odlet do USA.

sekans
secans

● jedna z goniometrických funkcií, značka sec.

sekanta

● priamka obsahujúca dva rôzne body kružnice, sečnica.

sekantný

● (zastaralo) ktorý rád rozkazuje.

● majúci charakter rozkazu.

sekantoida

● krivka znázorňujúca priebeh sekanty.

sekať

● deliť sekerou, sekaním.

● (expresívne) ostro, trhane hovoriť.

● prudko, údermi narážať do niečoho, na niečo, biť (obyčajne sečnými zbraňami).

● údermi zasahovať a spôsobovať telesnú bolesť, trestať bitkou.

● rýchlo a povrchne robiť.

sekať sa

biť sa.

sekavec
pĺž

sekavec
Pĺž podunajský
● druh sladkovodnej ryby.
Rozmnožuje sa aj klonovaním.

Druhy:
Sekavec podunajský (Pĺž severný, Cobitis elongatoides)
Pĺž zlatistý (Sabanejewia aurata)
pĺž šikmopásy, pĺž priečnopruhovaný (Pangio kuhlii)
Pĺž európsky (Cobitis elongatoides)
Pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica)

sekáč

● nástroj na sekanie obyčajne v podobe veľkého noža.

● kto niečo seká.

● pracovník v obuvníckom priemysle, ktorý strojom vysekáva zvršky topánok.

švihák, nápadne sa obliekajúci alebo správajúci muž, elegán.

● o človeku, ktorý niečo dokázal, šikovne urobil.

● (hovorovo) second-hand.

● kosák.

● menší meč, kordík.

sekáč, drevorubačský

● kosákovite zahnutý nôž.

sekáč kombajnu

● súčiastka stroja, ktorá seká obilné steblá.

sekáč, pneumatický

● nástroj na sekanie kovu.

sekáče

sekáče
sekáč
● druh pavúkovcov.
Príbuzní pavúkov.
Na rozdiel od pavúkov majú hlavohruď zrastenú so zadočkom.
Nie sú jedovaté.

sekcia

● oddelenie, odbor, úsek.

● zložka nejakého výrobného celku, zložitého zariadenia a pod.

● časť varného systému kotla, článok.

● v elektrotechnike úsek vedenia elektrického rozvodu.

● v raketovej technike časť kozmickej lode určená na plnenie samostatných úloh.

● v stavebníctve (pri typizovaných budovách) opakujúca sa skladbová časť.

● vo výpočtovej technike časť programu.

● vo včelárstve chovný úľ s jedným plástikom.

● (v lekárstve) otvorenie tela zomretého a obhliadka jeho orgánov a tkanív, pitva, obdukcia, autopsia.

sekcionálny

● zložený z dielcov, článkov, sekcií.

sekcionovať

● (roz)deliť na úseky, sekcie.

Sekenenre Ta

Egypt
panovník.
Syn Kamosem.
Vládca Horného Egypta (zbytok ríše ovládali Hyksosovia).

Sekeni, Kennedy

Zambia
politik.
2011: minister vnútra.

sekera

● nástroj na rúbanie, kovový nástroj s rúčkou na rúbanie, štiepanie a podobne.

Sekera, Emil

Česká republika
* 2. 1. 1864
† 10. 9. 1944
zoológ, parazitológ.

sekera, katova

● nástroj so širokým ostrím na stínanie hlavy pri poprave.

sekera, vojnová
tomahawk

● indiánska vojnová zbraň.
Používala sa buď v priamom boji muža mproti mužovi, alebo sa po nepriateľovi vrhala.

● v symbolickom význame: zakopaná vojnová sekera znamenala stzav mioeru, vykopaná vojnová sekera stav vojny.

Sekera, Zdeněk

Česká republika
* 3. 7. 1905 (Tábor)
† 1. 1. 1973 (Los Angeles)
meteorológ.
1932: asistent na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe.
1937: docent Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe.
Od roku 1946 pôsobil v USA.
1949: profesor univerzity v Los Angeles.

Sekeráš, Ľubomír

Slovenská republika
* 18. 11. 1968
hokejista.

sekeromlat

● praveký nástroj (obyčajne z kameňa) podobný sekere.

Sekhmet

Egypt
staroveká bohyňa vojny a ničenia.
Bola zobrazovaná s hlavou leva a telom ženy.

sekirantský

● ktorý rád preháňa iných svojimi príkazmi, požiadavkami a pod.

sekírovať

● sužovať, týrať, trápiť, prenasledovať nerozumnými, zbytočnými, zveličenými alebo malichernými príkazmi či požiadavkami.

Sekla, Bohumil

Česká republika
* 16. 5. 1901 (Bohuslavice u Kyjova)
† 7. 8. 1987 (Praha)
genetik, lekár a biológ.
Zakladateľ československej lekárskej genetiky, propagátor eugeniky.

Sekles, Bernhard

Nemecko
* 20. 3. 1872 (Frankfurt nad Mohanom)
† 8. 12. 1934 (Frankfurt nad Mohanom)
skladateľ.

Dielo:
Sheherezade (1917, opera)
Hochzeit des Fauns (Faunova svadba, balet).

seknúť

● udrieť niečim ostrým.

● byť vhodný na niečo (svojou povahou, vlastnosťami alebo pekným, ladným výzorom).

Seko, Garik

Česká republika
* 29. 6. 1935
† 20. 6. 1994 (Praha)
režisér animovaných filmov.
Často využíval netradičné materiály.

sekonda

● (v šerme) spodná sklopná poloha zbrane ako výzva alebo kryt.

Sekora, Ondřej

Sekora, Ondřej
Ondřej Sekora
Sekora, Ondřej
Ferda Mravenec (Ferdo Mravec)
Česká republika
* 25. 9. 1899 (Brno)
† 4. 7. 1967 (Praha)
spisovateľ, novinár, ilustrátor.
Autor kníh pre deti.
Autor postavičky Ferda Mravca, ktorý sa v seriálovej podobe objavil v roku 1927.
V Lidových novinách vyšiel prvý komiks s Ferdom Mravcom 1. 1. 1933.
Prvý diel knižnej podoby vyšiel na Vianoce v roku 1936.
Ilustroval i Kubulu a Kubu Kubikulu a Langerovo Bratrstvo bílého klíče.

Dielo:
Ferda Mravenec (1932)
O zlém brouku Bramborouku.

súvislosti: ragby

sekrečný

● vylučovací.

sekret

● záchod.

● tajomstvo.

● pečať, pečatný prsteň.

sekretariát

● úradovňa, výkonný orgán nejakej inštitúcie.

sekretár

● úradník, funkcionár vybavujúci agendu nejakej inštitúcie, organizácie, prípadne významnej osoby, tajomník.

● skriňa s veľkým množstvom zásuviek.

sekretár, štátny

● minister (napr. v USA) alebo zástupca ministra.

sekretárka
sekretár

● úradník, funkcionár vybavujúci agendu nejakej inštitúcie, organizácie, prípadne významnej osoby,.

sekretín

● hormón tvorený sliznicou dvanástnika a pôsobiaci na sekréciu podžalúdkovej žľazy.
V roku 1902 ho izoloval a pomenoval Ernest Henry Starling.

● rastlinný hormón, ktorý spôsobuje vylučovanie štiav v žalúdku, črevách, pankrease a v žlčníku.

sekretolytikum

● liek rozpúšťajúci sekréty.

sekrécia

● vylučovanie sekrétov.

● v geológii, mineralógii rozpustenie nerastu v hornine a jeho vylučovanie v trhlinách.

sekrécia, holokrinná

● sekrécia za súčasného rozpadu celej bunky, jej obsah sa uvoľňuje.

sekrécia rastlín

● v botanike vylučovanie odpadových asimilačných produktov.

sekrét

● výlučok, látka vylučovaná žľazami, bunkami a pod.

sekt

● prírodné šumivé víno bohaté na kysličník uhličitý.

sekt, krymský
šampaňskoje

● ukrajinské šumivé víno vynájdené v roku 1799 na Kryme.
Pôvodne sa vyrábalo v mestách Sudak a Alušta pre ruský cársky dvor v Petrohrade.
Medzinárodnú popularitu a uznanie sekt záskal v roku 1900, kedy bol vyznamenaný na parížskej výstave vína.

sekta

● uzavretá politická alebo náboženská skupina.

sekta, kumránska

● jedna zo židovských siekt.

sektár
sektárka

● člen, stúpenec sekty.

sektár, politický

● kto vyvíja činnosť v duchu sektárstva.

sektárstvo

● vytváranie siekt.

● činnosť v sektách.

● príslušnosť k sekte.

sektor

● odvetvie, úsek.

● časť hospodárskeho, územného a pod. celku.

● ľuvoľne zostavený skriňový nábytok z jednotlivých dielov.

● vo výpočtovej technike časť magnetickej stopy na magnetickom disku alebo kruhu a jej obsah.

sektor, ekonomický

● úsek národného hospodárstva so zhodným typom výrobných vzťahov. Súhrn ekonomických sektorov a vzťah medzi nimi vyjadruje sociálno - ekonomickú štruktúru spoločnosti.

sektor, strelecký

● priestor priľahlý ku kozmodrómu, do ktorého padajú vyhorené prvé stupne vypúšťaných rakiet. Sú tu rozmiestnené rádiolokátory na meranie parametrov dráh rakiet, telemetrické stanice prijímajúce informácie z prístrojov na palube rakety a povelové vysielače, predávajúce riadiacemu systému rakety potrebné príkazy.

sektor, terciárny

terciér, terciárna sféra.
oblasť národného hospodárstva zahŕňajúca školstvo, zdravotníctvo, vedu, verejnú správu.

sekularizácia
sekularizovanie

● zosvetštenie, laicizácia.
Obmedzovanie cirkevného vplyvu, proces vytláčania náboženského vplyvu z jednotlivých oblastí ľudskej činnosti (napr. školstva).

● vyvlastnenie cirkevného majetku, prevod cirkevného majetku do svetských rúk.

sekulárna aberácia

● v astronómii odchýlka svetelného lúča spôsobená skladaním rýchlosti svetla a pohybu pozorovateľa vyvolaná pohybom Slnečnej sústavy vzhľadom na hviezdy.

sekulárny

● svetský.

● storočný, dlhotrvajúci.

sekulum

● storočie, vek.

sekunda

● jednotka času.
Sekunda je doba trvania 9.192.631.770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133Cs.
Jednotka SI.
Pôvodne vznikla z nutnosti presnejšie merať čas rozdelením minúty na 60 častí (presnejšie delenmie času ako na hodiny sa používa od roku okolo 1000).

● uhlová miera.
Dielčia jednotka stupňa (1/360, 1/60 minúty), = 0,000004848 rad.

● druhá trieda osemročných stredných škôl.

● (v hudbe) druhý stupeň diatonickej stupnice, interval medzi susednými tónmi.

sekunda, prestupná

● jednosekundová oprava nepravidelne aplikovaná v systéme merania času UTC s cieľom udržať systém synchrónny s nepravidelnou rotáciou Zeme.
V prípade potreby sa zavádza 31. 12. alebo 30. 6. o polnoci a to tak, že po 23:59:59 nasleduje eše 23:59:60 a až potom 00:00:00.
Do roku 2012 bola prestupná sekunda zavedená 24× - rozhoduje o tom Medzinárodná služba rotácie Zeme (IERS).
Ďalšia prestupná sekunda zavedená 30. 6. 2015.

sekundant

● svedok, rozhodca pri súboji.

● osoba, zvyčajne tréner, doprevádzajúca boxera a starajúca sa o neho pri prestávkach v boji.

sekundár

● lekár podriadený vedúcemu lekárovi.

sekundárny

● druhotný, vedľajší.

sekundér

● sekundárna sféra, oblasť národného hospodárstva zahŕňajúca zariadenia a pracovné sily zamerané na materiálnu výrobu.

sekundogenitúra

● druhorodenectvo.

sekundovať

● prízvukovať, podporovať, prejavovať súhlas, pomáhať.

sekvenátor

● prístroj na čítanie DNA.

sekvencia

● následnosť, postupnosť.

sekvencia DNA, mitochondriálna

● sekvencia DNA, ktorá sa prenáša len z matky na potomkov.

sekvencia, inzerčná

● mobilná časť DNA premiestňujúca sa v rámci toho istého alebo rozličného genómu.

sekvester

● vnútená úradná správa majetku.

● v medicíne odumretá časť tkaniva.

sekvestor

● vnútený, úradne stanovený správca majetku.

sekvestrant

● (v chémii) odlučovač, oddelovač (z latinského sequestro - odmietam).

sekvestrácia

● ustanovenie nútenej správy.

● (v lekárstve) oddelenie časti krvi alebo tkanivovej tekutiny vo vnútri tela tak, ža nie je súčasťou krvného obehu.

sekvestrotómia

● chirurgické odstránenie odumretého tkaniva (sekvestra).

sekvestrovať

● dávať, dať pod nútenú správu (sekvester).

● urobiť, robiť sekvestráciu.

sekvestúra

● vnútená úradna správa majetku.

● (v lekárstve) odumretá časť tkaniva.

sekvoja
sekvojovec

sekvoja
sekvojovec
● dlhoveký mohutný ihličnatý strom.
Dorastá do výšky až 80 m.
Rastie v nadmorských výškach 1.500 - 2.500 m n. m. na západných svahoch Sierry Nevady v Kalifornii (USA).
Dožívajú sa veku 2.000 - 3.000 rokov.

sekvoja vždyzelená
Sequoia sempervirens

● strom rastúci v teplejších oblastiach USA.
Dosahuje výšku cez 100 m, najväčší strom Severnej Ameriky.

sekvojovec obrovský
Sequoiadendron giganteum

● strom rastúci v Kalifornii.
Pozri aj Generál Sherman.

sekvojovec vždyzelený
Sequoia sempervirens

● najväčší strom Severnej Ameriky.
Dosahuje výšku cez 100 m.

Sekyra, Ivan

Sekyra, Ivan
Ivan Sekyra
Česká republika
* 1. 10. 1952 (Praha)
† 30. 6. 2012
hudobník.
Gitarista a spoluzakladateľ skupiny Abraxas (1976).
Autor balady Zahrada ticha.
Člen skupiny Projektil.
2005: založil kapelu Silent.

Sekyra, Josef

Česká republika
* 24. 2. 1928 (Nové Město nad Metují)
† 10. 11. 2008
geológ, polárnik.
1952: pôsobil v Ústrednom ústave geologickom v Prahe, kde sa zameral na chovanie hornín za extrémnych klimatických podmienok.
1961: člen expedície v Pamíre.
1966 - 1967: účasť na sovietskej antarktickej výprave, na ktorej skúmal Zem kráľovnej Maud a Enderbyho zem a podnikol rad prvovýstupov na miestne vrcholy.
26. 12. 1969: ako prvý Čech dosiahol južný pól.
Pól dosiahol spolu s americkou expedíciou Deep Freeze, ktorej bol členom.

sekyrárna

● špeciálna miestnosť vo väzení na Pankráci v Prahe, v ktorej nacisti odsúdencov popravovali gilotínou.
Celkom popravili 1.075 ľudí.
Počas oslobodzovania Prahy bola gilotína hodená do Vltavy, odkiaľ bola neskôr úspešne vytiahnutá.
Pri úteku Nemci sekyrárnu zamínovali.
Dnes múzeum.

Sekyrová, Ivana

Česká republika
* 13. 10. 1971 (Klatovy)
atlétka - bežkyňa, rodená Rubášová.
22. 11. 2009: národný rekord v behu na 20 km na dráhe - 1.15:50,92.

seladonit

● jednoklonný ílový nerast zelenej farby, kremičitan obsahujúci železo, horčík a i. (podľa farby odevu noseného Céladonom, hrdinom francúzskeho románu od Honorého d'Urfé zo 17. storočia).

seladón

● človek prehnane uhladeného chovania i zovňajšku (podľa Céladona, hrdinu francúzskeho románu od Honorého d'Urfé zo 17. storočia), švihák.

● nápadník, milovník.

● orientálna kamenina alebo porcelán s živcovou nazelenalou polevou (podľa farby Céladonovho odevu).

selachofóbia

● strach zo žralokov, druh zoofóbie.

Selam

● pomenovanie nálezu kostry asi trojročného dievčaťa opočloveka Australopithecus afarensis (v miestnom jazyku znamená mier).
Kostra bola nájdená v roku 2000 v povodí rieky Awaš.

selamlik

● časť moslimského domu, kde sa prijímajú návštevy, spoločenská časť domu.

selanka

● v českom prostredí idyla.

● v literatúre kratšia (básnická alebo aj prozaická) poviedka oslavujúca jednoduchý vidiecky život.

● jednovetová skladba, zvyčajne piesňovej formy.

● jednoduchý, pokojný, utešený život.

● aj také prostredie, ovzdušie.

selankár

● spisovateľ, básnik píšúci selanky.

selankovitý

● majúci ráz selanky (napr. príbeh).

● obyčajne o umeleckých útvaroch čerpajúcich námet z pastierskeho života alebo života na vidieku, v prírode.

selankový

● majúci ráz selanky (napr. príbeh).

● obyčajne o umeleckých útvaroch čerpajúcich námet z pastierskeho života alebo života na vidieku, v prírode.

Selassie, Haile
Selassie I., Haile

Etiópia
* 23. 7. 1893
† 27. 8. 1975
panovník.
1959 - 1974: cisár.
12. 9. 1974: zvrhnutý.

Selänne, Teemu

Fínsko
* 3. 7. 1970
hokejista.

Selby, Hubert

USA
* 1928
† 26. 4. 2004 (Los Angeles)
spisovateľ.
Dielo:
1964: Posledná odbočka na Brooklyn (kniha zakázaná v niektorých štátoch USA a vo Veľkej Británii)
Rekviem za sen
1971: Izba (The Room)
1976: Démon (The Demon)
1986: Pieseň tichého snehu (zbierka poviedok)
1998: Vŕba (Willow tree)
2003: Čakacia lehota (Waiting Period).

Seldes, Marian

Seldes, Marian
Marian Seldes
USA
* 23. 8. 1928 (New York)
† 6. 10. 2014 (New York)
herečka.
Manžel Julian Claman (v rokoch 1953 – 1961).
Manžel Garson Kanin (v rokoch 1990 – 1999).
Dcéra Katharine.

Počas kariéry bola päťkrát nominovaná na cenu Tony (Tony Award).

Filmografia:
Jeremy Fink and the Meaning of Life (2011)
Posledný gigolo (2010)
Home (2008)
Taktika prstov
Tvrdé palice
Dievča z predmestia (2007)
Melódia môjho srdca
Nepozvaný hosť
Big Day (TV seriál, 2006)
Book of Daniel, The (TV seriál)
Na prahu noci (TV film)
Clubhouse (TV seriál, 2004)
Pieseň prérie (TV film)
Úsmev Mony Lisy (2003)
America 'Most Terrible Things (TV film, 2002)
Hollywood v koncoch
Detektív Nero Wolfe (TV seriál, 2001)
Education of Max Bickford, The (TV seriál)
Taká rodinná romanca
100 Centre Street (TV seriál)
Karaoke (2000)
Keby steny mohli hovoriť 2 (TV film)
Tí druhí (TV seriál)
Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka (TV seriál, 1999)
Zámok hrôzy
Celebrity (1998)
Sex v meste (TV seriál)
Tunel do Číny
Sám doma 3 (1997)
Utrpenie
Cosby (TV seriál, 1996)
Remember WENN (TV seriál)
Central Park West (TV seriál, 1995)
Clarissa (TV film)
Prezident Truman (TV film)
Tom a Huck
In the Best of Families: Marriage, Pride & Madness (TV film, 1994)
Frasier (TV seriál, 1993)
Whole Shebang, The (TV film)
Premena Betty Lou (1992)
Good & Evil (TV seriál, 1991)
Walter & Emily (TV seriál)
Krídla (TV seriál, 1990)
Právo a poriadok (TV seriál)
Murphy Brown (TV seriál, 1988)
Zits
Kate & Allie (TV seriál, 1984)
To je vražda, napísala (TV seriál)
Who 's the Boss? (TV seriál)
Loving (TV seriál, 1983)
Prsty (1978)
Kate McShane (TV seriál, 1975)
Kate McShane (TV film)
One Life to Live (TV seriál, 1968)
Mannix (TV seriál, 1967)
Star Wagon, The (TV film, 1966)
Branded (TV seriál, 1965)
Najväčší príbeh všetkých čias
East Side / West Side (TV seriál, 1963)
Defenders, The (TV seriál, 1961)
Robert Herridge Theater, The (TV seriál, 1960)
Big Fisherman, The (1959)
Crime & Punishment, USA
Play of the Week (TV seriál)
Light in the Forest, The (1958)
Rifleman, The (TV seriál)
Shirley Temple 's Storybook (TV seriál)
Texan, The (TV seriál)
Westinghouse desil Playhouse (TV seriál)
Court of Last Resort, The (TV seriál, 1957)
Have Gun - Will Travel (TV seriál)
Mladý cudzinec
M Squad (TV seriál)
Perry Mason (TV seriál)
Suspicion (TV seriál)
True Story of Jesse James, The
Playhouse 90 (TV seriál, 1956)
Zane Grey Theater (TV seriál)
Gunsmoke (TV seriál, 1955)
Jane Wyman Presents The Fireside Theatre (TV seriál)
Matinee Theatre (TV seriál)
Millionaire, The (TV seriál)
Zadané pre Alfreda Hitchcocka (TV seriál)
Climax! (TV seriál, 1954)
General Electric Theater (TV seriál, 1953)
Omnibus (TV seriál, 1952)
U nás v Springfielde (TV seriál)
Hallmark Hall of Fame (TV seriál, 1951)
Philco Television Playhouse, The (TV seriál, 1948)
Studio One (TV seriál)
Kraft Television Theatre (TV seriál, 1947)

Sedlmayerová, Anna

Česká republika
* 17. 3. 1912 (Vranín)
† 13. 5. 1995
spisovateľka.

Počas normalizácie vylúčená z Komunistickej strany Československa (KSČ) pre nesúhlas so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968, 20 rokov nesmela publikovať.

Dielo:
Dům na zeleném svahu (zdramatizované ako Vojtěch Cach, 1947)
Každé jaro pampelišky (1956)
Pomozte mi, Terezo! (1961)
Juk
Kačenka
Márinka
O Březňáčkovi a myšce Šišněrce
Dům na zeleném svahu (1947)
Překročený práh (1949)
Z prvních řad (1952)
Všechny cesty vedou domů (1958)
Grandlová brož
Déšť ustal k večeru
Láskám hrozí smrt
Tráva a vítr
O mrtvých jen dobré
Od večera do rána
Symbol zůstal mramorový (napísaný v roku 1967, vydaný v roku 1989)
Tereza po 25 letech (1991)
Tam zpívá slavík až po půlnoci (1991)
Na cestách (1992)
Dům (1993)
Noc plná útěchy (1994)
Jak se vařívalo a žilo v jihočeské hájovně (1998)

seldžuk

● druh orientálneho koberca (podľa historického tureckého kmeňa).

Seldžuk
Seldžuci

● turecký kmeň, seldžuckí Turci.

selekcia

● výber, voľba podľa určitých kritérií.

● (v nacistických koncentračných táboroch) výber, vyradenie (slabších) väzňov do plynových komôr a pod.

selekcia, gametická

● v poľbohospodárstve metóda na zisťovanie hodnotných materských rastlín.

selekcia, prírodná

● v biológii prirodzený výber jedincov schopných života a rozmnožovania.

selekcia, umelá

● (v šľachtiteľstve) výber jedincov (hospodárskych zvierat, rastlín) na základe odhadu ich plemennej a odrodovej hodnoty; súbor týchto jedincov.

selekcionár

● odborník zaoberajúci sa zušľachťovaním druhov rastlín alebo zvierat pomocou selekcie.

selektivita
selektívnosť

● schopnosť, citlivosť výberu, ladenie.

selektívnosť

● selektivita; výberovosť, schopnosť, presnosť rozlíšenia, výberu.

selektívny

● výberový, selekčný.

selektívny žiarič

žiarič, selektívny.

selektor

● zariadenie umožňujúce výber, selekciu.

● v oznamovacej technike obvod, ktorý vyberá len určité impulzy.

selektor, číslicový

● zariadenie diernoštítkových strojov, ktoré možno ručne nastaviť tak, aby stroj rozoznával výskyt osobitne označeného dierovania v jednom diernom stĺpci.

selektor rýchlosti neutrónov

● v jadrovej fyzike zariadenie na výber monochromatických neutrónov z ich spojitého spektra.

selektovať

● urobiť, robiť selekciu, výber.

Selena

● ženské meno.
Sviatok 11. 10.

Selene
Kaguja
Kaguya
かぐや
Selenological and Engineering Explorer
2007-039A

Japonsko
vesmírna sonda na prieskum Mesiaca z obežnej dráhy.
Štart 14. 9. 2007
10. 7. 2009: sonda riadene dopadla na povrch Mesiaca.

Pomenovaná podľa mýtickej princeznej Kaguja.

selenid

● soľ kyseliny selenovodíkovej.

selenit

● kryštalická forma sadrovca. Je vláknitá, lesklá.

selenocentrická dráha

● dráha, po ktorej obiehajú telesá Mesiac.

selenocysteín

● aminokyselina, súčasť proteínov.

selenodézia

● odbor zaoberajúci sa určovaním tvaru a rozmerov Mesiaca.

selenofóbia

● chorobný strach z luny, Mesiaca.
Podľa gréckej bohyne Mesiaca Seléné.

selenografia

● odbor zaoberajúci sa opisom povrchu Mesiaca a jeho mapovaním.

Selenochlamys ysbryda

Selenochlamys ysbryda
Selenochlamys ysbryda
● mäsožravý slimák bez ulity bielej farby.
Objavený v roku 2004 vo Walese.
Dorasá do dĺžky 7 cm.
Je slepý.
Žije pod zemou, kde sa živí dážďovkami.

selenológia

● odbor skúmajúci tvar Mesiaca, jeho pohyby, vnútornú stavbu a vývin.

selenoproteíny

● proteíny s obsahom salenocysteínu. Spomaľujú replikáciu vírusov.

Selenus, Gustavus
Herzog August der Jüngere zu Braunschweig und Lüneburg

Nemecko
* 10. 4. 1579 (Dannenberg)
† 17. 9. 1666 (Wolfenbüttel)
vojvoda, panovník, šachista, knihovník a spisovateľ.
Zakladateľ knižnice (Herzog August Bibliothek, 135.000 zväzkovs).
Autor prvej učebnice šachu v nemčine.
1635: následník trónu.
1644: vojvoda.

Dielo:
Učebnica šachu (1616)
Kryptológia a kryptografia (1624).

Selešová, Monika
Szeles, Mónika
Моника Селеш

Selešová, Monika
Monika Selešová
USA
* 2. 12. 1973 (Nový Sad, Srbsko)
tenistka maďarského pôvodu.
30. 4. 1989: 1. miesto na turnaji v Houstone.
25. 3. 1990: 1. miesto na turnaji v Miami.
1. 4. 1990: 1. miesto na turnaji v San Antonio.
30. 4. 1993 na ňu počas zápasu na turnaji v Hamburgu s Bulharkou Magdalenou Malejevovou zaútočil Günter Parche (priaznivec Steffi Graf) a pichol ju nožom do chrbta.

Seleucus

● kráter na Mesiaci v oblasti Oceanus Procellarum.

Seleuka, Antiochos I.

● 281 - 261 pred Kristom: Babylonský kráľ.

Seleuka, Antiochos III. Veľký

● Sýrska ríša
* asi 242
† 187 pred Kristom; panovník.
222 - 187 pred Kristom: kráľ.

Seleuka, Antiochos IV.

● Sýrska ríša
175 - 163 pred Kristom: kráľ.
Proti jeho násilnej helenizácii Židov vzniklo povstanie Makabejských v čele s Júdou Makabejským.

selén

● nekovový prvok vlastnosťami podobný síre, vyskytujúci sa v dvoch modifikáciách, používaný napr. vo fotočlánkoch, usmerňovačoch elektrického prúdu, na farbenie skla a i., značka Se.
V roku 1817 ho objavil J. J. Berzelius.
Používa sa v potravinových doplnkoch.
Užívatelia týchto doplnkov priemerne o 17% mali častejšie rakovinu prostaty.

seléne

● Mesiac, Luna.

Seléné
Selena
Σελήνη

● v gréckej mytológii bohyňa Mesiaca (v rímskej mytológii Luna).
Bola to dcéra Titánov Hyperióna a Theie.
Podľa Homérskych hymnov mala s Diom dcéru Pandeiu vyznačujúcu sa nebývalou krásou.

selénografia

● náuka o zobrazení povrchu Mesiaca.

selénológia

geológia Mesiaca.

● všeobecne veda o Mesiaci.

self

● prvá časť zložených slov majúca význam sám, vlastný.

self harm

● automutilácia
sebapoškodzovanie.
Závažný psycho-somatický problém.

self-concept

● sebapoňatie, obraz samého seba.

self-fuck

● sexuálna praktika, pri ktorej muž sám seba ukája ústami.

self-mutilation

● automutilácia
sebapoškodzovanie.
Závažný psycho-somatický problém.

selfaktor

● stroj na dopriadanie priadze, samoprad.

Selfe, Daphne

Selfe, Daphne
Daphne Selfe
Veľká Británia
modelka.
Syn Marek (* 1954).
Dcéra Rose (* 1955).
Ako modelka pôsobila ešte vo veku 83 rokov (ako najstaršia modelka na svete).

selfgovernment

● angloamerický spôsob samosprávy, ktorého orgánom nie sú nadriadené nijaké špeciálne a riadiace dozorné orgány.

selfies
selfy

● fotenie vlastných autoportrétov mobilným telefónom.
Prvý autoportrét nie síce mobilom, ale polaroidom zadovážili herečky Susan Sarandon (67) a Geena Davis (58) v slávnom filme Thelma a Louise (1991).
V roku 2014 Americká psychiatria asociácia závislosť na selfie (fotenie sám seba častejšie ako 3× denne) uznala za novú psychickú nemoc (selfie). Spôsob liečenia nie je známy.

súvislosti: brelfie

selfmademan

● kto sa sám, vlastným úsilím dopracoval k niečomu, dosiahol úspech.

selfmadermen

● človek, ktorý vlastným úsilím dosiahol významného postavenia, samouk.

selfmarketing

● selfmarketink; marketink pre vlastnú potrebu.

selfpromotion

● samopropagácia.

selfsynchrón

● selsyn
špeciálny točivý elektrický stroj k súhlasnemu diaľkovému prenosu otáčavého pohybu prostredníctvom elektrického vedenia.

Seliga, Dušan

Slovenská republika
† 27. 2. 2007
scénický výtvarník a architekt.
Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave.
Po jej skončení začal pracovať v Slovenskej televízii (STV) ako scénický výtvarník.
V rokoch 1966 až 1989 bol v televízii vedúcim oddelenia scénického výtvarníctva.
Spolupracoval s mnohými významnými slovenskými režisérmi, podieľal sa na tvorbe známych pondelňajších inscenácií, rôznych dokumentov či súťaží.
Spolupracoval tiež pri priamych prenosoch a okrem iného aj na prenosoch z návštev pápeža Jána Pavla II.

Seliger, Josef

Česká republika
* 16. 2. 1870 (Krásná Studánka)
† 18. 10. 1920 (Teplice)
nemecký politik, pôvodným povolaním robotník v textilnom priemysle.

Selim I.

Osmanská ríša
sultán z dynastie Osmanov.
Dobyl Sýriu a Egypt (1517).

Selim II.
Selím II.
Salím II.
Šelim II.

Osmanská ríša
* 30. 5. 1524 (Konštantínopol)
† 13. 12. 1574 (Konštantínopol)
panovník.
Otec Süleyman I.
Matka Roksolana.
1566 - 1574: sultán.

Selim III.

Osmanská ríša
* 24. 12. 1761 (Istanbul)
† 28. 7. 1808 (Istanbul)
sultán.
1789 - 1807: 28. osmanský sultán.
Autor prvého vážneho pokusu o vojenské reformy podľa francúzskeho vzoru. Pokus narazil na odpor janičiarov a duchovenstva.

Selimović, Meša
Selimović, Mehmed

● Bosna
* 26. 4. 1910
† 11. 7. 1982
spisovateľ.
Autor partizánskych príbehov a romábov o osude človeka, ktorý bojuje proti moci a pre moc.

Dielo:
Derviš a smrť.

Selinger, Pavel

Česká republika
* 15. 6. 1978
hokejista.

Selkirk, Alexander
Selcraig, Alexander

Škótsko
* 1676
† 13. 12. 1721
námorník.
Jeho príbeh stroskotanca sa stal predlohou pre román Daniela Defoe Robinson Crusoe.
september 1704: vyložený na ostrove Más a Tiera (súostrovie Juana Fernandéza), kde prežil 5 rokov.
2. 2. 1709: nájdený na ostrove Más a Tiera (súostrovie Juana Fernandéza), udávané i 31. 1. 1709.

Sella, Quintino

Taliansko
* 7. 7. 1827 (Mosso)
† 14. 3. 1884 (Biella)
vedec, politik a štátnik.
Synovec Vittoro.
Autor prác z teoretickej kryštalografie, morfológie a aplikovanej mineralógie.
Prezident ĽAccademia Nazionale dei Lincei.
23. 10. 1863 spoluzakladateľ alpinistického spolku Club Alpino Italiano.

Sella, Vittoro

Taliansko
fotograf.
Strýko Quintino.
Účastník expedícií do svetových veľhôr.

Selleck, Thomas William

USA
* 29. 1. 1945
herec.

Filmografia:
Myra Breckinrodge
Rozvodové vojny
Príliš horúce diamanty
Traja muži a batoľa
Traja muži a mmladá dáma.
Magnum (seriál).

Sellers, Peter

Sellers, Peter
Peter Sellers
Veľká Británia
* 8. 9. 1925 (Southsea)
† 24. 7. 1980 (Londýn)
herec vlastným menom Richard Henry Sellers (Peter podľa zosnulého brata).
Matka Peg.
Manželka Anne (oputila ho po tom, čo sa zamiloval pri natáčaní filmu Milionárka do Sophie Loren - tá ho odmietla).

Filmografia:
Stopa Ružového pantera (1982)
Diabolský plán dr. Fu Manchu (1980)
Bol som pri tom (1979)
Zajatec na Zend
Pomsta Ružového pantera (1978)
Ružový panter opäť zasahuje (1976)
Vražda na večeri
Návrat Ružového pantera (1975)
Great McGonagall, The (1974)
Soft Beds, Hard Battles
Ghost in the Noonday Sun (1973)
Optimists, The
Podzemné pevnosť
Alice 's Adventures in Wonderland (1972)
Deň na pláži
Last Goon Show of All, The (TV film)
Where Does It Hurt?
Hoffman (1970)
Simon Simon
There 's a Girl in My Soup
'Wiltons' - The Handsomest Hall in Town (TV film)
Čarovný Kristián (1969)
Goon Show, The (TV film, 1968)
Milujem ťa, Alice B. Toklasová!
Večierok
Bobo (1967)
Casino Royale
Sedemkrát žena
With Love, Sophia (TV film)
Alice in Wonderland (1966)
Hon na líšku
Nesprávna truhla
Rey en Londres, El
Čo je nové, mačička? (1965)
Carol for Another Christmas (TV film, 1964)
Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu
Inšpektor Clouseau na stope
Svet Henryho Orienta
Falošná ruka zákona (1963)
Heavens Above!
Ružový panter
Telegoons, The (TV seriál)
Dock Brief, The (1962)
Len dva môžu hrať
Lolita
Road to Hong Kong, The
Valčík toreadorov
Mr. Topaze (1961)
Millionairess, The (1960)
Na každého raz dôjde
Never Let Go
Running Jumping & Standing Still Film, The
Battle of the Sexes, The (1959)
Im All Right Jack
Myš, ktorá revala
Patálie okolo Gaillardia
April 8th Show (Seven Days Early), The (TV film, 1958)
Chlapček Palček
Up the Creek
Eric Sykes Presents Peter Sellers (TV seriál, 1957)
Insomnia Is Good for You
Naked Truth, The
Najmenší kino na svete
Yes, It 'the Cathode-Ray Tube Show! (TV seriál)
Case of the Mukkinese Battle Horn, The (1956)
Idiot Weekly, Price 2d, The (TV seriál)
Man Who Never Was, The
Show Called Fred, A (TV seriál)
Son of Fred (TV seriál)
John and Julie (1955)
Päť lupičov a stará dáma
Orders Are Orders (1954)
Our Girl Friday (1953)
Down Among the Z Men (1952)
Goonreel (TV film)
Let 'Go Crazy (1951)
Penny Points to Paradise
Čierna ruža (1950)

Réžia:
Diabolský plán dr. Fu Manchu (1980)
I Say I Say I Say (1964)
Mr. Topaze (1961)
Running Jumping & Standing Still Film, The (1960)

Sellers, Piers John

Sellers, Piers John
Piers Sellers
USA
* 11. 4. 1955 (Crowborough, Susex, Veľká Británia)
astronaut, 422. človek vo vesmíre.
Let na STS-112, STS-121, STS-132.

Selma

● plachetnica.
12. 2. 2015 20:29 UTC: na plachetnici doplávala česko-poľská posádka do Veľrybej zátoky v Rossovom mori u Antarktídy.
Ide o vôbec prvú jachtu, ktorá doplávala až tak ďaleko na juh. Dostala sa na 78. stupeň a 43. minútu zemepisnej šírky na južnej pologuli, nový svetový rekord v športovom jachtingu.
Expedícia vyplávala do Veľrybej zátoky 15. 1. 2015 z prístavu v tasmánskom hlavnom meste Hobart.
Na ceste k cieľu zdolala vyše 4.000 kilometrov.

Selner, Jan

Česká republika
jeden z vodcov rebélie proti nemeckému šľachticovi Maxmiliánovi Lammingerovi (rodová prezývka Čtverák (podľa staku Hu Čtveráků, na ktorom hospodáril). Odsúdený na smrť, neskôr trest zmenený na väzenie. 1698: prepustený z väzenia.

Selner, Jaroslav

Česká republika
* 1906
† 1983
generál.
Manželka Věra Skálová (herečka, sobáš v roku 1946).
Syn Jaroslav.
1939: vstup do Obrany národa.
1940: cez Slovensko a Maďarsko odchod do Sýrie, kde sa stal veliteľom čaty československého pešieho práporu 11 - Východ.
1943: zástupca veliteľa (neskôr veliteľ) jedného z práporov 200. ľahkého protilietadlového pluku - Východ.
1941: V bitke u Tobruku zranený.
1943: odvolaný do Londýna (spravodajské oddelenie).
1944: prevelený do ZSSR na vlastnú žiadosť.
1945: veliteľ 3. brigády (boje o Liptovský Mikuláš, na Slovensku a Morave).
1945: v máji menovaný veliteľom 3. divízie československej armády.
1947: absolvoval štúdium na Vyššej vojenskej akadémii Generálneho štábu v Moskve. Povýšený na brigádneho generála. 1950: prepustený z armády ako politicky nespoľahlivý.

selo

● dedina v ruskom a juhoslovanskom prostredí.

selsyn

● selfsynchrón
hriadeľ
v elektrotechnike dva alebo niekoľko elektrických strojov s rotormi vzájomne spojenými.
Používa sa pre diaľkové ovládanie, reguláciu a meranie.

● špeciálny točivý elektrický stroj k súhlasnemu diaľkovému prenosu otáčavého pohybu prostredníctvom elektrického vedenia.

Selten, Reinhard

Nemecko
* 5. 10. 1930 (Vratislav)
ekonóm.
Venoval sa teórii hier v aplikácii na tržné chovanie konkurentov.
1994: Nobelova cena za ekonómiu, spolu s J. F. Nashem a J. C. Harsanyi.

selva

● krajinný typ súvislých rovníkových pralesov v povodí Amazonu v Brazílii.

Selye, Hans Hugo Bruno

Kanada
* 26. 1. 1907
† 16. 10. 1982
endokrinológ.
Zaoberal sa patológiou stresových stavov a tzv. obecnýn adaptačným syndrómom.

Dielo:
1952: História adaptačného syndrómu (The Story of Adaptation Syndrome)
1974: Stres bez distresu.

SEM
search engine marketing

● (marketing vo vyhľadávačoch)
(vo výpočtovej technike) jeden z možných spôsobov propagácie vlastného webu - nákup platených odkazov vo vyhľadávačoch.

Semafor

Semafor
logo divadla
Česká republika
divadlo (SEdm MAlých FORem).
Založené divadelníkmi sústredených okolo Jiřího Suchého.
Prvé predstavenie 30. 10. 1959 (Člověk z půdy, v divadielku Ve Smečkách).

semafór

● optické návestie používané v železničnej a cestnej doprave.
Prvý semafór bol zavedený 10. 12. 1868 na križovatke ulíc pred Dolnou snemovňou britského parlamentu. Nevyzeral ako ten dnešný, ale plnil svoju úlohu riadiť premávku. Jeho autorom bol anglický inžinier John Peak Knight. Obsluhoval ho ručne jeden policajt. Semafor mal slúžiť k tomu, aby mohli ľudia bezpečne prejsť cez cestu, po ktorej sa preháňali konské záprahy.
Prvý elektrický cestný semafór inštalovali 5. 8. 1914 v Clevelande (USA).
V Československu bol na križovatke Václavského námestia s Jindřišskou a Vodičkovou ulicou bol uvedený prvý svetelný semafór v Prahe 21. 1. 1930.

● vo výpočtovej technike premenná používaná na vynútenie vzájomného vylučovania.

Seman, Daniel

Česká republika
* 1. 1. 1979
hokejista.

Seman, Filip

Česká republika
* 15. 11. 1985
hokejista.

Seman, Stanislav

Slovenská republika
* 8. 8. 1952 (Košice)
futbalista.
1980: 1. miesto na OH. 2. miesto na ME.

Semana Santa

● Svätý týždeň
sviatok slávený v Španielsku posledný týždeň pred Veľkonočným pondelkom.

Semangovia

● národ žijúci na Malajskom polostrove.

semangsko-sakajské jazyky

jazyky, semangsko-sakajské.

Semaška, Uladzimir

Bielorusko
politik.
19. 12. 2003: prvý vicepremiér.

semaziológ
semaziologička

● odborník v semaziológii.

semaziológia

● náuka o lexikálnom význame, (lexikálna) sémantika.

Sembéne, Ousmene

Senegal
† 10. 6. 207
románopisec a filmový režisér.

Réžia:
1966: La Noire de …

semeiografia

● náuka o notovom písme.

Semele
Semelé

● (= milenka Diova)
zem jarnými búrkami oplodnená, dcéra thébskeho kráľa Kadma.
Syn Semelin (Bacchus (Dionysus)).

Semelin

Bacchus (Dionysus).
Otec Zeus.
Matka Semele.

semená, tonkové

● semená tonka bôbov.

semenec

● konopné alebo ľanové semeno.

semenica

● rastlina určená na semeno, semenačka.

● v botanike časť semenníka, na ktorej sa drží vajíčko, placenta.

semenisko
semenište

● v lesníctve a ovocinárstve oddelenie škôlky, kde sa pestujú stromky zo semien.

● v lekárstve miesto, odkiaľ sa choroba šíri do okolia.

● stredisko, ohnisko, odkiaľ sa šíria nejaké myšlienky, vplyv a pod.

semenná plazma

● sekrét prídavných pohlavných žliaz.
Mieša sa so spermiami a tekutinou nadverľaťa a vyrvára semeno.
Vytvára vhodné prostredie pre prežitie spermií.

semenník

● v botanike spodná rozšírená časť kvetného piestika, v ktorej je vajíčko.

● v anatómii mužská alebo samčia párová pohlavná žľaza.
Vnútorný pohlavný orgán.
Tvoria sa v ňom spermie a hormón testosterón.
Semenník visí na semennom povrazci, pričom ľavý je zvyčajne umiestnený nižšie ako pravý.
Veľkosť a tvar semenníkov je individuálny, pri bočnom pohľade by však mali byť oválne.

semenníky

● v anatómii mužská alebo samčia párová pohlavná žľaza.
Vnútorný pohlavný orgán.
Tvoria sa v ňom spermie a hormón testosterón.
Semenník visí na semennom povrazci, pričom ľavý je zvyčajne umiestnený nižšie ako pravý.
Veľkosť a tvar semenníkov je individuálny, pri bočnom pohľade by však mali byť oválne.

semeno
semä

● zárodok rastlinyobyčajne v podobe zrnka.

● hromadné označenie väčšieho množstva semenných zrniek jedného druhu.

● zárodok, počiatok nejakej myšlienky, citu, konania ap.

● v biológii produkt samčích pohlavných žliaz, sperma.

● zastaralo potomstvo.

semeno, Abrahámovo

● biblickí potomkovia Abraháma, Židia.

semeno, hadie

● prenesene zlí, falošní ľudia.

semenogelin

● dominantný proteín kvapaliny spermatu.
Zodpovedá za viskozitu bezprostredne po ejakulácii.
Za jeho tvorbu zodpovedá gén SEMG2.

semenotok

● výtok mužského semena bez pohlavného aktu, polúcia.

semenovod

● časť samčích pohlavných ústrojov, kanálik, ktorým vyteká semeno.

semester

● polrok, polovica školného roku.

semi-

● prvá časť zložených slov majúca význam polo-, polovičný.

Semian, Ervín

Slovenská republika
* 24. 1. 1921 (Devičie, okres Zvolen)
† 21. 12. 1965 (Bratislava)
maliar.
Autor krajín.
1945 - 1946: výtvarný redaktor denníka Pravda.

Dielo:
Pohľad na Slavín (1959).

semiaridná oblasť

oblasť, semiaridná.

semiaridné podnebie

podnebie, semiaridné.

semiaridný

● polosuchý.

semicirkulárne kanáliky
vestibulárne ústrojenstvo

● semicirkulárne kanáliky vo vnútornom uchu, utriculus a saculuc.
Orgány pre vnímanie rovnováhy

semiduplex

● systém vnútorného usporiadania budovy, keď na jedno podlažie pozdĺžneho traktu pripadajú dve podlažia druhého traktu.

semifinalista
semifinalistka

● účastník semifinále.

semifinále

● polofinále, (vo vylučovacej súťaži) predposledné kolo, stretnutie o postup do finále, stretnutie posledných štyroch súperov.

semiformálny jazyk

● jazyk, ktorý je špecifikovaný aj prostredníctvom formálneho a tak aj prostredníctvom prirodzeného jazyka.

semihumidná oblasť

oblasť, semihumidná.

semihumidné podnebie

podnebie, semihumidné.

semihumidný

● polovlhký.

semichróm

● kombinovaný spôsob vypracúvania koží soľami chrómu s trieslovinami.

semikastrácia

● chirurgické odstránenie jednej pohlavnej žľazy.

semikólon

● interpunkčné znamienko oddeľujúce samostatnejšie časti súvetí, jednotlivé skupiny výpočtu a pod., bodkočiarka (;).

Semillon

● odroda bieleho vína, odroda z Bordeaux. Je základom Sauternes. Pestuje sa vo Francúzsku, Austrálii, Severnej a Južnej Amerike.

semimikroanalýza

● metóda kvantitatívnej analýzy, pri ktorej sa pracuje so vzorkou hmotnosti až desatín gramu.

seminarista

● chovanec cirkevného seminára, alumnus.

seminár

● vysokoškolské cvičenie doplňujúce ako forma výučby univerzitné prednášky a učiace samostatnej práci.

● inštitúcia pri niektorých vysokoškolských odboroch s knižnicou, študovňou a pod. pre poslucháčov.

● alumnát.

● kurz, školenie, cvičenie, na ktorom účastníci vystupujú aktívne (s referátmi, v diskusii a pod.).

semiografia

● opis príznakov, prejavov choroby.

semiochemikália

● látka cudzia danému prostrediu.

semiokluzíva

● spoluhláska, pri ktorej artikulácii vzniká šum pri postupnom oslabovaní záveru a vytváraní úžiny (napr. c, č), polozáverová spoluhláska, afrikáta.

semiologický

● týkajúci sa semiológie, znakový.

semiológia

sémiotika.

● náuka o príznakoch chorôb, o chorobných zmenách organizmu.

semiotický

● znakový, týkajúci sa znaku, znakov, teórie znakovosti.

semiotik
semiotička

● odborník v semiotike.

semiotika

● súhrnný názov pre vedecké teórie skúmajúce vlastnosti znakov a znakových sústav (prirodzených alebo formalizovaných jazykov a i.), ktoré majú svoj určitý význam, semiológia.

● semiológia.

semióza

● znakový proces, ktorého základnými činiteľmi sú znak, ním označený jav a užívateľ znaku.

Semipalatinsk

ZSSR/Kazachstan
atómová strelnica, na ktorej ZSSR skúšalo svoje jaderné bomby (dnes Semej).
Prvý výbuch sa tu uskutočnil 29. 8. 1949.
29. 8. 1991 bola strelnica uzavretá.
Do tej doby sa tu celkom uskutočnilo 458 výbuchov, z toho 340 podzemných.
8. 9. 2006: päť bývalých sovietskych republík v strednej Ázii - Kazachstan, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkménsko a Kirgizsko podpísalo dohodu o vytvorení bezjadrovej zóny na svojom území.

semipermeabilita

● vlastnosť cytoplazmatických membrán spočívajúca v tom, že prepúšťajú z roztokov iba molekuly vody, polopriepustnosť.

semipermeabilný

● polopriepustný.

semipodzol

● pôdny typ, pri ktorom podzolizácia neprebiehala intenzívne alebo dlhodobo, podzolovaná pôda, podzolovaná hnedozem.

semipolárna väzba

● druh kovalentnej väzby, v ktorej elektróny na vytvorenie elektrónového páru poskytol iba jeden zo zúčastnených párov.

semiš

● zámiš, plastický velúr.

● pracia useň vyčinená tukom a obrúsená na líci, používaná najmä na rukavice.

● chromitá useň vyfarbená a obrúsená na rube, používaná na obuv, odevy a galantériu, velúr.

Semita
Semitka

● príslušník skupiny jazykovo príbuzných národov juhozápadnej Ázie a severnej Afriky, ku ktorým patria napr. Arabi, Židia, Abesínčania a i.

semiterestrický

● v biológii obojživelný, amfibický.

Semiti

● súhrnný názov pre Arabov, Sýranov , Hebrejcov (Izraelitov) a niektoré národy Etiópie. Podľa Biblie vzniklo toto pomenovanie podľa Noemovho syna Sema.

semitista
semitistka

● semitológ.

semitistika

● semitológia.

semitizmus

● náklonnosť k Židom, podpora Židov, židomilstvo.

semitizovať

● dod(áv)ať semitský ráz, požidovčovať, požidovčiť.

semitológ
semitologička

● bádateľ zaoberajúci sa semitológiou.

semitológia

● odvetvie zaoberajúca sa jazykom, históriou a kultúrou semitských národov.

semitrajler

● vlečné cestné vozidlo, ktorého časť hmotnosti sa točnicou prenáša na ťažné vozidlo, príves.

semitriplex

● systém takého vnútorného usporiadania budovy, keď na dve podlažia jedného traktu pripadajú tri podlažia druhého traktu.

semitské jazyky

jazyky, semitské.

semitsko-hamitské jazyky

jazyky, semitsko-hamitské.

semitský

● vzťahujúci sa k národom špecifickej jazykovej skupiny v Prednej Ázii, týkajúci sa Semitov (domnelých potomkov biblického Sema), jazykovo príbuzných skupín národov v Prednej Ázii a severnej Afrike (Arabov, Židov, v staroveku Asýrčanov, Babylončanov a i.).

● židovský (v etnickom a náboženskom zmysle).

semivokál

● polosamohláska
hláska fonetický príbuzná samohláske, al vyskytujúca sa na okraji slabiky.

Semjonov, Nikolaj Nikolajevič
Nikolaj Nikolajevič Semionov

Rusko
* 15. 4. 1896
† 25. 9. 1986
fyzik, fyzikálny chemik.
Zaoberal sa prácami v obalsti reťazových chemických reakcií.
1956: Nobelova cena za výskumy mechanizmov chemických reakcií.

Semjonov-Ťanšanskij, Pjotr Petrovič

Rusko
* 14. 1. 1827 (Urusovo)
† 11. 3. 1914 (Sankt Peterburg)
geograf.
1856 - 1857: ako prvý preskúmal oblasť Tien-Šan.
Organizátor mnohých expedícií do strednej Ázie.

Semjonovová, Marina
Марина Тимофеевна Семёнова

Semjonovová, Marina
Marina Semjonovová
Rusko
* 30. 5. 1908 (Petrohrad, teda 12. 6. 1908)
† 9. 6. 2010 (Moskva)
primabalerína.
Na scéne Veľkého divadla v Moskve vystupovala 22 rokov (1930 - 1952).
Patrila medzi prvé baletky z vtedajšieho Sovietskeho zväzu, ktoré slávili úspechy na medzinárodnej scéne.

semjorka

● slangové pomenovanie kozmického nosiča R-7.

Semmelweis, Ignác Fülöp

Maďarsko
* 1818
† 13. 8. 1865
lekár, profesor pôrodníctva v Pešti.
Objavil podstatu horúčky šestonedieľok, na ktorú zomieralo mnoho rodičiek.
Bol priekopníkom asepsie a prísnej hygieny v pôrodníctve.

Semmelweisov reflex

● jedná sa o situáciu, keď ľudia odmietajú nové dôkazy alebo skutočnosti kvôli tomu, že sú v rozpore so všeobecne prijímanými názormi či vedomosťami.
Tento jav je pomenovaný podľa doktora Ignáca Semmelweisa, ktorý v polovici 19. storočia prišiel s myšlienkou, že nemyté ruky v nemocnici spôsobujú smrť pacientov. Hoci sám podnikol výskumy a pokusy, ktoré jeho teóriu potvrdzovali, nikto mu neveril.
Hlavní intelektuáli tej doby odmietli Semmelweisovej riešenie problému umývaním rúk, pretože bolo príliš jednoduché.

Semmering
Semmeringbahn

Rakúsko
horská dráha, horská železnica.
23. 10. 1853 prešla úsekom Mürzzuschlag-Payerbach prvá lokomotíva.
Slávnostného otvorenia trati 16. 5. 1854 sa osobne zúčastnil aj cisár František Jozef I. s manželkou Alžbetou.
Prvý nákladný vlak prešiel po trati 18. 5. 1854.
Ako prvá európska horská železnica otvorená pre osobnú dopravu 17. 7. 1854 (dĺžka 41 km).

semolina

● krupica z tvrdých pšeníc používaná na výrobu cestovín.

semper fidelis

● vždy verný.

Semper, Gottfried

Nemecko
* 29. 11. 1803 (Hamburg)
† 15. 5. 1879 (Rím)
architekt a teoretik architektúry.
Od roku 1834 pôsobil v Drážďanoch.
1849: emigrácia (Paríž, Curych, Londýn).
1871: povolaný do Viedne.

Semprun, Jaime

Španielsko
* 26. 7. 1947
† 3. 8. 2010 (Paríž)
radikálny esejista, vydavateľ.
Otec Jorge.
1984: spolu s Christianom Sebastiani založil časopis Encyclopédie des Nuisances (vydávaný do roku 1992).

Scenár:
Le meutre du pere
La sainte famille.

Filmografia (herecká):
Le lit de la vierge (1970).

Bibliografia:
La Guerre sociale au Portugal (Občianska vojna v Portugalsku, 1975)
Précis de recuperation (Prax rekuperácie, 1976)
Dialogues sur l'achevement des Temps modernes (1993)
L'Abîme se repeuple (1997)
Apologie pour l'insurrection algérienne (2001)
Défense et illustration de la novlangue française (2005)
Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable (2008).

Semprun, Jorge
Jorge Semprún

Španielsko
* 1923 (Madrid)
† 7. 6. 2011
spisovateľ (písal francúzsky), politik.
Manželka Loleh Bellon (herečka).
Syn Jaime.
Po španielskej občianskej vojne sa odsťahoval do Francúzska.

1942: vstup do KS Španielska.
Počas 2. svetovej vojny odvlečený do koncentračného tábora Buchenwald.
1964: vylúčeny z ilegálnej KS Španielska.
19888 - 1991: minister kultúry.

Dielo:
Le grand voyage (Veľká cesta, 1963)
Biela hora (1986)
Písanie alebo život (1994)
Quel beau dimanche! (Aká krásna nedeľa, 1980)
Druhá smrť Ramóna Mercadera
Vrátil sa Nečajev.

Filmový scenár:
Vojna skončila
Stavisky
Z
Doznanie (spolupráca).

semtex

● plastická trhavina vyrábaná v ČR (predtým v ČSSR) v Pardubiciach (fy Explosia, Semtín pri Pardubiciach).
Nakoľko nebolo možné zistiť ju rôznymi detekčnými zariadeniami, bola obľúbená u teroristických organizácií.
Neskôr bola chemicky značkovaná, aby sa dala detekovať.
Vynašiel ju Stanislav Brebera.

sen

● predstavy a deje prežité v spánku.

● túžobné želanie.

● ilúzia, vidina, vnem nezhodujúci sa so skutočnosťou.

Sen, Amartya Kumar

India
* 3. 11. 1933
ekonóm.
Vedecky prepracuváva problémy mechanizmov, ktoré sa aplikujú pri rozdeľovaní spoločenského dôchodku od blahobytu až po chudobu.
Zdôrazňuje etické aspekty v hospodárskej politike.
1998: Nobelova cena za ekonómiu.

Dielo:
On Economic Inequality (Ekonómia nerovnosti, 1973)
On Ethics and Economics (Etika a ekonómia, 1987)
Economics, Business Principle and Moral Sentiments (Ekonómia, zásady obchodovania a morálneho cítenia, 1997).

Sen, Hun

Kambodža
* 5. 8. 1952
politik.
Manželka Bun Rány.
Deti Manet, Mana, Manit, Mani, Mali, Mališ.
14. 1. 1985 - 21. 9. 1993: premiér.
24. 9. 1993 - 30. 11. 1998: premiér.
30. 11. 1988: premiér.
24. 9. 2013: parlamentom potvrdený vo funkcii premiéra.

Bývalý člen hnutia Červení Khméri.

sen, naratívny

● snový zážitok s príbehom.

sen.

● skratka pre senior.

sena

● senes
sušené listy alebo struky kasie používané ako preháňadlo.

Senanajake, D.

Cejlón
politik.
1965 - 1970: premiér.

senarmontit

● zriedkavý kockový nerast antimonitových žíl (podľa francúzskeho mineralóga H. H. de Sénarmonta).

Senatus Populusque Romanus

● S. P. Q. R.
senát a ľud rímsky
antický názov rímskeho štátu.

senár

● šesťstopový verš v rímskej poézii.

senát

● zbor urodzených občanov, sudcov, najvyšších univerzitných predstaviteľov.

● zbor starších vážených občanov v antickom Ríme.

● jedna z komôr parlamentu.

Česká republika
horná komora parlamentu.
Vznikol v roku 1996.
Ustanovujúca schôdza sa konala 18. 12. 1996.

senát, akademický

● aspoň jedenásťčlenný samosprávny zastupiteľský akademický orgán volený akademickou obcou. V rade prípadov schvaľuje , prípadne môže aj zrušiť niektoré rozhodnutia rektora alebo dekana.

senát, súdny

● zbor sudcov.

senátor
senátorka

● člen senátu.

senáž

● špeciálne konzervovanie sena.

● špeciálne konzervované seno na kŕmenie.

senážovať

● pripravovať senáž.

Sendai

Japonsko
jadrová elektráreň v meste Sacumasendai.
Prvá reštartovaná jadrová elektráreň po nehode vo Fukušime.
Spustená 7. 11. 2014.

Sendak, Maurice

USA
* 10. 6. 1928 (Brooklyn)
† 8. 5. 2012
spisovateľ a ilustrátor poľského pôvodu.
Autor detskej literatúry.
Produkoval i detské filmy.

Dielo:
Kde divoké veci sú (Where the Wild Things Are)
Brundibár (2003).

Sender, Ramón José

Španielsko
* 3. 2. 1902 (Alcolea de Cinca)
† 16. 1. 1982 (San Diego, USA)
spisovateľ.
Od konca občianskej vojny v exile v Mexiku a USA.

sendvič

● → sandwich.

● druh ľahkého bieleho chleba valcovitého tvaru.

● vrstvy určitej látky spojené (zlepené) medzivrstvou inej látky (napr. dosky lepené striedavo z rovných a vlnitých lepeniek a pod.).

● stenový panel zložený z vrstiev rozdielneho materiálu aj s rozličnou funkciou, sendvičový panel.

● vozovka s krytom dvoch vrstiev štrku navzájom spojených živicou.

sendvičovač

● elektrický kuchynský prístroj na prípravu teplých sendvičov.

sendvičová ELISA

● (ELISA - Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)
imunologická metóda ku detekcii protilátok.

sendvičový

● sandwichový
viacvrstvý.

Senebkay

Egypt
faraón.
Jeho meno znamená moja duša je tdravá
Prvý alebo druhý panovníka Abydu (XV. dynastia) v priebehu tzv. druhého prechodného obdobia (doba, ktorá sa začala pádom Strednej ríše okolo roku 1700 pred Kristom a skončila vznikom Novej ríše o 150 rokov neskôr).

Senec
Szenc
Wartberg

Slovenská republika
mesto na juhozápadnom Slovensku.
1241: mongolský vpád.
1251: prvá písomná zmienka.
1663: mesto napadnuté Turkami.
1705: mesto vypálili kuruci.
14 9. 1763: založená hospodárska škola Collegium oeconomicum. Bola to prvá škola svojho druhu v Uhorsku.
1850: železničné spojenie s Bratislavou a Pešťou.
2. 11. 1938 sa konala Viedenská arbitráž, na základe ktorej Senec pripadol horthyovskému Maďarsku.
Po druhej svetovej vojne sa mesto vrátilo do ČSR.
1947: prebehla výmena obyvateľstva medzi Slovenskom a Maďarskom, vďaka ktorej prišlo do Senca takmer tisíc Slovákov – evanjelikov z maďarskej obce Pitvaroš a niektorí občania maďarskej národnosti odišli do rôznych obcí v Maďarsku (napr. Jánossomorja).
1949 – 1960: Senec sídlom okresu.

Seneca, Lucius Annaeus

Lucius Annaeus Seneka.

Senefelder, Alois

Česká republika
* 6. 11. 1771(Praha)
† 25. 2. 1834
objaviteľ autografie, kameňotlače (litografie, 1796).

Senegal
République du Sénegal

Senegal
Senegal
● republika v Afrike.
Rozloha 196,190 km2.
Hlavné mesto Dakar.
Od 11. storočia bolo územie dnešného Senegalu súčasťou ríše Mali a Songhaj.
15. storočí príchod Portugalcov, Neskôr Francúzov, Holanďanov a Britov.
Od roku 1840 sa začali Francúzi dostávať i do vnútrozemia a začlenili Senegal do kolónie Senegambia.
1904: súčasť Francúzskej západnej Afriky.
Po druhej svetovej vojne zámorské územie Francúzska.
1958: zisk v rámci Francúzskeho spoločenstva.
1959: spojenie s Francúzskym Sudánom (prakticky Mali) a vyrvorili Malijskú federáciu (rozpadla sa v roku 1962).
4. 4. 1960: vyhlásenie nezávislosti, člen OSN.
20. 6. 1960: oddelenie od Malijskej federácie.
1982: konfederácia s Gambiou (Senegambia).
1989: etnický konflikt s Mauritániou.
1992: koniec etnického konfliktu s Mauritániou.
22. 8. 2014: Senegal pre výskyt eboly v Guinei zatvoril hranice s ňou.
29. 8. 2014: prvý prípad eboly sa objavil v Senegale a Demokratickej republike Kongo.
17. 10. 2014: svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne potvrdila, že ebola sa už v Senegale ďalej nešíri.
1. 1. 2016 - 31. 12. 2017: nestály člen Rady bezpečnosti OSN.

Seneka, Lucius Annaeus

● Rím
* asi 4 pred Kristom (Córdoba)
† 65 nášho letopočtu (samovražda)
filozof.
Otec Lucius Annaeus Seneka (rečník).
V roku 65 bol cisárom Nerom obvinený z podozrenia na účasti na spiknutí proti nemu a prinútil Seneku spáchať samovraždu.
Odporúčal počítať s tým najhorším, čo sa môže stať.
V prípade, že to dopadne lepšie, ako bolo očakávané, dostaví sa pocit šťastia.

Dielo:
De ira (O hneve)
De clementia (O láskavosti)
De constantia sapientis (O stálosti mudrca)
Naturales Quaestiones (Otázky prírodnej filozofie)
Epistulaemorales ad Lucilium (124 rozpráv napísaných formou listov priateľovi Luciliovi)
De benefictiis (O dobredení).

senes

● sena
sušené listy alebo struky kasie používané ako preháňadlo.

senescencia

● starnutie rastlín.

● proces starnutia.

senet

● staroegyptská hra v dámu ktorá sa hrala už 3000 rokov pred Kristom.
Podľa legendy hru vymyslel boh Thovt.
Hra sa hrala na doske 3x10 polí.
Počet ťahov sa určoval vrhacími drievkami (kockami).

Senfl, Ludwig

● Nemecko/Švajčiarsko
* okolo 1486
† medzi 2. 12. 1542 - 10. 8. 1543 (Mníchov)
skladateľ.
Člen dvornej kapely Maxmiliána I.
1517: dvorný skladateľ.

senfta

● nosidlá na nosenie vznešených osôb.

Senghor, Léopold Sédar

Senghor, Léopold Sédar
Léopold Sédar Senghor
Senegal
* 9. 10. 1906
† 20. 12. 2001
filozof, básnik, politik.
Vodca národnooslobodzovacieho boja.
1960: prvý senegalský prezident.

Seniang

● tropická búrka.
31. 12. 2014 na Filipínach zabila najmenej 59 ľudí (k Filipínam sa priblížila už 29. 12. 2014, zasiahla ostrov Samar - Východný Visayas). Živel priamo zasiahol 120.000 ľudí. 80.000 ľudí bolo evakuovaných.

Medzinárodné označenie je Jangmi.

senilita

● stareckosť, starnutie, senilnosť, starecká slabosť, schátralosť vekom.

senilnosť

● stareckosť, starnutie, senilita, starecká slabosť, schátralosť vekom.

senilný

● starecký, vetchý, vekom telesne i duševne opadnutý, zostarnutý.

● prenesene strácajúci pamäť, súdnosť.

senior
seniorka

● starší z dvoch ľudí rovnakého mena, skratka sen.

● príslušník staršej vekovej kategórie.

● člen zboru požívajúci zvláštnu úctu.

● starší alebo najstarší člen nejakého spoločenstva, zhromaždenia a pod.

● starší športovec, výkonnostne najproduktívnejšej vekovej kategórie (opak je junior).

● (v evanjelickej cirkvi) predstavený správneho obvodu zahrnujúceho niekoľko zborov.

● starší človek, dôchodca.

seniorát

● nástupnícky poriadok, podľa ktorého mal na uvoľnený trón nastúpiť vždy najstarší príslušník rodu bez ohľadu na ďalšie príbuzenské vzťahy.

● v evanjelickej cirkvi správny obvod podliehajúci seniorovi.

● úrad seniora.

seniorátny
seniorálny

● týkajúci sa seniorátu.

seniorita

● kvantové číslo charakterizujúce počet nespárovaných nukleónov v jadre.

● rodové alebo spoločenské postavenie vyplývajúce z absolútnej alebo relatívnej staroby.

senium

● fyziologické starnutie.

senk

● (nárečovo) suk v dreve, ostatok z odrezanej vetvy z dreva.

Senkaku
Tiao-jü
Tiao-jü-tchaj
Tchiao-jü-tcha

Čína/Japonsko
päť malých ostrovov vo Východočínskom mori.
Dlhé roky o ne vedie spor Japonsko a Čína.
V roku 2012 tri z ostrovov Japonsko kúpilo od súkromného majiteľa, tento krok vyvolal v desiatkach čínskych miest protesty a bojkot japonských výrobkov..
Samotné ostrovy sú neobývané, ale okolité more je bohaté na ryby a v oblasti sú zrejme bohaté zásoby zemného plynu.
Japonsko ostrovy obsadilo v roku 1885, Čína však tvrdí, že jej patria už od 16. storočia.
23. 11. 2013 Čína zahrnula vzdušný priestor ostrovov do svojho vzdušného priestoru a začala s patrolovaním lietadlami armády. Súčasne nad ostrovmi patrolujú i japonské bojové lietadlá.
1. 8. 2014: Japonsko oficiálne pomenovalo päť bezmenných ostrovov súostrovia. Nové názvy sú Nansejkodžima, Higašikodžima, Sejhokusejkodžima a dvojica ostrovčekov menom Nantokodžima.
29. 11. 2015: do teritoriálnych vôd vôd vplávali tri plavidlá čínskej pobrežnej stráže. Japonská pobrežná stráž posádky čínskych plavidiel opakovane vyzvala, aby oblasť opustili, v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve Japonsko za svoje teritoriálne vody pokladá oblasť do vzdialenosti 12 námorných míľ (22 kilometrov) od pobrežia ostrovov.

senkovanie

● spôsob tvarovania skla zahriatím nad deformačnú teplotu a nasledujúcim klesaním vlastnou tiažou do dutej formy, ohýbanie.

Senn, Franz

Švajčiarsko
* 19. 3. 1831 (Längenfeld-Ötztal)
† 31. 1. 1884 (Neustift-Stubaital)
duchovný, horolezec.
Jeden zo zakldateľov Nemeckého alpského spolku (DAV).
Považovaný za zakladateľa turistiky a alpinizmu v Tyrolsku.
Okolo roku 1862 vybudoval prvú horskú chatu v oblasti Ventu.

senna

● sušené listy alebo struky kasie používané ako preháňadlo.

Senna, Ayrton
Ayrton Senna da Silva

Brazília
* 21. 3. 1960 (Sao Paulo)
† 1. 5. 1994 (Imola, Taliansko)
automobilový pretekár (F1).
Pretekár F1 od roku 1984.
Zahynul na GP v talianskej Imole.
Trojnásobný majster sveta F1.

Senna, Bruno

Brazília
automobilový pretekár (F1).
Synovec Ayrtona Sennu.
2006: debut v F1 (Melbourne, 3. závod sezóny).

Sennert, Daniel

Sennert, Daniel
Daniel Sennert
Nemecko
* 25. 11. 1872 (Breslau, dnes Wrocław, Poľsko)
† 21. 7. 1937
lekár, alchymista a chemik.
Otec Nicolaus Sennert.
Autor ranných verzií atómovej teórie.
Prevádzal najmä pokusy so zlatom a striebrom a jeho zliatinami.

Dielo:
Institutiones medicinae (1611)
Epitome scientiae naturalis (1618)
Hypomnemata physicae (1636)

Sennett, Mack

USA
* 17. 1. 1880
† 5. 11. 1960
režisér, producent a herec, vlastným menom Michael Sinnott.
Autor americkej nemej, dnes už klasickej, grotesky (tzv. slapstick) a veselohry so zborom krások v plavkách (Bathing Beauties) a tlupou ztreštených strážníkov (Keystone Cops).

senomet

● poľnohospodársky stroj na dopravu sena vzduchom v potrubí.

Senovka grécka
Trigonella foenum graecum

● bobuľovitá rastlina používaná v kozmetike, ľudovom liečitestve a ako korenie (napr. pri aromatizácii syrov).
Pestuje sa v Etiópii, Indii, Číne, Amerike, Egypte a Sudáne.

senón

● súbor stratigrafických stupňov vrchnej kriedy (podľa názvu francúzskeho mesta Sens, latinsky Senones).

senseboard

● (vo výpočtovej technike) náramky, ktoré si užívateľ nasadí na ruky a môže písať na imaginárnu klávesnicu (tá v podstate ani nemusí existovať).
Čidlá náramkov sledujú pohyby prstov a generujú signál ako pri stlačení klávesnice.
Nevýhodou systému je, že ho môžu používať iba žívatelia, ktorí dokonale ovládajú klávesnicu a vedia si ju prerdstaviť.
Systém sa neujal.
Uvedený bol v roku 2001 ako technická senzácia.

senseie

● titul učiteľov ninjutsu.

sensibile

● jemne, citlivo, precítene, s citom.

sensu lato

● v širšom zmysle slova.

sensu stricto

● v užšom zmysle slova.

sensus communis

● všeobecné zmýšľanie.

● prenesene zdravý ľudský rozum.

senta

● v lodiarstve priesečnica teoretickej obšívky (vonkajšieho obloženia) plavidla s rovinou kolmou na rovinu hlavného rebra (sklonenou pod ľubovoľným uhlom k osovej rovine), ktorým sa kontroluje presnosť kreslenia a tvaru plavidla.

sentencia

● stručný výrok, úvaha, úslovie.

● stručná historka.

sentenciózny

● poučujúci, mentorský.

sentiment

● cit, citlivosť, citovosť.

sentimentalista
sentimentalistka

● stúpenec sentimentalizmu.

● sentimentálny, precitlivený, citlivý človek.

sentimentalita

● rozcitlivelosť
emocionálna nálada vyznačujúca sa romantikou, plačlivosťou.

sentimentalizmus

● prílišná citlivosť, precitlivelosť, sentimentálnosť.

● umelecký smer v literatúre na prelome 18. a 19. storočia.

sentimentalizovať

● dávať niečomu ráz sentimentality.

● chápať niečo sentimentálne.

sentimentálčiť
sentimentálničiť

● nechávať sa unášať sentimentalitou.

● poddávať sa sentimentalite, byť sentimentálny.

sentimentálne

● rozcítene, precitlivene.

sentimentálnosť

● prílišné oddávanie sa citom, sentimentalita, rozcitlivenosť, precitlivenosť.

sentimentálny

● príliš sa oddávajúci, podliehajúci citom, rozcitlivený, precitlivený.

● majúce výraz citového zanietenia.

sentinel

● nákladný automobil poháňaný parným strojom (podľa britského výrobcu Sentinel Wagon Works).

Sentinel 1A

ESA
satelit na snímkovanie zemského povrchu.

Štart 3. 4. 2014 21:20 UT (Sojuz).

Sentinelesovia

● primitívny kmeň žijúci na Andamanských ostrovoch.
Žijú bez kontaktu s okolitým svetom.
Kmeň žije na úrovni doby kamennej.

sentinelová uzlina

● (v lekárstve) najbližšia uzlina, do ktorej odteká tkanivový mok z orgánu.

Sentiváni, Martin

Slovenská republika
* 20. 10. 1633 (Liptovský Ján)
† 29. 3. 1705 (Trnava)
jezuita.
Významný učenec tej doby, pedagóg Trnavskej univerzity a vydavateľ kníh, učebníc, spevníkov, beletrie.
Autor 56 kníh, z ktorých najvýznamnejšou je encyklopédia Vzácnejšie rozmanitosti vybrané z rôznych vedných odborov.
Prvý riaditeľ astronomického observatória Trnavskej univerzity.

senussi

● prívrženec islámskeho rádu v severnej Afrike.

senza

● (v hudbe) bez.

senzačný

● vyvolávajúci senzácie.

● ohromný, skvelý, úžasný.

● svedčiaci o dobrej mysli, prajnosti.

senzácia

● rozruch, prekvapenie, vzrušenie, silný údiv verejnosti spôsobený nejakou mimoriadnou, nezvyčajnou udalosťou.

● udalosť spôsobujúca prekvapenie, vzrušenie, údiv.

● chorobné nervové podráždenie a vnímanie.

● umelecký alebo artistický výkon na hranici technickej alebo fyzickej nemožnosti.

senzáciechtivý

● túžiaci po senzáciách.

senzáciemilovný

● majúci záľubu v senzáciách.

senzál

● sprostredkovateľ obchodov na burze.

senzi

bezva.

senzibil

● médium
človek s výnimočnými schopnosťami vnímania, najmä mimozmyslového (v oblasti telepatie, jasnovidectva, prútikárstva, ľudového liečiteľstva a pod.).

senzibilácia

● zvýšenie, rozšírenie citlivosti.

senzibilita

● zvýšená citlivosť, vnímavosť.

senzibilita

● schopnosť prijímať podnety.

● citlivosť.

● vnímavosť.

senzibilizácia

● zvýšenie, rozšírenie citlivosti.

● vo fotografii zvýšenie, prípadne rozšírenie fotografickej vrstvy citlivej na svetlo.

● v chémii zvýšenie náchylnosti sólu na koaguláciu elektrolytom.

● v lekárstve postupný vznik precitlivenosti na určitú látku, ktorú človek predtým znášal bez obtiaží, je dôsledkom opakovaného kontaktu s alergénom.

senzibilizácia, imunitná

● reakcia vyvolaná opakovaným stretnutím organizmu s tým istým antigénom, precitlivenosť.

senzibilizátor

● činiteľ, látka spôsobujúca zvýšenie citlivosti, senzibilácie, senzibilizácie.

senzibilný

● schopný prijímať podnety, podráždenia a reagovať na ne, citlivý.

senzibilovať
senzibilizovať

● zvyšovať, zvýšiť senzibilitu, citlivosť niečoho.

senzila

● malý zmyslový orgán slúžiaci na vnímanie rozličných látok, najmä plynných (napr. chlpy na tykadlách hmyzu).

senzistor

● polovodičový tepelne závislý rezistor.

senzibilita

● citlivosť, schopnosť reagovať na podnet.

senzitivita

● citlivosť, schopnosť reagovať na podnet.

senzitívny

● vysoko citlivý, vnímavý.

senzitometer

● prístroj na meranie citlivosti.

● vo fotografii prístroj udávajúci citlivému fotografickému materiálu príslušnú expozíciu.

senzitometria

● náuka zaoberajúca sa vlastnosťami a určovaním citlivosti fotografického materiálu.

senzomotorika

● súbor procesov spájajúcich oblasť zmyslovú a motorickú, súčinnosť vnímania a pohybu.

senzor

● citlivý element, snímač, čidlo, zariadenie registrujúce fyzikálnu veličinu a meniace ju na elektrický signál.

senzorický

● zmyslový.

senzorium

● v medicíne vedomie, stav vedomia.

senzórium

● pocitové stredisko v mozgu.

senzualista

● stúpenec filozofie senzualizmu.

● zmyslovo zalozený človek.

senzualita

● zmyslovosť, zmyselnosť.

senzualizmus

● vo filozofii názor uznávajúci za jediný zdroj poznania iba zmyslové vnímanie.

● učenie o zmysloch ako jedinom zdroji poznania.

● zmyslové založenie, zmyslovosť.

● prevažne citový postoj k okoliu.

senzuálny

● zmyslový.

seňor

● v španielskom prostredí pán, muž.

seňora

● (v španielskom prostredí) pani, žena.

seňorita

● dievča, slečna.

Seo

India
družice pre diaľkový prieskum Zeme (Satellite for Earth Observation).
Na dráhu vynesená sovietskou raketou.
Pomenovaná po matematikovi Bháskara.

SEO
Search Engines Optimalization

● optimalizácia webových stránok cielená na vyhľadávače.

SEO copywriting

● spojenie techniky SEO a copywritingu.
Táto činnosť spočíva v optimalizácii textu webových stránok pre vyhľadávače, ktorý sa nesústredí len na zdrojový kód, ale na celkovú kvalitu obsahu webu.
SEO copywriting sa stará o aktuálny, unikátny, zaujímavý a pre čitateľa prínosný obsah.
Kľúčové slová je potrebné umiestniť tak, aby boli dobre viditeľné - v titulku stránky, hlavnom nadpise, podnadpise, úvodnom odseku, alternatívnom popisku obrázkov a raz či dvakrát v texte. Je vhodné používať synonymá a kľúčové slová prirodzene skloňovať.

súvislosti: copywriting

sepalum

● kalíšny kvietok v kvetinách rastlín.

separačná metóda

● v analytickej chémii deliaca metóda.

separačná odstredivka

● (v chémii) odstredivka na oddeľovanie zmesí a zložiek kvapalín.

separandum

● vo farmakológii vysoko účinné liečivo, ktoré treba uchovávať oddelene.

separatim

● oddelene, osobitne.

separatista
separatistka

● stúpenec separatizmu.

separatizmus

● snaha, úsilie po oddelení (napr. štátu).

separácia

● oddelenie, odlúčenie, izolácia.

● v chémii analytická, prípadne výrobná operácia slúžiaca na oddelenie stanovovanej zložky od ostatných.

● oddelená miestnosť, cela, oddelený priestor, miestnosť na odlúčenie a osamotenie väzňov nákazlivou chorobou a pod., izolácia, samotka.

separácia černošského obyvateľstva

● segregácia.

separácia infekčných prípadov

● izolácia.

separácia izotopov

● oddeľovanie alebo obohacovanie frakcií izotopov zo zmesi.

separácia minerálov

● v hutníctve oddeľovanie minerálnych súčastí hornín s využitím ich odlišných fyzikálnych vlastností.

separácia rúd, magnetická

● v hutníctve rozdružovanie.

separácia zrna

● v poľnohospodárstve oddeľovanie zrna pri mlátení.

separát

● samostatný odtlačok, samostatná kópia časti pôvodného väčšieho celku.

● zvláštny výtlačok stati alebo časti diela.

separát, mäsový

● svalovina mechanicky oddelená od kostí, strojovo oddelené mäsa.
Vyrába sa oddeľovaním mäsa z častí, ktoré obsahujú kosti (u hydiny napr. chrbty).

separátny

● oddelený, zvláštny, samostatný.

● jednotlivý, samostatný.

separátor

● prístroj alebo zariadenie na separovanie látok, odlučovač.

● v elektrotechnike súčasť elektrochemického článku oddeľujúca anódu od katódy.

● v jadrovej fyzike prístroj na získanie izotopicky čistých aj rádioaktívnych materiálov.

separé

● oddelený, samostatný menší priestor.

● oddelene, samostatne.

separovaný

● oddelený, triedený, odlúčený.

separovať

● (u)robiť separáciu, oddeľovať, oddeliť, odlučovať, odlúčiť.

separovať chorého

● izolovať.

separovať sa

● oddeľovať sa, oddeliť sa, odlučovať sa, odlúčiť sa od nejakého celku, spoločenstva, uchýliť, uchyľovať sa do separácie.

sepat
nom

● jednotka administratívneho rozdelenia starovekého Egypta.

Sepéši, Petr

Česká republika
* 23. 4. 1960 (Březno)
† 29. 7. 1985 (Františkovy Lázně, autonehoda)
spevák.
Od roku 1983 partner Ivety Bartošovej.
Syn Petr Belhocine.
Zakladateľ skupiny Apendix.

Diskografia:
Knoflíky lásky/Červenám
1984 My to zvládnem/Snad jednou najdu průvodce
1985 Medové dny/Tak málo si mě všímáš
1985 Blázni tenisoví/S dovolením
1985 Knoflíky lásky (duety s Ivetou Bartošovou)
1998 Knoflíky lásky(reedícia)
2007 Knoflíky lásky(reedícia).

Sepharial

Anglicko
* 20. 3. 1864
† 23. 12. 1929
orienalista, numerológ a okultistický spisovateľ, vlastným menom Walter R. Gornold.
Zaoberal sa kabalistickou numerológiou a okultnými vedami.

sepiolit

● kosoštvorcový ílový nerast, vodnatý a zásaditý kremičitan horečnatý, podľa silnej pórovosti nazývaný aj morská pena.

seppuku
切腹

Japonsko
rituálna samovražda nepresne označovaná ako harakiri.
Obrad samovraždy mal presne stanovený rituál.
Vyžadovala sa prítomnosť svedka a pomocníka.
Najčastejšie sa prevádzala krátkym mečom, neskôr špeciálnym nožom, ktorý prenikol do časti tela tradične považovanej za sídlo života - do spodnej časti brucha (hara). Prvý rez bol vedený vodorovne zľava doprava.
Ak mal bojovník ešte dostatok sily, pokračoval v reze smerom hore.
Kolmý rez prechádzal hrudníkom a smeroval ku krku.
Pomocník (priateľ alebo podriadený) samovraždu dokonal sťatím hlavy sebavraha.

Sepra

Francúzsko
v rokoch 1988 - 2004 štátny úrad pre výskum UFO, dnes (2014) Geipan.
V rokoch 1977 - 1988 názov Gepan.

sepsa

● otrava krvi (neodborne), záplava organizmu baktériami, chorobný stav spôsobený preniknutím choroboplodných mikroorganizmov a ich toxínov do krvného obehu.

sepsia

● otrava krvi, celkový chorobný stav spôsobený preniknutím mikroorganizmov do krvi.

septakord
septimový akord
štvorzvuk

● štvorzvuk zložený z prímy, tercie, kvinty a septimy.

septálny

● týkajúci sa prepážky.

septária

● v geológii konkrécie (zhluky) veľkých rozmerov s charakteristickými navzájom sa krížiacimi puklinami.

september

● deviaty mesiac v roku.
Od slova septem, čiže sedem, pretože to bol siedmy mesiac v starom rímskom kalendári.

september, čierny

● prepadnutie v olympijskej dedine v Mníchove počas Olympiských hier v Mníchove.
5. 9. 1972 komando arabských teroristov prepadlo izraelské ubytovne.
Do zajatia vzali 10 izraelských športovcov, zabili trénera Moše Weinberga.
Požadovali prepustenie 234 arabských väzňov v izraelských väzeniach a dvoch väzňov väznených v Nemecku.
Izrael požiadavky odmietol.
Obeťami sa stali dvaja Izraelci, trenér Moše Weinberg a J. Gutfreund.
Pri pokuse o oslobodenie rukojemníkov na letisku príde o život 9 izraelských športovcov, piati teroristi a jeden nemecký policajt.
Teroristi, ktorí útok prežili, boli neskôr vymenení za rukojemníkov uneseného nemeckého lietadla. Pozdejšie ich vypátrali a zabili izraelskí agenti.

septembrové povstanie

● prvé ozbrojené povstanie Slovákov v moderných dejinách v dňoch 18. 9. 1848 - 28. 9. 1848.

septenár

● sedemstopový verš v rímskej poézii.

septentrionálna zóna

● zemepisná a vegetačná zóna zahrnujúca oblasť severnej pologule, mierne pásmo.

septenvigintillión

● 10162.

septet

● komorná hudobná skladba pre sedem nástrojov alebo hlasov.

septeto

● súbor siedmich hudobníkov alebo spevákov.

● skladba určená pre sedem nástrojov alebo hlasov.

septický

● obsahujúci choroboplodné zárodky, nákazlivý.

septický mor

● napáda krv, slezinu a mozog, spôsobuje krvácanie a odumieranie tkanív.
Smrteľný v 22% prípadov.

súvislosti: mor

septik

● lokálna čistiareň odpadných vôd.

septikamia

● celkové ochorenie s prítomnosťou baktérii v krvi.

septikémia

● vo veterinárstve septický stav, pri ktorom obiehajú baktérie v krvi.

septikopyémia
pyémia

● v medicíne prítomnosť baktérií v krvi v zhlukoch alebo v úlomkoch infikovaného trombu.

septiliarda

● tisíc septiliónov, čiže 1045
V USA, v bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku sa toto číslo nazýva kvadrodecilión.

septilión

● vo Francúzsku a USA číslo 1024 a vo Veľkej Británii 1042.
Milión sextiliónov, 1042.
v USA, bývalom ZSSR a Francúzsku sa toto číslo nazýva tredecilión.

septima

● siedma trieda osemročných stredných škôl.

● siedmy stupeň diatonickej stupnice.

● interval tvorený rozdielom siedmich stupňov diatonickej stupnice.

septimán
septimánka

● študent, žiak septimy.

Septimius Severus, Lucius

● Rím
* 11. 4. 146
† 4. 2. 211
cisár.

septola

● skupina siedmich nôt hraných v dobe určenej pre menší počet nôt rovnakej hodnoty.

septoplastika

● chirurgické narovnanie nosovej prepážky.

septorióza

● choroba rastlín (napr. hrušiek, rajčín) prejavujúca sa škvrnitosťou listov, spôsobená hubami rodu Septoria.

septum

● prepážka, priehradka, napr. nosná.

● v botanike stena v hýfach alebo výtrusoch húb.

● pri vyšších rastlinách stena vzniknutá zrastom plodolistov a i., priehradka.

sepulkrálny

● náhrobný, týkajúci sa hrobu, náhrobku alebo pohrebu.

sepultura

● (latinsky) pohreb, pochovanie mŕtveho.

sequens

● nasledujúci, napr. stránka knihy a pod.

Sequens, František

Česká republika
* 28. 12. 1836
† 4. 6. 1896
maliar.
Čelný predstaviteľ tzv. náboženskej maľby nazarénskeho hnutia.
Autor početných oltárnych obrazov, nástenných malieb (kostol Cyrila a Metoděje v Prahe - Karlíne).

Sequens, Jiří

Česká republika
* 23. 4. 1922 (Brno)
† 22. 1. 2008 (uvádzané i 21. 1. 2008)
režisér.

Námet:
Hořký podzim s vůní manga (1983)
Rukojmí v Bella Vista (1979)
Atentát (1964)
Deváté jméno (1963)
Smrt na cukrovém ostrově (1961)
Kolik slov stačí lásce (1961)
Bratr oceán (1958).

Scenár:
Dva na koni, jeden na oslu (1986)
Hořký podzim s vůní manga (1983)
Ta chvíle, ten okamžik (1981)
Rukojmí v Bella Vista (1979)
Pokus o vraždu (1973)
Kronika žhavého léta (1973)
Smrt černého krále (1971)
Vražda v hotelu Excelsior (1971)
Pěnička a Paraplíčko (1971)
Partie krásného dragouna (1970)
Hříšní lidé města pražského (1968, TV seriál)
Atentát (1964)
Deváté jméno (1963)
Smrt na cukrovém ostrově (1961)
Kolik slov stačí lásce (1961)
Útěk ze stínu (1958)
Bratr oceán (1958)
Neporažení (1956)
Větrná hora (1955)
Cesta ke štěstí (1951)
Dnes o půl jedenácté (1949).

Réžia:
Dva na koni, jeden na oslu (1986)
Hořký podzim s vůní manga (1983)
Ta chvíle, ten okamžik (1981)
Rukojmí v Bella Vista (1979)
Třicet případů majora Zemana (1974, TV seriál, 1. diel vysielaný 19. 4. 1975)
Pokus o vraždu (1973)
Kronika žhavého léta (1973)
Smrt černého krále (1971)
Vražda v hotelu Excelsior (1971)
Pěnička a Paraplíčko (1971)
Partie krásného dragouna (1970)
Hříšní lidé města pražského (1968, TV seriál)
Atentát (1964)
Deváté jméno (1963)
Šestý do party (1962, TV)
Žena pro hrdinu (1962, TV)
Smrt na cukrovém ostrově (1961)
Kolik slov stačí lásce (1961)
Země středu (1959)
Útěk ze stínu (1958)
Bratr oceán (1958)
Hranice světadílů (1958)
Neporažení (1956)
Větrná hora (1955)
Olověný chléb (1953)
Cesta ke štěstí (1951).

Sequoia sempervirens
sekvoja stále zelená

● kalifornský mamutí strom.

Sera, Matilde

Taliansko
* 7. 3. 1856 (Patras, Grécko)
† 25. 7. 1927 (Neapol)
prozaička.
Vo svojich románoch a poviedkach líči všedný život neapolských ľudových vrstiev.

Dielo:
Il paese di cuccagna (Zem zasľúbená, 1891).

seradela
vtáčia noha siata

● nízka bylina rodu Ornithopus s drobnými bledoružovými kvietkami, teplomilná krmovina.

seraf
serafín

● anjel vyššieho rádu. Vyskytuje sa v židovskej, kresťanskej i islamskej tradícii, niekedy popisovaní ako bytosti podobné človeku, ale s dvoma či troma pármi krídiel. V starozákonnej Izajášovej knihe to boli bytosti so šiestimi krídlami.
Nezamieňať s cherubínmi.

● v 4. knihe Mojžišovej (Numeri) označenie pre ohnivého hada (jedovatého tvora).

Serafa

● ženské meno.
Sviatok 29. 7.

Serafimovič, Alexandr

Rusko
* 7. 1. 1863 (Nižnekurmojarskaja stancija, 19. 1.)
† 19. 1. 1949 (Moskva)
spisovateľ, vlastným menom Alexandr Serafimovič Popov.

Dielo:
1924: Železný prúd (Železnyj potok).

serafín
seraf

● anjel vyššieho rádu.

Serafín

● mužské meno.
Sviatok 29. 7.

Serafína

● ženské meno.
Sviatok 29. 7.

serafínsky

● anjelský, nebeský, nadpozemský.

serail

● sultánov palác.

● obytná časť paláca, spravidla s háremom.

● ženské oddelenie paláca.

● jemná svetlá vlnená tkanina.

serak

● ľadovcový blok na priečnych trhlinách na povrchu ľadovca, neurovnané hromadenie ľadu na konci ľadovca, sérac, sérak.

serdáb

● (v stredoázijských a arabských púšťach) podzemná nádrž na dažďovú vodu na zásobovanie karaván.

Serďukov, Anatolij

Rusko
politik.
2008: minister obrany.
21. 5. 2012 vymenovaný za ministra obrany.

Serebrov, Alexander Alexandrovič

Serebrov, Alexander Alexandrovič
Alexander Alexandrovič Serebrov
ZSSR
* 15. 2. 1944 (Moskva)
kozmonaut.
Let na Sojuz T-7, Sojuz T-8, Sojuz TM-8, Sojuz TM-17.

seref

● egyptské označenie pre gryfa.

Serena

● ženské meno.
Sviatok 14. 9.

serenata

● (najmä v 18. storočí) vokálna skladba vo forme kantáty.

serenáda

● zastaveníčko, milostná pieseň spievaná dievčaťu pod oknom.

● inštrumentána lyrická hudobná skladba s viacerými časťami.

SERENDIP

USA
projekt na vyhľadávanie mimozemských civilizácii. Jeho súčasťou bol i projekt

serendipita

● schopnosť nájsť stratené, neznáme.

● drobná zbytočnosť len pre radosť.

serenissimus

● voľakedy titul kniežaťa v niektorých krajinách (najjasnejší).

serenita

● jasnosť, zreteľnosť.

● rozjarenosť, bujarosť.

serežán

● (v 18. a 19. storočí) príslušník osobitnej skupiny vojska v juhovýchodnom hraničnom pásme rakúskej monarchie, chrániaci ríšu proti Turkom.

Sergej

● mužské meno latinského pôvodu s významom sluha, strážca.
Sviatok 22. 10.
Domácky Sergejko, Serjožka, Serdži.

Sergejev, Arťom

ZSSR
adoptívny syn Stalina.

Sergejev, Igor

Rusko
† 10. 11. 2006
maršál.
1997 - 2001: minister obrany.

Sergij Radonežský

Rusko
* 3. 5. 1314 (u Rostova)
† 25. 9. 1391 alebo 1392 (Trojicko-Sergijevská lávra)
duchovný, pôvodom z bojarského rodu.
1337: prijal kňazské svätenie.
1353: stal sa predstaveným Trojicko-sergijevskej lávry, ktorú založil.

Srgius

● mužské meno.
Sviatok 22. 10.

Sergius I.

● 85. pápež (687 - 701).

Sergius II.

● 103. pápež (844 - 847).

Sergius III.

● 121. pápež (904 - 911).

Sergius IV.

● 145. pápež (1009 - 1012).

Seri

Mexiko
etnikum
polokočovní lovci a zberači žijúci v západnej časti Sonorskej púšte.
Sami seba nazývajú Comcaac.
Hovoria jazykom seri.

Seri, Dan Benaji

Izrael
spisovateľ.

Dielo:
Babičkina pec na pity (poviedka).

seriál

● celok zložený z viac častí uverejňovaných na pokračovanie.

● sled tematicky spolu súvisiacich novinových materiálov (článkov, reportáží alebo kresieb), spravidla od toho istého autora, uverejňovaný na pokračovanie.

● sled filmových a najmä televíznych príbehov, spravidla od toho istého autora, spojených postavami tých istých hrdinov.
15. 8. 1932 americká TV spoločnosť CBS začala vysielať prvý seriál (The Wide World Review).

seriál, obrázkový
comics

● pásmo kreslených príbehov sprevádzané krátkymi textami, najmä dialógmi, (pôvodne v USA).

seriál televízny, konzumný

● seriál umelecky nenáročný.

sericit

● jemnošupinkovitý (svetlá sľuda), vznikajúci pri rozklade kremičitanov.
Vytvára tabuľkovité kryštály, zhluky a agregáty najčastejšie v rôznych premenených horninách. Vryp sericitu je biely a je dokonale štiepateľný.

serif

● v polygrafii nábeh a zakončenie ťahu tlačeného písma, pätka písma.

serigrafia
sieťotlač
sieťová tlač

● tlačová technika, sieťotlač. Spôsob tlače špeciálne vyvinutý pre malé náklady. Štočok je vytvorený ako sieť z jemnej tkaniny so šablónami, cez ktoré sa pretláča farba na rôzny materiál - papier, plech, sklo a podobne.

serikultúra

● v textilníctve pestovanie priadky morušovej a výroba prírodného hodvábu, hodvábnictvo.

Seringapatam

● starší názov Singapúru.

serioso

● (v hudbe) vážne.

seriózny

● solídny, vážny, majúci vlastnosti, na ktoré sa dá spoľahnúť, napr. vážnosť, kvalitu a pod.

● spoľahlivý, poctivý.

serir

● púšť (v líbyjskej časti Sahary) s vápencovým podkladom, z ktorého boli vyviate jemné častice.

serín

● alifatická aminokyselina získavaná z hodvábu.

serír

● oblázková púšť s (podľa miestneho názvu v severnej Afrike).

Serkin, Rudolf

USA
* 28. 3. 1903 (Cheb)
† 9. 5. 1991 (Guildford)
klavírista rakúskeho pôvodu.

sermon

● reč, výklad, rečnícky prejav, preslov.

Serner, Walter
Walter Seligmann

Česká republika
* 15. 1. 1889 (Karlovy Vary)
† ?. 8. 1942 (koncentračný tábor Terezín, zavraždený)
nemecky píšuci spisovateľ.
Spoluzakladateľ kabaretu Voltaire v Curychu.

Dielo:
Manifest dada (1918).

Serocki, Kasimierz

Poľsko
* 3. 3. 1922 (Toruň)
† 9. 1. 1981 (Varšava)
skladateľ.
Jeden z prvých poľských avantgardných skladateľov.

Dielo:
2 symfónie (1952 - 1953), Niobe pre recitátora, zbor a orchester (1966).

Serova, Jelena Olegovna
Серова, Елена Олеговна

Serova, Jelena Olegovna
Jelena Serova
Rusko
* 22. 4. 1976
kozmonautka.
15. 12. 2011 menovaná palubným inžinierom letu Sojuz TMA-14M.
Let na Sojuz TMA-14M. Prvá Ruska na orbitálnej stanici ISS.

serozitída

● zápal seróznej blany, serózy.

seróza
serózna blana

● výstelka niektorých telových dutín, napr. pobrušnice a pohrudnice.

● plodový obal vajíčka vznikajúci po oplodnení a ryhovaní.

serózna blana
seróza

● výstelka niektorých telových dutín, napr. pobrušnice a pohrudnice.

Serpa, Pinto Alexander Alberto de Rocha

Portugalsko
* 20. 4. 1846 (Castel Polchras)
† 28. 12. 1900 (Lisabon)
cestovateľ.
Od roku 1869 sa ako dôstojník zúčastnil bojov s domorodcami na dolnom Zambezi.
1877 - 1879: preskúmal pravý breh Zambezi.
1884 - 1886: preskúmal Mozambik.

serpent

● drevený dychový nástroj s hadovitým náustkom, mohutný basový cink.

serpentárium

terárium pre hadov.

Serpentidy

● meteorický roj.
Úplné označenie ? Serpentidy.
Začiatok aktivity 2. 4., koniec aktivity 8. 4.
Charakter: slabé meteority.
Hodinová frekvencia až 10 meteor/hod.
Rýchlosť vstupu do atmosféry 46 km/s.

serpentin
serpentinit

hadec.

serpentinizácia

● premena niektorých tmavých minerálov na serpentín.

● chemická reakcia medzi vodou a horninami.

serpentín

● žltozelený minerál, podstatná zložka hadca.

● (novšie) skupina nerastov rovnakého zloženia, ale rozličnej štruktúry, do ktorej patria napr. antigorit a chryzolit.

serpentína

● zátačka, zákrut.

● horská cesta s mnohými zátačkami.

● dlhý úzky pásik farebného papiera skrútený do kotúča používaný pri zábavách a plesoch.

● hadovito zvlnená línia, pásik a pod.

● ohyb.

● všetko, čo sa hadovito prehýba.

serpentínovitý

● majúci podobu serpentíny, točitý, krivolaký.

Serra, Richard

USA
* 2. 11. 1939 (San Francisco)
sochár.

Serrao, Francisco

Portugalsko
moreplavec.
1512: preskúmal ostrovy Korenia (Moluky).

Serratia marcescens
HAI
hospital-acquired infection

● baktéria napádajúca bežne sliznice zažívacieho a dýchacieho traktu a močového ústrojenstva.
Často sa vyskytuje v sprchách, napr v. nemocniciach.

Serrault, Michel

Francúzsko
* 24. 1. 1928 (Brunoy)
† 29. 7. 2007 (Honfleur, Calvados)
herec.

Filmografia:
Avare, L' (TV film, 2007)
Symbol smrti
Antonio Vivaldi, un prince à Venise (TV film, 2006)
Bénévole, Le
Enfants du pays, Les
Monsieur Léon (TV film)
Grabuge! (2005)
Šťastné a Veselé
Ne quittez pas! (2004)
Zloduch Albert
Affaire Dominici, L' (TV film, 2003)
Furet, Le
Motýľ (2002)
24 hodín zo života jednej ženy
Belphegor: Fantóm Louvru (2001)
Jedna lastovička jar urobí
Un coeur oublié (TV film)
Vajont - šialenstvo mužov
Herci (2000)
Libertin
Monde de Marty, Le
Deti z mokrín (1999)
Artemisia (1997)
Assassin(s): no comment
Comédien, Le
Koniec stávok
Povolanie vrah
Rošťák Beaumarchais (1996)
Bonheur est dans le pré, Le (1995)
Nelly a pan Arnaud
Tel est Serrault (TV film)
Bonsoir (1994)
Room Service (1992)
Secret du petit milliard, Le (TV film)
Vieille canaille
Ville à vendre
Héloïse (TV film, 1991)
Huissier, L' (TV film)
Vieille qui marchait dans la mer, La
Docteur Petiot (1990)
Buon Natale... Buon anno (1989)
Comédie d'amour
Bonjour l'angoisse (1988)
Nebuďte policajta
Vo všetkej nevinnosti
Ennemis intimes (1987)
Miraculé, Le
Mon beau-frère a tué ma soeur (1986)
Liberté, égalité, choucroute (1985)
Majstri gagu
On ne meurt que 2 fois
Vtáčia klietka 3: Svadba
Bon roi Dagobert, Le (1984)
Rozhodca
Rozmar
Mortelle randonnée (1983)
Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ (1982)
Fantômes du chapelier, Les
Nestor Burma, détective de choc
Quarantiemes rugissants, Les
Malevil (1981)
Svedok
Klietka bláznov II (1980)
Pile ou face
Vlk a baránok
Esprit de famille, L' (1979)
Gueule de l'autre, La
Studený bufet
Úspešný spoločník
Grâce, La (TV film, 1978)
Klietka bláznov
Peniaze tých druhých
Préparez vos mouchoirs
Dobrý deň, pán Offenbach (TV seriál, 1977)
Passe-muraille, Le (TV film)
Roi des bricoleurs, Le
Situácia je vážna, nie však zúfalá (1976)
Ibis rouge, L' (1975)
Kradnúť sa musí vedieť
Opération Lady Marlène
Gueule de l'emploi, La (1974)
Linceul n'a pas de poches, Un
Main à couper, La
Chinois à Paris, Les (1973)
Krysy z temnôt
Moi y'en a vouloir des sous
Veľký bazár
Životná šanca
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil (1972)
Un meurtre est un meurtre
Viager, Le
Ces messieurs de la gâchette (1970)
Koňská hlava
Liberté en croupe, La
Appelez-moi Mathilde (1969)
Mais qu'est-ce qui fait courir les crocodiles?
Podivuhodná príchuť majetku
À tout casser (1968)
Bourgeois gentilhomme, Le (TV film)
Au théâtre ce soir: Pour avoir Adrienne (TV film, 1967)
Blázon z laboratória 4
Ces messieurs de la famille
Grand bidule, Le
Caïd de Champignol, Le (1966)
Combinards, Les
Du mou dans la gâchette
Lit à deux places, Le
Srdcový kráľ
Baratineurs, Les (1965)
Bonne occase, La
Enquiquineurs, Les
Moi et les hommes de 40 ans
Petit monstre, Le
Prachy a smola
Quand passent les faisans
Tête du client, La
Comment trouvez-vous ma soeur? (1964)
Des pissenlits par la racine
Durs à cuire ou Comment supprimer son prochain sans perdre l'appétit, Les
Fables de la Fontaine, Les (TV seriál)
Honba na muža
Jaloux comme un tigre
Bébert et l'omnibus (1963)
Clémentine chérie
Karamboly
Štyri pravdy (1962)
Ako získať úspech v láske
Láska na vankúši
Nous irons à Deauville
Un clair de lune a Maubeuge
Candide ou l'optimisme au XXe siècle (1961)
Gamberge, La
On purge bébé (TV film)
Výhodná kúpa
Francúzka a láska (1960)
Ma femme est une panthère
Messieurs les ronds de cuir (1959)
Nina
Oh! Qué mambo
Vous n'avez rien a déclarer?
Clara et les méchants (1958)
Musée Grévin
Naïf aux quarante enfants, Le
Adorables démons (1957)
Assassins et voleurs
Ça aussi c'est Paris
Habit vert, L´ (TV film)
Terreur des dames, La (1956)
Vie est belle, La
Zatratené dievča
Diabolské ženy (1955)
Knock ou Le triomphe de la médecine (TV film)
Poprask v kabarete (1954).

Serre, Jean Pierre

Francúzsko
* 15. 9. 1926 (Bages)
matematik.
2003: Abelova cena.

sersan

● (nárečovo) postroj na koňa.

sersám

● nárečovo postroj pre kone.

● slangovo remeselnícke nástroje.

● prenesene akékoľvek pracovné pomôcky (napr. ceruzky).

SERT
Serotonin Transporter

● gén zodpovedný za tvorbu bielkovín, ktoré majú na starosti distribúciu sérotonínu v organizme.
Existuje v dvoch variantách, tzv kratšej a dlhšej (depresie hrozia častejšie ľuďom, ktorí disponujú kratšou variantou génu).

Sert, Derya

Turecko
* 1991?
prvá žena s trasplantovanou maternicou (2011).
V roku 2013 sa pokúsila o umelé oplodnenie.

Sert, Joseph L.

USA
* 1. 7. 1902
† 15. 3. 1983
architekt španielskeho pôvodu.
Do roku 1983 pôsobil v Barcelone.
Autor úuemných plánov miest (Barcelona, Bogota s Le Corbusierom, Havana))

Sertorius Quintus

● Rím
† 72 pred Kristom; štátnik a vojvodca. Štedro rozdával úrady a hodnosti. Pri slávnostnej hostine ho zavraždil dôstojník Pesperna.

Sertürner, Friedrich Wihelm Adam

Sertürner, Friedrich Wihelm Adam
Friedrich Sertürner
Nemecko
* 19. 6. 1783 (Neuhaus)
† 20. 2. 1841 (Harmelin)
lekárnik.
V roku 1805 extrahoval z ópia morfín.

serv

● uvedenie lopty do hry (napr. pri tenise alebo volejbale), podanie, servis.

serval

● malá africká mačkovitá stepná šelma rodu Leptailurus so žltohnedou škvrnitou srsťou a s krátkym chvostom.

servanta

● pomôcka, ktorá slúži eskamotérom na ukrytie predmetov.

Servác

● mužské meno latinského pôvodu, v preklade znamená záchranca.
Sviatok 13. 5.

Servátková, Eliška

Česká republika
† ?. 11. 2008
maliarka, grafička.

server

● sieťový počítač poskytujúci služby ostatným užívateľom tejto siete.

Serveto, Miguel
Miguel Servetus

Španielsko
* 1511
† 1553 (upálený pre kritiku najsvätejšej Trojice)
lekár.
Objaviteľ tzv. malého pľúcneho obehu (obeh srdce - pľúca) v roku 1531.

Dielo:
Trinity.

Servi camerae

● latinské označenie právneho vzťahu medzi židovským obyvateľstvom a panovníkom.
Tento vzťah vznikol, aby zabránil napádaniu židovského obyvateľstva, ale aj aby zaistil príjmy kráľovskej komore.
Prvýkrát ho použil Friedrich II. v roku 1234.

servianka

● časť ľudového odevu, kabátik.

Servián

● mužské meno.
Sviatok 13. 5.

servilita
servilnosť
servilizmus

● otrocká poníženosť, podlízavosť.

servilizmus
servilnosť
servilita

● otrocká poníženosť, podlízavosť.

servilnosť
servilita
servilizmus

● otrocká poníženosť, podlízavosť.

servilný

● podliezavý, poklonkujúci, preúctivý, pätolízačský, odpudzujúco podlízavý.

servis

● sada riadu.

● opravárenská služba, služba firmy zákazníkovi pri údržbe a opravách od nej kúpených výrobkov (najmä motorových vozidiel, elektrických spotrebičov alebo prístrojov jemnej mechaniky).

● obsluha, služba.

● dielňa na údržbu a opravy motorových vozidiel, autoservis.

● športové podanie lopty do hry.

● celok servírovacích nádob.

servis dát

● odborná informačná služba, ktorá vyhľadáva, spracúva a sprístupňuje potrebné faktografické informácie.

serviska

● vo filmárskom slangu pracovná kópia filmu zostavená zo všetkého použiteľného materiálu, strihová kópia.

servisman

● pracovník vykonávajúci všestrannú obsluhu športového tímu, pretekára a pod.

servisovaný

● ktorému sa poskytuje servis, opravovaný, udržiavaný.

servisovať

● robiť servis, údržbu niečoho.

servita

● člen žobravého mníšskeho rádu (podľa jeho latinského názvu Ordo Servorum Mariae).

servitút
servitut

● služobnosť.

● rozličné užívacie práva na cudzie nehnuteľnosti, obmedzujúce práva pôvodného vlastníka.

● práva jedného štátu (napr. právo priechodu, kladenia diaľkových vedení ropy ap.) v inom štáte.

servírka

● pracovníčka obsluhujúca hosťov reštaurácie, čašníčka.

servírovací

● slúžiaci na servírovanie.

servírovať

● podávať, predkladať (jedlo, nápoje).

● hovorovo (s určitým zámerom, obratne) oznamovať, oznámiť.

● vniesť loptu do hry, servovať.

servírovať prihrávky

● podať, prihrať loptu spoluhráčovi.

servítka
servítok

● obrúsok.
Štvorcový kus látky alebo jemného papiera používaného pri jedení (na utieranie úst, rúk, na ochranu odevu pri jedle) alebo na balenie.

servítok
servítka

● obrúsok, servítka.

servo-

● v zloženinách prvá časť s významom servis, sluha, pomoc, pomocný.

servobrzda

● pomocná brzda.

servomechanizmus

● v regulačnej technike zariadenie ku ovládaniu, kontrole, reguácii polohy, rýchlosti a podobne.

● (pri strojoch) mechanizmus, ktorým sa zväčšuje sila pri ručnom alebo automatickom ovládaní stroja.

servomotor

● pomocný motor, ktorým sa zvyšuje výkon vlastného stroja.

servonásobička

● v kybernetike súčasť analógového počítača určená na vynásobenie dvoch hodnôt zobrazených analógovo, používajúca na transformáciu vstupných premenných servomechanizmus.

servopohon

● servomotor pri číslicovo riadenom stroji.

servoriadenie

● servomechanizmus použitý na uľahčenie riadenia motorového vozidla.

● v letectve automatické riadenie.

servosystém

● pomocný korekčný motorček elektromotoru.

servovanie

servis, podanie.

servovať

● uvádzať loptu do hry (napr. pri tenise, volejbale ap.), servírovať, podávať.

servus

● pozdrav pri lúčení, na rozlúčku.

● posol, úradný sluha.

● častica, vyjadruje pocity nepríjemného prekvapenia alebo nespokojnosti (no servus!)

serž

● druh bavlnenej tkaniny vytvárajúci na lícnej strane šikmé riadky.

● tkanina so šeržovou väzbou.

seržant
seržantka

● vojenská, policajná hodnosť.
Poddôstojník, čatár

sesel

● bylina rodu Seseli s delenými listami a s bielymi kvietkami.

seselwa

● kreolská francúzština, národný (úradný) jazyk na Seychelách (popri angličtine a francúzštine).

sesia

● zasadanie, schôdza, porada.

sesilný

● prisadlý, pevne usadený, prirastený.

sesilný živočích

● majúci telo pripevnené na podklad, napr. na dno mora (koraly, machovky a i.).

seskvioxid

● oxid trojmocného kovu (napr. chlorid hlinitý).

seskviterpén

● prírodný uhľovodík s 15 atómami uhlíka.

seskviterpénický

● odvodený od seskviterpénov.

sesquipedalofóbia

● strach z dlhých zložených slov

Sessions, Roger Huntington

USA
* 28. 12. 1896 (Brooklyn)
† 16. 3. 1958 (Princeton)
skladateľ, pedagóg.

sestercius

● starorímska strieborná minca v hodnote 2 1/2 asu.
Jej hodnota v priebehu času kolísala.
Dnes numizmatikmi vysoko cenená predovšetkým vďaka razeným portrétom cisárov.

sesternica

● dcéra súrodenca jedného z rodičov, neter.

sesterstvo

● vzťah medzi sestrou a jej súrodencami.

sestína

● lyrický nerýmovaný útvar románskej poézie.

● provensálska a neskôr talianska piesňová forma.

sestón

● súbor všetkých nerozpustených organických a anorganických častíc vyskytujúcich sa vo vode.
Pozri aj biosestón.

sestra

● súrodenec ženského pohlavia od tých istých rodičov alebo od jedného z nich.

● prenesene žena správajúca sa k niekomu láskavo ako vlastná sestra.

● v rečníckom oslovení (najmä v kázni): Bratia a sestry! príslušníčky jednej cirkvi alebo organizácie, rodáčky, krajanky, spoluobčianky.

● ošetrovateľka chorých v nemocnici alebo pomocníčka lekára v ordinácii.

● členka ženskej rehole, rehoľníčka, mníška.

súvislosti: sestrica

sestra, denná

● majúca v nemocnici dennú službu pri pacientoch.

sestra, detská

● ošetrovateľka dojčiat v ústavoch alebo v nemocniciach.

sestra, milosrdná

● rádová ošetrovateľka chorých.

sestra, nočná

● majúca v nemocnici nočnú službu pri pacientoch.

sestra, sálová

● v lekárstve sestra majúca službu v operačnej sále.

sestra, zdravotná

● ošetrovateľka chorých v nemocnici alebo pomocníčka lekára v ordinácii.

sestrenec

● sestrin syn, synovec.

sestrenica
sesternica
sestrenka

● dcéra súrodenca jedného z rodičov.

sestrica

● (básnicky) sestra.

sestrička

● oslovenie ošetrovateliek alebo rehoľníčok.

● ošetrovateľka.

● rehoľníčka.

sestriť sa

● (zriedkavo) priateliť sa, byť v priateľskom vzťahu.

● spolčovať sa v rodinných alebo výhodných zväzkoch.

set

● sada.

● stavebnica.

● sada, súprava, kit.

Set

● tretí syn Adama a Evy (Genezis 4:25).
Syn Enos.

set top box

● elektronické zariadenie umožňujúce príjem digitálneho TV signálu klasickým (analógovým) TV prijímačom.

set, zlatý

● (v tenise) výhra v sede na sady 6:0, z toho k každej sade bez zisku jediného fiftýnu prehrávajúceho.

setball
setbol
setbal

● posledná lopta, rozhodujúce podanie v sete.

setbol
setball
setbal

● posledná lopta, rozhodujúce podanie v sete.

seter

● dlhosrsté plemeno loveckých psov.

● dlhosrstý írsky alebo anglický stavač, psie plemeno.

seter, írsky

● dlhosrsté plemeno poľovníckeho psa gaštanovej farby zo skupiny anglických stavačov.

Seth
Sutech

● Egypt.
Božstvo.
Brat boha Osirisa.
Závidel Osirisovi jeho obľúbenosť, a tak ho vlákal do pasce, zavraždil ho a rozsekal na kusy, ktoré rozmiestnil na rôzne miesta.

SETI
Search for Extraterrestrial Intelligence
Search for Extra-Terrestrial Intelligence

SETI
antény v inštitúte SETI
foto: SETI Institute
● Ústav pre hľadanie mimozemského života, nevládna vedecká inštitúcia.
Sídli v Silicon Valley.
Vznikol v roku 1984.
Podporovala ho i kozmická agentúra NASA.
So SETI@home nemá nič spoločného.

● Program pre hľadanie mimozemského života.
V roku 1961 Frank Drake a Peter Permen usporiadali prvú konferenciu projektu SETI.
Program odštartoval 12. 10. 1992, keď astrofyzici aktivujú rádioteleskopy pre hľadanie signálov od inteligentných mimozemských civilizácií.

súvislosti: OZMA, Drakeova rovnica

SETI@home

● súčasť projektu SERENDIP, skratka anglických slov Search for Extra Terrestrial Intelligence, čiže Hľadanie mimozemskej inteligencie.
Do projektu bolo zapojené množstvo malých počítačov súkromných užívateľov, ktorí analyzovali nepatrnú časť rádiového signálu z vesmíru.
Projekt bol spustený 17. 5. 1999.

Setnachte

Egypt
Faraón.
Otec Ramesse II.
Syn Ramesse III.

Seton, Elisabeth Ann
Elisabeth Ann Bayley

USA
* 28. 8. 1774 (New York)
† 4. 1. 1821 (Emmitsbourg)
zakladateľka rádu Sisters of Charity (rád Sestier sv. Jozefa).
Ako prvú Američanku ju vyhlásili za svätú.

Sviatok sa slávi 4. 1.

Seton, Ernest Thompson

Veľká Británia
* 14. 8. 1860 (South Shields)
† 23. 10. 1946
zakladateľ organizovaného trampingu.
1866: s rodičmi sa sťahuje do Kanady.
Autor 12 zákonov lesnej múdrosti.
1902: založil organizáciu Woodcraft Indians (prvá mládežnická organizácia na svete).
Podieľal sa na vzniku organizácie The Boy Scouts, ktorej sa stal americkým náčelníkom. Neskôr túto opustil pre príliš vojenský prístup.

Dielo:
Dvaja divosi
Posolstvo červeného muža
Kniha lesnej múdrosti
Arktickou prériou
Cesta životom a prírodou
Rolf zálesák
Poviedky od táborového ohňa
Deti pustin
Vtáčie príbehy.

Seton-Watson, Robert Wiliam

Veľká Británia
* 20. 8. 1879 (Londýn)
† 25. 7. 1951 (Isle of Skye, Hebridy)
slavista, historik a publicista.
Venoval sa národnostným pomerom v Rakúsko-Uhorsku.

Dielo:
Národnostná otázka v Uhrách.

setswanština

● jeden z botswanských jazykov.

súvislosti: Botswana

settecento

● obdobie talianského umenia v rokoch 1700 - 1800.

settlement

● sídlisko.

● osada, koloniálne územie.

setup

● základné nastavenie programu v počítači, počítača.

● počítač a prídavné zariadenia.

Seume, Johann Gottfried

Nemecko
* 29. 1. 1763 (Poserna)
† 13. 6. 1810 (Teplice)
spisovateľ.

Dielo:
Mein Leben (Môj život, 1813)
Spaziergang nach Syrakus (Prechádzka do Syrakúz, 1803).

Seurat, Georges

Francúzsko
* 1859
† 1891
maliar.
Zakladateľ pointilizmu.

Dielo:
1884: Kúpanie v Asnieres
1887: Modelka spredu
1885: Seina v Courbevoie
1888: Reklamný výstup pred cirkusom
Cirkus (nedokončené).

Seuse, Heinrich
Heinrich Suso

Nemecko
* 21. 3. 1295 (v Kostnici alebo u Kostnice)
† 25. 1. 1366 (Ulm)
mystik, dominikán.

Sevak, Paruijr

Arménsko
* 26. 1. 1924
† 17. 6. 1971
básnik, literárny vedec.

Dielo:
Neumĺkajúce zvonice.

Sevan, Benon

Cyprus
politik.
Zamestnanec OSN - vedúci programu Ropa za potraviny, ktorým OSN chcelo pomôcť Iraku prekonať nedostatok potravín.
Boli stanovené kvóty výmeny ropy za potraviny.
Tieto kvóty sa stali predmetom špekulácií a korupcie.
Práve Benon Sevan usvedčený z korupcie v tomto programe.

sevas

● (subštandartný výraz) priateľský, familiárny pozdrav.

Sevastopoľ
Севастополь
Севастополь
Aqyar

Sevastopoľ
Sevastopoľ
Ukrajina
mesto a zároveň prístav nachádzajúci sa na polostrove Krym, pri pobreží Čierneho mora.
Mesto má zvláštny štatút, je základňou ruskej aj ukrajinskej flotily.
1784: mesto založené po obsadení Krymu ruskými vojskami ako pevnosť a následne prístav.
1797: premenované na Achtiar, podľa tamojšej tatárskej dediny Ak-Jar.
V roku 1826 bol rozhodnutím senátu udelený mestu názov Sevastopoľ.
V roku 1830 sa stalo centrom spoločenských nepokojov v dôsledku hladu, tzv. sevastopoľského povstania.
8. 9. 1855: počas krymskej vojny obsadené Britmi a Francúzmi.
V roku 1875 bolo mesto spojené železnicou so Simferopoľom.
1905: počas prvej ruskej revolúcie v meste vypukla vzbura námorníkov a vojakov, ktorí sa pridali k nespokojným obyvateľom mesta. Povstanie bolo neskôr potlačené cárskym vojskom.
Počas ruskej občianskej vojny mesto v máji 1918 obsadili nemecké vojská.
V apríli 1919 mesto obsadili jednotky Červenej armády.
15. 11. 1920: mesto definitívne pod kontrolou sovietskej moci.
1941 - 1942: mesto boliehané nemeckými vojskami.
7. 6. 1942: začiatok nemeckého generálneho útoku na mesto.
9. 7. 1942: padol prístav do rúk nemeckých vojsk. Nacisti mesto pomenovali Theodorichhafen.
9. 5. 1944: mesto bolo oslobodené.
Od 8. 5. 1965 mesto-hrdina.
2010: Ukrajina a Ruská federácia predĺžili zmluvu o prenájme prístavu ruskej námornej flotile (pôdvodne do roku 2017).
Od 18. 3. 2014 považuje Ruská federácia Sevastopoľ za súčasť Ruska. Medzinárodné spoločenstvo považuje Sevastopoľ naďalej za súčasť Ukrajiny.

Sevasťjanov, Vitalij Ivanovič
Sevastianov, Vitalij Ivanovič

Sevasťjanov, Vitalij Ivanovič
Vitalij Ivanovič Sevasťjanov
ZSSR
* 8. 7. 1935 (Krasnouralsk)
kozmonaut, 47. človek vo vesmíre.
Let na Sojuz 9, Sojuz 18. Pobyt na Saljut 4.

seveň

● (nárečovo) október.

sever

● svetová strana ležiaca oproti juhu v smere poludňajšieho slnka, oproti juhu v smere hviezdy Polárky.

● krajiny na severnej strane Zeme alebo jej časti.

Sever, Juraj

Slovenská republika
* 4. 2. 1927 (Lietavská Lúčka)
† 9. 10. 2001 (Washington, USA)
spisovateľ (pseudonym Ján Kamenický), dramatik a novinár.
1968: emigroval a usadil sa v USA, kde pôsobil v slovenskom vysielaní Hlasu Ameriky a v televíznej stanici WNVT.

Dielo:
Mŕtvi sa neženia (1964)
Korzári kamenných morí (1965)
Vlak nečaká (1965, divadelnú hru naštudovalo Štátne divadlo Košice)
Ako som objavil Ameriku (1994).

Sever proti Juhu

USA
občianska vojna v USA (1861 - 1965).

Severa, František

Česká republika
* 10. 1. 1924 (Metánov)
maliar.
Manželka Marie.
Autor vedeckých ilustrácií.

Severa, Martin

Česká republika
* 10. 2. 1956 (Velká nad Veličkou)
moderátor.
1975 - 1980:
FTVS Praha.
1980 - 1987: pedagóg na ekonomickej škole vo Veselí nad Moravou.
1987 - 1989: odborný asistent na lýceu Alphonsa Daudeta v Nimes.
1992: redaktor Československej televízie.
1993: redaktor a moderátor Českej televízie.
1994 - 2000: moderátor TV Nova.
2000 - 2001: moderátor TV3.
2002: tlačový hovorca Minosterstva poľnohospodárstva ČR.

severan
severanka

● obyvateľ severných krajín.

Severan

● príslušník u severského národa (najmä v Európe).

severák

● chladný severný vietor.

Severin, Jožka
Josef Severin

Česká republika
* 1. 6. 1916
† 12. 3. 1991
spevák (tenor).
Venoval sa interpretácii ľudových piesní.
Spolupracoval s rozhlasom a estrádnymi súbormi.
Trvalo spolupracoval s Československým rozhlasom.

Severini, Gino

Taliansko
* 7. 4. 1883 (Cortona)
† 15. 4. 1966 (Paríž)
maliar, teoretik.
Spoluzakladateľ a hlavný predstaviteľ talianskeho futurizmu.

Dielo:
Du cubisme au classicisme (Od kubismu ku klasicismu, 1921).

Severini, Ján

Slovenská republika
* 23. 7. 1716
† 20. 6. 1789 (alebo 8. 5. 1789)
učiteľ.
Autor prvej učebnice zoológie v Uhorsku (aj so slovenskými názvami).

Dielo:
Philosophia rationalis, seu logica (Racionálna filozofia, teda logika).

severita

● prísnosť, strohosť.

Severín

● mužské meno latinského pôvodu, v preklade znamená prísny, vážny.
Sviatok 8. 1.
Domácky Sevo, Sever, Sevík.

Severín

● 72. pápež (640).

Severín

● † 8. 1. 1482 (Fabiana)
potulný mních, apoštol Norika.
Po Attilovej smrti (453) charitatívna a misijná činnosť medzi obyvateľstvom ohrozeným sťahovaním národov.

Severína

● ženské meno.
Sviatok 8. 1.

Severná Aliancia

Afganistan
územie ovládané Uzbekmi a Tádžikmi po vyhlásení Islamského emirátu Afganistan.
Premiírom bol Gulbuddín Hekmatjár.

súvislosti: mulla Umar

Severná Amerika

● kontinent na severnej pologuli.
V roku 1492 na ňom žilo na 15 miliónov domorodých obyvateľov.

Severná Ázia

Rusko.

Severná Dakota
North Dakota

Severná Dakota
Severná Dakota
USA
štát v severnej časti USA.
Hlavné mesto je Bismarck.

2. 11. 1889: členský štát USA.
1973: zrušený trest smrti.

Severná Európa

● severná časť Európy.
Dnes je to geopolitické rozlíšenie ustálené na severských štátoch (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko, Faerské ostrovy, Karéliu, Alandy, polostrov Kola, Grónsko a Špicbergy) a na Baltské štáty (Litva, Lotyšsko a Estónsko).

Severná Karolína
North Carolina

Severná Karolína
Severná Karolína
USA
členský štát únie od 12. 11. 1789.
Hlavné mesto Raleigh.
Rozloha 139.509 km2.

10.000 pred Kristom: prvé známky osídlenia.
okolo roku 900: začiatok intenzívneho pestovania kukurice.
1524: práchod prvých Európanov.
1584: založená prvá britská kolónia (pokus zlyhal).
1587: založená britská kolónia na ostrove Roanoke.
2006: založená Komisia pre vyšetrovanie neviny, ktorá vyšetruje prípady, kedy odsúdení na doživotie trvajú na svojej nevine. Do konca roku 2014 sprostila obvinenia 8 osôb.
21. 11. 1789: vstup do únie.
6. 10. 2014: zrušený dodatok k ústave Severnej Karolíny o manželstve ako o výhradnom zväzku muža a ženy.


Severná Osetia
Severné Osetsko
Severná Osetia-Alania
Severoosetská republika-Alania
Республика Северная Осетия-Алания
Республикæ Цæгат Ирыстон—Алани

Severná Osetia
Severoosetská republika-Alania
● autonómna oblasť v Rusku.
Hlavné mesto Vladikavkaz.

1744: Severnú Osetiu si podrobilo Rusko.
V 20. rokoch 20. storočia administratívne pridelená Rusku.

Severná Rhodézia
Northern Rhodesia

Severná Rhodézia
Severná Rhodézia
● britský protektorát v centrálnej južnej Afrike v dnešnej Zambii.
Vznikol spojením protektorátov Severozápadná Rhodézia a Severovýchodná Rhodézia.
1953: vznik Federácie Rhodézie a Ňaska.
1964: vyhlásená Zambia.

severná slovinčina

● jazyk zo skupiny lechických jazykov.

severná sothčina
pedi

● benue-konžský jazyk, jeden z 11 úradných jazykov v Južnej Afrike (rozšírený predovšetkým v Severnej provincii).

Severná Zem

Rusko
súostrovie.
Objavené v Severnom ľadovom oceáne 4. 9. 1913 ruskou polárnou expedíciou.

severne

● smerom na sever.

Severné Írsko
Northern Ireland
Tuaisceart Éireann
Ulster

● 6 grófstiev na severe Írska, ktoré sa po podpísaní írsko-britskej zmluvy v roku 1921 rozhodli zostať v Spojenom kráľovstve.
Rozloha 13.843 km2.
Hlavné mesto Belfast.

5. storočie: osídľovanie Keltami.
9. - 11. storočie: krajina pustošená vikingskými nájazdmi.
17. storočie: osídľovanie Angličanmi a Škótmi - Kolonizácia UlsteruPlantation of Ulster.
1911: v lodeniciach v Belfaste bol postavený Titanic.
1919: zriadený parlament.
1920: rozdelenie Írska - začali sa objavovať prvé náboženské konflikty (rímski katolíci vs protestanti).
6. 12. 1921: britsko-írska dohoda uznala Írsko za slobodný štát so štatútom domínia v rámci Commonwealthu. Severné Írsko (Ulster) zostalo súčasťou Veľkej Británie.
1922: parlament odmietol pripojenie k Írsku.
1969 - 1990: obdobie najväčších náboženských konfliktov.
24. 3. 1972: britská vláda zrušila dovtedajšiu formu vlády v Severnom Írsku zavedenú roku 1920. Zbavila právomoci dovtedajšiu provinčnú vládu a prevzala všetku moc. Správou provincie poverila Williama Whitelawa, ktorý bol vymenovaný za ministra pre záležitosti Severného Írska.
22. 5. 1998 schválená Belfastská dohoda.
11. 2. 2000: vláda Veľkej Británie rozhodla o presune priamej správy nad provinciou Severné Írsko späť do Londýna. Nariadil to v Belfaste britský minister pre Severné Írsko Peter Mandelson - po deviatich týždňoch tak ukončil vládnutie severoírskej koaličnej vlády.


Severné Írsko

● severná časť na ostrove Írsko.
Geopolitická oblasť Severné Írsko.

Severné Tauridy

Tauridy S

severný

● nachádzajúci sa na severe, obrátený na sever.

● idúci zo severu.

Severný Jemen
al-Jumhūrīyah al-`Arabīyah al-Yamanīyah
الجمهوريّة العربية اليمنية

Severný Jemen
Severný Jemen
● historické územie na severe dnešného Jemenu.
1. 11. 1918: vyhlásenie samostatnosti.
22. 5. 1990 štát zanikol vznikom štátu Jemen spojením s Južným Jemenom.

Severný ľadový oceán

● najmenší z oceánov.
Rozloha 14.056.000 km2.
Objem 17.000 km3.
2012: morský ľad v Severnom ľadovom oceáne sa zmenšil na najnižšiu zaznamenanú úroveň od roku 1979, odkedy sa využíva satelitné snímkovanie (4,1 milióna km2, doteraz minimum z 18. 9. 2007 bolo 4,17 milióna km2).

severný pól

● najsevernejšie miesto planéty, miesto, kde sa pretínajú všetký poludníky, miesto, kde osa zemskej rotácie pretína povrch Zeme.
Opakom je južný pól.
21. 4. 1908: pól údajne dosiahol Frederick Cook. Dosiahnutie pólu bolo spochybnené hneď po oznámení pre Cookovu nedôverihodnosť.
6. 4. 1909: pól údajne dosiahol Robert Edwin Peary.
1926: pól údajne dosiahol Richard Byrd.
12. 5. 1926 preukázateľne bol prvýkrát dosiahnutý severný pól, kedy vzducholoď Norge preletela nad pólom na ceste z Európy do Ameriky.
3. 5. 1952: na geografickom Severnom póle pristálo prvé lietadlo (podplukovníci United States Air Force Joseph Otis Fletcher a William Pershing Benedict).
17. 8. 1977: sovietsky atómový ľadoborec Arktika dosiahol ako prvá loď severný pól.
Od 90. rokov 20. storočia sa na severnom póle v letných mesiacoch tvorí jazero z roztopeného ľadu.

severný pól nedostupnosti

● nachádza sa v Severnom ľadovom oceáne.
Leží na 85°48′S 176°9′Z, 214 km od pôvodne určeného miesta, 1.008 km od Ellesmerovho ostrova, Komsomolského ostrova (Severná zem) a Henrietinho ostrova (De Longove ostrovy) - pôvodne sa predpokladalo, že leží na 84°03′S 174°51′Z, 661 km od Severného pólu, 1.453 km severne od Barrow na Aljaške, a v rovnakej vzdialenosti (1.094 km) od troch najbližších ostrovov (Ellesmerov ostrov, Zem Františka Jozefa a Novosibírske ostrovy).
Pól prvýkrát dosiahol sir Hubert Wilkins, ktorý nad ním preletel lietadlom v roku 1927.
V roku 1958 sovietsky ľadoborec dosiahol bod na mori.


severoafrický

● týkajúci sa severnej Afriky, nachádzajúci sa v severnej Afrike.

severoamerické indiánske jazyky

● severoamerické indiánske jazyky pôvodne asi 300, dnes už len asi 150 jazykov Indiánov severne od mexickej hranice, ale viacero jazykových skupín v tejto oblasti presahuje na juh až do Strednej Ameriky.
Najdôležitejší jazyk je navajo.

severoamerický

● týkajúci sa Severnej Ameriky, nachádzajúci sa v nej.

Severoatlantická aliancia
severoatlantický pakt

atlantický pakt, NATO.


Severoatlantická rada

● najvyšší orgán NATO.

Severoatlantická zmluva

atlantický pakt, NATO.


Severocyperská Turecká republika
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Severný Cyprus

Severocyperská Turecká republika
Severocyperská Turecká republika
● medzinárodne neuznaná republika vyhlásená na severe ostrova Cyprus 15. 11. 1983 cyperskými Turkami.
Štát uznalo len Turecko.
Rozloha 3.355 km2, obyvateľstvo: 210.000 cyperských Turkov.
Hlavné mesto Lefkosa.

15. 5. 2015: obnovené jednania o zjednotení ostrova.

súvislosti: Cyperská republika

severofuťiensky dialekt

● dialekt čínštiny, delí sa na severofuťiensky používaný na severe provincie Fu-ťien a juhofuťiensky používaný na juhu provincie Fu-ťien, na západe provincie Kuang-tung, na juhu provincie Če-ťiang a na ostrovoch Chaj-nan a Taiwan.

severoírsky parlament

● Severoírske zhromaždenie vytvorili na základe mierovej dohody z apríla 1998.
Na základe veľkonočnej dohody mali írski nacionalisti a probritskí unionisti vytvoriť spoločnú vládu pre riadenie záležitostí provincie.
Parlament je považovaný za kľúčový prvok pre udržanie mieru po troch dekádach sektárskeho konfliktu.
Zbor však nikdy nezačal riadne pracovať a jeho činnosť zastavili v októbri 2002 po škandále okolo špionáže zo strany Írskej republikánskej armády (IRA).
Británia následne obnovila priamu vládu nad Severným Írskom.

Severovýchodná Rhodézia

● britský protektorát.
Zanikol v roku 1911 vznikom Severnej Rhodézie.

Severozápadná Rhodézia

● britský protektorát.
Zanikol v roku 1911 vznikom Severnej Rhodézie.

severský

● ktorý sa týka národov, územia a pod. na severe Európy.

severština

● starý jazyk, z ktorého sa vyvinuli škandinávske jazyky, faerština a islandština.

Severus, Alexander

● Rím
† 235
panovník.
(208) 222 - 235: cisár.
Ušľachtilý a vzdelaný politik, avšak zlý vojvodca.
Zavraždený na príkaz Maximinusa.
Nariadil prvé vykopávky v Pompejách.

Sevi Lwa

voodoo.

Sevillský, Izidor

Španielsko
* 560
† 636
svätý biskup v Seville.
Autor cirkevných vieroučných a historických spisov.

Dielo:
Etymologia.

Seward, Henry

USA
* 1801
† 1872
politik.
Minister zahraničných vecí.
Dojednal kúpu Aljašky od Ruska za 7,2 milióna dolárov.

Seward, William H.

USA
* 1801
† 1872
štátny sekretár prezidenta A. Lincolna.

Sewol

Sewol

Sewol
trajekt Sewol pred a po tragédii
Južná Kórea
trajekt.
16. 4. 2014 s 459 ľuďmi na palube sa potopil neďaleko pobrežia Kórejskeho polostrova. 174 ľudí sa podarilo zachrániť, zomreli 4 osoby, takmer 300 ľudí sa pohrešuje.
18. 4. 2014: zatknutý kapitán trajektu I Čun-sok.
20. 4. 2014: počet obetí narástol na 54. Stále sa pohrešuje 250 ľudí. Obľasť prehľadáva 560 potápačov, operácie sa zúčastňuje 204 lodí námorníctva a súkromníkov, zo vzduchu pátra po pohrešovaných 34 lietadiel.
21. 4. 2014: počet obetí stúpol na 104. Pohrešovaných je 198 osôb.
27. 4. 2014: vyprostených 187 mŕtvych, 115 osôb pohrešovaných. Premiér Čong Hong-won rezignoval.
10. 6. 2014: začal súdny proces s 15 členmi posádky trajektu. Kapitána ako aj troch ďalších členov jeho posádky prokuratúra obvinila zo zabitia, za čo im môže hroziť až trest smrti. Ďalší 11 zamestnanci lodnej spoločnosti čelia obvineniam z nedbanlivosti v súvislosti s tragédiou.
18. 6. 2014: nájdené posledné mŕtve telo.
7. 10. 2014: začal proces s kapitánom trajektu.
28. 10. 2014: v potopenom trajekte bolo objavené ďalšie telo. Stále sa pohrešuje 9 ľudí.
11. 11. 2014: kapitán trajektu I Čun-sok odsúdený na 36 rokov väzenia za zavinenie smrti 304 osôb.
28. 4. 2015: rozsudok pre kapitána trajektu I Čun-soka bol zmenený na doživotie.

sex
sexus

● pohlavie.

● pohlavný pud.

● pohlavný život, milostné zážitky.

● súbor javov súvisiacich so vzťahmi medzi pohlaviami.

sex, análny
analsex

pohlavný styk, pri ktorom preniká penis do konečníka.

● , erotické a sexuálne praktiky používajúce konečník.

sex, nemanželský

pohlavný styk medzi partnermi, ktorá nie sú zosobášení, cudzoložstvo.
Najmä v arabských krajinách je považovaný za trestný čin (šaría).

sex, orálny
fajčenie
francúzsky sex

● sexuálne praktiky dráždenia pohlavného ústrojenstva ústami.
Pri dráždení muža vrcholí ejakuláciou, pri dráždení ženy orgazmom.

Sex Pistols

Veľká Británia
rocková kapela v rokoch 1975 - 1978.
Prvý koncert usporiadaný 6. 11. 1975.
5. 1. 1978: prvý koncert v USA.
Pôvodná zostava skupiny:
Johnny Rotten - spev
Glen Matlock - basgitara
Steve Jones - gitara, vokály
Paul Cook - bicie

Diskografia:
Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (vyšlo 28. 10. 1977)
Filthy Lucre Live (vyšlo 29. 7. 1996)
Live At The 76 Club/Anarchy In he UK 1976
The Great Rock 'n' Roll Swindle (vyšlo 26. 2. 1979)
Flogging a Dead Horse (kompilácia, 29. 8. 1980)
Kiss This - The Best Of The Sex Pistols (kompilácia, 2. 9. 1992)
Jubilee - The Best Of The Sex Pistols (kompilácia, 3. 6. 2002)
Sex Pistols Box Set (kompilácia, 3. 6. 2002)
No Future UK?/Spunk 1976 (demo)

sex, skupinový

● swingers
sexuálne aktivity za účasti viac ako dvoch partnerov, niekedy i výmena partnerov v dvoch alebo viacerých pároch.

sex test
sextest

● do 90. rokov 20. storočia testovanie najmä žien - športovkýň po dosiahnutí nenormálnych výsledkov na vrcholných športových podujatiaach.
Cieľom testov bolo určiť, či dotyčná pretekárka ešte je ženou (najmä po dopingu).
V novších normách sa stanovuje, že hladina testosterónu pretekárok nesmie prekročiť stanovenú hranicu (i keď je tento predpis diskutabilný).

sex, virtuálny
cybersex
cybering

● vzťah dvoch ľudí, ktorí sa prostredníctvom internetu kontaktujú s cieľom sexuálneho vzrušenia.

sex-

● v zloženinách prvá časť s významom sexuálne príťažlivý.

● v zloženinách prvá časť s významom zameraný na sexuálne správanie, praktiky.

sex-appeal

● sexappeal
sexappel
Sex-Appel
sexepíl
sexuálne - erotická príťažlivosť.

● erotické kúzlo, čaro.

Sex-Appel

● sexappeal
sexappel
sex-appeal
sexepíl
sexuálne - erotická príťažlivosť.

● erotické kúzlo, čaro.

sex-show

● predstavenie s pornografickým programom.

sexagón
sexagon

● mnohouholník so šiestimi stranami, šesťuholník.

sexappeal
sexappel
Sex-Appel
sex-appeal

● sexuálne-erotická príťažlivosť.

● sexepíl, erotické kúzlo, čaro.

sexappel
sexappeal
Sex-Appel
sex-appeal

● sexuálne-erotická príťažlivosť.

● sexepíl, erotické kúzlo, čaro.

sexaskop

● v poľnohospodárstve prístroj na sexovanie.

sexátor
sexátorka

● v poľnohospodárstve pracovník vykonávajúci sexovanie.

sexbiznis

● obchodovanie so sexom, so sexuálnymi službami.

sexbomba

● žena s výrazným erotickým nábojom, pôsobením, sexappealom.

sexdecilión

● (v USA, v bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku) oktiliarda, tisíc oktiliónov, čiže 1051.

sexi
sexy

● sexuálne pôsobivý, vyvolávajúci sexuálnu príťažlivosť.

sexidol

● osoba predstavujúca sexuálny idol.

sexista
sexistka

● kto svojím správaním, vystupovaním, postojom dáva najavo presvedčenie o nadradenosti jedného pohlavia (obyčajne mužského) nad druhým.

sexistický

● vzťahujúci sa na sexizmus, sexistu.

sexizmus

diskriminácia podľa pohlavia, najmä diskriminácia žien.

● orientácia na sex, zdôrazňovanie sexuality.

sexomnia

● správne sexsomnia.

sexosekurofóbia

● strach z antikoncepcie.

● strach z kondómov.

sexovanie

● určovanie pohlavia jednodenných kurčiat.

● slangovo milovanie sa, vykonávanie sexuálneho aktu.

sexovať

● určovať pohlavie jednodenných kurčiat.

● slangovo milovať sa, vykonávať sexuálny akt.

sexshop

● obchod s erotickým a zvyčajne i pornografickým tovarom (pomôcok, filmov, časopisov).

sexsomnia

sex vymykajúci sa kontrole v zastretom vedomí, väčšinou v spánku.

sexsymbol

● osoba predstavujúca sexuálny symbol.

sext

sexting, správa s lechtivými videami alebo fotografiami prostredníctvom mobilného telefónu či internetu.

sexta

● šiesta trieda osemročných stredných škôl.

● šiesty stupeň diatonickej stupnice.

● interval tvorený rozdielom šiestich tónov.

sextakord

● obrat kvintakordu s terciovým tónom v base.

sextant

● prístroj ku meraniu uhlovej vzdialenosti dvoch bodov alebo výšky hviezd nad obzorom.

Sextantidy

● meteorický roj.
Úplné označenie Sextantidy.
Začiatok aktivity 23. 9., maximum 28. 9., koniec aktivity 4. 10.
Charakter: slabé meteority.
Hodinová frekvencia až 10 - 100 meteor/hod.
Rýchlosť vstupu do atmosféry 34 km/s.

sextán
sextánka

● študent, žiak sexty.

sextet

● komorná hudobná skladba pre šesť nástrojov alebo spevákov.

sextet, Seyfertov

sextet, Seyfertov
Seyfertov sextet
● kompaktná galaktická skupina šiestich galaxií.

sexteto

● súbor šiestich hudobníkov alebo spevákov.

sextigravidita

● žena šiesty krát tehotná.

sextil

● aspekt s hodnotou 60°.

sextiliarda

● tisíc sextiliónov, čiže 1039.
V USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku sa toto číslo nazýva duodecilión.

sextilión

● v USA a vo francúzsku číslo 1021, u nás a vo Veľkej Británii 1036, milión kvintiliónov.

sexting

● posielanie správ s lechtivými videami alebo fotografiami prostredníctvom mobilného telefónu či internetu.

● zdieľanie intímnych videí či fotografií na internete.

sextipara

● žena po šiesty krát rodiaca.

sexto

● v hutníctve valcovacia stolica so šiestimi valcami na valcovanie kovov.

sextola

● skupina šiestich nôt hraných v dobe určenej pre menší počet nôt rovnakej hodnoty.

sexturista

● človek cestujúci za sexuálnymi zážitkami do krajín s rozšírenou prostitúciou, napr. do Thajska alebo na Filipíny.

sexturistika

● turistika za sexuálnymi zážitkami.

sexturizmus

● cestovanie za sexuálnymi službami.

sextus

● šiesty.

sexual harassment
sexuálne harašenie

● sexuálne obťažovanie, najmä na pracovisku od nadriadeného (obyčajne muža) voči podriadenému (obyčajne žene).

sexualis

● sexuálny, pohlavný.

sexualita

● pohlavnosť, pohlavný život, pohlavný pud. Fyzické vzťahy medzi mužom a ženou.

● široká oblasť biologických a psychologických javov vzťahujúcich sa na pohlavný život, sexuálnosť (heterosexualita, homosexualita a i.).

sexualitas

sexualita, pohlavný život.

sexualizmus

● sexuálnosť, sexualita, pohlavnosť.

sexualizovať

● (u)robiť sexuálnym.

sexuálnosť

● pohlavnosť, sexualita.

sexuálny

● pohlavný.

sexuálny imprinting

● mechanizmus výberu partnera alebo partnerky na základe podobnosti s rodičom príslušného pohlavia.

sexuológ
sexuologička

● odborník v sexuológii.

sexuológia
sexuologia

● náuka o pohlaví, o pohlavnom živote, o pohlavných vzťahoch, poruchách a úchylkách. Odbor medicíny.

sexus
sex

● pohlavie, pohlavný pud, pohlavný život, milostné zážitky.

● súhrn morfologických a fyziologických znakov, ktoré majú priamy alebo nepriamy vzťah k rozmnožovaniu.

sexy
sexi

● príťažlivý, majúci sexappeal, zmyselný, erotický, zvodný.

sey

● stará hebrejská hmotnostná jednotka, asi 5,333 kg.
3 sey = 1 miera.

Seydl, Zdenek

Česká republika
* 29. 4. 1916
† 17. 6. 1978
maliar, grafik a ilustrátor.
Venoval sa bábkovému a kreslenému filmu (Paraplíčko) a scénografii.

Dielo:
Brouk
Baba princmetálová.

Seydler, Augustín
August Seadler

Česká republika
* 1. 6. 1849
† 22. 6. 1891
fyzik a astronóm.
Prvý profesor teoretickej fyziky na českej univerzite, kde vybudoval astronomické pracovisko.
Zaobral sa výpočtom dráh obežníc, Maxwellovou teóriou a teóriou elektromagnetických indukcií.
Autor prvej českej vysokoškolskej učebnice Základové theoretické fysiky.

Seyfertova galaxia

galaxia, Seyfertova.

Seyfried, Amanda

Seyfried, Amanda
Amanda Seyfried
USA
* 3. 12. 1985 (Allentown)
herečka.

Filmografia:
Protivné baby
Nine Lives (2004)
Americká zbraň (2005)
Alpha Dog (2006)
Mamma Mia! (2008)
Jennifer's Body (2009)
Milý John (2010)
Listy pre Júliu (2010)
Vymedzený čas (2011)
Red Riding Hood (2011)
Bedári (2012)
Kráľovstvo lesných strážcov (2013)
Lovelace: Pravdivá spověď kráľovnej porna
Movie: The Movie 2V
Veľká svadba
Dog Food (2014)
Three Little Words
Všetky cesty vedú do hrobu
While We're Young
Wonderful Tonight
Fathers and Daughters (2015)
Flying Horse
Girl Who Conned the Ivy League, The
Pan
Ted 2
Woman of No Importance, A

Seychely
Seychelská republika

Seychely
Seychelská republika
● ostrovný štát v Indickom oceáne.
Rozkladá sa južne od rovníka na 115 malých ostrovoch, rozosiatych v niekoľkých skupinách na ploche zhruba 1 100 x 800 km severovýchodne od Madagaskaru.
Hlavný a zároveň najväčší ostrov Seychel je Mahé, na ktorom sa nachádza aj hlavné mesto Victoria.
Ako prví Európania tu pristáli Portugalci.
V 18. storočí tu Francúzsko zriadilo kolóniu, nazvanú podľa vtedajšieho ministra financií Jeana Moreaua de Sechelles.
Počas napoleonských vojen sa ostrovov zmocnili Briti.
1814: pod britskú správu ostrovy prečli tzv. Parížskym mierom.
1903: vyčlenené ako samostatná kolónia.
29. 6. 1976: zisk nezávislosti ako republika v rámci Britského spoločenstva národov.

Seymour, Edward

Anglicko
* 1500
† 1552
politik.
Po smrti Henricha VIII. († 28. 1. 1547) sa stáva protektorom Anglicka (kráľom je Edward VI. Tudor).

Seymour, Jane

Seymour, Jane
Jane Seymour
Veľká Británia
* 15. 2. 1951 (Hayes)
herečka, vlastným menom Joyce Penelope Wilhelmina Frakerberg.
1. manžel Michael Attenborough (režisér, sobáš v roku 1971, rozvod v roku 1973).
2. manžel Victor Geoffrey Planer (sobáš v roku 1977, rozvod v roku 1978).
3. manžel Christopher Demetriou (manželstvo v rokoch 1979 - 1980)
4. manžel David Flynn (sobáš v roku 1981, rozvod v roku 1992)
5. manžel James Keach.
Syn Seana (* 1986, otec David Flynn), John (* 1995, otec James Keach), Kristopher (* 1995, otec James Keach).
Dcéra Katherine (* 1982, otec David Flynn).
Veľvyslankyňa neziskovej organizácie Childhelp.

Filmografia:
Live and Let Die (Žiť a nechať žiť, 1973)
Dr. Quinn: Medicine Woman (Doktorka Quinnová, 1993 - 1998)
Sindibad and the Eye of the Tiger (Sindibád a tigrie oči, 1977)
East of Eden (Na východ od raja, 1981)
Onassis: The Richest Man in the World (Onassis: Najbohatší muž sveta, 1988).

Seymour, sir Edward

Veľká Británia
* 1840
† 1904
admirál.
16. 8. 1900 dobyl Peking a oslobodil diplomatov ôsmich štátov z 55 dní trvajúceho obliehania boxerov (→ boxerské povstanie).

Seyrig, Delphine

Seyrig, Delphine
Delphine Seyrig
Francúzsko
* 10. 4. 1931 (Bejrút)
† 15. 10. 1990 (Paríž)
herečka.

Filmografia:
Vlani v Marienbadu (1961)
Muriel (1962)
Nehoda (1967)
Ukradnuté bozky (1968)
Oslie kože (1970).

Seyss-Inquart, Arthur

Rakúsko
* 22. 7. 1892 (Stonařov, Morava)
† 16. 10. 1946 (Norimberk, popravený)
nacistický politik.
1938: menovaný

sezam

● rastlina rodu Sesamum rastúca v Afrike a v Indii, pestovaná v niektorých druhoch ako olejnina, prípadne aj ako požívatina.

Sezer, Ahmet Necdet

predchodca Süleyman Demirel
nástupca Abdullah Güll
Turecko
* 13. 9. 1941
politik.
16. 5. 2000 - 28. 8. 2007: prezident.

Sezima, Karel

Česká republika
* 13. 10. 1876 (Hořovice)
† 14. 12. 1949 (Praha)
spisovateľ.
1900 - 1937: pracuje na finančnej správe.
Autor psychologických diel.

Dielo:
1897: Kouzlo rozchodu.

Seznam.cz

Seznam.cz
maskot Seznamu Krusty
Česká republika
internetový vyhľadávač.
Narodeniny slávi 9. 6. 1996 (presný dátum spustenia nie je známy, registrácia domény bola prevedená 7. 10. 1996).
Vyhľadávač založil Ivo Lukačovič.
1997: ku katalógu pribudlo fulltextové vyhľadávanie.
1998: spustená prvá verzia e-mailu.
1999: uvedené Novinky.cz.
2000: Seznam sa stáva akciovou spoločnosťou.
2001: pridaný katalóg firiem.
15. 12. 2014: Seznam predstavil vlastný internetový prehliadač pre počítače s operačným systémom Windows.

Zaujímavosť:
1. 4. 2014: Seznam zmenil maskota. Pôvodný kríženec Krusty (Krasty) bol nahradený čivavou Gábinka.
Jednalo sa o prvoaprílový žart.

sezóna

● časový úsek, kedy sa niečo koná.

● obdobie vhodné pre nejakú činnosť.

● ročné obdobie.

● obdobie určitej činnosti alebo existencie niečoho.

sezóna, mŕtva

● (napr. v obchode) obdobie veľmi nízkej činnosti.

sezóna, uhorková

● (letné) obdobie chudobné na zaujímavé udalosti.

sezónny

● vyskytujúci sa, konaný len v istom období, v istej sezóne.

Séčiová, Mária

Slovenská republika
* 1610
† 18. 1679
šľachtičná, pre svoju krásu známa v celom Uhorsku aj ako Muránska Venuša.
3. manžel František Vešeléni, ktorému dopomohla k obsadeniu hradu Muráň.
Patrila medzi aktérov Vešeléniho sprisahania.

Ségalen, Victor Joseph Ambroise Désiré
Max Amély

Francúzsko
* 14. 1. 1878 (Brest)
† 21. 5. 1919 (Huelgoat)
spisovateľ, lekár, cestovateľ.
Podnikol mnoho ciest do Polynézie, Číny a Tibetu.
Autor symbolických básní, románov, noviel a cestopisov.

ségel

● pevná tkanina s výraznou plátennou väzbou, plachtovina.

Séguier, Jean-François

Francúzsko
* 25. 11. 1703
† 1784
astronóm a botanik.

Séléka

Stredoafrická republika
islamistické protivládne hnutie.
2012: obnovili vojenskú činnosť proti vláde.

súvislosti: anti-balaka

séma

● v lingvistike dištinktívny významový prvok, príznak, ktorý vo vzťahu s ďalšími vymedzuje význam lexikálnej jednotky.

● znak.

sémantém

● základ slova, ktorý je nositeľom jeho významu sémantika odbor jazykovedy zaoberajúci sa obsahovou stránkou slov.

sémantéma

● základ slova (koreňová morféma) ako nositeľ lexikálneho (vecného) významu; (vo funkčnom stratifikačnom opise) jednotka tektogramatickej roviny.

sémantický

● významový.

sémantik
sémantička

● odborník v sémantike.

sémantika

● v lingvistike náuka o význame jazykových jednotiek.

● vo filozofii súčasť semiotiky, zaoberajúca sa štúdiom vzťahov medzi formou a významom znakov.

● v lingvistike významová stránka jazykových jednotiek.

sémantika, lexikonálna

semaziológia.

sémantika, logická

● štúdium zmyslu a významu (interpretácie, modelu) jazykových výrazov formalizovaných kalkulov v metajazyku.

sémantizácia

● nadobúdanie lexikálneho významu, nadobúdanie vecného významu slov.

sémaziológ
sémaziologička

● odborník v sémaziológii.

sémaziológia

● náuka o význame slov.

sémiológia

sémiotika.

● teória znakov, podobná mágiológii.

sémiotika
sémiológia

● teória skúmajúca vlastnosti znakov.
Za zakladateľa je považovaný americký filozof Charles Peirce (1839 – 1914), ktorý rozdelil znaky na ikony, indexy a symboly.

● náuka o znakovej funkcii, napr. jazyka.

● náuka o príznakoch chorôb, semiológia.

sépia

● morský dravý hlavonožec rodu Sepia.

● tmavá modrá farba pripravovaná pôvodne z tekutiny vylučovanej sépiou.

● žltohnedá farba.

● kresba touto farbou.

● maliarska technika založená na kresbe touto farbou.

sérac

● sérak
ľadovcový blok na priečnych trhlinách na povrchu ľadovca, sérak, serak.

sérak

● sérac
ľadovcový blok na priečnych trhlinách na povrchu ľadovca.

séria

● väčší počet niečoho, čo má spoločné znaky a tvorí celok, rad.

● v geológii komplex niekoľkých súvrstiev.

● vo fyzike rad čiar rozličnej vlnovej dĺžky v emisnom absorbčnom epiteli.

● rad, sled, postupnosť obdobných činností, udalostí a pod.

séria, Balmerova

● vizuálne pozorovateľná rada spektrálnych čiar odpovedajúca prechodom atómov vodíka z hladiny alebo na hladinu s hladinovým číslom n=2 (pomenované po Johannovi Jakobovi Balmerovi.).

séria, bankoviek

● súbor toho istého vydania.

séria, cenných papierov

● súbor toho istého vydania.

séria, typová
typická séria

● (v taxonómii) séria všetkých jedincov (exemplárov), podľa ktorej autor stanovil nominálny taxón zo skupiny druhu.

séria, výrobná

● určité množstvo výrobkov toho istého druhu a toho istého spôsobu výroby.

séria, známok

● súbor toho istého vydania.

sériografia

● rtg vyšetrenie spočívajúce v zhotovení série snímkov v krátkom intervale.

sériový

● viacnásobný.

● hromadný, vyrábaný alebo vyskytujúci sa v sériach.

● zoradený za sebou.

sériový vrah

vrah, ktorý zabíja niekoľko obetí postupne za sebou (v kratšom či dlhšom časovom období).

séro-

● prvá časť zložených slov majúca význam sérum, sérový.

sérodiagnostika

● rozpoznávanie, určenie chorôb (diagnostika) podľa prítomnosti protilátok v krvnom sére.

sérodiagnóza

● rozpoznanie, určenie choroby (diagnózy) podľa zmien v krvnom sére.

sérokonverzia

● vznik protilátok v krvnom sére v dôsledku zistenej infekcie alebo imunizácie.

sérológ
sérologička

● odborník v sérológii.

sérológia

● náuka a sére, náuka o vlastnostiach a chovaní protilátok v sérach.

séropozitívny

● majúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére.

séroreakcia

● sérologická reakcia.

séroterapia

● liečenie krvným sérom, ktoré obsahuje protilátky.

sérotonín

● C10H12N2O
tkaninový hormón vyskytujúci sa najmä v trombocytoch, vyvolávajúci sťahy hladkého svalstva a uplatňujúci sa v procese zrážania krvi.
Hormón (5-hydroxytryptamin), ktorý produkujú nervové bunky (vzniká z aminokyseliny tryptofan), hormón spôsobuje pocit šťastia, miznú zábrany a dostavuje sa eufória.
Dlhodobý nedostatok tohto hormónu spôsobuje depresie.
Patrí medzi tzv. prenášače (neurotransmitery) - prenáša impulzy medzi jednotlivými neurónmi (podieľa sa na prenose nervových vzruchov).
Jeho tvorbu podporuje napríklad svetlo a tiež pohyb.
Je obsiahnutý v krvných doštičkách a ďalších tkanivách.
V čistom stave sa jedná o bielu beztvarú látku, niekedy tvorí kryštáliky.

sérová choroba

● alergické ochorenie vznikajúce reakciou organizmu na cudzorodé sérum.

sérovka

● fľaštička na sérum.

sérum

● látka obsahujúca aktívne protilátky.

● očkovacia látka.

● číra žltá kvapalina tvoriaca časť krvnej plazmy.

● tekutá zložka krvi, ktorá vzniká z plazmy po zrazení a ktorá sa používa ako očkovacia látka.

sérum, bovinné

sérum pripravené z krvi hovädzieho dobytka.

sérum, krvné

● tekutá časť krvnej plazmy, krvná plazma bez súčastí uplatňujúcich sa pri zrážaní krvi, používaná aj (po obohatení o protilátky) ako liek.

Sérusier, Paul

Francúzsko
* 1864 (Paríž)
† 6. 10. 1927 (Morlaix)
maliar.
Spoluzakladateľ skupiny Nabis.

Sędziwój, Michał

Sędziwój, Michał
Jan Matelko: Alchymik Michał Sędziwój
73 x 130 cm, Múzeum umenia Lodž
Poľsko
* 1566
† 1636alchymista.
Jeden zo zakladateľov chémie.Okolo roku 1600 podľa niektorých poznatkov destiloval kyslík (skôr ako Scheele, Carl Wilhelm) ohrievaním liadku (myslel si, že vytvoril elixír života).

SF

● sci-fi
science fiction
oblasť umenia spracovávajúca vedecko-fantastickú tématiku.

sF

● značka pre statfarad.

sfalerit

● minerál, sulfid olovnatý.

● žltý až čiernohnedý nerast kryštalizujúci v kockovej sústave, sulfid zinočnatý, druh zinkovej rudy.

sfalerit, pyrenejský

● žltý až čiernohnedý kockový minerál, sulfid zinočnatý.

sfanatizovať

● urobiť fanatickým, nekriticky zaujatým pre niečo.

sfarbenie, kryptické

● nenápadné, ochranné sfarbenie.

sfarbenie, ochranné

● sfarbenie zhodujúce sa so zafarbením okolia, čím splýva živočích, predmet a pod. s okolím a je tak zároveň chránený.

sfázovať

● uviesť do rovnakej fázy.

sfeksofóbia

● strach z ôs, forma zoofóbie.

sfenoid

● dvojplochý klinovitý tvar na kryštáli.

sfercovať

● zostehovať, stehmi zošiť.

sferóm

● súbor sférozómov v rastlinnej bunke.

SFERT
Systeme fondamental européen de référence pour la transmission téléphonique

● základný európsky systém dohôd pre telefónny prenos.

sfetišizovať

● urobiť z niečoho fetiš, modlu.

sfetovaný

● fetovaním (obyčajne výparmi chemikálií, drog) omámený.

sfén

● zelený alebo hnedý jednoklonný nerast, kremičitan obsahujúci titán a vápnik.

sfénoidný

● klinovitý, klinový.

sféra

● guľa.

● guľovitá plocha.

● vrstva, oblasť, okruh.

● prostredie, priestor.

● vesmírny priestor okolo zemegule.

● okruh, oblasť.

● kruh, vrstva.

● odbor činnosti alebo pôsobnosti, rozsah pôsobnosti.

● nebeská klenba tvaru guľovej plochy s nekonečne veľkým polomerom.

sféra, armilárna

sféra, armilárna
armilárna sféra
● (v astronómii) prístroj používaný v minulosti na meranie polôh hviezd na sfére.
Skladá sa z delených kruhov znázorňujúcich ekliptiku, rovník, horizont a meridián.

Zaujímavosť: Schéma prístroja je na portugalskej zástave.

sféra, Dysonova

sféra, Dysonova
návrh najjednoduchšej Dysonovej sféry
● teoretický fyzik Freeman Dyson predpokladá (na prelome 50. - 60. rokov 20. storočia!) vybudovanie obrovskej sféry okolo centrálnej hviezdy tak, aby bolo možné využívať všetku energiu ňou vyžiarenou.

sféra, nebeská

● v astronómii nebeská klenba v podobe myslenej gule.

sféra riadenia, centrálna

● sústava centrálnych orgánov hospodárskeho riadenia, ktorých prostredníctvom je uskutočnenie riadenia rozvoja národného hospodárstva. Patrí k nim vláda a odvetvové orgány - ministerstvá.

sféra, sekundárna

● sekundér
oblasť národného hospodárstva zahŕňajúca zariadenia a pracovné sily zamerané na materiálnu výrobu.

sféra, terciárna
terciálny sektor

● zahrnujúca činnosť služieb v najširšom chápaní (platené služby, školstvo, zdravotníctvo, kultúra, obchod, spoje a pod.).

sférická aberácia

● odchýlka svetelného lúča v optickej sústave v dôsledku odlišného lomu svetelných lúčov v rôznych častiach šošovky. Na okrajoch šošovky sa lúče lámu viac, ako v jej strede. V dôsledku toho sa všetky lúče nepretínajú v jednom bode a obraz rozostrený.

sférická chyba

● (v optike pri guľových šošovkách a i.) spôsobujúca, že lúče vzdialené od osi sa pretínajú inde ako lúče bližšie k osi.

sférická vada

otvorová vada.

sférický

● guľovtý.

● týkajúci sa nadpozemských priestorov.

sférický kaleidoskop

● audiovizuálny systém.
Vynašiel ho Radúz Činčera.
Prvýkrát ho predstavil na svetovej výstave vo Vancouveri s rockovým muzikálom The Scroll.

sférický nautický trojuholník

trojuholník sférický, ktorého vrcholmi sú zenit, svetový pól a zameriavaná hviezda.

sférický trojuholník

● časť guľovej plochy obmedzená oblúkmi troch najväčších kružníc.

sférik
atmosférik

● elektromagnetický rozruch v nižších vrstvách atmosféry spôsobené elektrickými búrkovými výbojmi.

sférit

● guľatá drúza.

sférocylindrické sklo

sklo, sférocylindrické.

sférocylindrický

● (v očnej optike) ktorého jedna plocha je sférická a druhá torická (používaná pri astigmatizme).

sféroid

● rotačné teleso nepravideľného tvaru mierne sa líšiaceho od elipsoidu.

● v astronómii teleso, ktorého tvar zaujme rotujúca kvapalinová hmota, na ktorú nepôsobia vonkajšie sily, rotačný elipsoid s malým sploštením, podobajúci sa tvaru Zeme.

sféroidizácia

● zvinovanie štruktúrnych častíc do guľovitého tvaru (napr. pri mäkkom žíhaní nástrojových ocelí).

sféroidný

● guľovitý, guľový.

sférokryštál

● guľovitý tvar nerastu zložený z lúčovite usporiadaných ihličiek alebo vláken.

● v biológii útvar zložený z kryštálikov anorganických i organických látok usporiadaných lúčovite okolo stredu.

sférolit

● guľovitý útvar v sedimentoch s radiálno-lúčovitým usporiadaním kryštálov.

sférológ
sférologička

● odborník v sférológii.

sférológia

● náuka o guli a guľových útvaroch.

sférometer

● prístroj na meranie krivosti guľových plôch (napr. šošoviek).

sféroproteín

● globulárne bielkoviny dobre rozpustné vo vode (zahrnujúce napr. albumíny, globulíny).

sférosiderit

● odroda sideritu so sférolitickou štruktúrou.

sférozóm

● vazikulárne útvary obsahujúce hydrolytické enzýmy s lipidmi ako zložka rastlinnej bunky.

sféry, elektrónové

elektrónové vrstvy.

Sfinga

● (v gréckej mytológii) obluda s telom napoly levím a napoly ženským, ktorá sídlila na ceste do Téb a hubila pocestných, ktorým kládla neriešiteľné hádanky.
Matka Echidna.

● monumentálna socha ležieceho leva s ľudskou hlavou v Gíze u pyramíd.

Zaujímavosť: Sfinge chýba pôvodne asi jeden meter široký nos. Veľmi rozšírená legenda tvrdí, že jej ho odstrelili Napoleonovi vojaci v priebehu jeho ťaženie do Egypta. Táto informácia je však nepravdivá, pretože existujú obrazy Sfingy z doby pred Napoleonovým ťažením, ktoré ju zobrazujú bez nosa. Egyptský historik al-Makrízí pripisuje zničenie nosa súfijskému fanatikovi menom Muhammad Sa'im al-Dahr, ktorý bol rozhorčený tým, že prostí roľníci uctievajú Sfingu, aby tým zlepšili svoju úrodu. Sa'im al-Dahr bol potom obesený za vandalizmus. Zničenie nosa sa malo odohrať v roku 1378.

sfinga
sfinx

● bájoslovná postava s telom leva a ľudskou alebo vtáčou hlavou.

● socha ležieceho leva s ľudskou hlavou.

● v staroegyptskom umení monumentálna socha ležiaceho leva s hlavou kráľa alebo božstva (barana, jastraba).

● v umení Blízkeho východu socha býka s mužskou hlavou a orlími krídlami.

● v prenesenom význame tajomná, záhadná vec, tajomný človek.

sfingolipidy

● molekuly, ktoré sa podieľajú na stavbe membrány spermií.

sfingomyelín
sfingomyelíny

● fosfolipidy obsiahnuté najmä v mozgovom a miechovom tkanive, pľúcach, pečeni a iných orgánoch, sfingozíny.

sfingovitý

● pripomínajúci sfingu, záhadný, tajomný.

sfingozín

sfingomyelín.

sfinkter

● zvierač (sval).

sfinx
sfinga

● socha ležieceho leva s ľudskou hlavou.

SFK
Sudetonemecký Freikorps

ČSR
založený v septembri 1938 na priamy rozkaz Adolfa Hitlera.
Organizáciou SFK bol poverený Konrad Henlein a poplukovník (neskôr generál pechoty) Friedrich Koechling.
19. 9. 1938 - 20. 9. 1938 jednotky SFK prepadli v pohraničí ČSR.

sfolklorizovať

● dať niečomu folklórny, ľudový ráz.

sformalizovať

● urobiť formálnym, formalistickým.

sformovať

● dať niečomu formu, tvar, podobu, stvárniť, utvoriť.

● utvoriť charakter, vyhraniť povahu niekoho alebo niečoho, dodať niečomu istý ráz.

sformulovať

● vyjadriť slovami, rečou, zoštylizovať.

Sforza, Francesco Maria

Taliansko
† 1644
kondotiér.
Syn Galeazzo Maria, Lodovico.
Ovládol väčšinu severného Talianska.

Sforza, Galeazzo Maria

● Miláno
* 14. 1. 1444 (Fermo)
† 26. 12. 1476 (zavraždený)
tyran.
Otec Francesco Maria.
1466 - 1476: vojvoda milánsky.
Bol zavraždený z pomsty za svojvoľnú vládu.

Sforza, Lodovico

● Miláno
† 27. 5. 1508
tyran (do roku 1499).
Otec Francesco.
Porazili a uväznili ho Francúzi.
Mecenáš Leonarda da Vinci.

sforzando
sforzato

● (v hudbe) zosilnene, dôrazne.

● dôraznosť prednesu.

sforzato
sforzando

● (v hudbe) zosilnene, dôrazne.

● dôraznosť prednesu.

sfotografovať

● urobiť z niekoho, z niečoho fotografickú snímku, vyfotografovať.

sfragistika

● vedecký odbor zaoberajúci sa štúdiom pečatí, súčasť historickej vedy.

sfumante

● (v hudbe) veľmi ľahko.

sfumato

● šerosvitná maľba.

sfušovať

● pokaziť, pofušovať.

sfygmo-

● prvá časť zložených slov majúca význam tep, pulz.

sfygmológ
sfygmologička

● odborník vo sfygmológii.

sfygmológia

● náuka o krvnom tepe.

sfygmomanometer

● tonometer, sfygmometer
prístroj na meranie krvného tlaku.

sfygmometer

● tonometer, sfygmomanometer
prístroj na meranie krvného tlaku.

SG metóda
bumping

● metóda otvárania zámkov dverí využívaná bytovými zlodejmi.
Používa sa špeciálny kľúč, na ktorý stačí šikovne udrieť - západky patentného zámku sa posunú do polohy, ktorá umožní nenásilné otvorenie dverí.

SGML
Standard Generalized Markup Language

● vo výpočtovej technike systém na označovanie prvkov a štruktúrnych častí textu spôsobom vhodným pre počítačovú analýzu textu.

sgn

● značka pre signum.

SGR 1806-20

● magnetar.
Neutrónová hviezda s extrémne silným magnetickým poľom.
Leží asi 50.000 LY od Zeme v súhvezdí Strelca.
Jeho priemer je okolo 25 km.
24. 12. 2004 bol zaznamenaný do tej doby najsilnejší záblesk, ktorého intenzita bola najväčšia v oblasti vysokoenergetického žiarenia gama.

sgrafito

● výzdoba steny prevedená škrabaním vo vlhkej omietke až na spodnú farbu inej vrstvy.

● táto výzdoba.

sgrafitovanie

● výzdoba sgrafitom, sgrafitmi.

sh

● skaratka pre šiling.

Shaba

Keňa
prírodná rezervácia.

Shackleton, sir Ernest Henry

Veľká Británia
* 15. 2. 1874 (Kilkee, Írsko)
† 5. 1. 1922 (Južná Georgia)
polárnik.
Účastník 1. Scottovej výpravy v rokoch 1901 - 1904.
1908 - 1909: vedie vlastnú výpravu do Viktóriinej zeme.
1921 - 1922: vedie vlastnú výpravu do Viktóriinej zeme.

Objaviteľ Južného magnetického pólu.

shaft

● grafitová alebo oceľová tyč, z ktorej je vyrobená golfová palica.

shag

● jemný fajkový tabak.

Shahlavi, Darren

Veľká Británia
* 5. 8. 1972 (Stockport, Cheshire)
† 14. 1. 2015 (Los Angeles, USA)
herec a kaskadér.
Pracoval tiež ako bodyguard pre Brucea Willisa a Patricka Swayzeho.

Filmografia:
Hero 's Blood (1991)
Yun pei dung lung
Long kua si hai zhi zhi ming qing ren (1993)
Hong tian mi ling (1994)
Strážni anjeli
Matira ang matibay
Die Xue rou qing
Bai bian xing jun (1995)
Tai ju Quan (1996)
Krvavý mesiac (1997)
Techno Warriors
Hostile Environment (1998)
Lethal Combat (1999)
Xtreme Warriors
Légie mŕtvych
G.O.D. (2001)
Som agent (2002)
Sometimes a Hero
Nezvestní (TV seriál)
Beyond the Limits (2003)
Meltdown (TV film)
Klub zneuctěných (TV film)
Jimmy Glick v Lalawoodu
Final Cut (2004)
Sám v temnote
BloodRayne (2005)
300
Tajná služba (TV seriál)
Slimák
Merlinov učeň (TV film) (2006)
V mene kráľa
Diablov sluha (TV seriál)
Bionic Woman, The (TV seriál)
Agent z vesmíru (video film) (2007)
Svätyne (TV seriál) (2008)
Strážcovia - Watchmen (2009)
Ip Man 2
Cesta smrti (2010)
Mortal Kombat: Legacy (TV seriál)
Hangár 14
Červená Karkulka (2011)
Metal Hurlant Chronicles (TV seriál)
Arrow (TV seriál)
Aladdin a lampa smrti (TV film) (2012)
Zásielka
Borealis (TV film) (2013)
Jaya
High Moon (2014)
Pound of Flesh
Kickboxer (2015)

Shahn, Ben

USA
* 12. 9. 1898
† 17. 3. 1969
maliar litovského pôvodu.
Autor kompozícií s mnoho figúrami s presnou obrasovou kresbou a deformáciami tvarov a priestoru.

Shaka Zulu

Juhoafrická republika
* asi 1787
† 22. 9. 1828 (zavraždený); vojenský a duchovný vodca Zuluov.
Otec Senzagako († 1816). Matka Nandi.
Shaka si podroboval susedné kmene a rozširoval územie všetkými smermi. V čase smrti Shaka Zulu vládol takmer štvrťmiliónu ľudí a mal k dispozícii 50-tisícovú armádu.

shake-down

● prispôsobivosť namáhanej konštrukcie na únavu charakterizovaná tým, že po určitom počte cyklov plastického deformovania sú ďašie cykly dané iba pružnými deformáciami.

Shakespeare, William

Shakespeare, William
William Shakespeare
Austrália
† 5. 10. 2009
spevák.
1975: odsúdený na 2 roky podmienečne za sex s 15-ročným dievčaťom.
2001: bezdomovec, žil na predmestí Sydney.

Hity:
Can't Stop Myself From Loving You
My Little Angel.

Shakespeare, William

Shakespeare, William
Shakespeare, William
Veľká Británia
* (pokrstený) 26. 4. 1564 (Stratford upon Avon, alebo 23. 4. 1564)
† 23. 4. 1616 (Stratford upon Avon)
dramatik.

Tvorba:
Coriolanus (autorova najpolitickejšia hra, debata o tom, ako sa má riadiť štát)
Hamlet
Kráľ Lear
Rómeo a Júlia (premiéra v roku 1595)
Sen noci svätojánskej
Macbeth (1605, premiéra v auguste 1606)
Henrich VI. (tri diely)
Komédia omylov
Richard III.
Kráľ Ján
Titus Andronicus
Skrotenie zlej ženy
Dvaja gavalieri z Verony
Márna lásky snaha
Richard II.
Kupec benátsky
Henrich IV. (dva diely)
Veselé paničky windsorské
Veľa kriku pre nič
Henrich V
Ako sa vám páči
Večer trojkráľový
Julius Caesar
Troilus a Kressida
Dobrý koniec všetko spraví
Pôžička na oplátku
Othello
Antonius a Kleopatra
Timon Aténsky
Perikles, knieža Týrske
Cymbelín
Zimná rozprávka
Búrka (1611, The Tempest)
Henrich VIII.
Dvaja vznešení príbuzní
Sonety (prvýkrát uverejnené 20. 5. 1609).

Zaujímavosť: 6. 8. 2008: archeológovia z londýnskeho múzea vo Veľkej Británii objavili základy pravdepodobne najstaršieho mestského divadla, v ktorom sa ako prvé uvádzali hry anglického dramatika Williama Shakespeara. Budovu otvorili v roku 1576. Pre majetkový spor ju však v roku 1599 rozobrali a premiestnili na južný breh rieky Temže – na miesto oveľa známejšieho divadla Globe.

shakespepearológ
shakespearologička

● literárny a divadelný odborník skúmajúci dielo anglického dramatika W. Shakespeara.

Shakira

Shakira
Shakira
Kolumbia
* 2. 2. 1977 (Baranquilla, Kolumbia)
popová speváčka, vlastným menom Shakira Isabel Mebarak Ripoll.
Syn Milan (* 22. 1. 2013, otec Gerard Pique), Sascha (* 29. 1. 2015, otec Gerard Piqué).

Albumy:
1990: Magia
1993: Peligro
1996: Pies Descalzos
1997: The Remixes
1998: Dónde Están Los Ladrones?
1999: MTV Unplugged
2001: Servicio De Lavanderia
2001: Laundry Service
2005: Fijacion Oral Vol. 1. (Orálna fixácia)
Oral Fixation Vol. 2. (Orálna fixácia)
She Wolf.

Shalikashvili, John

USA
* 27. 6. 1936 (Poľsko)
† 23. 7. 2011 (Tacoma)
generál.
1992: najvyšší veliteľ NATO.
1992: náčelník zboru náčelníkov ozbrojených síl USA.
1997: odchod na dôchodok.

Shalom, Silvan

Izrael
politik.
2005: minister obrany.

Shanag

● rod dinosaurov.
Objavený v Číne.
Popísaný v roku 2007.

shandy

● malajský nápoj z piva a malinovky.

● pivo točené v pomere 1:1 so sprite. Pije sa vo Veľkej Británii.

súvislosti: lager top

Shang

● čínska dynasia (207 pred Kristom - 9 nášho letopočtu).

Shank, Clifford Bud

USA
† 2. 4. 2007
flautista a saxofonista.
Spolupracoval napríklad s kapelou The Mamas & the Papas.
2007: založil skupinu Bud Shank Big Band.

Albumy:
Michelle (1966).

Shankar, Ravi
Šankar, Ravi

India
* 7. 4. 1920 (Benares)
† ?. 12. 2012 (USA)
hráč na sitár a skladateľ.
Brat Udaye.
Dcéra Norah Jones, Anouška Šankar.
Od roku 1944 vystupuje koncertne.
Autor dvoch koncertov pre sitár a hudby ku filmom.
Držiteľ troch cien Grammy.

Filmová hudba:
Gándhí.

Shankar, Uday

India
* 8. 12. 1900 (Udaipur)
† 26. 9. 1977 (Kalkata)
tanečník a choreograf.
Populizátor klasického indického tanečného umenia.

Shanks, Michael Garett

Shanks, Michael Garett
Michael Shanks
Kanada
* 15. 12. 1970 (Vancouver)
herec.
Manželka Vaitiare Bandera (hrala manželku Daniela Jacksona - Sha're).
Manželka Lexa Doig (sobáš 2. 10. 2003).
Dcéra Tatiana (matka Vaitiare Bandera).

Filmografia:
Bouquet, The (2013)
Elysium
Mr Hockey: The Gordie Howe Story (TV film)
13 Eerie
Saving Hope (TV seriál, 2012)
Captain Starship (TV seriál, 2011)
červená Karkulka
Endgame (TV seriál)
hangár 14
Christmas Lodge (TV film)
Pastorova žena (TV film)
Tváre v dave
Austrálska apokalypsa (2010)
Polda a polda (TV seriál)
Smallville: Absolute Justice (TV film)
Tower Prep (TV seriál)
Beznádejný útek (TV film, 2009)
Hviezdna brána: Hlboký vesmír (TV seriál)
Stargate SG-1: Children of the Gods - Final Cut (video film)
Život naplno (TV film)
Hviezdna brána: Archa pravdy (video film, 2008)
Hviezdna brána: Návrat (video film)
Stratený poklad Aztékov (TV film)
Mega Snake (TV film, 2007)
Rozpolcení (TV film)
Status: Nežiaduci (TV seriál)
Bozk pod imelom (TV film, 2006)
Osy útočia (TV film, 2005)
Hviezdna brána: Atlantída (TV seriál, 2004)
Stargate Atlantis: Rising (TV film)
Kráľovná Sumuru (2003)
Od dverí k dverám (TV film, 2002)
Po celom meste (TV film)
Náhle obnažená (2001)
Smallville (TV seriál)
24 hodín (TV seriál)
Artist's Circle, The (2000)
Mr Fortune's Smile
suspicious River
Escape from Mars (TV film, 1999)
Hviezdna brána (TV seriál, 1997)
Hviezdna brána: Deti bohov (TV film)
Volanie divočiny (TV film)
Family Divided, A (TV film, 1996)
Krajné medze (TV seriál, 1995)

shannon

● jednotka selektívnej informácie.

Shannon, Claude Elwood

USA
* 1916
† 2/2001
matematik.
Autor informačnej teórie, ktorá predpokladá, že každú informáciu je možné definovať pomocou hodnôt pravda/nepravda.
Autor termínu bit.

Dielo:
1949: Teória komunikácie vbezpečnostných systémoch.

Shapiro, Harry

USA
* 19. 3. 1902
† 7. 1. 1990
antropológ
Zaoberal sa výskumom osídlenia Veľkonočného ostrova.

Dielo:
The Heritage of the Bounty (1936)
Migration and Environment (1939)
Aspects of Culture (1956)
Man, Culture and Society (1956)
Peking Man (1974)
The Jewish People: A Biological History (1976)

Shapley, Lloyd

USA
ekonóm.
2012: Nobelova cena za ekonomiku za teóriu tržných alokácií a praktické návrhy optimálnej podoby trhov.

shapping
šeping

● druh hobľovacieho stroja, stroj na obrážanie rovinných aj tvarových plôch a drážok hriadeľov na menších obrobkoch, vodorovná obrážačka.

shareware

● počítačový program, ktorý môže byť voľne šírený a bezplatne vyskúšaný potenciálnym záujemcom, ale pri jeho trvalom používaní je vyžadované zaplatenie registračného poplatku autorovi.

Sharif, Omar

Sharif, Omar
Omar Sharif
Egypt
* 10. 4. 1932 (Alexandria)
† 10. 7. 2015 (Káhira)
herec, vlastným menom Maechel Sharhoub (Michel Demitri Chalhoub).
Manželka Faten Hamama (herečka, sobáš v roku 1955, rozvod v rou 1974).
2. manželka Sohair Ramzi (sobáš v roku 1977).
Syn Tarik (z 1. manželstva).
Po prijatí islami si zmanil meno na Omar El-Sharif.
Od roku 1966 sa profesionálne venuje bridžu.

Filmografia:
2009: Al Mosafer
2009: The Last Templar (TV film)
2008: 10 000 ped Kristom
2006: Desatoro prikázaní (TV film)
2006: Korunný princ (TV film)
2006: Noc s kráľom
2006: Paľte do mňa
2005: San Pietro (TV film)
2004: Ohnivý oceán
2003: Môj učiteľ Ibrahim
2003: Les Mythes urbains (TV seriál)
2003: Petits mythes urbains (TV seriál)
2003: Return of the Thief of Baghdad
2001: Shaka Zulu: The Citadel (TV seriál)
2001: Vojna policajtov
1999: Vikingovia
1997: Heaven Before I Die
1996: Gulliverove cesty (TV film)
1995: Doctor Zhivago: The Making of a Russian Epic (TV film)
1995: Katarína Veľká (TV film)
1994: Lie Down with Lions (TV film)
1993: Dehk, we leab we gad we hob
1993: Mayrig (TV seriál)
1992: 588 rue paradis
1992: Beyond Justice
1992: Mrs. 'arris Goes to Paris (TV film)
1992: Tengoku no Taizai
1991: al-Aragoz
1991: Mayrig
1991: al-Moaten al Myssri
1991: Vzpomínky na půlnoc (TV seriál)
1990: The American Film Institute Salute to David Lean (TV film)
1990: Mesačné hory
1990: Rainbow Thief, The
1990: Roi de Patagonie, Le (TV film)
1990: Viaggio d'amore
1989: Quattro piccole donne (TV film)
1989: Zákon pouště (TV seriál)
1988: Besi
1988: Keys to Freedom
1988: Les Pyramides bleues
1987: Lupič z povolania
1986: Anastázia (TV film)
1986: Harem (TV film)
1986: Peter the Great (TV seriál)
1984: Prísne tajné!
1984: Vzdialené vrcholky hôr (TV seriál)
1984: Vzdialené vrcholky hôr
1983: Ayoub
1983: Ruleta (TV film)
1981: Zelený ľad
1980: Baltimorský zázrak
1980: Nebeský pes
1980: Pleasure Palace (TV film)
1980: S+H+E: Security Hazards Expert
1979: Ashanti
1979: Pokrvní príbuzní
1976: Ružový panter znova zasahuje
1975: Eso v rukávu
1975: Funny Lady
1974: Datľové semienko
1974: Ohrozenie Britannicu
1973: Tajuplný ostrov (TV seriál)
1973: Tajuplný ostrov
1972: Le Droit d'aimer
1971: Jazdci
1971: Korisť
1970: Posledné údolie
1969: The Appointment
1969: Che!
1969: Mackennovo zlato
1969: Trois hommes sur un cheval
1968: Funny Girl
1968: Mayerling / Arcivojvodská tragédia v Mayerlingu
1968: Vienna: The Years Remembered
1967: Bol raz jeden
1967: The Night of the Generals
1966: Poppies Are Also Flowers
1965: The Car That Became a Star
1965: Čingischán
1965: Doktor Živago
1965: La Fabuleuse aventure de Marco Polo
1965: Moscow In Madrid
1964: Pád ríše rímskej
1964: Spatriť plavého koňa
1964: Žltý Rolls-Royce
1962: Lawrence z Arábie
1960: Bidaya wa nihaya
1960: Lawet el hub
1959: Maweed maa maghoul
1959: Seraa fil Nil
1958: Goha
1958: La anam
1958: Shatie el asrar
1956: La Châtelaine du Liban
1956: Siraa Fil-Mina
1955: Ayyamine el helwa
1954: Shaytan al-Sahra
1954: Siraa Fil-Wadi.

Dokumentárne:
2006: Sfuoco su di me (video film)
2004: Sophia - pokus o portrét (TV film)
2003: The Making of 'Lawrence of Arabia' (video film)
2002: Pyramidy (TV film)
1998: Záhady Egypta
1996: Lebanon… Imprisoned Splendour
1996: Umm Kulthum
1970: The Festival Game
1968: Sophia: A Self-Portrait (TV film)
1965: Pasternak
1965: Zhivago: Behind the Camera with David Lean.

TV program:
Anjeli strážni.

Sharma, Rakesh

India
* 13. 1. 1949
prvý indický kozmonaut.

Sharmakre, Umar Abdirašíd Alí
Sharmakre, Omar Abdirašíd Alí
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke

Somálsko
* 18. 6. 1960
politik, diplomat.
Otec Abdirašíd Alí.
Pôsoí v rôznych misiách OSN.
14. 2. 2009 - 21. 9. 2010: predseda vlády.

Sharman, Helen Patricia

Sharman, Helen Patricia
Helen Patricia Sharman
Veľká Británia
* 30. 5. 1963 (Sheffield)
kozmonautka. 249. človek vo vesmíre. 15. žena vo vesmíre.
Let na Sojuz TM-12.

Sharmarke, Abdirašíd Alí
Abdirashid Ali Sharmark

Somálsko
† 15. 10. 1969 (zavraždený počas vojenského prevratu)
politik.
Syn Umar Abdirašíd Alí Sharmarke.
12. 6. 1960 - 14. 6. 1964: predseda vlády.
1969: prezident.
Zavraždený pri atentáte.

Sharp, Phillip Allen

USA
* 6. 6. 1944
biológ a genetik.
Zaoberal sa výskumom rakoviny.
1993: Nobelova cena za v oblasti molekulárnej genetiky.

Sharpe, William F.

USA
* 16. 6. 1934
ekonóm.
Zaoberá sa finančnou teóriou a tvorbou ceny na finančných trhoch.
1990: Nobelova cena za teŕiou financovania podnikov.

Sharpless 2-106

Sharpless 2-106
Sharpless 2-106
● bipolárna hmlovina.

Shatner, William

Shatner, William
William Shatner v seriáli Star Trek VII ako kapitán Kirk (vpravo)
Kanada
* 22. 3. 1931 (Montreal)
herec.
Matka Anna (rodená Garmaise).
Otec Joseph (pôvodným menom Schattner).
Sestra Joy, Farla.
Manželka Gloria Rand.
Manželka Marcy Lefferty (sobáš v roku 1973, rozvod v roku 1994).
Manželka Nerine Kidd († 1999 (opitá sa utopila v bazéne), sobáš v roku 1997).
Manželka Elizabeth Martin (sobáš v roku 2001).
Dcéra Leslie Carol (matka Gloria Rand), Lisabeth Maria (matka Gloria Rand), Melania (matka Gloria Rand).

Filmografia:
Goodyear Playhouse (seriál)
Circle Theatre (seriál)
The Defenders (seriál)
The Butler's Night Off (1951)
Bratia Karamazovi (1958)
Star Trek (TV seriál, 1966 - 1969)
Star Trek (1979)
Slečna drsňák (2000)
The Practice Dennyho Craneho (seriál, 2004 - 2008)
Kauzy Boston (seriál).

Shaw, Artie

USA
* 23. 5. 1910
† 30. 12. 2004
jazzový hudobník, brilantný klarinetista, vlastným menom Arthur Arshawsky.
V 30. rokoch viedol jeden zo špičkových swingových orchestrov.

Shaw, Brewster Hopkinson Jr.

Shaw, Brewster Hopkinson Jr.
Brewster Hopkinson Shaw
USA
* 16. 5. 1945 (Cass City, Michigan)
astronaut, 128. človek vo vsmíre.
Let na STS-9, STS-61-B, STS-28.

Shaw, George Bernard

Írsko
* 26. 7. 1856 (Dublin)
† 2. 11. 1950 (Ayot St. Lawrence)
anglofónny spisovateľ.
Manželka Charlotta Payne-Townsend († 1943).
1925: Nobelova cena za literatúru.
18. 11. 1926: odmietol prevziať peniaze za Nobelovu cenu.

Dielo:
An Unsocial Socialist (1884, Nespoločenský socialista)
Cashel Byron's Profession (1886, Povolanie Cashela Byrona)
Love Among the Artists (1900, Láska medzi umelcami)
The Irrational Knot (1905, Nerozvážný sobáš)
Immaturity (1931, Nezrelosť)
Fabian Essays on Socialism (1889, Fabiánske pojednania o socializme)
Adventures of the Black Girl in Her Search for God (1932, Cesta černošského dievčaťa k bohu)

Divadelné hry:
Widower's House (1892, Domy pána Sartoria)
The Philander (1893, Záletník)
Mrs. Warren's Profession (1893, Živnosť pana Warrenovej)
Arms and the Man (1894, Vojna a hrdina)
Candida (1895)
The Man of Destiny (1896, Osudový muž)
You Never Can Tell (1896, Človek nikdy nevie)
Three Plays for Puritans (1901, Tri hry pre puritánov)
The Admirable Bashville (1901, Vzorný sluha Bashville)
Man and Superman (1902-1903, Človek a nadčlovek)
John Bull's Other Island (1904, Druhý ostrov Johna Bulla)
The Doctor's Dilemma (1906, Lekár v rozpakoch)
Major Barbara (1907, Majorka Barbara)
Getting Married (1908, Sobáše)
The Glimpse of Reality (1909, Záblesk pravdy)
Misalliance (1910)
Dark Lady of the Sonnets (1910, Čierna dáma sonetov)
Fanny's First Play (1912, Fannina prvá hra)
Pygmalion (1912)
Androcles and the Lion (1912, Androkles a lev)
The Music Cure (1913, Liečenie hudbou)
Heartbreak House (1917, Dom zlomených srdcí)
Saint Joan (1923, Svätá Jana)
Too True to be Good (1931, Príliš pravdivý, aby bol dobrý)
On the Rocks (1933, Na úskalí)
The Millionairess (1936, Milionárka)
Geneva (1938, Ženeva)
In Good King Charles's Golden Days (1939, Za zlatých časov dobrého kráľa Karla)
Shakes versus Shav (1949, Shakes proti Shavovi).

Shaw, Irwin

USA
* 27. 2. 1913 (New York)
† 16. 5. 1984 (Davos)
spisovateľ, scenárista a dramatik, vlastným menom Irwin Gilbert Shamforoff.

ivaelné hry:
Bury the Dead (Mŕtvych pochovávať).

Knihy:
Mladé levy (The Young Lions)
The Troubled Air (1951, Nepokojné ovzdušie)

Nočná korisť (Nightwork, 1975)
Tomu dala, tomu viac (Rich Man, Poor Man, 1970)
Tomu málo, tomu nič (Beggarman, Thief, 1977)
Večer v Byzanci (Evening in Byzantium, 1973)
Chlieb na vodách (Bread Upon the Waters, 1980).

Shaw, Martin

Veľká Británia
herec.

Filmografia:
1977 - 1981: TV seriál Profesionáli.

Shawn, Ted

USA
* 21. 10. 1891 (Kansas City)
† 9. 1. 1972 (Orlando)
tanečník a choreograf.
1915: so svojou manželkou R. Saint Denis zakladá tanečnú školu Denishawn.
1933: zakladá prvú čisto mužskú tanečnú spoločnosť.

Shazar, Z.

Izrael
politik.
1963: prezident.

Shearing, George

USA
* 13. 8. 1919
† 14. 2. 2011 (New York)
jazzový pianista a skladateľ britského pôvodu, od narodenia slepý.
1952: príchod do USA.
1955: občianstov USA.

Dielo:
Lullaby of Birdland (1952).

Sheckey, Robert

USA
† ?. 12. 2005
spisovateľ.
Autor sci-fi.

Dielo:
Vymením telo. Zn: čestne vrátim
Nesmrteľnosť, spol. s r. o.

SHED

● stem cells from human exfoliated decidous teeeh
kmeňové bunky z ľudských vypadnutých mliečnych zubov.
Podľa predpokladov ich bude možné využiť k rekonštrukcii zubov a možno aj kostí.

Sheehan, Patrik Augustin

Írsko
* 17. 3. 1852
† 6. 10. 1913
teológ a spisovateľ.

Dielo:
My new curate (Môj nový kaplan)
Luke Delmege
A Spoiled Priest
Lost Angel of a Ruined Paradigse
Mariae Corona
Under the Cedars and Stars.

Sheen, Charlie

USA
* 3. 9. 1965 (New York)
herec, vlastným menom Carlos Irwin Estevez.
Otec Martin.
Brat Emilio.
Manželka Donna Peele (sobáš v roku 1995, rozvod v roku 1996).
Manželka Denise Richards (herečka, manželstvo v rokoch 2002 - 2006).
Manželka Brooke Mueller (sobáš v roku 2008, rozvod v roku 2011).
Dcéra Cassandra (matka Paula Profit), Sam (* 2004, matka Denise Richards), Lola (matka Denise Richards).
Syn Max a Bob (* 15. 3. 2009, dvojčatá, matka Brooke Mueller).
17. 11. 2015 priznal. e je HIV pozitívny už niekoľko rokov.

Filmografia:
Machete zabíja (2013)
Scary Movie 5
Anger Management (TV seriál, 2012)
Foodfight!
Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III , A
She Wants Me
Winning Recipes (2011)
Na doraz (2010)
Wall Street: Peniaze nikdy nespia
Teória veľkého tresku (TV seriál, 2007)
Previnilé srdcoa (2006)
Scary Movie 4
Veľká rana (2004)
Deeper Than Deep (2003)
Dva a pol chlapa (TV seriál)
Scary Movie 3
Sláva len pre mŕtvych
Making of Bret Michaels , The (2002)
Opýtajte sa Cindy (2001)
Králi sexu (TV film, 2000)
Sugar Hill (TV seriál, 1999)
V koži Johna Malkovicha
Zajtra sa žením
Bestie (1998)
List z cely smrti
Polda
Prachy k likvidácii
Discovery Mars (video film, 1997)
Reč peňazí
Temné sprisahanie
Teror
Frame by Frame (1996)
Charlie 2: Všetci psíkovia prídu do neba
Invázie
Loose Women
Všetci starostovi muži (TV seriál)
Kancelárska krysa (TV seriál, 1995)
Charlie Sheen 's Stunts Spectacular (TV film, 1994)
Nebezpečné pády
Prvá liga 2
Priatelia (TV seriál)
Senzačný únos
Nabitá zbraň 1 (1993)
Nebezpečná hra
Traja mušketieri
Horúce strely 2
Amazing Stories: Book Three (video film, 1992)
V tieni gangu
Horúce strely (1991)
Hora odvahy (1990)
Hra s ohňom
Muži pri práci
Námorná pechota
Rýchlopaľba
Zelenáč
Comicitis (1989)
Prvá liga
Tale of Two Sisters
Mladé pušky (1988)
Never on Tuesday
Osem mužov z kola von
Grizzly II: The Predator (1987)
Three for the Road
Wall Street
Krajina nikoho
Čierny prízrak (1986)
Čata (1986)
Life in the Day , A
Lucas
Voľný deň Ferrisa Buellera
Wisdom
Štvrtý z mudrcov (TV film, 1985)
Chalani od vedľa
Neuveriteľné príbehy (TV seriál)
Out of the Darkness (TV film)
Mlčanie srdce (TV film, 1984)
Rudý úsvit
Poprava vojaka Slovika (TV film, → Eddie Slovik, 1974)

Shechtman, Daniel
Šechtman, Daniel
Schetman, Daniel

Shechtman, Daniel
Daniel Shechtman
Izrael
chemik.
8. 4. 1982: objavil kvázikryštály.
2011: Nobelova cena za objav kvázikryštálov (objavil ich 8. 4. 1982).

Sheikh Mohamoud, Hassan

Somálsko
* 29. 11. 1955 (Jalalaqsi)
politik.
10. 9. 2012: prezident.

Shein, Ali Mohamed

Zanzibar
* 13. 3. 1948
politik.
31. 10. 2010: zvolený prezidentom (v úrade od 3. 11. 2010).

Shelby, Carroll

Shelby, Carroll
Carroll Shelby
USA
* 11. 1. 1923 (Leesburg, Texas)
† 10. 5. 2012 (Dallas)
automobilový pretekár a konštruktér.
Konštruktér automobilu AC Cobra.
1959: víťaz pretekoch 24 hodín Le Mans.

Sheldon, Charles

USA
prírodovedec a lovec.
Iniciátor založenia národného parku Denali.

Sheldon, Charles Monroe

USA
duchovný.

Dielo:
V jeho stopách.

Sheldon, Sidney

USA
* 11. 2. 1917 (Chicago)
† 30. 1. 2007
spisovateľ, scenárista a dramatik.
1947: Oscar za najlepší pôvodný filmový scenár.

Dielo:
1969: Tvár bez masky
Akcia Súdny deň
Spomienky na polnoc
Hnev anjelov
Pokiaľ príde zajtrajšok
Nič netrvá večne.

Shelley, Mary

Anglicko
* 30. 8. 1759 (Londýn)
† 1. 2. 1851 (Londýn)
spisovateľka, za slobodna Goldwin.
Otec William Goldwin.
Matka Mary Wollstonecraft.
Manžel Percy Bysshe Shelley.
Priekopníčka ženskej emancipácie.

Dielo:
Frankestein, teda moderný Prométheus (Frankenstein, or the Modern Prometheus, 1818).

Shelley, Percy Bysshe

Anglicko
* 4. 8. 1792
† 8. 7. 1822
básnik.
Manželka Mary Goldwin (spisovateľka Mary Shelley).
Preslávil sa antológiami ako Óda na západný vietor, Škovránok a Maska anarchie, ale najzávažnejšie diela boli vizionárske básne Adonis a Odpútaný Prometeus.
Okrem literatúry bol známy aj búrlivým a nekonvenčným osobným životom.
Propagoval voľnú lásku a mal pomer s nevlastnou sestrou.
Bol idolom nasledujúcich generácií.

Dielo:
Kráľovná Mab
Alastor
The Revolt of Islam (Vzbura Islamu)
Óda na západný vietor
Odpútaný Prométeus
Pieseň anglickým mužom
The Mask of Anarchy (Maškaráda anarchie)
Defence of Poetry (Obrana poézie).

sheltie
šeltia

● plemeno pastierskych psov s dlhou srsťou, zakrslá kólia.

shemag
šemag

shemag
shemag
● šátok pochádzajúci zo stredného východu a z oblasti Arábie a Afganistanu.
Používa sa ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi (slnko, prach, mráz).
Zvyčajne sa nosí okolo krku ako šála, ak je potrebné, tak i ako pokrývka hlavy.

shemale

● anglický slangový výraz pre hermafrofita, najmä v erotickom alebo porno priemysle.

● anglický urážlivý výraz na ženu s mužským chovaním.

Shenn, Martin

USA
* 3. 8. 1940
herec.
Syn Charlie, Emilio.

Filmografia:
Zlá zem
Poprava vojaka Slovika (→ Eddie Slovik)
Západné krídlo (seriál).

Shenyang J-11

Shenyang J-11
Shenyang J-11
Čína
stíhacie bojové lietadlo.
V podstate kópia ruského SU-30.

Shenzhen

Hongkonk
mesto.
V roku 1980 bola založená zvláštna ekonomická zóna mesto Shenzhen.

Shenzhou
Šen-čou

Čína
kozmická loď (Magická loď).

Shenzhou-1
Šen-čou 1

Čína
nepilotovaný let kozmickej lode.
Štart 19. 11. 1999 22:30 UT.
Pristátie 20. 11. 1999 v 19:41 UT.
V návratovom module bola umiestnená maketa kozmonauta, semená ratlín, vlajka ČĽR a Macaa a poštové známky.

Shenzhou-2
Šen-čou 2

Čína
nepilotovaný let kozmickej lode.
Štart 9. 1. 2001 17:00 UT.
Pristátie 16. 1. 2001 11:22 UT.
Bolo vykonaných 64 vedeckých experimentov.

Shenzhou-3
Šen-čou 3

Čína
nepilotovaný let kozmickej lode.
Štart 25. 3. 2002 14:15 UT.
Pristátie 1. 4. 2002 08:51 UT.
V návrtovom module bola maketa kozmonauta simulujúceho prítomnosť človeka.
Prebehli experimenty z oblasti fyziky, astronómie, biológie a materiálového výskumu.

Shenzhou-4
Šen-čou 4

Čína
nepilotovaný let kozmickej lode.
Štart 29. 12. 2002 16:40 UT.
Pristátie 5. 1. 2003 11:16 UT.
V návratovom module boli 2 makety kozmonautov.
Prebehli experimenty z oblasti fyziky, astronómie, biológie a materiálového výskumu.
Loď bola plne vybavená pre pilotovaný let (včítane potravín, liečív, spacích pytlov a pod.).

Shenzhou-5
Šen-čou 5

Čína
prvá pilotovaná kozmická loď Číny.
Štart 15. 10. 2003 01:00:03 UT.
Pristátie 15. 10. 2003 22:23 UT asi 10 km severne od hlavného mesta Fohhot provincie Vnútorné Mongolsko, necelých 5 km od plánovaného miesta.
Posádka Liwei Yang.

Názov Šen-čou znamená Božská (nebeská) loď.

Shenzhou-6
Šen-čou 6

Čína
kozmická loď.
Štart 12. 10. 2005 03:00:04 UT.
Pristátie 16. 10. 2005 20:32:54 UT.
Posádka Junlong Fei, Haisheng Nie.

Shenzhou-7
Šen-čou 7
SZ-7

Čína
kozmická loď.
Štart 25. 9. 2008 15:10 SELČ.
Pristátie 28. 9. 2008 11:38 SELČ.
Kozmonauti previedli prvý výstup čínskeho kozmonauta do voľného kozmu.
Posádka: Haipen Jing, Boming Liu, Čaj Č'-kang (Zhai Zhigang, prvý čínsky výstup do voľného kozmu 27. 9. 2008 od 10:38 do 11:00 SELČ).

Shenzhou-8
Šen-čou 8

Čína
kozmická loď.
2. 11. 2011 18:28 SEČ previedla spojenie s kozmickou stanicou Tiangong 1.
Loď sa má odpojiť 14. 11. 2011.

Shenzhou-9
Šen-čou 9

Shenzhou-9
Shenzhou-9 na odpaľovacej rampe
Čína
kozmická loď.
Štart 16. 6. 2002 12:37 SELČ.
Pristátie 29. 6. 2012 04:03 SELČ.
Nosič Dlhý pochod IIF.
Posádka Liou Jang (prvá čínska kozmonautka), veliteľ Ťing Chaj-pcheng a Liou Wang.
18. 6. 2012 08:00 SELČ automatické pripojenie lode k modulu Tchien-kung 1 (Tiangong 1), vstup kozmonautov na palubu modulu až 19. 6. 2012.
24. 6. 2012: ručné pripojenie k modulu Tchien-kung 1 (po niekoľkominútovom rozpojení).
Experimenty dokovania lode.

Shenzhou-10
Šen-čou 10

Čína
kozmická loď.
Štart 11. 6. 2013 11:38 SELČ.
Posádka Nie Chaj-šeng, Čang Siao-kuang, Wang Ja-pchin.
13. 6. 2013 7:18 SELČ pripojenie ku stanici Tiangong-1.
Odpojenie od stanice Tiangong-1 24. 6. 2013 o 23:05 UT.
Pristátie 26. 6. 2013 v 00:06 UT (02:06 SELČ).

Shepard, Alan Barlett Jr.

Shepard, Alan Barlett Jr.
Alan Barlett Shepard
USA
* 18. 11. 1923 (East Derry)
† 21. 7. 1998 (leukémia)
astronaut, 2. človek vo vesmíre, 5. človek na Mesiaci), 1. Američan vo vesmíre.
Manželka Louise.
Dcéra Laura, Juliana.
Let na Freedom 7, Apollo 14.

Zaujímavosť: Na Mesiaci odpálil dve golfové loptičky.

Shepard, Dax

USA
* 2. 1. 1975 (Milford, Michigan)
herec.
Manželka Kristen Bell.
Dcéra Lincoln (* 2013), Delta (* 19. 12. 2014).

Filmografia:
Príliš jednoduché (1998)
Dvanásť do tucta (2003)
Nekecaj a pádluj! (2004)
Zathura: Vesmírne dobrodružstvo
Sledge: The Story of Frank Sledge
Robot Chicken (TV seriál)
Volám sa Earl (TV seriál)
Confessions of an Action Star (2005)
Rande mesiaca
Hurá do basy
Absurdistan (2006)
Zbuchnutá
Cutlass
Bacha na balóny (2007)
Život je stres
Baby Mama (2008)
Starí páky (2009)
Rande v Ríme
Freebie, The
Famílie (TV seriál)
Brother's Justice (2010)
Udri a zdrhni (česky Naboř a ujeď, 2012)
Veronica Mars
This Is Where I Leave You
Sudca (2014)

Shepard, Sam

USA
* 5. 11. 1943
dramatik, vlastným menom Steve Shepard Rogers.
Autor drám zo súčasného života na americkom západe.

Drámy:
Láskou posadnutí
Pravý Západ
Mámenie mysle
Skalka
Ikarova matka
Červený kríž
Krutá/Láska
Samovražda v b mol
Prekliatie hladujúcej triedy
Pochované dieťa
Kovbojka ako delo.

Filmový scenár:
Paríž, Texas.

Shepherd, William McMichael

Shepherd, William McMichael
William McMichael Shepherd
USA
* 26. 7. 1949 (OAK Ridge)
astronaut, 211. človek vo vesmíre.
Let na STS-27, STS-41, STS-52, Sojuz TM-31.

Shepherd-Barron, John

Shepherd-Barron, John
Shepherd-John Barron
Škótsko
* 23. 6. 1925 (Šilaungu, India)
† 15. 5. 2011
vynálezca bankomatu (1967).

Sheraton, Thomas

Anglicko
* 1751
† 22. 10. 1806 (Londýn)
umelecký truhlár.
Vydával predlohy umeleckého nábytku.

Dielo:
1791: The Cabinet Maker and Upholsterer†'s Drawing Book.

Sheridan, Richard Brinsley

Írsko
* 30. 10. 1751
† 7. 7. 1816
dramatik.

Dielo:
Škola ohovárania
Rivalovia
Ako ty mne, tak ja tebe.

Sheridan, Tony
Anthony Esmond Sheridan McGinnity

Veľká Británia
* 21. 5. 1940 (Norwich)
† 17. 2. 2013 (Hamburg, Nemecko, udávané i 16. 2. 2013)
hudobník.
Stál u zrodu skupiny Beatles.

Sherman

USA
najvyšší strom sveta v Sekvojovom národnom parku (California, USA).
Má výšku 85 metrov, váži 1.200 ton a jeho vek sa odhaduje na 2.700 rokov.

Sherman, Cindy

Sherman, Cindy
Cindy Sherman
galéria
USA
* 1927
fotografka.
Predstaviteľka feminizmu.

Dielo:
Bezmennný film (Untitled Film, cyklus)
Historické portréty (History Portraits, cyklus).

Sherman, William Tecumseh

USA
* 8. 2. 1820
† 14. 2. 1891
generál.
Veliteľ vojsk Únie počas občianskej vojny, apolubojovník generála Granta.
1869 - 1884: vrchný veliteľ armád Únie.

Sherrill, Joya

USA
† 28. 6. 2010 (New York)
jazzmanka.
Známa ako speváčka u Dukea Ellingtona.

Sherrill, Mary Lura

● * 14. 7. 1888
† 26. 10. 1968
chemička.
Syntetizovala antimalarické zlúčeniny.

Sherrington, sir Charles Scott

Veľká Británia
* 27. 11. 1857
† 4. 3. 1952
fyziológ.
Zaoberal sa priekopníckymi prácami o nervových dráhach a reflexoch.
Zaviedol pojem synapsia.
1932: Nobelova cena za objasnenie funkcie neurónov.

sherry

● šery
ťažké sladké víno (španielske).

● tmavočervená farba (odtieň).

sherry brandy

● čerešňový likér, čerešňovica.

shetland
šetlend
šetland

● druh kvalitnej ovčej vlny (z vlny oviec chovaných na Shetlandských ostrovoch).

● podobné vlnené vlákna na výrobu svetrov.

Shety, Shilma

India
herečka.

shiatsu
shia-tsu

● špeciálna liečebná masáž na určité miesta tela, šľachy, svalové úpony a kĺby pomocou prstov, lakťov a kolien, reflexná masáž, druh akupresúry, stará japonská liečebná technika.
Na telo sa pozerá ako na komplex a okrem relaxačnej má aj diagnostickú a liečebnú funkciu.
Každá shiatsu masáž je individuálna.

Shields, Brooke Christa Camille

Shields, Brooke Christa Camille
Brooke Shields
USA
* 31. 5. 1965
herečka, filmová producentka.
Matka Teri († 6. 11. 2012).

Filmografia:
Hot Flashes, The (2013)
Skum rocks !
Wild Horses
Greening of Whitney Brown, The (2011)
Dievča s doskou
That Is All
Chlpatá odplata (2010)
Wolfsbergská bestie (TV film)
Priemerňákovi (TV seriál, 2009)
Džungľa rúžov ​​(TV seriál, 2008)
Liga spravodlivých: Nová hranice (video film)
Polnočný vlak
Zlatovláska a 3 medvede (video film)
Bag Boy (2007)
Hannah Montana (TV seriál, 2006)
Lightfield 's Home Videos
Bob the Butler (2005)
Náš taliansky manžel (2004)
Veľkonočné dobrodružstvo
Spomíname (TV film)
Dva a pol chlapa (TV seriál, 2003)
Miss Spider - Film (TV film)
Plastická chirurgia s r o (TV seriál)
Regarding Ardy (TV film)
Vdovy (TV film, 2002)
Kauza: Dieťa (TV film, 2001)
Massholes (2000)
Vojna hormónov
Čierna a biela (1999)
Weekend, The
Ženích na úteku
Maléry pani Margaret (1998)
Almost Perfect Bank Robbery, The (TV film, 1997)
Maniak (1996)
Správna Susan (TV seriál)
Nič netrvá večne (TV seriál, 1995)
Amore americano, Un (TV film, 1994)
Priatelia (TV seriál)
Siedme poschodie
Freaked (1993)
Lov na Lauru (TV film)
Nespútaná divočina (1992)
Tuláckym sny (1990)
Brenda Starr (1989)
Príbehy zo záhrobia (TV seriál)
Závodné horúčka
Diamond Trap, The (TV film, 1988)
Muppets dobývajú Manhattan (1984)
Wet Gold (TV film)
Sahara (1983)
Endless Love (1981)
Modrá lagúna (1980)
Just You and Me, Kid (1979)
Takmer dokonalá aféra
Tilt
Wanda Nevada
Dievčatko (1978)
Kráľ cigánov
Prince of Central Park, The (TV film, 1977)
Alice, sladká Alice (1976)
After the Fall (TV film, 1974)

Produkcia:
Suddenly Susan (1996 - 2000, seriál, spoluprodukcia).

Shields, Teri

USA
* 1942?
† ?. 11. 2012
herečka, manažérka.
Dcéra Brooke.

Filmografia:
Wanda Nevada (1979)
Nekonečná láska (1981)
Backstreet Dreams (1990).

shift

● premena vírusu. Pokiaľ sa skombinuje napr. pôvodca ľudského vírusu s vtáčím v medzihostiteľovi (napr. prasati), hrozí vznik nového vírusu, proti ktorému nemá človek obranné látky a hrozí vznik pandémie.

● nový vírus, ktorý takto vznikol.

● tlačítko na počítačovej klávesnici alebo klávesnici písacieho stroja na prepínanie vkladanie veľkých a malých písmen. V kombinácii s inými klávesnicami má aj iné funkcie (anglicky zmena). Klávesu "vymyslel" 29. 8. 1878 Christopher Latham Sholes.

shigatoxín

● negatívne pôsobí na červené krvinky a krvné doštičky.
Látka produkované niektorými baktériami (Escherichia coli).

shigatoxíny

● látky produkované niektorými baktériami.
U človeka spôsobujú bolesť hlavy, poruchy reči, epileptické záchvaty a ďalšie neurologické potiaže.

Shigeta, James

Shigeta, James
James Shigeta
USA
* 17. 6. 1933 (Honolulu, Havaj)
† 28. 7. 2014 (Los Angeles)
herec ázijsko-amerického pôvodu.

Filmografia:
People I've Slept With, The (2009)
Avatar: Legenda o Aang (TV seriál, 2005)
Situácia: Ohrozenie (TV seriál, 2003)
V pazúroch Yakuzy (2000)
Legenda o Mulan (1998)
Šialená jazda (1997)
Real Adventures of Jonny Quest, The (TV seriál, 1996)
Space Marines
Cybill (TV seriál, 1995)
Polnočný samuraj
Babylon 5 (TV seriál, 1994)
Cage II
Hart a Hartová: Staré priateľstvo nezomiera (TV film)
Strážca mora (TV seriál, 1993)
Odpadlík (TV seriál, 1992)
Beverly Hills 90210 (TV seriál, 1990)
China Cry: A True Story
Dragnet (TV seriál, 1989)
Klietka smrti
Peaceable Kingdom, A (TV seriál)
Nulová šanca (TV seriál, 1988)
Smrtonosná pasca
Jake a Tlsťoch (TV seriál, 1987)
Family Martinez, The (TV film, 1986)
Airwolf (TV seriál, 1984)
To je vražda, napísala (TV seriál)
Hitchhiker, The (TV seriál, 1983)
Masquerade (TV seriál)
Matt Houston (TV seriál, 1982)
Renegades, The (TV film)
T. J. Hooker (TV seriál)
Tomorrow 'Child (TV film)
Greatest American Hero, The (TV seriál, 1981)
Simon & Simon (TV seriál)
Strike Force (TV seriál)
Enola Gay: The Men, the Mission, the Atomic Bomb (TV film, 1980)
Magnum (TV seriál)
Samurai (TV film, 1979)
Fantasy Island (TV seriál, 1977)
Hardy Boys / Nancy Drew Mysteries, The (TV seriál)
Love Boat, The (TV seriál)
Arthur Hailey 's the Moneychangers (TV seriál, 1976)
Bitka o Midway
Killer Who Wouldn't Die, The (TV film)
Once an Eagle (TV seriál)
Ellery Queen (TV seriál, 1975)
Khan! (TV seriál)
Matt Helm (TV seriál)
S.W.A.T. (TV seriál)
Japonská mafia (1974)
Little House on the Prairie (TV seriál)
Police Woman (TV seriál)
Questor Tapes, The (TV film)
Rockford Files, The (TV seriál)
Lost Horizon (1973)
Emergency! (TV seriál, 1972)
Kung Fu (TV seriál)
Streets of San Francisco, The (TV seriál)
Young Lawyers, The (TV seriál, 1970)
Medical Center (TV seriál, 1969)
Escape to Mindanao (TV film, 1968)
Hawaii Five-O (TV seriál)
It Takes a Thief (TV seriál)
Manila, Open City
Nobody 'Perfect
Ironside (TV seriál, 1967)
Mystery of the Chinese Junk, The
Mission: Impossible (TV seriál, 1966)
Paradise, Hawaiian Style
Tre pištole contro Cesare
Aj Spy (TV seriál, 1965)
Bing Crosby Show, The (TV seriál, 1964)
Carol for Another Christmas (TV film)
Burke 's Law (TV seriál, 1963)
Lieutenant, The (TV seriál)
Outer Limits, The (TV seriál)
Alcoa Premiere (TV seriál, 1961)
Ben Casey (TV seriál)
Bridge to the Sun
Cry for Happy
Dr Kildare (TV seriál)
Flower Drum Song
Playdate (TV seriál)
Walk Like a Dragon (1960)
Crimson Kimono, The (1959)
Naked City (TV seriál, 1958)
Perry Mason (TV seriál, 1957)

Shikata, Masuzo

Japonsko
* 10. 8. 1895
fyzik, chemik.
1921: po zisku štipendia študuje v Nemecku povrchovú chémiu.
1923: pridáva sa k výskumnej skupine J. Heyrovského, s ktorým vyvinul polarograf.

shilin

● menová jednotka Somálska.

shilingi

● menová jednotka Tanzánie.

Shiller, Robert

USA
* 29. 3. 1946
ekonóm.
14. 10. 2013: Nobelova cena za ekonomické vedy.

Shillibeer, George

Veľká Británia
konštruktér. V roku 1829 zaviedol v Londýne busy - prostriedky mestskej hromadnej dopravy osôb ťahané koňmi.

shilling

Veľká Británia
menová jednotka, 1/20 libry.

shimmy
šimy

● spoločenský tanec v medzivojnovom období 20. storočia, druh foxtrotu.
Pôvodom z USA.

Shimomura, Osamu
Šimomura, Osamu

Japonsko
biológ.
2008: Nobelova cena za chémiu (objav fluorescenčného proteínu.)

shin sumo

● ženská forma zápasu sumo.
Vznikla v roku 1996.

Shinas, Sofia

● herečka.

Filmografia:
1997: Dilema.

Shinsei

Japonsko
družica MS-F2.

Shipman, Colleen

USA
astronautka.
Napadla ju astronautka Lisa Nowak.

Shipton, Ursula

Veľká Británia
* 1448 alebo 1486
veštkyňa z Yorkshiru (15. storočie).
Predpovedala vynález automobilu, telegrafu, lietadiel, ponoriek a námorných lodí zo železa, dokonca aj veľkú výstavnú sieň v Londýne Crystal Palace.
Najstaršie predpovede pochádzajú z roku 1641.
Pravdepodobne sa jedná o vymyslenú postavu.

shiraz

● syrah
austrálska odroda vína.
Má temnú farbu a arómu korenia, dymu a čierneho krenia.

Shirer, William Lawrence

USA
* 23. 2. 1904
† 28. 12. 1993
pracovník rozhlasovej stanice CBS
Autor literatúry faktu.
Legenda rozhlasovej žurnalistiky.

Dielo:
Vzostup a pád Tretej ríše: dejiny nacistického Nemecka

Shirley, John

USA
* 10. 2. 1953
autor sci-fi.

Dielo:
Eclipse
Eclipse Penumbra
Eclipse Corona.

Shirley, Kellie

Shirley, Kellie
Kellie Shirley
Veľká Británia
* 11. 7. 1983
herečka.

Filmografia:
Americká manželka (2013)
Kick (film 2012) - Tracey
Everyones Going to Die (film 2012) - Ali
G.B.H. (film 2012) - Louise
Run For Your Wife - Susie (2012)
Tangled up in Love - Bride (2011)
Frank - Polly (2011)
Girl on a Bicycle - Marta (2012)
Self Centred (web series) - Lydia (2010)
Pencil of Lead (music video, 2010)
Lewis - Madeleine Cotton (2009)
Something for the Weekend - herself (2009)
Parents of the Band - Esther (2008)
The Grind - Jo (2008)
EastEnders - Carly Wicks (2006–2008, 2012)
The Sick House - Joolz (2007)
Venus - Royal Court Actress #1 (2006)
Coming Up (TV series) - Happy $lapz - Lisa (2006)
Murder City - Episode 'Wives And Lovers' as Lucy Chalmers (2006)
Kellogs Crunchy Nut Cornflakes (2005) Promotion Girl (Advert)
Too Much Too Young - Mandy (2005)
Heidi - Tinette (2005)
Twenty Thousand Streets Under the Sky - Violet (2005)
Wimbledon - Betting Shop Girl (2004)
The Office - Christmas Special - Blind Date Contestant (2003)
The Bill - Alanah 2003- murdered prostitute 2 episodes
Whacked - Waitress (2002)
Smallpox 2002: Silent Weapon - Trish Cooper (2002)
Dr. Jekyll and Mr. Hyde - Mabel Mercer (2002).

shisha
šíša
šiša

● druh vodnej fajky.

shit

● hovno.

● hašiš.

shitake
shii-take
ši-také
húževnatec jedlý

shitake
shitake
● jedlá ázijská huba.
Z huby bol izolovaný glukan lentinan, ktorý sa používa ako účinný liek proti nádorovým ochoreniam.

SHIV

● hybrid opičieho a ľudského, ktorý je veľmi podobný HIV.

shocking

● šokujúci, urážlivý, trápny, budiaci pohoršenie.

Shockley, William Bradford

Shockley, William Bradford
William Bradford Shockley
Veľká Británia
* 13. 2. 1910 (Londýn)
† 12. 8. 1989 (Stanfor, USA)
fyzik.
Venoval sa výzkumu vývoja a výroby nového tranzistoru a ďalších polovodičových zariadení.
Tiež sa venoval energetickej bilancii pevných látok, usporiadanosti a neusporiadanosti zliatín, samodifúzii medi, teórii dislokácií a zŕn, experimentom a teórii feromagnetizmu.
5. 7. 1951: vynašiel bipolárny tranzistor.
1962: titul B. Sc. na Kalifornskom Technologickom inštitúte.
1936: doktorát za prácu o energetickej štruktúre chloridu sodného.
1956: Nobelova ceny za fyziku (spolu s Johnom Bardeenom a Walterom H. Brattainom).

shoddy

● najlepší druh vlny vyrobenej z druhotných surovín.

Shoemaker

● kráter na Mesiaci neďaleko južného pólu.

Shoemaker, Eugen

USA
* 28. 4. 1928 (Los Angeles)
† 18. 7. 1997 (Alice Springs, autonehoda)
astronóm, geológ.
Manželka Carolyn.
Objavil kométu Shoemaker-Lewy 9.
Jeho popol na Mesiac vyniesla sonda Lunar Prospector (na povrch Mesiaca ho dopravila 31. 7. 1999, prvý človek pochovaný na Mesiaci).

Shoemaker-Lewy 9

● kométa.
V lete 1994 dopadla do Jupiterovej atmosféry, kde zanikla.
Jej úlomky dopadli na Jupiter 16. 7. 1994 (posledný z 22 úlomkov dopadol 22. 7. 1994).

Sholes, Christopher Latham

USA
* 14. 2. 1819 (Mooresburg)
† 17. 2. 1890 (Milwaukee).
V roku 1867 spolu s Carlosom Gliddenom a Samuelom Soulom skonštruovali prvý písací stroj s dnes bežne používanou klávesnicou.
V roku 1873 od nich práva na stroj kúpil James Densmore a ešte v tom istom roku ich začal vyrábať v továrni Remington na šijacie stroje.
23. 6. 1868 prvý patent na písací stroj (patentové práva predal zbrojárskej firme Remington Arms).
1873: vynašiel usporiadanie kláves na klávesnici (systém querty).
27. 8. 1878: získal patent na svoj vynález písacieho stroja, ktorý bol prvým použiteľným v praxi.

Shomei Tomatsu
Šomeje Tomatsu

Shomei Tomatsu
Shomei Tomatsu: Roztečená fľaša
Japonsko
* 1930
† 8. 1. 2013?
fotograf.
Fotografoval Hirošimu a Nagasaki po atómovom výbuchu.

Dielo:
Hiroshima-Nagasaki Document 1961
Pencil of the Sun
11:02 Nagasaki.

shop

● obchod, predajňa.

● krám (obchod).

shopaholicizmus

● onyománia
nutkanie nakupovať, závislosť na nakupovaní.
Nakupovanie spôsobuje uspokojenie, únik zo stresu, smútku, bôľu.
Ak postihnutý nemôže nakupovať, prichádza depresia.
Psychická porucha.

shopaholik

● onyomanik
človek závislý na nakupovaní, ktorý trpí potrebou stále niečo nakupovať.

shopping

● nakupovanie, nákupná schôdzka, nákup.

shopping-center
shopping centrum

● nákupné stredisko.

Short, Clare

Veľká Británia
politička.
?. 5. 2003: ministerka pre medzinárodný rozvoj.

short ton

● anglo-americká hmotnostná jednotka, značka sh tn.
1 sh tn = 907,185 kg.

short-drink

● krátky nápoj, kokteil, kokteil.

shorts

● šortky, krátke nohavice.

shorttenis
softtenis

● tenis na kratšom ihrisku ako forma tréningu, aj športová disciplína.

shot

šot.

shouchuu

Japonsko
japonský likér podobný vodke, v ktorom sú naložené obrovské sršne.
Sršne sa nechávajú kvasiť v alkohole po dobu troch rokov.
Shouchuu má bahnito-hnedé sfarbenie a vonia trochu ako zhnité mäso.
Ani chuť nie je ktovieaká, kvôli jedu je skôr slaná.
Aj napriek tomu je však vyhľadávanou medicínou, ktorá vraj pomáha pri ochoreniach kože, únave a lieči choroby súvisiace so životným štýlom.

shout

● chrapľavý hlas a pokriky pri speve (rokenrol).

show

● predstavenie s veľkým množstvom efektov (výtvarných, zvukových, svetelných).

● podívaná, spektákel, atraktívne predstavenie, program vyrátaný na efekt.

show business
showbiznis

● umelecký svet a podnikanie v ňom.

Show, Grant

Show, Grant
Grant Show a Katherine LaNasa v deň svadby
USA
* 1962
herec.
Manželka Pollyanna McIntosh.
Manželka Katherine LaNasa (herečka, sobáš 18. 8. 2012, prvý manžel Dennis Hopper, druhý French Stewart (obaja herci)).

Filmografia:
Merlose Place (seriál).

show, laserová

● show so svetelnými efektmi vysielanými pomocou laseru.

show, letecká

● prehliadka nových civilných, vojenských a nákladných lietadiel, veľtrh.
Často býva sprevádzaný ukážkami leteckej akrobacie, manévrovania vo vzduchu i na zemi.
28. 8. 1988 v Nemeckom Ramsteine sa pri leteckej akrobacii zrazili vo vzduchu 3 stroje.
Trosky z lietadiel padali priamo medzi divákov.
Zahynulo 70 ľudí a niekoľko sto ďalších bolo zranených.
20. 8. 2015: nad obcou Červený Kameň u Dubnice nad Váhom sa zrazili dve športové lietadlá (AN-2 a L-410) - pri zrážke zahynulo sedem ľudí a 31 bolo zranených. Ku zrážke došlo pri nácviku hromadného zoskoku parašutistov na letecké dni.
22. 8. 2015: pri leteckej show sa na diaľnicu A27 zrútila historická stíhačka Hunter Hawker, zahynulo 11 ľudí.
23. 8. 2015: na leteckej show v Dittingene neďaleko Bazileja po zrážke dvoch lietadiel zahynul jeden z pilotov.

show-case

● výstavná skriňa, vitrína.

show-girl

● revuálna tanečnica, zboristka.

showbiznis
show business

● umelecký svet a podnikanie v ňom.

showdown

showdown
showdown
● špeciálny stolný tenis pre nevidomých.
Nevidiaci hrajú tenis na stole s pevným lemom po obvode, aby loptička nepadal na zem. Triafajú sa do súperovej bránky, ktorú tvorí menší polguľatý otvor so sieťkou na kratšej strane stola. Hráči majú tmavé okuliare, aby neboli vo výhode ľudia so zvyškami zraku, orientujú sa len podľa sluchu. Kvôli dobrej počuteľnosti úderov sa používajú drevené pálky. Plastová loptička je naplnená diabolkami, aby pri lete chrastila.

showgirl

● dievča vystupujúce v zábavnom programe, v show.

showman
showmanka
šoumen
šoumenka

● človek s okázalým správaním sa, kto rád predvádza svoju vtipnosť, vzhľad, eleganciu uhladeným správaním a pod.

● kto je schopný predvádzať zábavnú show, bavič.

showroom

● predvádzacia miestnosť, priestor na vystavovanie, predvádzanie výrobkov.

Shqiptarë

● pozri Albánci.

Shriharikota High Altitude Range
Šríharikota

India
kozmodróm.
V prevádzke od roku 1980.
Vybudovaný na malom ostrove Šríharikota u východného pobrežia Indie v Bengálskom zálive (štát Ándhrapradéš).
Kozmodróm je vybavený rampou pre vypúšťanie rakiet SLV-3.

Shriver, Loren J.

USA
* 23. 9. 1944 (Jefferson)
astronaut.
Let na STS-51-C, STS-31, STS-40.

Shriver, Maria Owings

USA
* 6. 11. 1955 (Chicago)
žurnalistka, spisovateľka.
Otec Sargent Shriver.
Matka Eunice Kennedy Shriver (sestra Johna Fitzgeralda).
Manžel Arnold Schwarzenegger (sobáš 26. 4. 1986).
Dcéra Katherine Eunice (* 1989, Los Angeles), Christina Maria Aurelia (* 1991, Los Angeles).
Syn Patrick Arnold Shriver (* 1993, Los Angeles), Christopher Sargent Shriver (* 1997, Los Angeles)

9. 2. 2011: s manželom ohlásili odlúčenie.

Dielo:
Ten Things I Wish I'd Known Before I Went Out Into The Real World (2000)
What's Wrong With Timmy? (2001)
What's Happening to Grandpa? (2004)
And One More Thing Before You Go.... (2005)
What's Heaven? (2007)
Just Who Will You Be (2008)

Filmografia:
Posledný akčný hrdina (hrala samu seba)
Be Prepared (2006, epizoda seriálu That's So Raven)

Shriver, Sargent

USA
* 9. 11. 1915
† 18. 1. 2011 (Bethesde, Maryland)
politik.
Manželka Eunice Kennedy († 2009, sestra J. F. Kennedyho, bola zakladateľkou špeciálnych olympijských hier pre mentálne postihnutých, sobáš v roku 1953).
Dcéra Maria (manžel A. Schwarzenegger).
Zakladateľ Mierových zborov.
Neúspešne sa uchádzal o post amerického viceprezidenta.

SHU

● stupeň pálivosti podľa Scovilleovej stupnice.